Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 10/06/2020 07:57 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 06/06 - 09/06/2020

10/06/2020 07:57 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 06/06 - 09/06/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (03/06/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2016/QĐ-UBND quy định về khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân do tỉnh Lạng Sơn ban hành
2. (21/05/2020) Công văn 3288/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý vướng mắc đối với nguyên liệu, vật tư sau hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (15/05/2020) Quyết định 2030/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
4. (05/05/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025
5. (29/04/2020) Quyết định 983/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
Đầu tư
1. (08/06/2020) Thông báo 200/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (27/05/2020) Quyết định 1038/QĐ-BGTVT năm 2020 quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải quản lý
3. (15/05/2020) Nghị quyết 04/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2020 (đợt 1) do thành phố Hà Nội ban hành
4. (12/05/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
5. (08/05/2020) Công văn 1832/TCT-CS năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố do Tổng cục Thuế ban hành
6. (05/05/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
7. (20/04/2020) Nghị quyết 07/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
8. (23/03/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, giá đất, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai
9. (10/01/2020) Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
10. (08/01/2020) Quyết định 32/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục gồm 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
11. (08/01/2020) Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 500/QĐ-UBND về kế hoạch phát triển và quản lý cụm công nghiệp giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành
Thương mại
1. (09/06/2020) Thông báo 201/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 và cơ cấu lại thị trường du lịch do Chính phủ ban hành
2. (29/05/2020) Quyết định 1400/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (23/05/2020) Thông báo 188/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (08/05/2020) Công văn 1813/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
5. (08/05/2020) Công văn 1812/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
6. (04/05/2020) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Gia Lai ban hành
7. (20/04/2020) Quyết định 1772/QĐ-BYT năm 2020 về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị hành chính, sự nghiệp do Bộ Y tế ban hành
8. (24/03/2020) Quyết định 1039/QĐ-UBND năm về phê duyệt Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải do tỉnh Quảng Ninh ban hành
9. (09/01/2020) Quyết định 09/QĐ-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
10. (11/12/2019) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (04/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân về lĩnh vực Công Thương do tỉnh Hà Giang ban hành
2. (15/05/2020) Công văn 3150/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế hàng hóa nhập sản xuất xuất khẩu thuê gia công ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (08/05/2020) Công văn 1836/TCT-CS năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ do Tổng cục Thuế ban hành
4. (08/05/2020) Công văn 3005/TCHQ-TXNK năm 2020 về thời hạn nộp thuế hàng hóa tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (29/05/2020) Thông báo 2778/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2020 do Kho bạc Nhà nước ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (25/05/2020) Công văn 40844/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hóa đơn đã kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (25/05/2020) Công văn 40845/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (22/05/2020) Nghị quyết 293/2020/NQ-HĐND quy định về miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các công trình văn hóa, bảo tàng do thành phố Đà Nẵng ban hành
4. (18/05/2020) Công văn 2011/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản từ thiện do Tổng cục Thuế ban hành
5. (08/05/2020) Công văn 1811/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
6. (08/05/2020) Công văn 1829/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi do Tổng cục Thuế ban hành
7. (08/05/2020) Công văn 1845/TCT-CS năm 2020 về hỗ trợ hủy bỏ thông báo kết quả hủy hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
8. (07/05/2020) Công văn 1803/TCT-DNL năm 2020 về áp dụng quy định pháp luật về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
9. (18/03/2020) Quyết định 573/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố nhằm lập lại an toàn vỉa hè do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành
Bảo hiểm
1. (11/02/2020) Quyết định 181/QĐ-BHXH về công bố công khai số liệu phân bổ dự toán thu, chi năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (06/12/2019) Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND năm 2019 quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Lào Cai ban hành
3. (11/10/2019) Quyết định 1334/QĐ-BHXH năm 2019 quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trên Cổng Thông tin điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (22/05/2020) Quyết định 1300/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2. (22/05/2020) Quyết định 1301/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. (20/04/2020) Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (20/04/2020) Quyết định 940/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Công nghệ thông tin
1. (04/06/2020) Quyết định 941/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
2. (19/05/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống giám sát tàu cá trên địa bàn tỉnh Bình Định
3. (14/05/2020) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2020 về thực hiện đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin do tỉnh Tuyên Quang ban hành
4. (24/04/2020) Quyết định 999/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành xuất bản phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5. (13/03/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020
6. (27/12/2019) Quyết định 81/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 50/2018/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
Bất động sản
1. (04/06/2020) Quyết định 1249/QĐ-BTNMT năm 2020 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (04/06/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Định ban hành
3. (29/05/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 339/2014/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất do tỉnh Bắc Ninh ban hành
4. (27/05/2020) Quyết định 2147/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thành phố Hà Nội ban hành
5. (21/05/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá Điều tra, đánh giá đất đai do tỉnh Bình Thuận ban hành
6. (04/05/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định nội dung về trình tự thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do tỉnh Lai Châu ban hành
7. (22/04/2020) Quyết định 1519/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phù Cát do tỉnh Bình Định ban hành
8. (20/04/2020) Nghị quyết 04/NQ-HĐND về cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
9. (10/04/2020) Quyết định 233/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
10. (31/03/2020) Quyết định 199/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
11. (27/03/2020) Quyết định 193/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Minh Long do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
12. (26/03/2020) Quyết định 1058/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
13. (18/03/2020) Quyết định 561/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lắk do tỉnh Đắk Lắk ban hành
14. (18/03/2020) Quyết định 563/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Buôn Ma Thuột do tỉnh Đắk Lắk ban hành
15. (13/03/2020) Quyết định 515/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Ninh Hòa do tỉnh Khánh Hòa ban hành
16. (02/03/2020) Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất do tỉnh Thanh Hóa ban hành
17. (31/12/2019) Quyết định 83/2019/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước do tỉnh An Giang ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (20/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Bộ máy hành chính
1. (04/06/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định
2. (29/05/2020) Thông báo 195/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (26/05/2020) Quyết định 1032/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
4. (26/05/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực du lịch phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (22/05/2020) Quyết định 1217/QĐ-BTP năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
6. (22/05/2020) Quyết định 1007/QĐ-BGTVT năm 2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (20/05/2020) Quyết định 1271/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
8. (20/05/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 64/2016/QĐ-UBND quy định về kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến do tỉnh Lào Cai ban hành
9. (16/05/2020) Nghị quyết 942/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
10. (16/05/2020) Nghị quyết 943/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
11. (13/05/2020) Thông tư 57/2020/TT-BQP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
12. (13/05/2020) Nghị quyết 939/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
13. (13/05/2020) Nghị quyết 940/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
14. (11/05/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng kèm theo Quyết định 39/2016/QĐ-UBND và Quyết định 04/2020/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành
15. (08/05/2020) Nghị quyết 937/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hà do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
16. (07/05/2020) Quyết định 798/QĐ-UBND năm 2020 Quy chế phối hợp về tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp do tỉnh Bắc Kạn ban hành
17. (29/04/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Đội Dân phòng kèm theo Quyết định 44/2018/QĐ-UBND do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành
18. (24/04/2020) Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
19. (17/04/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20. (16/04/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 07/2016/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
21. (06/04/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (27/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND năm 2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân do tỉnh Bắc Giang ban hành
23. (24/03/2020) Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
24. (18/03/2020) Quyết định 942/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
25. (18/03/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
26. (07/02/2020) Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
27. (04/02/2020) Quyết định 427/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2019
28. (24/01/2020) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
29. (13/01/2020) Quyết định 69/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
30. (08/01/2020) Quyết định 09/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành
31. (01/01/2020) Quyết định 1/QĐ-BNV về ban hành chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2020
32. (30/12/2019) Quyết định 82/2019/QĐ-UBND quy định về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội do tỉnh An Giang ban hành
33. (27/12/2019) Quyết định 80/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do tỉnh An Giang ban hành
34. (13/12/2019) Kế hoạch 6249/KH-UBND năm 2019 về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
35. (12/12/2019) Kế hoạch 3312/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum ban hành
36. (28/02/2019) Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang kỳ 2014-2018
Vi phạm hành chính
1. (28/02/2020) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt do tỉnh Yên Bái ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (01/06/2020) Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp
Tài chính nhà nước
1. (04/06/2020) Quyết định 2316/QĐ-BYT năm 2020 về phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
2. (01/06/2020) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
3. (29/05/2020) Thông tư 48/2020/TT-BTC sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành
4. (25/05/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 03 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực Tài chính do tỉnh Hà Giang ban hành
5. (06/05/2020) Quyết định 792/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
6. (15/04/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2012/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị dự toán thuộc ngân sách các cấp tỉnh Lào Cai
7. (13/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về bồi hoàn kinh phí hỗ trợ một lần ban đầu của bác sĩ, dược sĩ do tỉnh Sơn La ban hành
8. (08/04/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Thoại Sơn, huyện Thoại Sơn do tỉnh An Giang ban hành
9. (24/03/2020) Quyết định 618/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
10. (20/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn do tỉnh Lào Cai ban hành
11. (20/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND năm 2020 quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng do tỉnh Khánh Hòa ban hành
12. (26/02/2020) Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc phạm vi quản lý do tỉnh Phú Yên ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (04/06/2020) Quyết định 759/QĐ-TTg về Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (04/06/2020) Quyết định 758/QĐ-TTg về Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (29/05/2020) Quyết định 2190/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500
4. (28/05/2020) Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà giai đoạn 2017-2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
5. (19/05/2020) Quyết định 1258/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đất Đỏ đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
6. (08/04/2020) Quyết định 7/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 265/2014/QĐ-UBND Quy định về quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành
7. (23/03/2020) Quyết định 602/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU về xây dựng và phát triển đô thị Long Hải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (28/05/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2010/QĐ-UBND quy định về sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2. (14/05/2020) Công văn 4619/BGTVT-VT năm 2020 về tiếp tục triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 177/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (12/03/2020) Quyết định 617/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Giàn cố định trên biển do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (25/12/2019) Quyết định 78/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động nạo vét thông luồng trong vùng nước đường thủy nội địa do tỉnh An Giang ban hành
Giáo dục
1. (29/05/2020) Quyết định 600/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về đính chính Thông tư quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (25/05/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2012/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Gia Lai
3. (25/05/2020) Quyết định 1815/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2020-2021 kèm theo Quyết định 1557/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (27/04/2020) Quyết định 746/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 1 Quyết định 1266/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn
5. (24/02/2020) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do tỉnh Phú Yên ban hành
6. (03/01/2020) Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2020 về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên do tỉnh Phú Yên ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (27/05/2020) Thông báo 190/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/05/2020) Quyết định 1267/QĐ-UBND về kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường năm 2020 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
3. (29/04/2020) Quyết định 980/QĐ-UBND về Phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
4. (06/04/2020) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Phú Yên ban hành
5. (30/03/2020) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2020 về ứng phó xâm nhập mặn, hạn hán trên diện rộng do tỉnh Phú Yên ban hành
6. (16/03/2020) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2020 về ứng phó với sạt lở bờ sông, bờ biển do tỉnh Phú Yên ban hành
7. (02/03/2020) Quyết định 324/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thể thao - Y tế
1. (12/05/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam
2. (07/05/2020) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Gia Lai ban hành
3. (26/04/2020) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Chỉ thị 19/CT-TTg
4. (31/03/2020) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Đồng Nai ban hành
5. (27/03/2020) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2020 về tập trung thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (23/03/2020) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2020 về tổ chức phong tỏa, cách ly một địa phương cấp huyện để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
7. (13/03/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
8. (28/02/2020) Kế hoạch 71/KH-UBND về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 2020 do tỉnh Lào Cai ban hành
9. (28/02/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Quyền dân sự
1. (25/05/2020) Quyết định 756/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
2. (25/05/2020) Quyết định 757/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 13 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
3. (25/05/2020) Quyết định 751/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
4. (25/05/2020) Quyết định 752/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 96 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
5. (25/05/2020) Quyết định 753/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
6. (25/05/2020) Quyết định 754/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
7. (25/05/2020) Quyết định 755/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (04/06/2020) Quyết định 376/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Bộ Nội vụ ban hành
2. (20/05/2020) Quyết định 1281/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
3. (19/05/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (09/03/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2012/QĐ-UBND quy định về việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang
5. (03/03/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 39/2018/QĐ-UBND quy định định mức các khoản đóng góp và chế độ hỗ trợ, miễn, giảm chi phí cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang
Lĩnh vực khác
1. (11/12/2019) Kế hoạch 3303/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành
2. (26/11/2019) Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2020 do tỉnh Thái Bình ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 727

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn