Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Chỉ tiêu phạt 50 triệu

Xung quanh vụ việc trật tự đô thị Hà Nội phân trần bị giao chỉ tiêu phạt 50 triệu một tháng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn