Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thời Sự Pháp Luật >> Thời sự

  • Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021 14:27 | 21/10/2020
  • Trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước năm 2021 khó khăn, Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở để tập trung nguồn lực phòng chống dịch bệnh COVID-19 và một số vấn đề cấp bách khác.
Tin đưa ngày: từ - đến

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn