Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thêm 1 Luật dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

22/10/2019 15:06 PM

Nghị quyết 790/2019/UBTVQH14 ngày 17/10/2019 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, trong đó, bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Như vậy, dự kiến tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, sẽ có 12 dự án luật được thông qua, gồm:

- Bộ luật Lao động (sửa đổi);

- Luật Chứng khoán (sửa đổi);

- Luật Lực lượng dự bị động viên;

- Luật Thư viện;

- Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi);

- Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

- Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Đồng thời có điều chỉnh: tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, thành 2 dự án là Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Hai dự án này sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, thông qua tại kỳ họp thứ 9 theo điều chỉnh của Nghị quyết 78/2019/QH14.

Nghị quyết 790/2019/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 17/10/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,433

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn