Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

16/12/2019 13:55 PM

Ngày 10/12/2019, Tổng cục Thuế có Công văn 5160/TCT-DNL về việc thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế chưa thông báo doanh nghiệp chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 và Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 thì doanh nghiệp vẫn áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ảnh minh hoạ (Nguồn Internet)

Theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử.

- Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc để có giải pháp phù hợp khi triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 5160/TCT-DNL ngày 10/12/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 746

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn