Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hoàn thành việc sửa đổi Bộ luật lao động trong năm 2018

28/04/2017 09:02 AM

Đây là một trong những nhiệm vụ được đặt ra tại Nghị quyết 38/NQ-CP nhằm nâng cao năng lực thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

Khánh Vi

Ngoài ra, Nghị quyết 38 cũng đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm khác nhằm hoàn thiện hệ thống VBQPPL như:

- Trong năm 2018 thực hiện sửa đổi Luật Du lịch;

- Tiến hành sửa đổi Luật sở hữu trí tuệ trong giai đoạn 2017 – 2020.

- Trong năm 2017, xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về:

+ Cải thiện môi trường kinh doanh.

+ Tiếp tục thu hút, đổi mới quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2025 theo hướng góp phần phát triển xanh, bền vững.

- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện các văn bản pháp luật để đảm bảo sự tương thích giữa quy định pháp luật Việt Nam với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đổi mới công nghệ thông qua chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ.

Nghị quyết 38/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 25/4/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,751

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 25/09/2020 Quyết định 28/2020/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
  • 16:00 | 25/09/2020 Hướng dẫn 29/VKSNDTC ngày 25/9/2020 về một số nội dung trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại.
  • 13:20 | 25/09/2020 Thông tư 24/2020/TT-BCT ngày 18/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí.
  • 11:30 | 25/09/2020 Quyết định 1453/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020.
  • 11:20 | 25/09/2020 Quyết định 1451/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực lao động và xã hội.
  • 11:15 | 25/09/2020 Công điện 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 về việc phòng, chống dịch COVID-19.
  • 11:11 | 25/09/2020 Quyết định 1450/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.
  • 11:10 | 25/09/2020 Nghị quyết 1000/2020/UBTVQH14 ngày 16/9/2020 quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia.
  • 16:00 | 24/09/2020 Thông tư 26/2020/TT-BTTTT ngày 23/9/2020 quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông.
  • 11:05 | 24/09/2020 Quyết định 1441/QĐ-TTg ngày 23/9/2020 về ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn