Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bản Tin Văn Bản Mới 18/04/2020 08:20 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 15/04 - 17/04/2020

18/04/2020 08:20 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 15/04 - 17/04/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (15/04/2020) Thông báo 156/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (15/04/2020) Thông báo 155/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (13/04/2020) Công văn 2875/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong Tháng 2 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (13/04/2020) Quyết định 509/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (14/02/2020) Kế hoạch 27/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2020
6. (15/01/2020) Quyết định 78/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2020 do tỉnh Đắk Nông ban hành
7. (31/12/2019) Kế hoạch 752/KH-UBND năm 2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
8. (18/12/2019) Quyết định 3807/QĐ-BKHCN năm 2019 về phê duyệt Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Đầu tư
1. (16/04/2020) Công điện 442/CĐ-TTg năm 2020 giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/04/2020) Công văn 2897/VPCP-CN năm 2020 về triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (06/03/2020) Công văn 2363/SXD-PTĐT năm 2020 về hoàn thiện quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (06/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
5. (28/02/2020) Quyết định 603/QĐ-BNN-TCTL năm 2020 về phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cầu - sông Thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (27/02/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
7. (06/02/2020) Công văn 659/BKHĐT-KTNN năm 2020 về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (11/12/2019) Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Lai Châu ban hành
Thương mại
1. (15/04/2020) Công văn 4162/QLD-KD năm 2020 về tạm dừng xuất khẩu thuốc phòng, chống COVID 19 do Cục Quản lý dược ban hành
2. (12/04/2020) Thông báo 154/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (10/04/2020) Công văn 21533/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với giao dịch mua bán, mượn khuôn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (10/04/2020) Công văn 2004/BYT-KH-TC năm 2020 về xuất khẩu khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn và khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
5. (09/04/2020) Công văn 2532/BCT-XNK năm 2020 về Trung Quốc tăng cường áp dụng biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Công thương ban hành
6. (08/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 32/2016/QĐ-UBND
7. (08/04/2020) Thông tư 08/2020/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba do Bộ Công thương ban hành
8. (31/03/2020) Nghị quyết 245/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9. (06/02/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do tỉnh Bắc Giang ban hành
10. (20/01/2020) Quyết định 139/QĐ-UBND về phê duyệt kịch bản tăng trưởng tỉnh Yên Bái năm 2020
11. (17/01/2020) Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương Bắc Giang
12. (15/01/2020) Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 681/QĐ-TTg về Lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 do tỉnh Yên Bái ban hành
13. (25/12/2019) Quyết định 3884/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 110-KH/TU về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Xuất nhập khẩu
1. (16/04/2020) Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2020 về điều chuyển một phần kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế sang cho Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Học viện Tài chính do Chính phủ ban hành
2. (14/04/2020) Công văn 2632/BCT-XNK năm 2020 về xuất khẩu khẩu trang vải do Bộ Công thương ban hành
3. (14/04/2020) Công văn 2367/TCHQ-GSQL năm 2020 về xuất khẩu cát do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (10/04/2020) Công văn 2324/TCHQ-GSQL năm 2020 về sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (23/03/2020) Công văn 1296/BXD-VLXD năm 2020 về xuất khẩu cát do Bộ Xây dựng ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (16/04/2020) Công điện 04/CĐ-NHNN năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (14/04/2020) Thông tư 26/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Thông tư 67/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/2007/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (07/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 78/2008/QĐ-UBND về Quy chế quản lý công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng bảo vệ chuyên trách của các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4. (27/03/2020) Công văn 2182/NHNN-TCKT năm 2020 về phối hợp tổ chức thực hiện rà soát, lập phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của Ngân hàng Hợp tác xã do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
5. (24/03/2020) Công văn 2035/NHNN-TCKT năm 2020 về phối hợp tổ chức thực hiện rà soát, lập phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của Vietinbank do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
6. (30/10/2019) Quyết định 8056/QĐ-NHCS năm 2019 công bố thủ tục giải quyết công việc mới, bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
7. (30/10/2019) Hướng dẫn 8055/NHCS-TDSV về nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (14/04/2020) Công văn 2898/VPCP-CN năm 2020 dự thảo Quyết định về thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (14/04/2020) Thông tư 25/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (13/04/2020) Công văn 1471/TCT-KK năm 2020 về khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp dự án bất động sản ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
4. (10/04/2020) Công văn 21531/CT-TTHT năm 2020 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (09/04/2020) Công văn 21199/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (09/04/2020) Công văn 21201/CT-TTHT năm 2020 chính sách thuế về việc sử dụng song song hai mẫu hóa đơn điện tử để xuất trong quá trình bán hàng và cung cấp dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (09/04/2020) Công văn 21205/CT-TTHT năm 2020 về thông tin chữ ký người bán trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (09/04/2020) Công văn 21200/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (19/12/2019) Văn bản hợp nhất 68/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (13/04/2020) Thông tư 24/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (12/04/2020) Công văn 2858/VPCP-NC năm 2020 về thông tin báo chí phản ánh việc nhiều đối tượng thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi do Văn phòng Chính phủ ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (19/03/2020) Công điện 333/CĐ-KTNN năm 2020 về triển khai nhiệm vụ kiểm toán trong phòng, chống dịch Covid-19 do Kiểm toán Nhà nước ban hành
2. (28/11/2019) Quyết định 1866/QĐ-KTNN năm 2019 về Kế hoạch kiểm toán năm 2020 do Kiểm toán Nhà nước ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (14/04/2020) Công văn 1104/GDĐT-KHTC triển khai Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND và báo cáo nhu cầu thực hiện điều chỉnh hệ số chi thu nhập tăng thêm Nghị quyết 03 và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
2. (01/04/2020) Quyết định 891/QĐ-UBND năm 2020 công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3. (01/04/2020) Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2020 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
4. (26/03/2020) Quyết định 793/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên
Công nghệ thông tin
1. (16/04/2020) Công văn 2995/VPCP-KSTT năm 2020 về thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (03/04/2020) Kế hoạch 50/KH-UBND về Dạy học trên truyền hình năm 2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành
3. (31/03/2020) Công văn 1090/BTTTT-CBC năm 2020 về tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (23/03/2020) Quyết định 388/QĐ-BTC năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin, thống kê và Kiểm định hàng dự trữ thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
5. (22/01/2020) Công văn 598/VPCP-KSTT năm 2020 hướng dẫn xây dựng, kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (17/01/2020) Quyết định 99/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang
7. (13/01/2020) Công văn 125a/BTTTT-TCCB năm 2020 trả lời kiến nghị của địa phương về cải cách hành chính do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
8. (25/07/2019) Công văn 713/CATTT-TĐQLGS năm 2019 hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ do Cục An toàn thông tin ban hành
9. (06/06/2019) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng đến 2025 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Bất động sản
1. (16/04/2020) Quyết định 522/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/04/2020) Quyết định 518/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (14/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4. (10/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
5. (08/04/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo Quyết định 18/2014/QĐ-UBND
6. (03/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 6 Điều 17 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 13/2019/QĐ-UBND
7. (27/03/2020) Công văn 1106/BCA-H02 năm 2020 về phối hợp thực hiện lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
8. (03/03/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 667/2016/QĐ-UBND quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
9. (31/12/2019) Quyết định 2561/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
10. (31/12/2019) Quyết định 2562/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
11. (31/12/2019) Quyết định 2563/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
12. (31/12/2019) Quyết định 2558/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
13. (31/12/2019) Quyết định 2564/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
14. (31/12/2019) Quyết định 2560/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
15. (31/12/2019) Quyết định 2559/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng
16. (07/12/2019) Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2019 về nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Dịch vụ pháp lý
1. (13/04/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND Quy chế về quản lý, phối hợp, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Bộ máy hành chính
1. (14/04/2020) Quyết định 1510/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (14/04/2020) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. (14/04/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quyết định 27/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
4. (14/04/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
5. (14/04/2020) Công văn 2901/VPCP-NN năm 2020 dự thảo nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (14/04/2020) Quyết định 928/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2020 của Bộ Tài nguyên và môi trường
7. (14/04/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
8. (13/04/2020) Thông tư 08/2020/TT-BTTTT về Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
9. (13/04/2020) Công văn 2884/VPCP-KGVX năm 2020 về quản lý khu cách ly tập trung ngoài cơ sở quân đội do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (13/04/2020) Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11. (13/04/2020) Công văn 2868/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về triển khai Điều 10 Nghị định 45/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (10/04/2020) Công văn 132/CP-KTTH năm 2020 về đính chính Nghị định 41/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
13. (10/04/2020) Quyết định 1448/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội do thành phố Hà Nội ban hành
14. (09/04/2020) Quyết định 813/QĐ-BTP về Kế hoạch sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
15. (08/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2010/QĐ-UBND do tỉnh Thái Nguyên ban hành
16. (07/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 08/2016/QĐ-UBND
17. (06/04/2020) Kế hoạch 10/KH-HĐND năm 2020 giám sát đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về tình hình thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
18. (06/04/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (06/04/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (06/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 57/2007/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc
21. (06/04/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1100/1999/QĐ-UB và 47/2006/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
22. (06/04/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành trong lĩnh vực Nội vụ
23. (04/04/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2014/QĐ-UBND quy định quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Nguyên
24. (01/04/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
25. (01/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng
26. (01/04/2020) Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
27. (25/03/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 10/CT “về tăng cường phòng ngừa và đấu tranh chống nghiện hút ma túy trong học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên” do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
28. (25/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
29. (24/03/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-UBND
30. (12/03/2020) Quyết định 632/QĐ-BKHCN về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
31. (11/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
32. (03/03/2020) Quyết định 325/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
33. (27/02/2020) Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
34. (27/02/2020) Quyết định 359/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ
35. (18/02/2020) Quyết định 466/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính ghép thuộc lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả
36. (12/02/2020) Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2019
37. (05/02/2020) Kế hoạch 22/KH-UBND về triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
38. (20/01/2020) Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
39. (17/01/2020) Quyết định 100/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính Bắc Giang
40. (17/01/2020) Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang
41. (17/01/2020) Quyết định 97/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
42. (17/01/2020) Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
43. (17/01/2020) Quyết định 103/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
44. (17/01/2020) Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang
45. (14/01/2020) Kế hoạch 07/KH-UBND về rà soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
46. (13/01/2020) Quyết định 48/QĐ-BNV năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 06 tháng cuối năm 2019
47. (08/01/2020) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2020 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ do tỉnh Bắc Giang ban hành
48. (07/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2005/QĐ-UBND về danh mục cơ quan là nguồn nộp tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ - Tin học tỉnh Vĩnh Phúc
49. (03/01/2020) Kế hoạch 01/KH-UBND triển khai công tác tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
50. (02/01/2020) Công văn 20/VPCP-KTTH năm 2020 thực hiện Nghị quyết 792/NQ-UBTVQH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành
51. (31/12/2019) Kế hoạch 190/KH-UBND năm 2019 về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020
52. (30/12/2019) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tình hình mới
53. (25/12/2019) Quyết định 3925/QĐ-BKHCN công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019
54. (25/12/2019) Quyết định 3888/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Bình Dương
55. (25/12/2019) Kế hoạch 188/KH-UBND năm 2019 triển khai Nghị quyết 64/NQ-HĐND về sáp nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
56. (23/12/2019) Quyết định 1918/QĐ-BLĐTBXH năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
57. (21/12/2019) Kế hoạch 186/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
58. (19/12/2019) Quyết định 4860/QĐ-BGDĐT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng giám đốc, phó giám đốc Sở giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
59. (17/12/2019) Quyết định 4856/QĐ-BGDĐT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng Phòng giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
60. (07/12/2019) Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2019 về tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
61. (21/11/2019) Quyết định 2494/QĐ-UBND năm 2019 công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của lĩnh vực dân tộc thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
62. (21/11/2019) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 và những năm tiếp theo do tỉnh Bắc Giang ban hành
63. (30/10/2019) Quyết định 2353/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh
64. (26/08/2019) Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
65. (09/07/2019) Quyết định 1235/QĐ-UBND năm 2019 về tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
66. (29/03/2019) Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2019 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
Vi phạm hành chính
1. (14/04/2020) Công văn 1435/BVHTTDL-VHCS năm 2020 về báo cáo xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (14/04/2020) Công văn 448/STP-XDKT&TDTHPL năm 2020 cung cấp thông tin về quy định và nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang
3. (03/04/2020) Công văn 3913/BTC-QLCS năm 2020 về xử lý tang vật tịch thu là khẩu trang y tế phục vụ phòng chống dịch Covid 19 do Bộ Tài chính ban hành
4. (31/12/2019) Kế hoạch 757/KH-UBND năm 2019 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
Trách nhiệm hình sự
1. (14/04/2020) Công văn 2941/VPCP-NC năm 2020 về hoạt động vi phạm pháp luật của đối tượng Nguyễn Xuân Đường cùng đồng phạm do Văn phòng Chính phủ ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (16/04/2020) Công văn 127/TANDTC-VP năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (16/04/2020) Công văn 2698/BCT-ĐTĐL năm 2020 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Bộ Công thương ban hành
2. (13/04/2020) Thông tư 23/2020/TT-BTC quy định về tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (06/04/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2030
4. (06/04/2020) Chỉ thị 04/CT-CT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
5. (03/04/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
6. (23/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
7. (11/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 3019/2005/QĐ-UBND về phê duyệt mức giá tính khấu hao máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên
8. (03/03/2020) Công văn 2332/BTC-PC về xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
9. (12/02/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung; người thường trú, tạm trú tại địa phương có dịch bị kiểm soát ra vào theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; hỗ trợ người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
10. (07/02/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại cơ sở giáo dục và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc
11. (05/02/2020) Công văn 1074/BTC-HCSN năm 2020 về bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV do Bộ Tài chính ban hành
12. (22/01/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND về giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
13. (17/01/2020) Công văn 484/VPCP-CN năm 2020 rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về sắp xếp lại, xử lý tài sản công do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (09/01/2020) Quyết định 42/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Bắc Giang ban hành
15. (08/01/2020) Quyết định 55/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Vĩnh Phúc
16. (07/01/2020) Công văn 23/TTg-NN năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
17. (07/12/2019) Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2019 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Bắc Kạn
Xây dựng - Đô thị
1. (13/04/2020) Quyết định 510/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (13/04/2020) Công văn 426/TTg-CN về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (13/04/2020) Công văn 427/TTg-CN về bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (10/04/2020) Quyết định 502/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (10/04/2020) Quyết định 503/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (20/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
7. (25/10/2019) Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2019 về triển khai lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Giao thông - Vận tải
1. (16/04/2020) Công văn 3655/BGTVT-VT năm 2020 triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 158/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (15/04/2020) Công văn 3608/BGTVT-VT về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15 tháng 4 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (14/04/2020) Công văn 1232/UBND-ĐT năm 2020 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 16/CT-TTg thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
4. (06/04/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
5. (05/04/2020) Công văn 140/UBATGTQG năm 2020 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành
6. (22/01/2020) Kế hoạch 31/KH-UBND về năm an toàn giao thông 2020 do tỉnh Lào Cai ban hành
7. (05/12/2019) Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2019 quy định tạm thời về bảo dưỡng thường xuyên đường bộ theo chất lượng thực hiện đối với hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Giáo dục
1. (16/04/2020) Công văn 1187/SGDĐT-VP năm 2020 về tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
2. (14/04/2020) Quyết định 1520/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 7 Điều 1 Quyết định 3951/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (13/04/2020) Nghị quyết 45/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt Thỏa thuận về việc thành lập Trung tâm vật lý quốc tế dưới sự bảo trợ của UNESCO (Trung tâm dạng 2) tại Hà Nội, Việt Nam giữa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) do Chính phủ ban hành
4. (20/03/2020) Công văn 895/GDĐT-TrH năm 2020 về khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ học lớp 9 và lớp 11 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (06/03/2020) Quyết định 396/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 1 và Điều 5 Quyết định 1313/QĐ-UBND về khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
6. (27/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kèm theo Quyết định 33/2012/QĐ-UBND
7. (06/01/2020) Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” tại tỉnh Lạng Sơn
8. (23/08/2019) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn
Tài nguyên - Môi trường
1. (15/04/2020) Nghị định 48/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 38/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khí tượng thuỷ văn
2. (10/04/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
3. (31/03/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
4. (24/03/2020) Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép do Bộ Công Thương ban hành
5. (06/03/2020) Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
6. (10/02/2020) Kế hoạch 552/KH-UBND năm 2020 về bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre 03 năm 2020-2022
7. (13/12/2019) Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2019 về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
8. (13/12/2019) Kế hoạch 182/KH-UBND năm 2019 về bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
9. (05/12/2019) Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2019 về thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Thể thao - Y tế
1. (16/04/2020) Thông báo 158/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (16/04/2020) Công văn 1394/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (15/04/2020) Công văn 2808/UBND-VX năm 2020 về điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
4. (14/04/2020) Công văn 3847/QLD-GT năm 2020 về đảm bảo an toàn, hiệu quả công tác trong phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành
5. (14/04/2020) Công văn 3838/QLD-CL năm 2020 về tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc do Cục Quản lý dược ban hành
6. (13/04/2020) Công văn 2063/BYT-TB-CT năm 2020 về báo cáo năng lực và khả năng cung cấp khẩu trang y tế do Bộ Y tế ban hành
7. (10/04/2020) Công văn 152/SYT-NVD năm 2020 về tăng cường phòng chống lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
8. (27/03/2020) Chỉ thị 3/CT-UBND năm 2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
9. (20/02/2020) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2020 về Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh"
10. (19/02/2020) Kế hoạch 39/KH-UBND về thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020
11. (06/06/2019) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019- 2025
Quyền dân sự
1. (08/04/2020) Thông tư 02/2020/TT-BTP hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch do Bộ Tư pháp ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (16/04/2020) Quyết định 519/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/04/2020) Quyết định 1280/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020-2025 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (23/03/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
4. (17/02/2020) Kế hoạch 32/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2020
5. (18/12/2019) Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án về vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Lĩnh vực khác
1. (24/12/2019) Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2019 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
2. (02/12/2019) Kế hoạch 174/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,319

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn