Hiệp định CPTPP 17/10/2019 08:30 AM

Quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định CPTPP

17/10/2019 08:30 AM

Vừa qua, Bộ Công thương ban hành Thông tư 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định CPTPP.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định CPTPP bao gồm:

- Biện pháp tự vệ trong giai đoạn chuyển tiếp (biện pháp tự vệ chuyển tiếp) là biện pháp được quy định tại Điều 99 Luật Quản lý ngoại thương và quy định tại Điều 6.3 Chương 6 của Hiệp định.

- Biện pháp khẩn cấp đối với hàng dệt may là biện pháp được quy định tại Điều 99 Luật Quản lý ngoại thương và quy định tại Điều 4.3 Chương 4 của Hiệp định.

Quy định tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

- Các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam có thẩm quyền điều tra, áp dụng và xử lý biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định.

- Thương nhân Việt Nam, thương nhân các nước thành viên của Hiệp định, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khác có liên quan đến điều tra, áp dụng và xử lý biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định.

Cơ quan điều tra xem xét tiếp nhận hồ sơ theo yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp hoặc hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp đối với hàng dệt may theo hiệu lực của Hiệp định.

Thông tư 19/2019/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2019.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,829

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn