Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020
Bản Tin Văn Bản Mới 05/05/2020 17:15 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 02/05 - 05/05/2020

05/05/2020 17:15 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 02/05 - 05/05/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (29/04/2020) Công văn 5310/BTC-TCT năm 2020 về tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
2. (27/04/2020) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2020 thực hiện chế độ, chính sách tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp thông qua đối thoại, thương lượng và thỏa thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, tạo sự đồng thuận cao do tỉnh Nghệ An ban hành
3. (25/03/2020) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
4. (02/03/2020) Quyết định 281/QĐ-BTC năm 2020 công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành
5. (28/02/2020) Quyết định 555/QĐ-UBND về Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
6. (23/02/2020) Kế hoạch 32/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2020
7. (17/02/2020) Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định 996/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
8. (22/01/2020) Kế hoạch 53/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
9. (27/11/2019) Quyết định 3843/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động hộ kinh doanh, thành lập và hoạt động hợp tác xã thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Đầu tư
1. (27/04/2020) Nghị quyết 170/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
2. (27/04/2020) Nghị quyết 175/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
3. (08/04/2020) Quyết định 772/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục dự án, lĩnh vực khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2024
4. (07/04/2020) Kế hoạch 1115/KH-UBND năm 2020 về triển khai lập Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
5. (06/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý công trình nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
6. (27/12/2019) Quyết định 5504/QĐ-UBND năm 2019 quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Thương mại
1. (27/04/2020) Nghị quyết 169/NQ-HĐND thông qua nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
2. (22/04/2020) Kế hoạch 84/KH-UBND về tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2020
3. (27/03/2020) Kế hoạch 61/KH-UBND về thực hiện Đề án 8 "Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
4. (03/03/2020) Kế hoạch 45/KH-UBND về kích cầu du lịch Quảng Ninh 2020
5. (02/03/2020) Kế hoạch 116/KH-UBND về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành
6. (10/01/2020) Quyết định 113/QĐ-UBND về phê duyệt kịch bản tăng trưởng kinh tế và phát triển lĩnh vực xã hội, môi trường năm 2020 của tỉnh Nghệ An
7. (10/01/2020) Quyết định 116/QĐ-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2020
8. (03/01/2020) Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9. (18/12/2019) Quyết định 4070/QĐ-UBND năm 2019 về giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2020
10. (16/12/2019) Kế hoạch 271/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ do tỉnh Quảng Ninh ban hành
11. (20/11/2019) Kế hoạch 348/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Xuất nhập khẩu
1. (29/04/2020) Nghị quyết 60/NQ-CP năm 2020 về xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
2. (29/04/2020) Thông báo 172/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về giải pháp điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (27/04/2020) Công văn 2720/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (27/04/2020) Công văn 2721/TCHQ-GSQL năm 2020 về hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (27/04/2020) Công văn 2722/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (05/05/2020) Thông tư 33/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (04/05/2020) Thông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (29/04/2020) Công văn 28547/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa có điểm giao, nhận ngoài Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (29/04/2020) Công văn 28549/CT-TTHT năm 2020 về gia hạn nộp tiền thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (27/04/2020) Công văn 27687/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (27/04/2020) Công văn 27714/CT-TTHT năm 2020 về vướng mắc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (27/04/2020) Công văn 27683/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài và khoản tiền trợ cấp thôi việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (27/04/2020) Công văn 27684/CT-TTHT năm 2020 về kê khai hóa đơn bỏ sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (27/12/2019) Quyết định 1016/QĐ-UBND năm 2019 quy định về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Bảo hiểm
1. (04/05/2020) Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH năm 2020 về hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (10/02/2020) Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2020 về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp do tỉnh Nghệ An ban hành
3. (21/01/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
4. (31/12/2019) Quyết định 56/2019/QĐ-UBND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam
5. (27/12/2019) Quyết định 3840/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Kế toán - Kiểm toán
1. (29/04/2020) Thông báo 312/TB-BTC về tài liệu học, ôn thi kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (28/04/2020) Quyết định 297/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài do Bộ Nội vụ ban hành
2. (17/03/2020) Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2020 về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) trong công thức xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
3. (09/03/2020) Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình
4. (29/11/2019) Quyết định 2706/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
5. (04/05/2019) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2019 về thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp năm 2019-2020 do thành phố Hải Phòng ban hành
Công nghệ thông tin
1. (30/04/2020) Công văn 2416/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế ban hành
2. (29/04/2020) Công văn 3402/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (29/04/2020) Công văn 1488/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (24/04/2020) Kế hoạch 85/KH-UBND về công nghệ thông tin thành phố Hà Nội năm 2020
5. (21/04/2020) Quyết định 843/QĐ-UBND năm 2020 về nâng cấp Dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 2 lên mức độ 3, mức độ 4 một số thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 2174/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành
6. (21/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 15/2014/QĐ-UBND
7. (14/04/2020) Quyết định 1512/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi danh mục mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội kèm Quyết định 4235/QĐ-UBND về mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
8. (09/04/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp
9. (25/03/2020) Kế hoạch 60/KH-UBND về thực hiện duy trì và nâng cao Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) tỉnh Quảng Ninh năm 2020 và những năm tiếp theo
10. (20/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
11. (09/03/2020) Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2020 về phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030
12. (31/12/2019) Kế hoạch 296/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái, phiên bản 1.0 (giai đoạn 2019-2022)
13. (29/11/2019) Kế hoạch 261/KH-UBND năm 2019 về triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Bất động sản
1. (27/04/2020) Quyết định 1727/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
2. (27/04/2020) Quyết định 1728/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
3. (27/04/2020) Quyết định 1726/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
4. (24/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
5. (15/04/2020) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2020 về thực hiện việc xây dựng sửa đổi bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2024
6. (31/03/2020) Quyết định 890/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
7. (31/03/2020) Quyết định 883/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
8. (31/03/2020) Quyết định 884/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
9. (31/03/2020) Quyết định 885/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
10. (23/03/2020) Quyết định 827/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
11. (19/03/2020) Quyết định 809/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
12. (04/03/2020) Kế hoạch 120/KH-UBND về thực hiện công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
13. (24/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về hướng dẫn Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai năm 2013 do tỉnh Quảng Bình ban hành
14. (16/01/2020) Quyết định 14/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
15. (16/01/2020) Quyết định 17/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
16. (16/01/2020) Quyết định 15/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
17. (16/01/2020) Quyết định 16/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
18. (27/12/2019) Quyết định 5511/QĐ-UBND năm 2019 về Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Dịch vụ pháp lý
1. (22/04/2020) Quyết định 1042/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
2. (01/04/2020) Kế hoạch 1047/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hải Dương
3. (11/03/2020) Kế hoạch 136/KH-UBND trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
4. (22/01/2020) Kế hoạch 54/KH-UBND về thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
5. (29/11/2019) Kế hoạch 259/KH-UBND năm 2019 về thực hiện "Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Sở hữu trí tuệ
1. (03/03/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với Bản tin, Cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã do tỉnh Bắc Giang ban hành
Bộ máy hành chính
1. (29/04/2020) Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
2. (28/04/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
3. (28/04/2020) Công văn 3350/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (23/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Tràm Chim do tỉnh Đồng Tháp ban hành
5. (23/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6. (22/04/2020) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
7. (22/04/2020) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
8. (22/04/2020) Kế hoạch 214/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
9. (20/04/2020) Kế hoạch 3057/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
10. (20/04/2020) Kế hoạch 210/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021" trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
11. (20/04/2020) Kế hoạch 211/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
12. (15/04/2020) Kế hoạch 2173/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
13. (10/04/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2010/QĐ-UBND Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
14. (10/04/2020) Công văn 1206/UBND-SNV năm 2020 về tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả do thành phố Hà Nội ban hành
15. (08/04/2020) Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
16. (08/04/2020) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2020 triển khai thi hành Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
17. (08/04/2020) Quyết định 696/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang
18. (08/04/2020) Nghị quyết 925/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường Vụ Quốc hội ban hành
19. (08/04/2020) Nghị quyết 926/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
20. (07/04/2020) Nghị quyết 923/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
21. (06/04/2020) Quyết định 700/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tổ chức chia Cụm, Khối thi đua; hoạt động và bình xét, xếp hạng thi đua trên địa bàn tỉnh Bình Phước
22. (03/04/2020) Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
23. (01/04/2020) Quyết định 1127/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 770/QĐ-UBND quy định mức chi phục vụ cách ly y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
24. (30/03/2020) Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
25. (27/03/2020) Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình
26. (24/03/2020) Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
27. (07/03/2020) Kế hoạch 40/KH-UBND về thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Lạng Sơn năm 2020
28. (04/03/2020) Quyết định 46/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục báo cáo định kỳ quy định tại quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
29. (02/03/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
30. (28/02/2020) Kế hoạch 37/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
31. (27/02/2020) Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2020 về Đề án "Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác dân số giai đoạn 2020-2025" do tỉnh Nghệ An ban hành
32. (26/02/2020) Quyết định 392/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần và ngưng hiện lực năm 2019 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
33. (19/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành
34. (17/02/2020) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2020 về triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lào Cai
35. (11/02/2020) Kế hoạch 349/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Hải Dương ban hành
36. (03/02/2020) Kế hoạch 159/KH-UBND về thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu, năm 2020
37. (22/01/2020) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND về biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An
38. (21/01/2020) Kế hoạch 22/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020
39. (17/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thủy sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành
40. (14/01/2020) Kế hoạch 162/KH-UBND về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 do tỉnh Bắc Giang ban hành
41. (13/01/2020) Kế hoạch 09/KH-UBND về nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
42. (30/12/2019) Kế hoạch 769/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Nghệ An
43. (24/12/2019) Quyết định 3812/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình
44. (19/12/2019) Kế hoạch 279/KH-UBND năm 2019 về triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
45. (18/12/2019) Kế hoạch 277/KH-UBND năm 2019 về triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
46. (11/12/2019) Quyết định 2759/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên
47. (11/12/2019) Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2019 về nội dung, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang năm 2020
48. (10/12/2019) Quyết định 2729/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam
49. (10/12/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam
50. (10/12/2019) Quyết định 2728/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam
51. (09/12/2019) Quyết định 3669/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình
52. (29/11/2019) Quyết định 2666/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Nam Định
53. (27/11/2019) Quyết định 3845/QĐ-UBND về chỉ số và quy định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên
54. (27/11/2019) Quyết định 3842/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thực hiện tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
55. (25/11/2019) Quyết định 2673/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên
56. (21/11/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
57. (19/11/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 927/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Nam
58. (19/11/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 874/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam
59. (14/10/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2016/QĐ-UBND Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
60. (14/12/2018) Quyết định 2640/QĐ-BNV năm 2018 về Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ ban hành
Vi phạm hành chính
1. (07/01/2020) Kế hoạch 05/KH-UBND về thực hiện Quy chế phối hợp lập, kiểm tra hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
Trách nhiệm hình sự
1. (17/01/2020) Kế hoạch 13/UBND-NC về công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Tài chính nhà nước
1. (29/04/2020) Công văn 1562/UBND-KT năm 2020 về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2. (27/04/2020) Nghị quyết 172/NQ-HĐND về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
3. (27/04/2020) Quyết định 7/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND
4. (23/04/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Hưng Yên ban hành
5. (23/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
6. (22/04/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định tạm thời về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
7. (17/04/2020) Quyết định 869/QĐ-UBND Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Hòa Bình năm 2020
8. (16/04/2020) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 149/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Thái Bình ban hành
9. (13/04/2020) Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê của cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
10. (13/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
11. (08/04/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí địa phương và hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái
12. (31/03/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu
13. (19/03/2020) Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2020 quy định tạm thời về mức chi hỗ trợ cách ly y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Nam Định ban hành
14. (04/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
15. (25/02/2020) Kế hoạch 101/KH-UBND về triển khai công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
16. (19/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
17. (21/01/2020) Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
18. (16/01/2020) Kế hoạch 29/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (10/04/2020) Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết đồng bộ khu Công viên nước Hồ Tây và công viên Mặt Trời Mới, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
2. (20/12/2019) Quyết định 5326/QĐ-UBND năm 2019 về bộ hồ sơ thiết kế mẫu nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Giao thông - Vận tải
1. (29/04/2020) Công văn 4145/BGTVT-CYT năm 2020 hướng dẫn bổ sung biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (29/04/2020) Công văn 4157/BGTVT-CYT năm 2020 hướng dẫn bổ sung việc giãn cách đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (24/04/2020) Công văn 1533/UBND-ĐT năm 2020 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020 do thành phố Hà Nội ban hành
4. (23/04/2020) Quyết định 753/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Cảng thủy nội địa Hoàng Tuấn trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (08/04/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
6. (02/01/2020) Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh hành trình xe buýt Tuyến số 15 thuộc Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012 đến 2020 và định hướng đến năm 2025 do tỉnh Nghệ An ban hành
7. (31/12/2019) Quyết định 1039/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
8. (25/12/2019) Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Giáo dục
1. (29/04/2020) Công văn 1602/UBND-KGVX năm 2020 về phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại do thành phố Hà Nội ban hành
2. (29/04/2020) Công văn 1341/SGDĐT-VP năm 2020 về phương án cho học sinh, học viên đi học trở lại do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
3. (27/04/2020) Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Mục 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, Khoản 2 Điều 1 tại Quyết định 2788/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Nghệ An ban hành
4. (24/04/2020) Quyết định 493/QĐ-SGDĐT năm 2020 về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
5. (10/04/2020) Quyết định 1106/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn Nghệ An
6. (03/03/2020) Kế hoạch 49/KH-UBND về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020
7. (25/12/2019) Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Tài nguyên - Môi trường
1. (29/04/2020) Thông tư 01/2020/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (27/04/2020) Quyết định 128/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
3. (24/04/2020) Thông báo 375/TB-UBND kết luận của tập thể Ủy ban nhân dân thành phố tại phiên họp xem xét Kế hoạch bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (13/04/2020) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2020 thực hiện Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu trên địa bàn thành phố Hà Nội
5. (03/04/2020) Quyết định 974/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
6. (26/03/2020) Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030 do tỉnh Hưng Yên ban hành
7. (27/02/2020) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2020 về thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
8. (10/02/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
9. (21/01/2020) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2030
10. (23/12/2019) Quyết định 5354/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Mạng điểm quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025
11. (17/12/2019) Quyết định 3757/QĐ-UBND năm 2019 quy định về Trách nhiệm trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Bình
12. (13/12/2019) Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2019 về quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản năm 2020 do tỉnh Thái Bình ban hành
Thể thao - Y tế
1. (29/04/2020) Quyết định 473/QĐ-TCDL năm 2020 hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch do Tổng cục Du lịch ban hành
2. (25/04/2020) Thông báo 377/TB-BCĐ năm 2020 kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 39)
3. (25/04/2020) Chỉ thị 12/CT-CTUBND năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
4. (20/04/2020) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2020 về tổ chức điểm tiếp nhận cách ly y tế tập trung giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5. (06/04/2020) Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2020 quy định về các loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình phải đình chỉ, tạm ngừng hoạt động theo Chỉ thị 16/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Hải Dương ban hành
6. (31/03/2020) Chỉ thị 5/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Nam Định ban hành
7. (31/03/2020) Quyết định 834/QĐ-UBND năm 2020 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
8. (31/03/2020) Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2020 về đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội, ứng phó với dịch Covid-19 trong đợt cao điểm phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An
9. (30/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
10. (23/03/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre
11. (18/03/2020) Quyết định 798/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
12. (10/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
13. (09/03/2020) Quyết định 700/QĐ-UBND năm 2020 về Phương án xử lý tình huống có dịch Covid-19 theo các cấp độ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
14. (09/03/2020) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona do tỉnh Quảng Ninh ban hành
15. (20/02/2020) Kế hoạch 31/KH-UBND về phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
16. (12/02/2020) Kế hoạch 24/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
17. (11/02/2020) Kế hoạch 29/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
18. (11/02/2020) Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh Bắc Ninh
19. (06/02/2020) Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2020 về thực hiện công tác bảo đảm hậu cần và an toàn, an ninh trật tự tại các khu vực cách ly dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
20. (03/02/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
21. (01/02/2020) Chỉ thị 1/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra do tỉnh Nam Định ban hành
Quyền dân sự
1. (22/04/2020) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
2. (20/04/2020) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (02/03/2020) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2020 về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4. (19/11/2019) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Quyết định 1252/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Văn hóa - Xã hội
1. (10/04/2020) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2020 về tăng cường sự trợ giúp đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thái Bình
2. (08/04/2020) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An
3. (31/03/2020) Kế hoạch 174/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025
4. (18/03/2020) Chỉ thị 6/CT-UBND năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do tỉnh Nghệ An ban hành
5. (14/03/2020) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2020 về bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị của di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030 do tỉnh Yên Bái ban hành
6. (09/03/2020) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Lạng Sơn
7. (25/02/2020) Kế hoạch 36/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
8. (20/02/2020) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
9. (17/02/2020) Kế hoạch 30/KH-UBND về thực hiện đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10. (14/02/2020) Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2020-2025
11. (11/02/2020) Kế hoạch 348/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2020 do tỉnh Hải Dương ban hành
12. (07/01/2020) Kế hoạch 06/KH-UBND về thực hiện Công tác gia đình năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành
13. (25/12/2019) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2025
14. (20/12/2019) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2019 về xây dựng không gian văn hóa, du lịch tỉnh Thái Bình
Lĩnh vực khác
1. (16/04/2020) Kế hoạch 80/KH-UBND về khuyến nông thành phố Hà Nội năm 2020
2. (12/03/2020) Quyết định 616/QĐ-BKHCN năm 2020 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Công trình biển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (10/03/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn Hải Dương
4. (06/03/2020) Chỉ thị 3/CT-UBND về tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2020 do tỉnh Nam Định ban hành
5. (04/03/2020) Chỉ thị 2/CT-UBND năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do tỉnh Nam Định ban hành
6. (10/12/2019) Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2019 về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,357

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn