Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

07 Luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khoá XIV

14/06/2019 13:30 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý khách hàng danh sách 07 Luật mới vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIV.

STT

Tên Luật

Ngày thông qua

Ngày hiệu lực

Bài viết liên quan

1

Luật Quản lý thuế 2019

13/6/2019

01/7/2020

Tại đây

2

Luật Đầu tư công 2019

13/6/2019

01/01/2020

Tại đây

3

Luật Kiến trúc 2019

13/6/2019

01/7/2020

Tại đây

4

Luật Thi hành án hình sự 2019

14/6/2019

01/01/2020

Tại đây

5

Luật Giáo dục 2019

14/6/2019

01/7/2020

Tại đây

6

Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi)

14/6/2019

01/11/2019

Tại đây

7

Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia 2019

14/6/2019

01/01/2020

Tại đây

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,345

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn