Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Khi nào áp dụng mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng?

02/06/2020 10:38 AM

Mức giảm trừ gia cảnh tăng từ 9 lên 11 triệu đồng/tháng đối với cá nhân người nộp thuế, tăng từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân (đã được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012) thì:

Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Theo Phó tổng thư ký Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ 9 lên 11 triệu đồng/tháng đối với cá nhân người nộp thuế, tăng từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc.

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó tổng thư ký Quốc hội

Mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020, do theo quy định hiện hành kỳ tính thuế tiền công, tiền lương của doanh nghiệp được tính theo năm, từ ngày 1/1.

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng một tháng, 3,6 triệu đồng với mỗi người phụ thuộc sẽ được xác định lại khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 (nếu không có gì thay đổi  thì chậm nhất là ngày 30/3/2021 sẽ thực hiện quyết toán thuế).

Trong khi chờ hướng dẫn từ các cơ quan quản lý thuế thì hiện tại các doanh nghiệp vẫn đang áp dụng mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng/tháng và người lao động có thể yên tâm là cơ quan thuế sẽ tính toán và hoàn lại tiền khi đến kỳ quyết toán thuế.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,585

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn