Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020
Bản Tin Văn Bản Mới 20/05/2020 07:45 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 16/05 - 19/05/2020

20/05/2020 07:45 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 16/05 - 19/05/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (15/05/2020) Quyết định 645/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (15/05/2020) Thông báo 183/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề "Cùng nổ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế" do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/05/2020) Thông báo 181/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (11/05/2020) Công văn 3678/VPCP-ĐMDN năm 2020 về việc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả theo hình thức đấu giá công khai nguyên lô kèm nợ vay cổ đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (14/01/2020) Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
6. (04/12/2019) Quyết định 5514/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đầu tư
1. (14/05/2020) Quyết định 736/QĐ-BKHĐT năm 2020 về thành lập Hội đồng quản lý trong Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (12/05/2020) Quyết định 632/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (12/05/2020) Công văn 3731/VPCP-NN năm 2020 về bàn giao trước mặt bằng xây dựng dự án Trạm biến áp 220kV Tân Cảng do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (12/05/2020) Công văn 34309/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (24/04/2020) Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
6. (24/03/2020) Quyết định 797/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
7. (11/03/2020) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2020 triển khai Kế hoạch 235-KH/TU thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
8. (10/03/2020) Quyết định 673/QĐ-UBND về phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020
9. (09/07/2018) Quyết định 2869/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng
Thương mại
1. (18/05/2020) Nghị định 54/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
2. (18/05/2020) Quyết định 647/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (15/05/2020) Quyết định 1205/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP triển khai Nghị quyết 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (14/05/2020) Thông tư 11/2020/TT-BTTTT quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
5. (11/05/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
6. (11/05/2020) Quyết định 1902/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh phố Hà Nội
7. (05/05/2020) Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Quảng Bình
8. (17/04/2020) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
9. (17/04/2020) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2020 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10. (31/03/2020) Quyết định 457/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11. (13/03/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
12. (20/12/2019) Quyết định 4131/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh
13. (13/12/2019) Quyết định 4061/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
14. (19/09/2018) Quyết định 4200/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng
15. (20/06/2018) Quyết định 2525/QĐ-UBND năm 2018 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng
Xuất nhập khẩu
1. (14/05/2020) Thông tư 09/2020/TT-BCT về quy định lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan do Bộ Công Thương ban hành
2. (12/05/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo do tỉnh Quảng Trị ban hành
3. (12/05/2020) Công văn 3060/TCHQ-GSQL năm 2020 về việc nhập khẩu phế liệu qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thuộc tỉnh Đồng Tháp do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (12/05/2020) Công văn 3062/TCHQ-GSQL năm 2020 hướng dẫn cách thức ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu có nhiều mặt hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (12/05/2020) Công văn 3063/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra, xác nhận thông tin trên giấy phép do cơ quan thẩm quyền quản lý CITES cấp đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (07/05/2020) Công văn 2973/TCHQ-GSQL năm 2020 về giám sát hải quan đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị trong thời gian diễn ra bệnh dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (06/05/2020) Công văn 2943/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng là bộ phận của tháp giải nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (11/05/2020) Công văn 33313/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (16/04/2020) Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (12/05/2020) Công văn 34316/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng dịch vụ cung cấp cho khách hàng của đối tác nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (12/05/2020) Công văn 34368/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (11/05/2020) Công văn 33312/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (11/05/2020) Quyết định 635/QĐ-TCT năm 2020 về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
5. (08/05/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình theo Hệ thống tự động
6. (05/05/2020) Công văn 2916/TCHQ-TXNK năm 2020 về tiền chậm nộp tiền thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (05/05/2020) Công văn 2917/TCHQ-TXNK năm 2020 về tiền chậm nộp tiền thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (04/05/2020) Công văn 29720/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với bán hàng vãng lai ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (15/04/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về triển khai mở rộng nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Bảo hiểm
1. (14/05/2020) Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm do Chính phủ ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (14/05/2020) Công điện 553/CĐ-TTg năm 2020 về sập công trình ở Khu công nghiệp Giang Điền (tỉnh Đồng Nai) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (11/05/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020 kèm theo Quyết định 04/2015/QĐ-UBND
3. (29/04/2020) Quyết định 639/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
4. (17/04/2020) Hướng dẫn 3979/HD-SXD-PTN&TTBĐS năm 2020 hộ gia đình, cá nhân về trình tự đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
5. (03/04/2020) Kế hoạch 2175/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 52-KL/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do thành phố Đà Nẵng ban hành
6. (24/03/2020) Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
7. (10/06/2019) Quyết định 2538/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng
Công nghệ thông tin
1. (07/05/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND năm 2020 quy định về phối hợp khai thác, xử lý dữ liệu hệ thống giám sát tàu cá thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau
2. (29/04/2020) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
3. (24/03/2020) Quyết định 853/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực Ngoại giao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình
4. (20/12/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Bất động sản
1. (15/05/2020) Quyết định 646/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (11/05/2020) Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục biệt thự cũ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được phân loại (Đợt 1 và Đợt 2)
3. (08/05/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
4. (08/05/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 của Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất kèm theo Quyết định 08/2016/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành
5. (29/04/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND năm 2020 về ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc
6. (29/04/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu; thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
7. (17/04/2020) Quyết định 543/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
8. (15/04/2020) Quyết định 1090/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
9. (30/03/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020
10. (25/02/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
11. (20/01/2020) Công văn 497/UBND-NĐ năm 2020 về đính chính Quyết định 80/2019/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
12. (16/12/2019) Quyết định 5676/QĐ-UBND năm 2019 về thu hồi, hủy bỏ Quyết định 3862/QĐ-UBND quy định quản lý, sử dụng đất rẻo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
13. (30/12/2015) Quyết định 44/2015/QĐ-UBND về Bộ đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Dịch vụ pháp lý
1. (14/02/2019) Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
Sở hữu trí tuệ
1. (05/03/2020) Kế hoạch 69/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Bộ máy hành chính
1. (14/05/2020) Quyết định 26/QĐ-VP năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban Dân tộc
2. (14/05/2020) Quyết định 2013/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
3. (13/05/2020) Quyết định 594/QĐ-BXD năm 2020 về tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
4. (11/05/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 5 và Khoản 6 Điều 1 Quyết định 11/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo Quyết định 28/2015/QĐ-UBND
5. (08/05/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 06/2012/QĐ-UBND về Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
6. (07/05/2020) Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
7. (05/05/2020) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
8. (05/05/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9. (29/04/2020) Quyết định 1092/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (29/04/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp
11. (17/04/2020) Quyết định 540/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
12. (16/04/2020) Quyết định 998/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (10/04/2020) Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh Quyết định 81/QĐ-UBND phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
14. (08/04/2020) Quyết định 1078/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
15. (07/04/2020) Quyết định 1113/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh
16. (07/04/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
17. (03/04/2020) Quyết định 874/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
18. (01/04/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh
19. (31/03/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2012/QĐ-UBND quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
20. (27/03/2020) Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
21. (27/03/2020) Quyết định 826/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
22. (23/03/2020) Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
23. (17/03/2020) Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Quảng Bình
24. (17/03/2020) Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
25. (13/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre giao
26. (10/03/2020) Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ, bổ sung thủ tục hành chính vào bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
27. (09/03/2020) Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Quảng Nam
28. (04/03/2020) Quyết định 611/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
29. (06/02/2020) Kế hoạch 18/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi
30. (21/01/2020) Quyết định 289/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực
31. (07/01/2020) Quyết định 26/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành
32. (31/12/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành
33. (31/12/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 53/2013/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
34. (30/12/2019) Quyết định 5946/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020
35. (19/12/2019) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn và bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
36. (13/12/2019) Quyết định 4057/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
37. (27/08/2019) Quyết định 3830/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
38. (27/06/2019) Quyết định 2809/QĐ-UBND năm 2019 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng
39. (28/12/2018) Quyết định 6395/QĐ-UBND năm 2018 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng
40. (22/06/2018) Quyết định 2582/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng
41. (11/06/2018) Quyết định 2368/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng
42. (29/12/2006) Quyết định 89/2006/QĐ-UBND năm 2006 về Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng Uỷ ban nhân dân do tỉnh Quảng Trị ban hành
43. (18/04/2005) Quyết định 50/2005/QĐ-UBND quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế "một cửa" tại Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Nghệ An ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (08/05/2020) Công văn 1712/UBND-TKBT năm 2020 về tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm phát sinh từ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân do thành phố Hà Nội ban hành
2. (19/02/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Tài chính nhà nước
1. (15/05/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-TTg về Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (12/05/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng, mức hỗ trợ cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng do tỉnh Vĩnh Long ban hành
3. (12/05/2020) Quyết định 1944/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội năm 2020
4. (11/05/2020) Quyết định 895/QĐ-BGTVT về công bố công khai giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (29/04/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ đơn giá trong hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
6. (29/04/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên
7. (16/04/2020) Quyết định 1100/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025
8. (10/04/2020) Quyết định 938/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
9. (30/03/2020) Quyết định 884/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng một số đơn vị thuôc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
10. (06/03/2020) Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 1019/QĐ-UBND về phê duyệt mức chi phụ cấp kiêm nhiệm hằng tháng của các thành viên tham gia Bộ máy điều hành và Tổ giúp việc Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam
11. (05/02/2020) Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
12. (17/05/2019) Công văn 2335/KBNN-KTNN năm 2020 về thanh toán tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội do Kho bạc Nhà nước ban hành
13. (07/12/2007) Nghị quyết 57/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006 do thành phố Đà Nẵng ban hành
14. (17/07/2007) Nghị quyết 92/2007/NQ-HĐND quy định về mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai và lệ phí hộ tịch do tỉnh Hưng Yên ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (18/05/2020) Quyết định 648/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/12/2019) Quyết định 4162/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025
Giao thông - Vận tải
1. (18/05/2020) Công văn 1713/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về tăng cường triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong học sinh phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (12/05/2020) Công văn 3727/VPCP-CN năm 2020 về thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (21/12/2019) Quyết định 5773/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án Nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Giáo dục
1. (18/05/2020) Công văn 1715/BGDĐT-GDTC về tăng cường giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước dịp hè năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (14/05/2020) Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (12/05/2020) Quyết định 1557/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2020-2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (04/05/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
5. (29/04/2020) Quyêt định 1096/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 1 Quyết định 1600/QĐ-UBND Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
6. (23/04/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 27/2012/QĐ-UBND
7. (21/04/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
8. (09/04/2020) Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tài nguyên - Môi trường
1. (05/05/2020) Quyết định 1104/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (02/05/2020) Chỉ thị 08/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
3. (15/04/2020) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
4. (24/02/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND về triển khai giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
5. (20/12/2019) Quyết định 4921/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 27-CTr/TU thực hiện Nghị quyết về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do tỉnh Quảng Bình ban hành
Thể thao - Y tế
1. (15/05/2020) Công văn 2676/CV-BCĐQG năm 2020 về triển khai công tác khám chữa bệnh an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành
2. (15/05/2020) Thông báo 182/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (05/05/2020) Công văn 1536/BNG-UBBG năm 2020 về phía Lào thông báo tiếp tục đóng các loại cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào do Bộ Ngoại giao ban hành
4. (17/04/2020) Công văn 539/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5. (17/04/2020) Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 1893/QĐ-TTg về Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 tại tỉnh Quảng Ngãi
6. (16/04/2020) Quyết định 1105/QĐ-UBND năm 2020 về tiếp tục tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 do tỉnh Quảng Nam ban hành
7. (07/04/2020) Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2020 về áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8. (31/03/2020) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2020 về áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9. (29/03/2020) Quyết định 435/QĐ-UBND năm 2020 áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
10. (20/03/2020) Quyết định 748/QĐ-UBND năm 2020 quy định tạm thời về chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11. (25/02/2020) Hướng dẫn 875/HD-UBND năm 2020 về áp dụng biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly các trường hợp đi từ vùng có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12. (15/07/2019) Quyết định 2013/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
13. (04/11/2005) Chỉ thị 13/2005/CT-UBND về thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (22/04/2020) Quyết định 1211/QĐ-UBND năm 2020 quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2. (13/04/2020) Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Phát triển làng nghề đá chẻ Hòa Sơn do thành phố Đà Nẵng ban hành
Lĩnh vực khác
1. (29/04/2020) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2. (31/12/2019) Quyết định 4055/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Cà phê hỗn hợp hòa tan do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (01/08/2019) Quyết định 2325/QĐ-BCT năm 2019 công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng đối với sản phẩm bình đun nước nóng có dự trữ cho mục đích gia dụng do Bộ Công thương ban hành
4. (28/12/2018) Quyết định 4115/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Vịt giống, Gà giống và Mật ong do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 817

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn