Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Điểm mới về thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương (đề xuất)

06/04/2020 10:33 AM

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trong đó có nhiều điểm mới so với quy định hiện hành.

Toàn văn Dự thảo Nghị định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, đề xuất sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương như sau: 

- Bỏ quy định “Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 1 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu” để phù hợp với quy định mới tại Khoản 2 Điều 148 Bộ luật lao động (được quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc hàng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian); 

- Bổ sung quy định “Thời gian người lao động được người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật”.

- Chỉnh sửa câu chữ quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CP để phù hợp với quy định tại Dự thảo Nghị định. Cụ thể: 

+ "Nghỉ trong giờ làm việc theo quy định tại Điều 5 Nghị định này" sửa thành "Nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc khi làm việc theo ca liên tục quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này."

+ "Thời giờ học tập, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động" sửa thành "Thời gian huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động". 

Xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,206

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn