Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

18/03/2014 11:22 AM

Ngày 14/3/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 1545/NHNN-TTGSNH hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Theo đó, đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gồm:

(i) Cán bộ, công chức giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên tại các đơn vị thuộc NHNN;

(ii) Cán bộ, công chức đang giữ ngạch Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp;

(iii) Chủ tịch, thành viên HĐQT, HĐTV, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng các NHTM nhà nước, NHTM cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng CSXH Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Công ty VAMC;

(iv) Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Nhà máy in tiền quốc gia;

(v) Cán bộ công chức tại các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN trực tiếp làm việc ở một số vị trí công tác như kế toán, thủ quỹ, thủ kho, mua sắm tài sản, thẩm định nhân sự, cấp giấy phép hoạt động, đấu thầu…;

(vi) Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền yêu cầu kê khai tài sản, thu nhập để xác minh, kết luận phục vụ việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật;

(vii) Những đối tượng khác ở các ngân hàng thương mại gồm: Trưởng (phó) phòng trở lên thuộc Sở Giao dịch, Chi nhánh, Công ty trực thuộc; Phó trưởng phòng, ban trở lên tại Trụ sở chính; cán bộ, nhân viên thực hiện nghiệp vụ tín dụng, thẩm định và cho vay tín dụng, xử lý công nợ, nợ xấu, hoạt động mua bán nợ, thẩm định, định giá trong đấu giá;

(viii) Cá nhân được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, Banketvn, Ngân hàng Hợp tác xã.

Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải công khai với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc. Thủ trưởng đơn vị quyết định phạm vi công khai, hình thức công khai (niêm yết hoặc công bố tại cuộc họp).

Công văn này thay thế Công văn số 7851/NHNN-TTGSNH ngày 13/10/2010; công văn số 8084/NHNN-TTGSNH ngày 14/10/2011 của NHNN và áp dụng cho việc kê khai tài sản, thu nhập từ năm 2013.

SN

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,280

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn