Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Sẽ thực hiện sắp xếp 623 đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

31/07/2019 08:20 AM

Thực hiện Nghị quyết 37-NQ-TW, Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14, Nghị quyết 32/NQ-CP, Bộ Nội vụ đã tập trung hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Báo cáo Sơ kết thực hiện nhiệm vụ ngành Nội vụ

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Đến nay, theo báo cáo của 61 địa phương, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp là 20/713 đơn vị; Số lượng cấp xã thuộc diện sắp xếp là 623/11.160 đơn vị.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Tham mưu Chính phủ giải quyết việc phân định địa giới hành chính các tỉnh, thành phố có sự chồng lấn do lịch sử để lại.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo luật định; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của HĐND, UBND các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030;

Hoàn thiện Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức; Chú trọng bồi dưỡng công chức theo các ngạch, bậc, tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Đảng, Nhà nước, bảo đảm đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn trong bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,074

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn