Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp từ 01/9/2020

30/07/2020 16:35 PM

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.

Ảnh chụp một phần Thông tư 66

Theo đó, mẫu Quy chế kiểm toán này áp dụng đối với:

a) Công ty niêm yết;

b) Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

c) Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Những doanh nghiệp không thuộc diện nêu trên khuyến khích  thực hiện mà không bắt buộc.

Thông tư 66/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,988

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn