Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 22 Năm 2020

08/06/2020 15:30 PM

Sau đây là một số văn bản mới nổi bật mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được trong tuần qua (từ ngày 01/6 - 07/6/2020):

Châu Thanh

1. 02 trường hợp điều chỉnh vị trí việc làm công chức

Theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức, quy định điều chỉnh vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức được thực hiện trong các trường hợp sau:

(1) Cơ quan, tổ chức được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

(2) Cơ quan, tổ chức có sự thay đổi một trong các căn cứ để xác định vị trí việc làm với công chức sau đây:

- Có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;

- Có sự thay đổi về mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trong trường hợp có điều chỉnh vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức thì trình tự, hồ sơ điều chỉnh được thực hiện theo 7 và Điều 8 Nghị định 62/2020/NĐ-CP kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh vị trí việc làm.

Nghị định 62/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ 20/7/2020.

2. Giảm 20% phí đăng ký giao dịch bảo đảm đến hết ngày 31/12/2020

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 49/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

Theo đó, các loại phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển được giảm 20% mức thu phí từ ngày 01/6 - 31/12/2020, bao gồm:

- Đăng ký giao dịch bảo đảm lần đầu bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển;

- Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký;

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm;

- Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm.

Thông tư 49/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

3. Giảm 30% phí thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn VSLĐ

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2020/TT-BTC về mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (ATLĐ); huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (VSLĐ).

Cụ thể, từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, giảm 30% mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ; huấn luyện an toàn, VSLĐ, đơn cử như:

- Phí cấp, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, VSLĐ:

+ Trường hợp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thẩm định giảm từ 20.500.000 đồng/lần xuống còn 14.350.000 đồng/lần.

+ Trường hợp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thẩm định giảm từ 1.200.000 đồng/lần xuồng còn 840.000 đồng/lần.

- Phí cấp mới, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ giảm từ 15.000.000 đồng/lần xuống còn 10.500.000 đồng/lần.

Thông tư 50/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

4. Giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản

Ngày 04/6/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 25/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.

Trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

- Bộ Khoa học và Công nghệ: Tập trung, ưu tiên đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến, bảo quản đối với các ngành hàng nông sản;...

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, đôn đốc các bộ và địa phương khẩn trương ban hành các quy định, hướng dẫn còn thiếu theo nhiệm vụ được giao tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP, hoàn thành trong quý II năm 2020;...

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về đất đai nhằm phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong nông nghiệp;...

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,989

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:20 | 14/08/2020 Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
  • 11:00 | 14/08/2020 Quyết định 1232/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi phát triển và quản lý nhà ở xã hội được Thủ tướng ban hành ngày 03/8/2020.
  • 10:15 | 13/08/2020 Công văn 2539/BHXH-CSYT ngày 10/8/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ BHYT.
  • 10:15 | 13/08/2020 Công điện 2954/CÐ-BVHTTDL ngày 12/8/2020 về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
  • 08:30 | 13/08/2020 Quyết định 2221/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hội An.
  • 16:00 | 12/08/2020 Quyết định 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020.
  • 15:15 | 12/08/2020 Thông tư 75/2020/TT-BTC ngày 12/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
  • 15:00 | 12/08/2020 Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn SGK; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK ban hành tại Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT.
  • 09:00 | 12/08/2020 Thông tư 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 do Bộ Y tế ban hành về Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.
  • 07:50 | 12/08/2020 Văn bản 7770/BGTVT-CYT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở GTVT các tỉnh, TP khẩn trương thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn