Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 05/06/2020 17:21 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 03/06 - 05/06/2020

05/06/2020 17:21 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 03/06 - 05/06/2020 :

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (05/05/2020) Công văn 1773/TCT-KK năm 2020 về xếp hạng V1000 do Tổng cục Thuế ban hành
2. (31/03/2020) Kế hoạch 2757/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
Đầu tư
1. (03/06/2020) Quyết định 857/QĐ-BKHĐT về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
2. (29/05/2020) Công văn 4284/VPCP-CN năm 2020 về kết quả kiểm toán chuyên đề về thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (26/05/2020) Công văn 4124/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu, đầu tư kéo dài đường cất hạ cánh, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường lăn nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (26/05/2020) Công văn 622/TTg-KTTH về tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (26/05/2020) Công văn 623/TTg-KTTH về tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (22/05/2020) Công văn 604/TTg-CN về bổ sung khu kinh tế Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (15/05/2020) Công văn 439/TLĐ năm 2020 về lập kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn từ nguồn thu tài chính công đoàn và các nguồn vốn hợp pháp khác do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
8. (15/05/2020) Công văn 3473/BCT-ĐL năm 2020 về áp dụng Bộ định mức dự toán xây dựng chuyên ngành điện theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành
9. (06/05/2020) Kế hoạch 114/KH-UBND về Xúc tiến đầu tư năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Thương mại
1. (04/06/2020) Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/06/2020) Quyết định 251/QĐ-BCĐ389 năm 2020 sửa đổi Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kèm theo Quyết định 899/QĐ-BCĐ389
3. (25/05/2020) Công văn 40840/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế đối với chương trình khuyến mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (22/05/2020) Quyết định 1369/QĐ-BCT năm 2020 về bổ sung mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
5. (05/05/2020) Công văn 1520/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (05/05/2020) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
7. (30/03/2020) Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện Chương trình OCOP năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Xuất nhập khẩu
1. (22/05/2020) Công văn 3312/TCHQ-GSQL năm 2020 về miễn kiểm tra chất lượng mặt hàng ra đa nhập khẩu sử dụng cho tàu biển do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (19/05/2020) Công văn 3565/BCT-KHCN năm 2020 về thông báo phương thức kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành
3. (19/05/2020) Công văn 3232/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất bị cháy do Tổng cục Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (02/06/2020) Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
2. (27/05/2020) Công văn 1978/UBND-KT về đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
3. (25/05/2020) Công văn 40838/CT-TTHT năm 2020 về lập hồ sơ giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (25/05/2020) Công văn 40839/CT-TTHT năm 2020 về chi phí thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (20/05/2020) Công văn 2078/TCT-DNNCN năm 2020 hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
6. (19/05/2020) Công văn 2059/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
7. (19/05/2020) Công văn 2061/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
8. (18/05/2020) Công văn 2012/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế đối với khoản hoàn trả thù lao của chuyên gia nước ngoài làm việc tại công ty do Tổng cục Thuế ban hành
9. (18/05/2020) Thông tư 41/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
10. (15/05/2020) Công văn 1984/TCT-KK năm 2020 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
11. (05/05/2020) Công văn 1761/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
12. (05/05/2020) Công văn 1762/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
13. (05/05/2020) Công văn 1758/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
14. (05/05/2020) Công văn 1760/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
15. (29/04/2020) Công văn 4129/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (29/04/2020) Công văn 4136/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17. (29/04/2020) Công văn 4188/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
18. (23/04/2020) Công văn 1620/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
19. (22/04/2020) Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về lệ phí môn bài do Bộ Tài chính ban hành
20. (22/04/2020) Công văn 1601/TCT-DNNCN năm 2020 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
21. (13/01/2017) Công văn 155/CHHVN-TC năm 2017 về giải đáp nội dung để tổ chức thực hiện Thông tư 261/2016/TT-BTC do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
Bảo hiểm
1. (02/06/2020) Quyết định 802/QĐ-BHXH năm 2020 về ban hành bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (29/05/2020) Công văn 2031/UBND-KGVX năm 2020 về tục đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân do thành phố Hà Nội ban hành
3. (27/03/2020) Quyết định 515/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
4. (06/03/2020) Công văn 435/BHXH-CST năm 2020 về niêm yết công khai mẫu C13-TS và chuyển trả tờ rời hàng năm cho người lao động do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (09/01/2019) Công văn 88/CHHVN-TC năm 2019 về lưu ý khi hạch toán kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC và lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm, báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định mới do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (08/05/2020) Công văn 856/QLLĐNN-VP năm 2020 về rà soát, báo cáo danh sách người lao động phải về nước do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành
2. (05/05/2020) Công văn 1521/LĐTBXH-KHTC năm về xây dựng kế hoạch phát triển ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 5 năm 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (03/06/2020) Quyết định 749/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (29/04/2020) Quyết định 590/QĐ-TTg năm 2020 về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (20/01/2020) Kế hoạch 191/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành
Bộ máy hành chính
1. (03/06/2020) Quyết định 374/QĐ-BNV năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2. (27/05/2020) Công văn 4172/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (26/05/2020) Quyết định 1174/QĐ-BTNMT về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (22/05/2020) Quyết định 1382/QĐ-BKHCN năm 2020 đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5. (20/05/2020) Kế hoạch 56/KH-UBND về thực hiện nội dung đột phá “Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính” năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
6. (19/05/2020) Nghị quyết 944/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
7. (24/04/2020) Nghị quyết 935/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về điều động, phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
8. (22/01/2020) Kế hoạch 18/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
9. (14/01/2020) Kế hoạch 11/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
10. (05/12/2019) Công văn 5887/VKSTC-V14 năm 2019 về giải đáp khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
11. (28/02/2019) Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang kỳ 2014-2018
Vi phạm hành chính
1. (04/05/2020) Kế hoạch 50/KH-UBND vể thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2020 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
Tài chính nhà nước
1. (03/06/2020) Quyết định 815/QĐ-BTC năm 2020 về đính chính Thông tư 27/2020/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (29/05/2020) Công văn 2028/UBND-KT năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành do thành phố Hà Nội ban hành
3. (16/04/2020) Kế hoạch 3681/KH-UBND năm 2020 về triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (03/06/2020) Quyết định 748/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/03/2020) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2020 về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3. (16/03/2020) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2020 về ứng phó với sự cố vỡ đập, hồ thủy lợi, thủy điện xả lũ do tỉnh Phú Yên ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (28/05/2020) Công văn 1845/CHHVN-VTDVHH năm 2020 về tiếp tục triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 177/TB-VPCP do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
2. (23/05/2020) Công văn 4050/VPCP-CN năm 2020 về đề nghị được vận chuyển công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
Giáo dục
1. (26/05/2020) Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (04/06/2020) Quyết định 757/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/06/2020) Thông tư 04/2020/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (27/05/2020) Công văn 1981/UBND-KT năm 2020 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống, ứng phó với mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (06/05/2020) Thông tư 41/2020/TT-BCA quy định về kiểm định nước thải do Bộ Công an ban hành
Thể thao - Y tế
1. (28/05/2020) Công văn 2015/UBND-KGVX năm 2020 về không tiếp tục thực hiện cách ly y tế đối với trường hợp đã có xác nhận hoàn thành cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền do thành phố Hà Nội ban hành
2. (22/05/2020) Công văn 1908/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện kết luận về phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
3. (01/04/2020) Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2020 về thực hiện chương trình dự trữ hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường trong tình hình dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Phú Yên ban hành
4. (01/04/2020) Kế hoạch 2779/KH-UBND năm 2020 về tiếp nhận, vận chuyển, cách ly cán bộ, công chức cấp tỉnh, đội ngũ y tế và đội ngũ phục vụ công tác cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm điều dưỡng người có công do tỉnh Đắk Lắk ban hành
Quyền dân sự
1. (29/05/2020) Công văn 13413/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2020 về hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (18/05/2020) Quyết định 719/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 15 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
3. (18/05/2020) Quyết định 720/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 95 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
4. (18/05/2020) Quyết định 726/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
5. (11/05/2020) Quyết định 690/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 60 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
6. (11/05/2020) Quyết định 691/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Ngọc Hạnh do Chủ tịch nước ban hành
7. (11/05/2020) Quyết định 692/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ do Chủ tịch nước ban hành
8. (11/05/2020) Quyết định 693/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Vũ Tùng Anh do Chủ tịch nước ban hành
9. (08/05/2020) Quyết định 684/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Hoàng Anh do Chủ tịch nước ban hành
10. (08/05/2020) Quyết định 685/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
11. (08/05/2020) Quyết định 679/QĐ-CTN năm 2020 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Chen Shih Chuan do Chủ tịch nước ban hành
12. (08/05/2020) Quyết định 680/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Lê Minh Phúc do Chủ tịch nước ban hành
13. (08/05/2020) Quyết định 681/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 20 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
14. (08/05/2020) Quyết định 682/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền do Chủ tịch nước ban hành
15. (08/05/2020) Quyết định 683/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Phạm Tuấn Anh do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (03/06/2020) Quyết định 753/QĐ-TTg năm 2020 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/05/2020) Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL về quy định bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện do Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch ban hành
3. (30/03/2020) Kế hoạch 2691/KH-UBND năm 2020 về tổng kết lĩnh vực giảm nghèo giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
4. (13/02/2020) Kế hoạch 26/KH-UBND về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Lĩnh vực khác
1. (10/12/2019) Kế hoạch 3286/KH-UBND năm 2019 về kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 760

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn