Hiệp định CPTPP 19/04/2019 08:59 AM

Sửa đổi 05 Luật để phù hợp với cam kết tại CPTPP

19/04/2019 08:59 AM

Đây là nội dung tại Quyết định 409/QĐ-BKHĐT ngày 04/4/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, xây dựng Nghị định hướng dẫn thực thi Điều ước quốc tế về đấu thầu làm căn cứ hướng dẫn thực hiện cam kết về mở cửa thị trường mua sắm của Chính phủ áp dụng với nhà thầu các Thành viên Hiệp định CPTPP theo quy định tại Luật Ban hành VBQPPL.

Tiếp tục rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các VBQPPL thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (nếu có) để đảm bảo thống nhất, đồng bộ với cam kết của Hiệp định.

Cụ thể, tổ chức rà soát các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc tổ chức rà soát để chủ động thực hiện hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung VBQPPL phù hợp với cam kết tại Hiệp định về đầu tư kinh doanh, mua sắm của Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển hợp tác xã (thực hiện trong năm 2019).

Ngoài ra, theo Kế hoạch, còn tiến hành giải đáp, hướng dẫn thực hiện, áp dụng trực tiếp cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ, đầu tư và các cam kết có liên quan, bảo đảm áp dụng thống nhất, đồng bộ với cam kết tương ứng theo các Hiệp định thương mại tự do (FTA), điều ước quốc tế về đầu tư mà Việt Nam đã tham gia, ký kết,...

Quyết định 409/QĐ-BKHĐT chính thức có hiệu lực từ ngày 04/4/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,935

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn