Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Quy định về tổ chức biên chế đơn vị dự bị động viên

14/12/2019 15:00 PM

Tại kỳ họp thứ 8 khoá XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên 2019, trong đó, quy định về tổ chức biên chế đơn vị dự bị động viên như sau:

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

- Quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường  trực của Quân đội nhân dân được tổ chức thành các đơn vị dự bị động viên.

- Đơn vị dự bị động viên phải duy trì quân số quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị, có số lượng dự phòng từ 10% đến 15% và dự trữ vũ khí, trang bị kỹ thuật theo phân cấp.

Bên cạnh đó, quy định độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình:

- Độ tuổi sĩ quan dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên thực hiện theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Độ tuổi quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được quy định như sau:

+ Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị không quá 40 tuổi; hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 35 tuổi được sắp xếp vào đơn vị chiến đấu;

+ Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 45 tuổi; nữ quân dân dự bị không quá 40 tuổi được sắp xếp vào đơn vị bảo đảm chiến đấu.

Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và thay thế Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên 1996.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,196

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn