Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Định mức giờ chuẩn giảng dạy của nhà giáo trong quân đội

06/05/2017 15:44 PM

Ngày 27/4/2017, Bộ Quốc Phòng ban hành Thông tư 96/2017/TT-BQP về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân VN.

Võ Thương

Theo đó, định mức giờ chuẩn (tương đương 01 tiết - 45 phút giảng lý thuyết trực tiếp trong giảng đường) đối với nhà giáo trong một năm học là:

- 270 giờ chuẩn đối với nhà giáo công tác tại các học viện, trường sĩ quan, trường đại học, trường cao đẳng;

- 300 giờ chuẩn đối với nhà giáo của các trường trung cấp, trường quân sự quân khu, quân đoàn, Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trường quân sự tỉnh thành phố;

- Đối với đào tạo phi công, tàu ngầm, lái xe tăng… thủ trưởng các nhà trường được quy định định mức giờ chuẩn cho phù hợp trên cơ sở đặc điểm, điều kiện lao động, nhưng không vượt quá định mức của quy định này;

- Giờ chuẩn trực tiếp trên lớp phải chiếm tối thiểu 50 % định mức quy định.

Ngoài ra, nhà giáo trong thời gian tập sự, thử việc chỉ thực hiện tối đa 50% định mức giờ chuẩn như quy định nêu trên.

Thông tư 96/2017/TT-BQP có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,348

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:55 | 03/08/2020 Chỉ thị 05/2020/CT-CA ngày 28/7/2020 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong các Tòa án nhân dân.
  • 14:30 | 03/08/2020 Công văn 2388/BHXH-TCKT ngày 28/7/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
  • 08:15 | 01/08/2020 Hướng dẫn 1009/KCB-QLCL-CĐT ngày 31/7/2020 đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn PC dịch Covid-19 & dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.
  • 08:00 | 01/08/2020 Công văn 4051/BYT-KHTC ngày 30/7/2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19.
  • 16:00 | 30/07/2020 Thông tư 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.
  • 11:30 | 30/07/2020 Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 11:00 | 30/07/2020 Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
  • 10:00 | 29/07/2020 VKSND tối cao ký ban hành Công văn 3238/VKSTC-VP ngày 28/7/2020 về Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 08:00 | 29/07/2020 Quyết định 129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
  • 08:31 | 25/07/2020 Nghị quyết 974/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 343/2017/UBTVQH14 quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính năm năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm quốc gia, kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước ba năm quốc gia.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn