Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thủ tục mới về tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

24/08/2019 10:40 AM

Bộ Nội vụ vừa công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức kèm theo Quyết định 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, công bố thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức.

Về trình tự thực hiện thủ tục:

- Trường hợp 1. Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi tiếp nhận vào công chức đối với các trường hợp:

Có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng BHXH bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn), gồm:

+ Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

+ Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Cụ thể, Hội đồng kiểm tra, sát hạch sẽ thực hiện:

+ Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

+ Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận;...

- Trường hợp 2. Không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi tiếp nhận vào công chức đối với các truờng hợp:

Đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp,...

Về thành phần hồ sơ: Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức được thực hiện theo quy định về hồ sơ công chức (Khoản 4 Điều 10 Thông tư 13/2010/TT-BNV được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2019/TT-BNV).

Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

- Điều kiện quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP;

- Điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2019/TT-BNV.

Xem chi tiết nội dung thủ tục tại Quyết định 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,447

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn