Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 18 Năm 2020

11/05/2020 14:50 PM

Sau đây là những văn bản nổi bật mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được trong tuần qua (từ ngày 04 – 10/5/2020):

Quý Nguyễn

1. Hướng dẫn xác nhận danh sách NLĐ bị ngừng việc do ảnh hưởng Covid-19

Đây là nội dung tại Công văn 1391/BHXH-BT của BHXH Việt Nam về thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Theo đó, doanh nghiệp lập danh  sách NLĐ bị ngừng việc (có hưởng lương) do ảnh hưởng Covid-19 theo mẫu số 12.

Cơ quan BHXH căn cứ dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm quản lý Thu - Sổ, Thẻ (TST) của đơn vị, doanh nghiệp vẫn đang đóng (không báo giảm) BHXH, BHYT, BHTN để thực hiện xác nhận.

 Nếu khớp toàn bộ danh sách thì xác nhận vào Mẫu số 12 đối với trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ giấy; trường hợp doanh nghiệp gửi điện tử thì ký, xác nhận gửi điện tử lại cho doanh nghiệp.

Mẫu số 12

Công văn 1391/BHXH-BT được ban hành ngày 06/5/2020.

2. Hướng dẫn phân loại tài sản cần định giá trong tố tụng hình sự

Ngày 17/4/2020,  Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản.

Theo đó, việc phân loại tài sản định giá được thực hiện như sau:

- Đối với vụ án có nhiều tài sản khác nhau, trước khi gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản tới Hội đồng định giá theo vụ việc cấp bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 97/2019/NĐ-CP thì:

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm rà soát, phân loại tài sản để yêu cầu bộ, cơ quan ngang bộ thành lập Hội đồng định giá phù hợp với chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được giao.

- Tài sản có thể phân loại được để tách riêng thực hiện định giá đối với từng nhóm tài sản là những tài sản độc lập về mặt vật lý, tính năng sử dụng, không bị phụ thuộc, ảnh hưởng lẫn nhau về mặt giá trị và chức năng sử dụng, không bị thay đổi về mặt giá trị sau khi phân loại.

Thông tư 30/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020 và thay thế cho Thông tư 43/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018.

3. Thủ tướng yêu cầu tăng cường tiết kiệm điện

Ngày 07/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, cả nước phải phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ, vì vậy, yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện việc tiết kiệm điện, cụ thể như sau:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể - xã hội thực hiện một số giải pháp sau:

+ Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở;

+ Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời;

- Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình (tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện…);

- Xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của đơn vị cho khách hàng, nhân viên tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ…

4. Danh mục chỉ tiêu thống kê dược  - mỹ phẩm

Ngày 07/5/2020, Bộ Y tế ban hành Thông tư 6/2020/TT-BYT quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê dược - mỹ phẩm .

Theo đó, Thông tư này quy định danh mục và nội dung các chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực y tế về:

- Thuốc (bao gồm thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, vắc xin, sinh phẩm trừ sinh phẩm chẩn đoán invitro);

- Nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả bán thành phẩm dược liệu, trừ dược liệu) và mỹ phẩm.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê dược - mỹ phẩm bao gồm:

- Danh mục chỉ tiêu thống kê dược - mỹ phẩm được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

- Nội dung chỉ tiêu thống kê dược - mỹ phẩm được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem thêm chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 6/2020/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,105

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức quốc hội số 65/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/7/2021, Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều số 60/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án số 58/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Giám định tư pháp sửa đổi số 56/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn