Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 14 Năm 2020

13/04/2020 14:48 PM

Sau đây là những văn bản mới nổi bật được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật trong tuần qua (từ ngày 06 – 12/4/2020):

Quý Nguyễn

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội đến hết 15/4/2020

Đây là nội dung tại Thông báo 153/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, trước hết đến hết ngày 15/4, tuyệt đối không lơi lỏng, chủ quan.

- Chính quyền các cấp chấn chỉnh, xử lý kịp thời theo đúng quy định, yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm biện pháp cách ly toàn xã hội, ở tại nhà, không tập trung đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng,…

Việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch phải đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không để người dân hoang mang hoặc lơi lỏng, đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn, lưu thông hàng hóa thuận lợi.

- Bộ Y tế và các Bộ liên quan theo dõi, đánh giá sát đúng tình hình, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp này từ sau ngày 15/4/2020.

Xem chi tiết tại Thông báo 153/TB-VPCP ngày 10/4/2020.2. Hộ nghèo, cận nghèo khó khăn do dịch Covid-10 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng

Đây là một  trong 07 nhóm đối tượng nhận được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước do bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nêu tại Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020.

Cụ thể, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng.

Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Xem chi tiết  thông tin về các đối tượng khác tại đây.

3. Các hành vi không được làm khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Theo đó, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không được thực hiện các hành vi bị cấm quy định tại:

- Điều 9 Luật Giao dịch điện tử năm 2005;

- Điều 12 Luật Công nghệ thông tin năm 2006;

- Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng năm 2015;

- Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018;

- Điều 5 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018;

- Các quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 5 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nghị định 45/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 22/5/2020.

4. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thủy sản

Thông tư 05/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 18/9/2020.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống Giống cá nước ngọt - Phần 1: cá Chép, cá Rô phi.

Ký hiệu: QCVN 02 - 33 - 1 : 2020/BNNPTNT.

Tổ chức, cá nhân sản xuất trong nước giống cá Chép, giống cá Rô phi quy định tại Quy chuẩn này phải thực hiện thủ tục công bố hợp quy sau 06 tháng kể từ ngày 18/9/2020.

Xem chi tiết Quy chuẩn tại Thông tư 05/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,822

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức quốc hội số 65/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/7/2021, Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều số 60/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án số 58/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Giám định tư pháp sửa đổi số 56/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn