Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 03/06/2020 07:56 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 30/05 - 02/06/2020

03/06/2020 07:56 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 30/05 - 02/06/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (29/05/2020) Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
2. (05/05/2020) Công văn 5412/BTC-HCSN năm 2020 về trả lời vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong thực hiện quy định, thủ tục hành chính do Bộ Tài chính ban hành
3. (24/04/2020) Công văn 886/TCGDNN-ĐTCQ năm 2020 về đẩy mạnh việc gắn kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
4. (15/04/2020) Công văn 1298/CHHVN-VTDVHH năm 2020 về giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải biển trong thời gian dịch bệnh Covid-19 do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
5. (13/03/2020) Công văn 877/CHHVN-VTDVHH năm 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
6. (07/03/2019) Công văn 646/CHHVN-VTDVHH năm 2019 về miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho các doanh nghiệp chủ hàng nhập khẩu do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
7. (29/03/2018) Công văn 589/TCGDNN-ĐTCQ năm 2018 về đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Đầu tư
1. (25/02/2020) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2020 về tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 do tỉnh Phú Yên ban hành
Thương mại
1. (12/05/2020) Công văn 3064/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (12/05/2020) Công văn 3065/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Thông báo kết quả phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (11/05/2020) Công văn 3018/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (08/05/2020) Công văn 2991/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại máy xới đất do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (06/05/2020) Công văn 2942/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (23/04/2020) Công văn 785/TCQLTT-CNV năm 2020 về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về đầu cơ, găm hàng, định giá bất hợp lý đối với mặt hàng thịt lợn do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (22/05/2020) Thông tư 42/2020/TT-BTC về quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định 46/2020/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan do Bộ Tài Chính ban hành
2. (14/05/2020) Công văn 3119/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (14/05/2020) Công văn 3120/TCHQ-GSQL năm 2020 về địa điểm đăng ký tờ khai do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (11/05/2020) Công văn 3041/TCHQ-GSQL năm 2020 về công tác quản lý giám sát tại địa điểm kiểm tra tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (08/05/2020) Công văn 2992/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại máy xới đất do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (07/05/2020) Công văn 1287/BKHCN-ĐTG năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (01/06/2020) Thông tư 49/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (01/06/2020) Thông tư 50/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Tài chính ban hành
2. (27/04/2020) Công văn 1644/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
3. (27/04/2020) Công văn 1646/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (29/05/2020) Nghị định 61/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
2. (27/08/2015) Công văn 3947/BNV-TL năm 2015 về thực hiện chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (19/05/2020) Công văn 1731/LĐTBXH-ATLĐ năm 2020 về phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do thi công xây dựng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (27/03/2020) Công văn 606/QLLĐNN-NBĐNA năm 2020 về hợp đồng cung ứng và hợp đồng đưa lao động kỹ năng đặc định đi làm việc tại Nhật Bản do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành
3. (26/03/2020) Công văn 600/QLLĐNN-VP năm 2020 về triển khai biện pháp trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành
4. (07/04/2017) Công văn 1314/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2017 về hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (16/11/2016) Công văn 4576/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2016 hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến Điều 52 Luật Dịch vụ việc làm Đài Loan sửa đổi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (29/05/2020) Quyết định 2235/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (29/05/2020) Thông tư 12/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (15/05/2020) Công văn 1673/LĐTBXH-TCGDNN năm 2020 về tiếp tục tổ chức giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (06/02/2020) Kế hoạch 19/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020
Bất động sản
1. (22/04/2020) Quyết định 647/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
2. (15/04/2020) Quyết định 590/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
3. (25/03/2020) Quyết định 448/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
Bộ máy hành chính
1. (01/06/2020) Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức
2. (29/05/2020) Công văn 4274/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (06/05/2020) Công văn 2940/TCHQ-TCCB năm 2020 hướng dẫn về đánh giá, xếp loại công chức hàng tháng do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (16/04/2020) Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Y tế dự phòng và môi trường và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
5. (30/03/2020) Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương
6. (10/03/2020) Kế hoạch 124/KH-UBND về nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh Bắc Kạn năm 2020
7. (05/03/2020) Kế hoạch 70/KH-UBND về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (17/01/2020) Công văn 110/TCQLTT-CNV năm 2020 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành
2. (14/01/2020) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về pháo do tỉnh Kon Tum ban hành
Tài chính nhà nước
1. (19/05/2020) Công văn 1725/LĐTBXH-KHTC năm 2020 bổ sung cơ sở xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (05/05/2020) Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam do Bộ Công thương ban hành
3. (17/04/2020) Công văn 1337/CHHVN-VTDVHH năm 2020 về điều chỉnh giảm giá dịch vụ lai dắt tàu thuyền Việt Nam hoạt động nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
4. (05/03/2020) Quyết định 737/QĐ-UBND về phê duyệt nội dung và mức chi ngoài quy định để thực hiện nội dung thuộc Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020 và các năm tiếp theo
5. (21/02/2020) Quyết định 394/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh Khánh Hòa
6. (25/07/2018) Công văn 2879/CHHVN-TC năm 2018 về thực hiện Quyết định 1281/QĐ-BGTVT do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
7. (18/06/2018) Công văn 2374/CHHVN-TC năm 2018 về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
8. (07/06/2018) Công văn 2233/CHHVN-TC năm 2018 về tăng cường công tác quản lý sử dụng tài sản là phương tiện hoạt động của các đơn vị do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (27/04/2020) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Nghị định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (11/05/2020) Công văn 3043/TCHQ-GSQL năm 2020 về phương tiện vận tải gắn thêm bình phụ chứa xăng dầu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (08/05/2020) Công văn 1595/CHHVN-VTDVHH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
3. (07/05/2020) Công văn 3248/BCT-TKNL năm 2020 về thực hiện dán nhãn năng lượng cho xe mô tô, xe gắn máy do Bộ Công thương ban hành
4. (29/04/2020) Công văn 1494/CHHVN-VTDVHH năm 2020 về triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 28/4/2020 do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
5. (06/04/2020) Công văn 1166/CHHVN-VTDVHH năm 2020 về khuyến cáo phòng chống COVID-19 dành cho người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
6. (31/03/2020) Công văn 1142/CHHVN-PC năm 2020 thực hiện Chỉ thị về phòng, chống dịch COVID-19 do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
Giáo dục
1. (01/06/2020) Quyết định 1420/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (27/05/2020) Công văn 1628/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống dịch bệnh trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
3. (11/05/2020) Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (23/12/2019) Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2019 về thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020 do tỉnh Sơn La ban hành
Thể thao - Y tế
1. (02/06/2020) Công văn 1945/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (31/05/2020) Công văn 2982/CV-BCĐ năm 2020 về tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
3. (29/05/2020) Quyết định 2234/QĐ-BCĐQG năm 2020 về ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu vực chung cư" do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
4. (12/05/2020) Công văn 3057/TCHQ-VP năm 2020 về thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo 177/TB-VPCP do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (03/04/2020) Công văn 670/QLLĐNN-VP năm 2020 về tăng cường thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt cao điểm do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành
6. (27/03/2020) Công văn 620/TCQLTT-TTKT năm 2020 về triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành
7. (26/03/2020) Công văn 134/BTXH-YTLĐXH năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở trợ giúp xã hội do Cục Bảo trợ xã hội ban hành
8. (20/03/2020) Công văn 560/QLLĐNN-VP năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành
9. (07/02/2020) Công văn 438/CHHVN-VTDVHH năm 2020 về triển khai phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
10. (31/01/2020) Công văn 149/TCQLTT-CVN năm 2020 về tăng cường phòng chống dịch nCoV do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành
Quyền dân sự
1. (25/05/2020) Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2020 về miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành
2. (13/05/2020) Kế hoạch 4043/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 1252/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Văn hóa - Xã hội
1. (29/05/2020) Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
2. (24/04/2020) Quyết định 521/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về đẩy mạnh phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng
3. (04/02/2020) Kế hoạch 29/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020
Lĩnh vực khác
1. (22/05/2020) Quyết định 1383/QĐ-BKHCN năm 2020 về đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (30/03/2020) Văn bản hợp nhất 43/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan do Bộ Công thương ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 812

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn