Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Biểu mẫu mới khi điều chỉnh sổ BHXH do mượn HS người khác tham gia BHXH

04/08/2020 14:12 PM

BHXH TP.HCM có Thông báo 1863/TB-BHXH ngày 01/8/2020 về việc điều chỉnh phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa (Loại hồ sơ: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH) như sau:

Thông báo 1863/TB-BHXH và biểu mẫu kèm theo

- Đối với Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS), điều chỉnh 01 PGNHS như sau: PGNHS 628.

phiếu giao nhận hồ sơ 628

Ảnh chụp Phiếu giao nhận hồ sơ 628

- Ngày áp dụng: BHXH TP.HCM thống nhất áp dụng PGNHS 628 kể từ ngày 03/8/2020.

Đính kèm theo Thông báo 1863/TB-BHXH là Mẫu đơn giải trình; Giấy cam đoan; Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.

Thông báo 1863/TB-BHXH được ban hành ngày 01/8/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 930

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn