Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Tin vui về chính sách hỗ trợ nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức

23/05/2019 14:38 PM

Ngày 22/5/2019, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 398/QĐ-BXD về kế hoạch thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Nhà ở

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Trong đó, đáng chú ý là Bộ Xây dựng đã đưa ra kế hoạch nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhà ở về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức có khó khăn về nhà ở theo Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII.

Cụ thể đơn vị chủ trì thực hiện kế hoạch này là Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản; đơn vị phối hợp là Cục pháp chế và các Cục, Vụ có liên quan.

Dự kiến trong năm 2020 sẽ hoàn thành kế hoạch này (Sau khi Bộ Chính trị thông qua Đề án nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và ban hành Nghị quyết về vấn đề này).

Đây được xem là tín hiệu vui đối với cán bộ, công chức, viên chức đang khó khăn về nhà ở.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,765

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn