Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020
Bản Tin Văn Bản Mới 02/05/2020 11:48 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 29/04 - 01/05/2020

02/05/2020 11:48 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 29/04 - 01/05/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (28/04/2020) Công văn 906/BHXH-QLT năm 2020 về thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
2. (24/04/2020) Chương trình hành động 4102/CTr-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
3. (23/04/2020) Công văn 2598/TCHQ-GSQL năm 2020 tham gia ý kiến về ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (17/03/2020) Quyết định 764/QĐ-UBND về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Đầu tư
1. (23/04/2020) Công văn 26514/CT-TTHT năm 2020 về nộp thay lệ phí môn bài cho nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (08/04/2020) Quyết định 662/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3. (06/04/2020) Quyết định 1154/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh
4. (16/03/2020) Quyết định 770/QĐ-UBND về Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020, tỉnh Thái Bình
5. (11/12/2019) Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2020 và phân bổ vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Thương mại
1. (24/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
2. (03/04/2020) Quyết định 682/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3. (19/03/2020) Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
4. (11/03/2020) Quyết định 728/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
5. (10/02/2020) Quyết định 396A/QĐ-BCT năm 2020 về phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công thương
Xuất nhập khẩu
1. (23/04/2020) Công văn 2599/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra nếp xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (28/04/2020) Công văn 3054/NHNN-TT năm 2020 về miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (24/04/2020) Công văn 2617/TCHQ-ĐTCBL năm 2020 cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (22/04/2020) Công văn 26128/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn phát sinh trong năm 2020 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (08/01/2020) Thông báo 63/TB-BHXH năm 2020 về lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (23/04/2020) Công văn 26515/CT-TTHT năm 2020 về chi phí liên quan đến lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (23/04/2020) Công văn 26326/CT-TTHT năm 2020 về khai thuế đối với văn phòng bán vé hãng hàng không nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (21/04/2020) Công văn 25699/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (20/04/2020) Công văn 1403/UBND-KT năm 2020 về triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP do thành phố Hà Nội ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (10/03/2020) Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thái Bình
Công nghệ thông tin
1. (24/04/2020) Thông tư 09/2020/TT-BTTTT về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (31/03/2020) Quyết định 1123/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dữ liệu không gian dùng chung của thành phố Hồ Chí Minh
3. (25/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Cao Bằng
Bất động sản
1. (28/04/2020) Nghị quyết 59/NQ-CP năm 2020 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng tại khu vực Nông trường Quý Cao do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành
2. (09/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại đối với công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
3. (06/04/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An
4. (31/03/2020) Quyết định 881/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
5. (31/03/2020) Quyết định 882/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
6. (31/03/2020) Quyết định 888/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
7. (31/03/2020) Nghị quyết 243/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (đợt 1) năm 2020
8. (31/03/2020) Quyết định 886/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
9. (31/03/2020) Quyết định 887/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
10. (31/03/2020) Quyết định 889/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
11. (04/03/2020) Quyết định 700/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
12. (19/02/2020) Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2020 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình
13. (31/12/2019) Quyết định 918/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
14. (31/12/2019) Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Dịch vụ pháp lý
1. (15/04/2020) Quyết định 998/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
2. (28/02/2020) Quyết định 564/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
Bộ máy hành chính
1. (29/04/2020) Hướng dẫn 19/HD-VKSTC năm 2020 về việc gắn kết giữa đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (28/04/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (27/04/2020) Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2020 công bố 42 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
4. (24/04/2020) Công văn 1062/SNV-CCVC về đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 do Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành
5. (22/04/2020) Quyết định 507/QĐ-BXD về Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 của Bộ Xây dựng
6. (21/04/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 19 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 40/2015/QĐ-UBND
7. (21/04/2020) Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
8. (21/04/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
9. (17/04/2020) Quyết định 1012/QĐ-UBND năm 2020 công bố sửa đổi Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10. (17/04/2020) Quyết định 1162/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình
11. (16/04/2020) Chỉ thị 44-CT/TW năm 2020 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
12. (10/04/2020) Quyết định 1044/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình
13. (09/04/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra; Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chánh thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
14. (06/04/2020) Quyết định 535/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (04/04/2020) Quyết định 1171/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
16. (03/04/2020) Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
17. (26/03/2020) Quyết định 886/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình
18. (25/03/2020) Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tỉnh Hưng Yên
19. (23/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Nghệ An
20. (06/03/2020) Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh Thái Bình
21. (03/03/2020) Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2020 về Nội quy tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Ninh
22. (17/02/2020) Quyết định 522/QĐ-UBND về Chương trình công tác tư pháp của tỉnh Thái Bình năm 2020
23. (22/01/2020) Quyết định 229/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo
24. (22/01/2020) Quyết định 325/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
25. (17/01/2020) Quyết định 95/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
26. (18/09/2019) Quyết định 915/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Gia Lai
27. (26/07/2018) Quyết định 736/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Tài chính nhà nước
1. (16/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế đối với Trung tâm cấp cứu 115 thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
2. (15/04/2020) Quyết định 536/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Hà Giang năm 2020
3. (13/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
4. (09/04/2020) Quyết định 734/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5. (01/04/2020) Quyết định 956/QĐ-UBND năm 2020 bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
6. (19/03/2020) Quyết định 808/QĐ-UBND năm 2020 quy định về mức trích và mức chi nội dung phục vụ hoạt động thường xuyên của Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh Thái Bình
7. (11/03/2020) Quyết định 736/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Bình theo Quyết định 209/QĐ-UBND
8. (09/03/2020) Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2020 quy định về mức chi phục vụ cách ly y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
9. (28/02/2020) Quyết định 354/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do tỉnh Bắc Giang ban hành
10. (27/12/2019) Quyết định 1015/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung giá và tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn của một số loài cây trồng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
11. (07/12/2019) Nghị quyết 222/2019/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
12. (03/12/2019) Quyết định 815/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị chuyên dùng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
Xây dựng - Đô thị
1. (27/04/2020) Công văn 3331/VPCP-CN năm 2020 tình hình thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (24/04/2020) Thông báo 373/TB-UBND kết luận của tập thể Ủy ban nhân dân thành phố tại phiên họp xem xét Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành Hà Nội, mùa mưa năm 2020
3. (17/04/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2025
Giao thông - Vận tải
1. (28/04/2020) Công văn 4101/BGTVT-CYT năm 2020 về hướng dẫn biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (28/04/2020) Công văn 4103/BGTVT-VT về triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg và kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 28 tháng 4 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (20/04/2020) Công văn 1402/UBND-ĐT về tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
4. (07/04/2020) Quyết định 938/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập 03 Chốt Kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành tại các Cảng ra, vào thành phố bằng đường thủy do thành phố Hải Phòng ban hành
Giáo dục
1. (29/04/2020) Kế hoạch 1221/KH-GDĐT-VP năm 2020 về tổ chức cho học sinh đi học trở lại do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (28/04/2020) Công văn 1468/BGDĐT-GDTX năm 2020 hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020 và chế độ làm việc, nghỉ hè của giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (28/04/2020) Công văn 1604/BVHTTDL-TV năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động thư viện trong tình hình mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (28/04/2020) Công văn 1467/BGDĐT-GDTC năm 2020 về bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (28/04/2020) Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT năm 2020 về tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (28/04/2020) Công văn 1556/UBND-VX năm 2020 về đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
7. (24/04/2020) Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
8. (09/04/2020) Quyết định 719/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9. (17/03/2020) Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Tài nguyên - Môi trường
1. (19/03/2020) Chỉ thị 4/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do tỉnh Nam Định ban hành
Thể thao - Y tế
1. (28/04/2020) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
2. (28/04/2020) Công văn 1553/UBND-VX năm 2020 thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (28/04/2020) Thông báo 170/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (27/04/2020) Quyết định 1886/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19” do Bộ Y tế ban hành
5. (31/03/2020) Chỉ thị 09/CT-CTUBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Hưng Yên ban hành
6. (27/03/2020) Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2020 về tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để phòng chống dịch Covid-19
7. (09/03/2020) Công văn 795/BTP-VP năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Tư pháp ban hành
8. (28/02/2019) Công văn 2396/QLD-ĐK năm 2019 yêu cầu về xuất xứ công thức đối với thuốc generic do Cục Quản lý dược ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (28/04/2020) Quyết định 588/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/04/2020) Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang
Lĩnh vực khác
1. (24/04/2020) Công văn 1492/UBND-NC năm 2020 về thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do thành phố Hà Nội ban hành
2. (16/04/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản ở vùng ven bờ và vùng nội địa tỉnh Quảng Bình
3. (07/04/2020) Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ hè thu - mùa năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,025

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn