Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020
Bản Tin Văn Bản Mới 21/04/2020 17:55 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 17/04 - 21/04/2020

21/04/2020 17:55 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 17/04 - 21/04/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đầu tư
1. (17/04/2020) Công văn 3033/VPCP-CN năm 2020 về triển khai đầu tư Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/04/2020) Công văn 3040/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Cánh Diều do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (17/04/2020) Công văn 3079/VPCP-CN năm 2020 về giải quyết tháo gỡ khó khăn cho Dự án BOT tại tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (16/04/2020) Công văn 3006/VPCP-CN năm 2020 về triển khai Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (15/04/2020) Quyết định 515/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (14/04/2020) Công văn 2934/VPCP-CN năm 2020 về kế hoạch triển khai hoạt động liên quan đến Hội nghị tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (12/03/2020) Công văn 1040/TCT-CS năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
8. (02/03/2020) Kế hoạch 928/KH-UBND về giám sát và đánh giá đầu tư năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
9. (20/02/2020) Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021
10. (27/11/2019) Quyết định 451/QĐ-BNN-XD năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11. (13/11/2019) Quyết định 1883/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Thương mại
1. (17/04/2020) Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do Chính phủ ban hành
2. (17/04/2020) Công văn 3078/VPCP-NN năm 2020 xử lý thông tin về giá thủy sản và chống hạn mặn do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (15/04/2020) Quyết định 1072/QĐ-BVHTTDL năm 2020 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển thương hiệu du lịch quốc gia và tổ chức, tham gia sự kiện du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia, liên vùng; tổ chức lễ hội văn hóa - du lịch ở trong nước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (08/04/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2017/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
5. (24/03/2020) Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
6. (24/03/2020) Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
7. (13/03/2020) Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định về kinh doanh khí do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
8. (03/03/2020) Kế hoạch 52/KH-UBND về thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2020
9. (26/02/2020) Quyết định 375/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020
10. (24/02/2020) Quyết định 414/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
11. (05/02/2020) Kế hoạch 12/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
12. (13/01/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Hải Phòng năm 2020
13. (02/01/2020) Chỉ thị 01/CT-UBND về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
14. (13/11/2019) Quyết định 1882/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh
15. (11/11/2019) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Xuất nhập khẩu
1. (17/04/2020) Quyết định 1152/QĐ-BCT năm 2020 về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với cơ quan có liên quan để nắm tình hình về lượng gạo hàng hóa tại các cảng phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo do Bộ Công thương ban hành
2. (17/04/2020) Công văn 3083/VPCP-KTTH năm 2020 xử lý kiến nghị liên quan đến xuất khẩu gạo do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (16/04/2020) Công văn 2417/TCHQ-ĐTCBL năm 2020 về xử lý vi phạm về sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (15/04/2020) Công văn 2392/TCHQ-GSQL năm 2020 về chính sách quản lý khí N2O nhập khẩu dùng cho thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (15/04/2020) Công văn 2404/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (15/04/2020) Công văn 2405/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (13/04/2020) Công văn 2358/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế hàng hóa không thuộc danh mục phương tiện vận tải trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (13/04/2020) Công văn 2359/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (16/03/2020) Thông tư 05/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định về việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
10. (13/02/2020) Thông báo 845/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (17/04/2020) Công văn 3060/VPCP-CN năm 2020 báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (13/04/2020) Công văn 22651/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (13/04/2020) Công văn 22658/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (24/03/2020) Công văn 1221/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án cải tạo nhà chung cư cũ do Tổng cục Thuế ban hành
5. (17/03/2020) Công văn 1101/TCT-DNNCN năm 2020 về xử lý hóa đơn khi hộ kinh doanh trả lại hàng do Tổng cục Thuế ban hành
6. (13/03/2020) Công văn 1052/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế nộp thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành
7. (12/03/2020) Công văn 1037/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
8. (10/03/2020) Công văn 1003/TCT-CS năm 2020 về quản lý hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (20/04/2020) Công văn 1191/BHXH-TT về hướng dẫn công tác truyền thông năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (17/04/2020) Công văn 2146/BYT-BH năm 2020 về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (16/04/2020) Công văn 1185/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2020 về rà soát, báo cáo đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
2. (10/04/2020) Quyết định 443/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp mới và bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
3. (01/04/2020) Công văn 316/THTK-HTKT năm 2020 về làm việc từ xa nhằm tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh COVID-19 do Cục Tin học và Thống kê tài chính ban hành
4. (20/02/2020) Quyết định 52/QĐ-UBND năm 2020 về công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Công nghệ thông tin
1. (17/04/2020) Thông báo 159/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/04/2020) Công văn 1193/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình học tập qua Internet do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
3. (16/04/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng
4. (16/04/2020) Quyết định 684/QĐ-BTTTT về phê duyệt Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
5. (14/04/2020) Công văn 537/CNTT-HTA năm 2020 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng khi sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến trong mùa dịch Covid-19 do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành
6. (07/04/2020) Quyết định 115/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Ninh năm 2020
7. (31/03/2020) Công văn 1183/BTP-CNTT năm 2020 về cập nhật tên đơn vị hành chính trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành
8. (14/02/2020) Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, khai thác hệ thống Tổng đài đường dây nóng tỉnh Quảng Ninh
9. (17/01/2020) Kế hoạch 541/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2020
10. (08/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc
11. (27/12/2019) Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2020
Bất động sản
1. (17/04/2020) Quyết định 1214/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (phần diện tích trước đây thuộc ranh giới các xã: Suối Trầu, Cẩm Đường, Bàu Cạn) do tỉnh Đồng Nai ban hành
2. (17/04/2020) Công văn 3047/VPCP-NN về bổ sung diện tích đất quốc phòng bàn giao cho địa phương quản lý vào Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (17/04/2020) Công văn 3050/VPCP-NN năm 2020 về đề xuất thí điểm tổ chức lại Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện thành Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (16/04/2020) Công văn 438/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (07/04/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024
6. (04/03/2020) Quyết định 409/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
7. (28/02/2020) Quyết định 144/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
8. (28/02/2020) Quyết định 145/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
9. (28/02/2020) Quyết định 147/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
10. (16/01/2020) Quyết định 11/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
11. (16/01/2020) Quyết định 12/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
12. (05/12/2019) Nghị quyết 229/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Dịch vụ pháp lý
1. (07/04/2020) Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Ninh
2. (22/01/2020) Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Tư pháp và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính (các lĩnh vực: Luật sư; Công chứng)
3. (06/01/2020) Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
4. (31/12/2019) Kế hoạch 1359/KH-BGDĐT-BTP năm 2019 về phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp năm 2020
Bộ máy hành chính
1. (20/04/2020) Công văn 4737/BTC-TCNH năm 2020 về thu hồi và thay thế Thông tư của Bộ Tài chính
2. (17/04/2020) Nghị định 49/2020/NĐ-CP năm 2020 hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
3. (17/04/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về chức vụ, chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
4. (16/04/2020) Quyết định 108/QĐ-VKSTC năm 2020 về Hệ thống mẫu trong hoạt động của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
5. (16/04/2020) Thông tư 01/2020/TT-BNV bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành
6. (14/04/2020) Công văn 2366/TCHQ-GSQL năm 2020 về đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP và 59/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (10/04/2020) Quyết định 442/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
8. (10/04/2020) Quyết định 444/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
9. (04/04/2020) Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục 150 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
10. (31/03/2020) Nghị quyết 922/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
11. (30/03/2020) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
12. (27/03/2020) Nghị quyết 918/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
13. (27/03/2020) Nghị quyết 919/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
14. (26/03/2020) Thông tư 16/2020/TT-BTC quy định về chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
15. (25/03/2020) Nghị quyết 916/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về tiếp nhận và phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
16. (25/03/2020) Nghị quyết 917/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
17. (24/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản an ninh, trật tự tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
18. (20/03/2020) Nghị quyết 915/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
19. (17/03/2020) Công văn 924/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
20. (12/03/2020) Nghị quyết 912/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ nhiệm lại Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
21. (12/03/2020) Nghị quyết 911/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Bình do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
22. (05/03/2020) Thông tư 4/TT-BYT năm 2020 về quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học do Bộ Y tế ban hành
23. (03/03/2020) Quyết định 547/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
24. (28/02/2020) Nghị quyết 910/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
25. (26/02/2020) Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
26. (25/02/2020) Quyết định 424/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
27. (24/02/2020) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019
28. (21/02/2020) Quyết định 203/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Cục Thuế tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
29. (19/02/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
30. (14/02/2020) Kế hoạch 29/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
31. (14/02/2020) Quyết định 187/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính
32. (12/02/2020) Quyết định 153/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2020
33. (10/02/2020) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
34. (10/02/2020) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
35. (10/02/2020) Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
36. (07/02/2020) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2020 về Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
37. (05/02/2020) Quyết định 138/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
38. (04/02/2020) Kế hoạch 08/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2020
39. (21/01/2020) Quyết định 115/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Bạc Liêu đến hết ngày 31/12/2019
40. (20/01/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
41. (17/01/2020) Quyết định 111/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ các quyết định công bố thủ tục hành chính do tỉnh Bắc Giang ban hành
42. (17/01/2020) Quyết định 47/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
43. (17/01/2020) Công văn 22/CCN-PL&QLCNTN năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Bộ danh mục giấy tờ, tài liệu hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước do Cục Con nuôi ban hành
44. (13/01/2020) Quyết định 91/QĐ-UBND về Chương trình công tác tư pháp năm 2020 do thành phố Hải Phòng ban hành
45. (13/01/2020) Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Bắc Giang
46. (02/01/2020) Quyết định 02/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế Tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
47. (02/01/2020) Quyết định 03/QĐ-UBND năm 2020 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hải Phòng
48. (02/01/2020) Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được thay thế, danh mục 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
49. (30/12/2019) Chương trình 1355/CTr-BGDĐT-BTP năm 2019 về phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp giai đoạn 2020-2025
50. (30/12/2019) Quyết định 212-QĐ/TW năm 2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
51. (30/12/2019) Quyết định 4976/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Long An
52. (30/12/2019) Kế hoạch 6548/KH-UBND năm 2019 về rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
53. (26/12/2019) Quyết định 2924/QĐ-UBND năm 2019 về giao biên chế công chức, hợp đồng, số lượng người làm việc trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội của tỉnh Bến Tre năm 2020
54. (26/12/2019) Quyết định 2121/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh
55. (18/12/2019) Quyết định 2068/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
56. (12/12/2019) Quyết định 5205/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính Quảng Ninh
57. (11/12/2019) Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2020
58. (11/12/2019) Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhật, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
59. (07/12/2019) Nghị quyết 235/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập thôn, bản thuộc xã Quảng Đức, huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh
60. (03/12/2019) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2019 về cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2020
61. (03/12/2019) Quyết định 2182/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tôn giáo do tỉnh Bạc Liêu ban hành
62. (02/12/2019) Công văn 16/CT-CT năm 2019 về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay do tỉnh Bắc Ninh ban hành
63. (25/11/2019) Quyết định 1956/QĐ-UBND năm 2019 về công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
64. (20/11/2019) Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
65. (19/11/2019) Quyết định 1900/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
66. (13/11/2019) Quyết định 1880/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
67. (13/11/2019) Quyết định 1881/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
68. (07/11/2019) Quyết định 2058/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Tôn giáo do tỉnh Bạc Liêu ban hành
69. (04/11/2019) Quyết định 3767/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang
70. (23/10/2019) Quyết định 2314/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
71. (23/08/2019) Quyết định 3099/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trên lĩnh vực thủy lợi, trồng trọt, nông nghiệp, lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An
Vi phạm hành chính
1. (17/04/2020) Thông tư 29/2020/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (15/04/2020) Công văn 1451/BVHTTDL-PC năm 2020 về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về áp dụng biện pháp chống dịch do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (17/04/2020) Quyết định 111/QĐ-VKSTC năm 2020 về Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (20/04/2020) Nghị định 50/2020/NĐ-CP quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
2. (10/04/2020) Quyết định 956/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
3. (07/04/2020) Công văn 4110/BTC-KHTC về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I/2020 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành)
4. (04/03/2020) Công văn 45/BTNN-NV1 về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 do Cục Bồi thường nhà nước ban hành
5. (02/03/2020) Công văn 2282/BTC-QLN năm 2020 về thông báo hiệu lực của Hiệp định Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn ADB do Bộ Tài chính ban hành
6. (22/01/2020) Quyết định 76/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt giá cước phát hành ấn phẩm báo Bắc Giang
7. (16/01/2020) Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Y tế - Dân số do tỉnh Bắc Giang ban hành
8. (07/01/2020) Công văn 225/BTC-HCSN năm 2020 về hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Bộ Tài chính ban hành
9. (11/12/2019) Nghị quyết 72/NQ-HĐND năm 2019 về phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 tỉnh Thái Nguyên
10. (07/12/2019) Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
11. (29/11/2019) Quyết định 1974/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (20/04/2020) Quyết định 542/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/04/2020) Công văn 456/TTg-CN về bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2), tỉnh Bình Định vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (16/04/2020) Quyết định 521/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000 (Phần Quy hoạch sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng vị trí đóng quân mới và Thao trường huấn luyện cho Trung đoàn Bộ binh 692 thuộc Sư đoàn Bộ binh 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (02/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 12 Quy định quản lý công trình đường ống, đường dây ngầm trên địa bàn các đô thị tỉnh Bắc Ninh kèm theo Quyết định 15/2016/QĐ-UBND
5. (02/01/2020) Nghị quyết 294/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
6. (02/01/2020) Nghị quyết 295/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Giao thông - Vận tải
1. (17/04/2020) Thông tư 08/2020/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (17/04/2020) Công văn 3059/VPCP-CN năm 2020 về tổng kết Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (16/04/2020) Quyết định 217/QĐ-UBQGƯPSCTT&TKCN năm 2020 Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu thuyền trên biển do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành
4. (16/04/2020) Quyết định 216/QĐ-UBQGƯPSCTT&TKCN năm 2020 Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu bay dân dụng do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành
5. (15/04/2020) Công văn 437/TTg-CN về triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giáo dục
1. (18/04/2020) Công văn 1420/UBND-VX năm 2020 về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành phố do dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (17/04/2020) Công văn 1317/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về triển khai Quyết định 1299/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (17/04/2020) Quyết định 1612/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 do thành phố Hà Nội ban hành
4. (17/04/2020) Quyết định 987/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dụng trẻ em trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (15/04/2020) Công văn 1293/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về báo cáo đánh giá tác động, thiệt hại của dịch bệnh COVID-19 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (26/03/2020) Quyết định 392/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021, sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
7. (28/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Tài nguyên - Môi trường
1. (20/04/2020) Quyết định 541/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/04/2020) Quyết định 536/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (17/04/2020) Công văn 3068/VPCP-CN năm 2020 về thông tin phản ánh cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (15/04/2020) Công văn 1351/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
5. (24/03/2020) Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm do Bộ Công thương ban hành
6. (24/03/2020) Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa do Bộ Công thương ban hành
7. (24/03/2020) Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng do Bộ Công thương ban hành
8. (24/03/2020) Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy do Bộ Công thương ban hành
9. (19/03/2020) Công văn 1381/BYT-MT năm 2020 về báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Đề án 2038 giai đoạn 2011-2020 do Bộ Y tế ban hành
10. (18/03/2020) Thông báo 107/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về công tác ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn do Văn Phòng Chính phủ ban hành
11. (10/02/2020) Kế hoạch 551/KH-UBND năm 2020 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2030
12. (31/01/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2022
Thể thao - Y tế
1. (17/04/2020) Quyết định 1762/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim mạn tính" do Bộ Y tế ban hành
2. (17/04/2020) Công văn 4347/QLD-KD năm 2020 về đảm bảo hoạt động cung ứng thuốc trong giai đoạn dịch Covid-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (17/04/2020) Quyết định 1761/QĐ-BYT năm 2020 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ thuốc Tagrisso (osimertinib) miễn phí một phần cho người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển tại chỗ hoặc di căn có đột biến EGFR hoặc EGFR T790M dương tính do Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 thực hiện do Bộ Y tế ban hành
4. (16/04/2020) Chỉ thị 11/CT-CTUBND năm 2020 về tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
5. (16/04/2020) Công văn 1371/UBND-KGVX năm 2020 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
6. (16/04/2020) Công văn 1401/BTP-VP năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Tư pháp ban hành
7. (10/04/2020) Kế hoạch 01/KH-BCĐ năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
8. (08/04/2020) Quyết định 434/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập chốt liên ngành kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Thay thế Quyết định 419/QĐ-UBND)
9. (04/04/2020) Công văn 3960/BTC-VP năm 2020 về triển khai biện pháp cấp bách phòng chống, dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg và Văn bản 2601/VPCP-KGVX do Bộ Tài chính ban hành
10. (02/04/2020) Quyết định 419/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập 06 Chốt liên ngành kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh Bắc Ninh bằng đường bộ
11. (01/04/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
12. (31/03/2020) Công văn 1185/BTP-VP năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Tư pháp ban hành
13. (28/02/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do tỉnh Bắc Ninh ban hành
14. (14/02/2020) Kế hoạch 44/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020
15. (24/01/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona do thành phố Hải phòng ban hành
Quyền dân sự
1. (26/03/2020) Quyết định 383/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
2. (26/03/2020) Quyết định 384/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
3. (26/03/2020) Quyết định 385/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
4. (26/03/2020) Quyết định 386/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
5. (26/03/2020) Quyết định 387/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch nước ban hành
6. (16/03/2020) Công văn 222/HTQTCT-HT năm 2020 về gia hạn thời gian trao nhận Giấy chứng nhận kết hôn do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành