Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Giáo viên không được phép dùng điện thoại vào việc riêng trong giờ dạy

27/05/2020 07:47 AM

Đây là một trong 6 hành vi giáo viên không được làm quy định trong dự thảo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố xin ý kiến góp ý.

Dự thảo Thông tư về Điều lệ trường THCS, TPHT

Theo đó, theo dự thảo Điều lệ, giáo viên không được có 6 hành vi sau đây:

(1) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp.

(2) Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

(3) Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

(4) Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. Nghiêm cấm giáo viên lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền/hiện vật.

(5) Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp không phục vụ cho việc dạy học, giáo dục tại thời điểm đó.

(6) Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định các nhiệm vụ của giáo viên, đơn cử như:

- Thực hiện nhiệm vụ giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông và kế hoạch giáo dục của nhà trường;

- chuẩn bị kế hoạch dạy học, đánh giá học sinh; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức;

- tham gia các hoạt động chuyên môn;

- chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục…

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 17,510

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn