Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bản Tin Văn Bản Mới 29/04/2020 08:02 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 25/04 - 28/04/2020

29/04/2020 08:02 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 25/04 - 28/04/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (27/04/2020) Công văn 3324/VPCP-ĐMDN về thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/04/2020) Công văn 3530/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân về chuyển nhượng vốn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Đầu tư
1. (28/04/2020) Thông báo 167/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (27/04/2020) Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do Chính phủ ban hành
3. (27/04/2020) Nghị định 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn
4. (27/04/2020) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (13/04/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, bao gồm vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân sách cấp tỉnh Long An
6. (10/04/2020) Công văn 255/HĐXD-TK năm 2020 về hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng do Cục Quản lý hoạt động xây dựng ban hành
7. (03/04/2020) Công văn 3408/CT-TTHT năm 2020 về việc áp dụng mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (25/03/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND về chủ trương ban hành quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
9. (24/03/2020) Công văn 1220/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư nhà máy thủy điện do Tổng cục Thuế ban hành
10. (04/02/2020) Công văn 76/HĐXD-TK năm 2020 về đầu tư dự án nhóm B, nhóm C do Cục Quản lý hoạt động xây dựng ban hành
11. (08/01/2020) Chương trình 02/CTr-UBND về công tác chủ yếu năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
12. (17/12/2019) Thông báo 28/2020/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư tài chính giữa Việt Nam - Pháp (bổ sung 20 triệu Euro cho Dự án “Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội”)
13. (22/11/2019) Quyết định 2833/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu trên địa bàn tỉnh Sơn La
Thương mại
1. (28/04/2020) Công văn 3006/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (24/04/2020) Công văn 2650/TCHQ-GSQL về xử lý lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng 4/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (18/04/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 do tỉnh Ninh Bình ban hành
4. (06/03/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, phương pháp đánh giá, công nhận chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (09/11/2018) Thông báo 31/2020/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định thương mại giữa Việt Nam - Cuba
Xuất nhập khẩu
1. (24/04/2020) Công văn 2638/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (22/04/2020) Thông báo 2538/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (16/04/2020) Công văn 2411/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân tích phân loại mặt hàng Dung dịch vệ sinh máy in nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (27/03/2020) Công văn 2012/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra mặt hàng khẩu trang xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (26/02/2020) Công văn 1133/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc áp dụng tăng giá hàng hóa khi đánh thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (16/01/2020) Công văn 376/TCHQ-TXNK năm 2020 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (28/12/2018) Thông báo 24/2020/TB-LPQT hiệu lực của "Hiệp định vay (Các nghiệp vụ thông thường [Ưu đãi] cho Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán giữa Việt Nam - Ngân hàng Phát triển Châu Á [3745-VIE (COL])"
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (24/04/2020) Công văn 454/KTNN-TH về không thực hiện đối chiếu thuế của doanh nghiệp khi thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020 do Kiểm toán Nhà nước ban hành
2. (20/04/2020) Công văn 25220/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (20/04/2020) Công văn 25221/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn đối với đơn vị kê khai theo phương pháp trực tiếp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (20/04/2020) Công văn 25222/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (13/04/2020) Công văn 3660/CT-TTHT năm 2020 về trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (10/04/2020) Công văn 3620/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (10/04/2020) Công văn 3622/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (10/04/2020) Công văn 3629/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (08/04/2020) Công văn 3552/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. (08/04/2020) Công văn 3561/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn về văn bản giao dịch với cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (07/04/2020) Công văn 3522/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (07/04/2020) Công văn 3531/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (06/04/2020) Công văn 3481/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (06/04/2020) Công văn 3487/CT-TTHT năm 2020 về kê khai, tính nộp thuế đối với các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (06/04/2020) Công văn 3469/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (06/04/2020) Công văn 3452/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với cá nhân hành nghề độc lập do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17. (06/04/2020) Công văn 3443/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
18. (06/04/2020) Công văn 3444/CT-TTHT năm 2020 về người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (06/04/2020) Công văn 3447/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (06/04/2020) Công văn 3448/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
21. (06/04/2020) Công văn 3449/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (06/04/2020) Công văn 3450/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
23. (06/04/2020) Công văn 3451/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
24. (06/04/2020) Công văn 3462/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
25. (06/04/2020) Công văn 3466/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
26. (06/04/2020) Công văn 3468/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
27. (06/04/2020) Công văn 3471/CT-TTHT năm 2020 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
28. (06/04/2020) Công văn 3472/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
29. (18/03/2020) Công văn 1114/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm dầu thô làm từ đậu tương hạt do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (24/04/2020) Công văn 2276/BYT-BH năm 2020 sửa đổi Khoản 3 Công văn 2146/BYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
2. (16/04/2020) Công văn 1198/BHXH-VP năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (31/03/2020) Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (24/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/04/2020) Công văn 3198/VPCP-QHQT năm 2020 về giải quyết thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (13/04/2020) Công văn 424/NGCBQLGD-CSNGCB năm 2020 về tiền lương và phụ cấp của nhà giáo do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục ban hành
4. (27/03/2020) Công văn 418/SXD-KT&VLXD năm 2020 về công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
5. (24/12/2019) Thông tư 24/2019/TT-BLĐTBXH về định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (27/04/2020) Công văn 2329/BYT-CNTT năm 2020 về cung cấp thông tin liên quan bệnh hô hấp để phòng chống COVID-19 do Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
2. (30/11/2019) Quyết định 2923/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La
Bất động sản
1. (21/04/2020) Công văn 461/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/03/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Nam
3. (04/02/2020) Quyết định 338/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
4. (04/02/2020) Quyết định 333/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
5. (04/02/2020) Quyết định 335/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
6. (04/02/2020) Quyết định 336/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
7. (04/02/2020) Quyết định 337/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
8. (31/12/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
9. (20/12/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND về Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2020
10. (11/12/2019) Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2019 về chấp thuận danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Bộ máy hành chính
1. (24/04/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 21/2019/QĐ-UBND Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
2. (24/04/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
3. (24/04/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
4. (23/04/2020) Quyết định 751/QĐ-BGTVT năm 2020 về Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải
5. (22/04/2020) Công văn 3186/VPCP-NN năm 2020 về tổ chức tổng kết Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (21/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
7. (17/04/2020) Thông tư 38/2020/TT-BCA quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
8. (14/04/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
9. (13/04/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 216/2015/NQ-HĐND về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An
10. (10/04/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
11. (08/04/2020) Quyết định 663/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
12. (06/04/2020) Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam
13. (06/04/2020) Quyết định 700/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam
14. (01/04/2020) Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
15. (23/03/2020) Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Trạm Y tế tuyến xã do tỉnh Gia Lai ban hành
16. (09/03/2020) Quyết định 419/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
17. (28/02/2020) Quyết định 688a/QĐ-BCT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
18. (27/02/2020) Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án triển khai Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI), tỉnh Thái Bình
19. (27/02/2020) Quyết định 207/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
20. (03/02/2020) Công văn 32/KCHT năm 2020 về Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang do Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông ban hành
21. (22/01/2020) Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thi hành năm 2019
22. (21/01/2020) Quyết định 283/QĐ-UBND năm 2020 về ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt 05 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
23. (21/01/2020) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh
24. (17/01/2020) Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019
25. (14/01/2020) Quyết định 103/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần trong năm 2019
26. (14/01/2020) Quyết định 92/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật và lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
27. (14/01/2020) Quyết định 144/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
28. (10/01/2020) Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
29. (10/01/2020) Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
30. (09/01/2020) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình
31. (09/01/2020) Quyết định 90/QĐ-UBND năm 2020 công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
32. (08/01/2020) Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
33. (07/01/2020) Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình
34. (19/12/2019) Quyết định 3183/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 do tỉnh Yên Bái ban hành
35. (17/12/2019) Quyết định 3610/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
36. (12/12/2019) Quyết định 3042/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La lĩnh vực phòng chống thiên tai
37. (04/12/2019) Quyết định 2202/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
38. (03/12/2019) Quyết định 2586/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam
39. (03/12/2019) Quyết định 2587/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam
40. (21/11/2019) Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2019 quy định về Quy trình đánh giá và Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Vi phạm hành chính
1. (14/01/2020) Quyết định 71/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (27/04/2020) Chỉ thị 05/CT-VKSTC năm 2020 về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (23/04/2020) Công văn 141A/TANDTC-VP năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (27/04/2020) Công văn 3339/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (24/04/2020) Công điện 03/CĐ-LĐTBXH năm 2020 về dự Hội nghị trực tuyến triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (24/04/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND
4. (23/04/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định về việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai
5. (17/04/2020) Thông tư 27/2020/TT-BTC về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Tài chính ban hành
6. (13/04/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi đối với giải thi đấu thể thao do cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Long An tổ chức hàng năm
7. (13/04/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức thưởng bằng tiền đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Long An lập thành tích tại các Đại hội thể thao, giải thi đấu thể thao của tỉnh
8. (13/04/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Long An
9. (08/04/2020) Công văn 120/KTXD-VP năm 2020 về xác định và thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí tư vấn xây dựng do Văn phòng Cục Kinh tế xây dựng ban hành
10. (22/01/2020) Quyết định 289/QĐ-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 588/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
11. (28/12/2018) Thông báo 26/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định viện trợ (Quỹ Tín thác Hà Lan) cho Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán giữa Việt Nam - Ngân hàng Phát triển Châu Á [0630-VIE(EF)]
12. (23/12/2018) Thông báo 25/2020/TB-LPQT hiệu lực của "Hiệp định viện trợ (Quỹ Biến đổi khí hậu) cho Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán giữa Việt Nam - Ngân hàng Phát triển Châu Á [0631-VIE]"
13. (10/05/2016) Thông báo 29/2020/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa ước vay (áp dụng Nghị định thư tài chính ký ngày 12 tháng 12 năm 2014 giữa Việt Nam - Pháp) giữa Bộ Tài chính thay mặt và vì lợi ích của Việt Nam và Ngân hàng NATAXIS thay mặt và vì lợi ích của Pháp [85.000.000 EUR]
Xây dựng - Đô thị
1. (27/04/2020) Quyết định 567/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (31/12/2019) Quyết định 58/2019/QĐ-UBND về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
3. (25/12/2019) Quyết định 3366/QĐ-UBND năm 2019 quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
4. (19/12/2019) Quyết định 1845/QĐ-TTg năm 2019 về công nhận thành phố Vị Thanh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (08/12/2019) Quyết định 2979/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Sơn La
Giao thông - Vận tải
1. (25/04/2020) Công văn 3298/VPCP-CN năm 2020 về kiểm soát số lượng tàu bay của các hãng hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (25/04/2020) Công văn 1625/CHK-VTHK năm 2020 về mở bán vé máy bay và hoàn tiền vé cho hành khách trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
3. (24/04/2020) Quyết định 761/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (23/04/2020) Thông tư 09/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (22/04/2020) Công văn 3837/BGTVT-BCĐ năm 2020 về hướng dẫn phòng chống bệnh COVID-19 dành cho người lái xe taxi do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (21/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Giáo dục
1. (22/04/2020) Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (27/04/2020) Công điện 1561/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (25/04/2020) Công điện 481/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (16/04/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, an toàn đập, hồ chứa nước trong mùa mưa, lũ năm 2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành
4. (03/03/2020) Quyết định 159/QĐ-UBND 2020 danh mục đập hồ chứa nước lớn vừa và nhỏ tỉnh Bắc Giang
5. (20/02/2020) Quyết định 315/QĐ-UBND về phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
6. (31/12/2019) Quyết định 4139/QĐ-BKHCN năm 2019 về hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia về gỗ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Thể thao - Y tế
1. (25/04/2020) Quyết định 1397/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động bảo tàng, di tích; thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (25/04/2020) Công văn 3306/VPCP-KGVX năm 2020 về thực hiện biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (24/04/2020) Công văn 3255/VPCP-KGVX năm 2020 về bảo đảm chất lượng khẩu trang, kit xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (24/04/2020) Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (24/04/2020) Quyết định 1851/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em ≥ 12 tuổi do Bộ Y tế ban hành
6. (24/04/2020) Công văn 2299/CV-BCĐQG năm 2020 về thực hiện nghiêm Công điện 1898 và triển khai công tác khám chữa bệnh an toàn do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành
7. (23/04/2020) Công văn 965/ATTP-NĐTT năm 2020 về hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố do Cục An toàn thực phẩm ban hành
8. (23/04/2020) Công văn 823/BQLATTP-QLNĐ năm 2020 hướng dẫn tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (13/01/2020) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Lĩnh vực khác
1. (12/03/2020) Quyết định 610/QĐ-BKHCN năm 2020 về phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (14/10/2019) Công văn 7663/BNN-TC năm 2019 về xác định sản phẩm thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,529

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn