Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Tổng hợp Danh mục bí mật nhà nước trong các lĩnh vực

24/09/2020 16:20 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý khách hàng tổng hợp Danh mục bí mật nhà nước trong các lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

tổng hợp danh mục bí mật nhà nước

Tổng hợp Danh mục bí mật nhà nước trong các lĩnh vực

STT

Văn bản

Lĩnh vực

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

1 Quyết định 1441/QĐ-TTg

Kế hoạch, đầu tư và thống kê

23/9/2020 23/9/2020
2 Quyết định 1369/QĐ-TTg Công nghiệp và Thương mại 03/9/2020 03/9/2020
3 Quyết định 1306/QĐ-TTg Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội 26/8/2020 26/8/2020
4 Quyết định 1295/QĐ-TTg Y tế 24/8/2020 24/8/2020
5 Quyết định 1294/QĐ-TTg Khoa học và công nghệ 24/8/2020 24/8/2020

6

Quyết định 1222/QĐ-TTg

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

11/8/2020

11/8/2020

7

Quyết định 1192/QĐ-TTg

Văn hóa, thể thao

05/8/2020

05/8/2020

8

Quyết định 1180/QĐ-TTg

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

04/8/2020

04/8/2020

9

Quyết định 1178/QĐ-TTg

Đối ngoại và hội nhập quốc tế

04/8/2020

04/8/2020

10

Quyết định 988/QĐ-TTg

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

09/7/2020

09/7/2020

11

Quyết định 971/QĐ-TTg

Công tác dân tộc

07/7/2020

07/7/2020

12

Quyết định 970/QĐ-TTg

Tòa án nhân dân

07/7/2020

07/7/2020

13

Quyết định 969/QĐ-TTg

Giao thông vận tải

07/7/2020

07/7/2020

14

Quyết định 960/QĐ-TTg

Nội vụ

07/7/2020

07/7/2020

15

Quyết định 872/QĐ-TTg

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

19/6/2020

01/7/2020

16

Quyết định 809/QĐ-TTg

Giáo dục và Đào tạo

10/6/2020

01/7/2020

17

Quyết định 808/QĐ-TTg

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

18/6/2020

01/7/2020

18

Quyết định 774/QĐ-TTg

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

05/6/2020

01/7/2020

(Tiếp tục cập nhật)

Khoản 1 Điều 9 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 quy định:

Điều 9. Ban hành danh mục bí mật nhà nước

1. Căn cứ vào quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Luật này, Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước.”

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,270

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn