GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 08 Năm 2020

24/02/2020 09:53 AM

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số văn bản nổi bật đã được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 17 – 23/02/2020):

Tường Vy

1. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

Đây là nội dung tại Thông tư 22/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Theo đó, ban hành Quy chuẩn QCVN 01:2019/BXD về quy hoạch xây dựng; trong đó quy định về:

- Các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Đơn cử, yêu cầu về lựa chọn đất xây dựng như sau:

- Khu vực được chọn để xây dựng phải đáp ứng:

+ Có các lợi thế về kinh tế, xã hội, hạ tầng, môi trường và cảnh quan;

+ Có điều kiện tự nhiên đảm bảo cho các hoạt động xây dựng và đảm bảo an toàn cho cộng đồng;

+ Không thuộc phạm vi khu vực cấm các hoạt động xây dựng.

- Đối với khu vực dự báo chịu tác động từ nước biển dâng, việc lựa chọn đất xây dựng phải tính toán đến tác động từ mực nước biển dâng theo các kịch bản của quốc gia;

- Trường hợp buộc phải xây dựng tại các khu vực có nguy cơ xuất hiện hoặc bị ảnh hưởng từ các tai biến thiên nhiên, quy hoạch phải đề xuất giải pháp giảm thiểu, khắc phục và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Thông tư 22/2019/TT-BXD có hiệu lực ngày 01/7/2020 và thay thế Thông tư 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 và Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008.2. Bỏ một số quy định xử phạt VPHC về điều kiện hoạt động xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Theo đó, bãi bỏ một số quy định xử phạt VPHC về điều kiện hoạt động xây dựng đối với các hành vi:

- Không có hợp đồng lao động với những cá nhân đảm nhận những chức danh chủ chốt theo quy định;

- Những chức danh chủ chốt không có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án theo quy định;

- Không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử theo quy định khi tham gia các hoạt động xây dựng;

Đồng thời, bãi bỏ các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng với các quy định xử phạt VPHC nêu trên.

Lưu ý:

- Trường hợp những hành vi nêu trên xảy ra trước ngày 01/4/2020, mà đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền nhưng chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện theo quy định.

- Trường hợp các hành vi vi phạm nêu trên đã bị lập biên bản vi phạm hành chính hoặc được phát hiện sau ngày 01/4/2020 thì không xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định 21/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/4/2020.

3. Tiếp tục hoàn thiện Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 11/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2020.

Theo đó, Chính phủ cơ bản thống nhất thông qua Dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Đồng thời, giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện dự án Luật này, bảo đảm:

- Thể chế hóa các Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý;

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới;

- Khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, bảo đảm tính đồng bộ với các Luật có liên quan.

- Thống kê, đánh giá kinh nghiệm của các nước về quy định điều kiện ngôn ngữ bản địa đối với người nước ngoài hành nghề khám chữa bệnh tại nước sở tại, trình xin ý kiến Quốc hội 02 phương án đề xuất áp dụng tại Việt Nam;

Ngoài ra, Chính phủ thống nhất với Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của Bộ Tài chính để tiếp tục thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2025;

Nghị quyết 11/NQ-CP được ban hành vào ngày 14/02/2020.

4. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 9/CT-TTg về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (KNST).

Theo đó, yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ sau và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2020:

- Hỗ trợ tư vấn chính sách về lao động (việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, giáo dục nghề nghiệp, an toàn lao động) cho các doanh nghiệp KNST.

- Chỉ đạo các trường trong phạm vi quản lý tăng cường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; quan tâm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong nhà trường;

Kết nối với các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu,  doanh nghiệp KNST để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

- Hướng dẫn, phổ biến rộng rãi quy trình, thủ tục về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài có trình độ cao đến Việt Nam trong các ngành công nghệ cao, CNTT, công nghệ cốt lõi của cách mạng 4.0;

Điều chỉnh các chương trình đào tạo nghề của các trường cao đẳng, trung cấp theo hướng tăng cường đào tạo kỹ năng chuyên môn; đưa nội dung đào tạo KNST vào chương trình đào tạo;

Xem thêm chi tiết tại Chỉ thị 9/CT-TTg ngày 18/02/2020.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,155

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:05 | 02/06/2020 Công văn 2982/CV-BCĐ ngày 31/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở.
  • 14:50 | 01/06/2020 Thông tư 49/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, có hiệu lực từ 01/6/2020.
  • 10:05 | 01/06/2020 Từ 29/5/2020, Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định 73/2018/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành.
  • 07:40 | 30/05/2020 Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
  • 07:40 | 30/05/2020 Quyết định 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID khu chung cư.
  • 07:30 | 30/05/2020 Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ 15/7/2020.
  • 15:30 | 29/05/2020 Quyết định 2153/QĐ-BYT ngày 25/5/2020 ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế.
  • 15:15 | 29/05/2020 Thông tư 40/2020/TT-BTC hướng dẫn chế độ báo cáo lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán và Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập, có hiệu lực thi hành.
  • 15:00 | 29/05/2020 Quyết định 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020 về việc Chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
  • 08:40 | 29/05/2020 Từ 15/5/2020, Thông tư 28/2020/TT-BCA quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân, có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn