Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Tiêu chí đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

10/05/2017 16:41 PM

Ngày 08/5/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 619/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Hải Vân

Theo đó, tiêu chí tiếp cận pháp luật gồm 05 tiêu chí thành phần với tổng số 100 điểm, cụ thể như sau:

- Thi hành Hiến pháp, pháp luật: Ban hành, thực hiện VBQPPL đúng tiến độ; bảo đảm an ninh trật tự; không hoặc giảm khiếu nại, tố cáo… (15 điểm).

- Công khai, giải quyết đúng trình tự, bảo đảm sự hài lòng về chất lượng, thái độ phục vụ khi giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp xã (30 điểm).

- Phổ biến, giáo dục pháp luật: Lấy ý kiến người dân về dự thảo VBQPPL, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tổ chức đối thoại chính sách theo Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 (25 điểm)

- Thành lập, kiện toàn nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp của tổ hòa giải cơ sở (10 điểm).

- Thực hiện dân chủ cơ sở: Nhân dân giám sát trực tiếp hoặc thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, … (20 điểm).

Xem chi tiết tại Quyết định 619/QĐ-TTg để biết rõ về quy trình đánh giá, điều kiện, thẩm quyền công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,551

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:55 | 03/08/2020 Chỉ thị 05/2020/CT-CA ngày 28/7/2020 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong các Tòa án nhân dân.
  • 14:30 | 03/08/2020 Công văn 2388/BHXH-TCKT ngày 28/7/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
  • 08:15 | 01/08/2020 Hướng dẫn 1009/KCB-QLCL-CĐT ngày 31/7/2020 đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn PC dịch Covid-19 & dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.
  • 08:00 | 01/08/2020 Công văn 4051/BYT-KHTC ngày 30/7/2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19.
  • 16:00 | 30/07/2020 Thông tư 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.
  • 11:30 | 30/07/2020 Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 11:00 | 30/07/2020 Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
  • 10:00 | 29/07/2020 VKSND tối cao ký ban hành Công văn 3238/VKSTC-VP ngày 28/7/2020 về Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 08:00 | 29/07/2020 Quyết định 129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
  • 08:31 | 25/07/2020 Nghị quyết 974/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 343/2017/UBTVQH14 quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính năm năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm quốc gia, kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước ba năm quốc gia.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn