Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 30/06/2020 17:07 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 27/06 - 30/06/2020

30/06/2020 17:07 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 27/06 - 30/06/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (29/06/2020) Quyết định 908/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (29/06/2020) Công văn 5225/VPCP-ĐMDN năm 2020 về đẩy mạnh triền khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (25/06/2020) Công văn 5126/VPCP-NN năm 2020 phản ánh của Báo Thanh niên Online về giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (23/06/2020) Công văn 55967/CT-TTHT năm 2020 về chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Hà Nội ban hành
5. (19/06/2020) Thông tư 60/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
6. (16/06/2020) Quyết định 1429/QĐ-BTP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
7. (05/06/2020) Kết luận 77-KL/TW năm 2020 về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
8. (02/06/2020) Quyết định 2338/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, vận hành Cổng thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã tỉnh Trà Vinh
9. (02/06/2020) Công văn 650/TTg-ĐMDN năm 2020 về chủ trương thành lập công ty cấp 4 thuộc Viettel tại nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (24/04/2020) Quyết định 2098/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2025
11. (31/03/2020) Kế hoạch 1485/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
12. (26/03/2020) Kế hoạch 1386/KH-UBND năm 2020 về hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
13. (17/03/2020) Kế hoạch 44/KH-UBND về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, năm 2020
14. (13/05/2019) Quyết định 1244/QĐ-BKHCN năm 2019 về Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Đầu tư
1. (25/06/2020) Công văn 795/TTg-CN năm 2020 về bổ sung danh mục dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (24/06/2020) Công văn 4589/BCT-ĐL năm 2020 về phê duyệt bổ sung quy hoạch danh mục dự án điện gió đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương tại Văn bản 693/TTg-CN do Bộ Công thương ban hành
3. (24/06/2020) Công văn 5105/VPCP-CN năm 2020 về tổ chức thực hiện Dự án đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (24/06/2020) Công văn 787/TTg-CN năm 2020 về Đầu tư đoạn tuyến thuộc Dự án đường nối từ ĐT.310B vào hồ Thanh Lanh, huyện Bình Xuyên trùng với tuyến đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô, sử dụng ngân sách địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (23/06/2020) Công văn 783/TTg-QHĐP năm 2020 về tạm dừng chủ trương lập quy hoạch tổng thể phát triển hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (23/06/2020) Công văn 5058/VPCP-CN năm 2020 kế hoạch trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (18/06/2020) Công văn 747/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (09/06/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
9. (06/06/2020) Công văn 4515/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (03/06/2020) Công văn 4399/VPCP-CN năm 2020 về xây dựng quy định chuyển tiếp về điều chỉnh dự án đầu tư công khẩn cấp do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (01/06/2020) Công văn 4327/VPCP-CN năm 2020 về Phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (27/05/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách áp dụng cho huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
13. (25/05/2020) Công văn 2139/TCT-CS năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
14. (20/05/2020) Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
15. (13/05/2020) Công văn 1922/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
16. (23/03/2020) Quyết định 442/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Đấu thầu (lựa chọn nhà đầu tư) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
17. (06/03/2020) Kế hoạch 36/KH-UBND về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2020
18. (25/07/2019) Thông báo 259/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến của ngành Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Thương mại
1. (27/06/2020) Công văn 4686/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (11/06/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3. (07/06/2020) Công văn 4527/VPCP-KTTH năm 2020 thực hiện Kết luận 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (04/06/2020) Công văn 4454/VPCP-NN năm 2020 về báo cáo dự án giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (03/06/2020) Công văn 3613/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc thu thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu mang đi gia công lại do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (03/06/2020) Công văn 7210/QLD-CL năm 2020 công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 6) do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (03/06/2020) Công văn 1746/BHXH-DVT năm 2020 về tham gia đấu thầu thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
8. (11/05/2020) Quyết định 1653/QĐ-BNN-VPĐP năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9. (08/04/2020) Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Thuốc lá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
10. (07/04/2020) Quyết định 568/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
11. (07/04/2020) Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
12. (07/04/2020) Kế hoạch 58/KH-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2020
13. (25/03/2020) Công văn 2518/BNN-PC năm 2020 công bố, công khai mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa
14. (03/03/2020) Công văn 896/TCT-DNNCN năm 2020 về tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 do Tổng cục Thuế ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (19/06/2020) Công văn 4137/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra việc tập kết hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (04/06/2020) Công văn 3639/TCHQ-TXNK năm 2020 về khai bổ sung mặt hàng Prospan cough Syrup do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (29/05/2020) Công văn 6399/BTC-CST năm 2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu đối với dây chuyền giặt ủi do Bộ Tài chính ban hành
4. (26/05/2020) Công văn 3376/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thực hiện thay đổi phương thức vận chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (11/05/2020) Công văn 2560/BYT-TB-CT năm 2020 về Danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút Corona (SARS-CoV-2) đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế ban hành
6. (06/04/2020) Công văn 4064/BTC-TCHQ năm 2020 về miễn thuế nhập khẩu của hãng hàng không FedEx do Bộ Tài chính ban hành
7. (14/06/2016) Thông báo 5515/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là sáp thơm do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (14/06/2016) Thông báo 5517/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là tăng đơ JIS do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (14/06/2016) Thông báo 5518/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Cóc tiêu chuẩn mỹ tải trọng cao do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (14/06/2016) Thông báo 5519/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Ma ní chữ D do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (14/06/2016) Thông báo 5520/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thân của tăng đơ phổ thông mạ điện, bằng sắt do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (14/06/2016) Thông báo 5521/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thân ma ní mạ điện, bằng sắt do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (14/06/2016) Thông báo 5522/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (14/06/2016) Thông báo 5524/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (04/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (28/06/2020) Nghị định 70/2020/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020
2. (28/06/2020) Công điện 05/CĐ-TCT năm 2020 về thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 84/NQ-TTg do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
3. (23/06/2020) Công văn 55959/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng chứng từ quyết toán tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm y tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (19/06/2020) Công văn 4954/VPCP-CN năm 2020 về triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (04/06/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
6. (03/06/2020) Công văn 3612/TCHQ-TXNK năm 2020 về xem xét xử lý thuế quà tặng do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (01/06/2020) Công văn 44393/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (18/05/2020) Công văn 2033/TCT-KK năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
9. (13/05/2020) Công văn 1912/TCT-DNNCN năm 2020 về khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú do Tổng cục Thuế ban hành
10. (13/05/2020) Công văn 1929/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với nhà thầu thực hiện dự án thuỷ điện tại Lào do Tổng cục Thuế ban hành
11. (05/05/2020) Công văn 4376/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (04/05/2020) Quyết định 111/QĐ-UBND năm 2020 về giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
13. (27/04/2020) Công văn 1653/TCT-DNL năm 2020 về hướng dẫn kê khai, nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành
14. (20/11/2019) Công văn 7246/TCHQ-TXNK năm 2019 về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thuê gia công lại nhưng không thực hiện thông báo hợp đồng gia công với cơ quan hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (07/11/2019) Công văn 13222/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Bảo hiểm
1. (29/05/2020) Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (21/05/2020) Quyết định 709/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lao động, việc làm, tiền lương; Bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
3. (06/12/2019) Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
4. (04/04/2019) Nghị quyết 162/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Kế toán - Kiểm toán
1. (26/06/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Kiểm toán nhà nước ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (26/06/2020) Quyết định 897/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/05/2020) Công văn 1995/UBND-VX năm 2020 về phương án tính số ngày làm việc thực tế để đánh giá, phân loại hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (21/04/2020) Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
4. (26/03/2020) Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (30/12/2019) Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BLĐTBXH quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 31/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (27/12/2019) Quyết định 1953/QĐ-LĐTBXH năm 2019 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Công nghệ thông tin
1. (23/06/2020) Công văn 2305/BTTTT-KHCN năm 2020 về hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư 11/2020/TT-BTTTT do Bộ Thông tin truyền Thông ban hành
2. (09/06/2020) Công văn 3865/BNN-KHCN về cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (08/06/2020) Quyết định 2063/QĐ-BNN-VP về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. (26/05/2020) Công văn 3374/TCHQ-GSQL năm 2020 về triển khai hệ thống NSW và VACCSM tại Cảng hàng không Nội Bài do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (26/05/2020) Quyết định 1413/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
6. (21/04/2020) Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang
7. (20/04/2020) Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2020 về tổ chức dạy học qua Internet và trên truyền hình do tỉnh Bạc Liêu ban hành
8. (23/03/2020) Quyết định 395/QĐ- BTTTT năm 2020 Hướng dẫn về sử dụng mã định danh văn bản và Bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (Phiên bản 1.0) do Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông ban hành
9. (13/03/2020) Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2020 bổ sung Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 837/QĐ-UBND
10. (31/12/2019) Quyết định 2340/QĐ-BTTTT năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
11. (18/12/2019) Công văn 5015/BTP-PBGDPL năm 2019 triển khai Quyết định 471/QĐ-TTg về Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” do Bộ Tư pháp ban hành
12. (13/11/2019) Quyết định 209/QĐ-UBQGCPĐT năm 2019 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
13. (18/10/2019) Quyết định 1739/QĐ-BTTTT năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử đến 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Bất động sản
1. (23/06/2020) Công văn 776/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/06/2020) Công văn 778/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (15/06/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
4. (11/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 26/2014/QĐ-UBND
5. (09/06/2020) Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
6. (01/06/2020) Công văn 4350/VPCP-NN năm 2020 về báo cáo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (01/06/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
8. (20/05/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về định mức cây trồng, vật nuôi và đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-UBND
9. (13/05/2020) Công văn 1915/TCT-CS năm 2020 về ghi nợ tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
10. (11/05/2020) Quyết định 647/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
11. (26/03/2020) Công văn 1596/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về thực hiện Quyết định 32/QĐ-TTg và Nghị quyết 22/NQ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
12. (05/02/2020) Công văn 818/VPCP-NN năm 2020 về phê duyệt trước phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất quốc phòng tại 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng chính phủ ban hành
13. (31/12/2019) Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND về bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Long An
Dịch vụ pháp lý
1. (05/06/2020) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
2. (20/04/2020) Kế hoạch 1901/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương
3. (31/03/2020) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường thực hiện giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Bộ máy hành chính
1. (29/06/2020) Công văn 2307/BGDĐT-GDCTHSSV về tổ chức hoạt động đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, hưởng ứng Tháng hàng động phòng, chống ma túy năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (26/06/2020) Quyết định 1399/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
3. (26/06/2020) Chỉ thị 06/CT-VKSTC năm 2020 tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
4. (24/06/2020) Công văn 5106/VPCP-QHĐP năm 2020 về tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (24/06/2020) Công văn 5079/VPCP-QHĐP năm 2020 về thực hiện ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư trong chuyến thăm, làm việc tại Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (18/06/2020) Thông tư 59/2020/TT-BTC về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ Tài chính ban hành
7. (17/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng
8. (09/06/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuyên ngành đối với công chức cấp xã và nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
9. (08/06/2020) Quyết định 828/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế Văn hóa công sở tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính
10. (05/06/2020) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2020 áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2021
11. (02/06/2020) Nghị quyết 955/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
12. (01/06/2020) Công văn 4333/VPCP-CN năm 2020 về báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (01/06/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
14. (27/05/2020) Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
15. (22/05/2020) Nghị quyết 945/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Triệu Thế Hùng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
16. (22/05/2020) Nghị quyết 946/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
17. (21/05/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
18. (13/05/2020) Quyết định 658/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về các lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do tỉnh Đắk Nông ban hành
19. (08/05/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
20. (27/04/2020) Kế hoạch 105/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020
21. (24/04/2020) Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
22. (24/04/2020) Quyết định 1078/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
23. (24/04/2020) Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng
24. (24/04/2020) Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thay thế và bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng và Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Dân Số - Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
25. (24/04/2020) Kế hoạch 1999/KH-UBND về công tác cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành
26. (22/04/2020) Kế hoạch 1954/KH-UBND về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành
27. (13/04/2020) Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
28. (10/04/2020) Quyết định 527/QĐ-BTTTT về phân công Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
29. (10/04/2020) Quyết định 729/QĐ-BNG năm 2020 công bố thủ tục hành chính về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành
30. (01/04/2020) Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
31. (01/04/2020) Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
32. (31/03/2020) Công văn 3053/BGTVT-VP năm 2020 thực hiện chế độ làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
33. (31/03/2020) Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
34. (31/03/2020) Quyết định 886/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý môi trường y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
35. (30/03/2020) Kế hoạch 50/KH-UBND về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành
36. (27/03/2020) Quyết định 805/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
37. (24/03/2020) Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
38. (23/03/2020) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
39. (20/03/2020) Kế hoạch 46/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
40. (19/03/2020) Công văn 1427/BNV-VTLTNN năm 2020 thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư do Bộ Nội vụ ban hành
41. (17/03/2020) Quyết định 420/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
42. (17/03/2020) Quyết định 415/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
43. (17/03/2020) Quyết định 420/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
44. (17/03/2020) Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xây dựng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
45. (17/03/2020) Quyết định 419/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
46. (13/03/2020) Quyết định 408/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
47. (12/03/2020) Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
48. (12/03/2020) Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau
49. (09/03/2020) Quyết định 449/QĐ-BTP về phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
50. (06/03/2020) Công văn 1157/BNV-CQĐP năm 2020 giải quyết vướng mắc khó khăn khi thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW; 653/2019/UBTVQH14; Nghị định 34/2019/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
51. (06/03/2020) Quyết định 363/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Phương án đơn giản hoá đối với để thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
52. (05/03/2020) Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
53. (03/03/2020) Kế hoạch 32/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành
54. (03/03/2020) Kế hoạch 34/KH-UBND về thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành
55. (28/02/2020) Quyết định 364/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
56. (27/02/2020) Công văn 292/TTCP-VP năm 2020 về đính chính nội dung tại Quyết định 700/QĐ-TTCP do Thanh tra Chính phủ ban hành
57. (07/02/2020) Công văn 362/BTP-PBGDPL năm 2020 tăng cường tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật về vấn đề dư luận xã hội quan tâm do Bộ Tư pháp ban hành
58. (13/01/2020) Kế hoạch 398/KH-BNN-TY năm 2020 thực hiện Nghị quyết 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (các nhiệm vụ thú y) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
59. (30/12/2019) Quyết định 1150/QĐ-BNV năm 2019 về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
60. (26/12/2019) Công văn 6532/BNV-VTLTNN năm 2019 về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành
61. (24/12/2019) Công văn 6503/BNV-CCHC năm 2019 về triển khai Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 do Bộ Nội vụ ban hành
62. (20/12/2019) Quyết định 20/QĐ-BCĐCCHC năm 2019 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành
63. (12/12/2019) Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức thù lao đối với Chủ tịch các Hội đặc thù ở cấp xã; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
64. (04/12/2019) Kế hoạch 4817/KH-BTP về tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai công tác năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Vi phạm hành chính
1. (30/03/2020) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2020 về khẩn trương thực hiện nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do tỉnh Bạc Liêu ban hành
2. (06/03/2020) Quyết định 548/QĐ-BKHCN về Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Trách nhiệm hình sự
1. (29/06/2020) Quyết định 860/QĐ-BXD năm 2020 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
2. (26/06/2020) Công văn 5192/VPCP-NC năm 2020 tình trạng đòi nợ phi pháp Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (04/02/2020) Kế hoạch 16/KH-BCĐ thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020 do Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Kiên Giang ban hành
Tài chính nhà nước
1. (22/06/2020) Thông tư 62/2020/TT-BTC hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (16/06/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình
3. (04/06/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về thời hạn gửi và thẩm định quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
4. (27/05/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ tái đàn lợn nhằm khôi phục sản xuất chăn nuôi sau bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020
5. (27/05/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kinh phí thực hiện Nghị quyết 39/2018/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2020
6. (04/05/2020) Công văn 2360/BTNMT-KHTC năm 2020 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (15/04/2020) Công văn 1475/SNN-TL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 129/2017/NĐ-CP do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai ban hành
8. (06/03/2020) Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 588/QĐ-TTg phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Xây dựng - Đô thị
1. (15/06/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND
2. (04/06/2020) Công văn 4451/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (01/06/2020) Công văn 2593/BXD-GĐ về phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành
4. (29/05/2020) Công văn 4257/VPCP-CN năm 2020 kế hoạch trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (21/05/2020) Công văn 3372/BNN-VPĐP năm 2020 hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
6. (21/05/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về quy mô, chiều cao tối đa và thời hạn được phép tồn tại công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
7. (14/05/2020) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2020 về thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng do tỉnh Kiên Giang ban hành
8. (14/01/2020) Công văn 412/BNN-VPĐP về hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9. (22/11/2019) Cong văn 4176/BTTTT-THH năm 2019 về hướng dẫn triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (22/06/2020) Công văn 5001/VPCP-CN năm 2020 về các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Đắk Nông, Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/06/2020) Công văn 749/TTg-CN năm 2020 về thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (18/06/2020) Quyết định 2553/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (11/06/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
5. (24/03/2020) Công văn 2686/BGTVT-BCĐ năm 2020 về khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 dành cho người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (24/02/2020) Kế hoạch 28/KH-UBND về Bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
7. (03/02/2020) Công văn 843/BGTVT-CYT năm 2020 thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg về tăng cường biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (26/06/2020) Quyết định 1696/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định 628/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (26/06/2020) Công văn 2304/BGDĐT-TTr về hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (19/06/2020) Công văn 2198/BGDĐT-GDTC năm 2020 về khảo sát thực trạng tổ chức dạy và hoạt động Bóng đá trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (05/06/2020) Thông tư 16/2020/TT-BGDĐT quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (24/04/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về bảo đảm an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên, sinh viên khi đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Đắk Nông ban hành
6. (13/04/2020) Kế hoạch 1764/KH-UBND năm 2020 về bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
7. (08/04/2020) Công văn 1201/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (06/04/2020) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (05/03/2020) Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 1502/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng áp dụng từ năm học 2017-2018
10. (22/01/2020) Công văn 239/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tăng cường triển khai công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
11. (12/06/2019) Công văn 1990/GDĐT-CTTT năm 2019 về thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (26/06/2020) Quyết định 896/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/06/2020) Công văn 785/TTg-CN năm 2020 về Dự án khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở đất tại khu vực khối 4 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (03/06/2020) Công văn 1950/BGDĐT-KHCNMT về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, và Tháng hành động vì môi trường năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (13/04/2020) Công văn 475/TCKTTV-DBQG về nhận định sớm về khả năng diễn biến phức tạp của mùa mưa, bão, lũ năm 2020 do Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành
5. (31/03/2020) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
6. (08/11/2019) Công văn 5877/BTNMT-TCBHĐVN năm 2019 về tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thể thao - Y tế
1. (29/06/2020) Công văn 812/KCB-NV năm 2020 về triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
2. (18/06/2020) Quyết định 280/QĐ-QLD năm 2020 về thu hồi 09 Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
3. (18/06/2020) Quyết định 281/QĐ-QLD năm 2020 về thu hồi 13 Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
4. (10/06/2020) Thông tư 9/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ Y tế ban hành
5. (04/06/2020) Công văn 7233/QLD-CL năm 2020 công bố đợt 31 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (28/05/2020) Công văn 2922/BYT-BH năm 2020 thực hiện Quyết định 2178/QĐ-BYT về bổ sung mã vật tư y tế dùng chung do Bộ Y tế ban hành
7. (27/05/2020) Thông tư 8/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 04/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm do Bộ Y tế ban hành
8. (22/05/2020) Quyết định 1801/QĐ-BNN-QLCL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9. (21/05/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND về phân công, phân cấp quản lý đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
10. (05/05/2020) Công văn 3041/BNN-TY năm 2020 về tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
11. (05/05/2020) Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2020 về phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y học hiện đại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030
12. (25/04/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Chỉ thị 19/CT-TTg do tỉnh Bạc Liêu ban hành
13. (09/04/2020) Thông báo 330/TB-BCĐ năm 2020 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội
14. (07/04/2020) Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2020 về chuẩn bị giường cách ly và giường bệnh điều trị tại các cơ sở y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
15. (06/04/2020) Công văn 1905/CV-BCĐ năm 2020 thực hiện xét nghiệm COVID-9 (nhắc lần 3) do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 ban hành
16. (31/03/2020) Công điện 01/CĐ-CTUBND năm 2020 về triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
17. (21/02/2020) Công văn 166/DP-DT năm 2020 về theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ khu vực đang có dịch do Cục Y tế dự phòng ban hành
18. (01/02/2020) Công văn 724/BNN-TY năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
19. (29/03/2019) Công văn 1693/BYT-QLD năm 2019 về kiểm soát chất lượng thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (28/05/2020) Quyết định 775/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 90 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (29/06/2020) Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (09/06/2020) Công văn 4591/VPCP-KGVX năm 2020 về dự kiến lập hồ sơ các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình UNESCO do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (05/06/2020) Quyết định 2324/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (02/06/2020) Công văn 4370/VPCP-V.I năm 2020 về Thông tin phản ánh của báo chí về cháu bé 5 tuổi bị tử vong do rơi xuống hố ga do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (29/05/2020) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng do tỉnh Bạc Liêu ban hành
6. (31/03/2020) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do tỉnh Kiên Giang ban hành
Lĩnh vực khác
1. (30/06/2020) Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (07/02/2020) Công văn 254/BKHCN-KHTC năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 744

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn