GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19

Sửa quy định bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tại TP.HCM

25/03/2020 08:04 AM

Ngày 18/3/2020, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.HCM theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018.

Toàn văn Quyết định 07/2020/QĐ-UBND ngày 18/3/2020

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung các Điều 19; Điều 20; điểm a, khoản 1, Điều 27; khoản 1, điểm d khoản 5 Điều 44 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018.

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND chính thức có hiệu lực thi hành từ 28/3/2020.

Châu Thanh

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,003

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn