Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bản Tin Văn Bản Mới 15/04/2020 09:49 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 11/04 - 14/04/2020

15/04/2020 09:49 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 11/04 - 14/04/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (12/04/2020) Công văn 2857/VPCP-CN năm 2020 về giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/04/2020) Quyết định 1423/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (07/04/2020) Công văn 19743/CT-TTHT năm 2020 về kê khai nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (23/03/2020) Quyết định 611/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình công tác năm 2020 của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước do tỉnh Bình Phước ban hành
5. (10/03/2020) Kế hoạch 59/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
6. (05/03/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác thống kê trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái
7. (04/02/2020) Kế hoạch 21/KH-UBND về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
8. (22/01/2020) Quyết định 123/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
Đầu tư
1. (10/04/2020) Quyết định 501/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (06/04/2020) Thông báo 144/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của đơn vị e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (30/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố Hà Nội
4. (27/03/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND về xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
5. (26/03/2020) Quyết định 579/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
6. (03/02/2020) Công văn 801/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (22/01/2020) Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do tỉnh Lạng Sơn ban hành
8. (31/12/2019) Quyết định 4341/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành
9. (17/12/2019) Công văn 11491/VPCP-CN năm 2019 về nghiên cứu nút thắt hạ tầng sân bay ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (07/12/2019) Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
11. (06/12/2019) Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND quy định về khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12. (06/12/2019) Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019
Thương mại
1. (13/04/2020) Công văn 2587/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (13/04/2020) Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (10/04/2020) Quyết định 1106/QĐ-BCT công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4 năm 2020 do Bộ Công thương ban hành
4. (10/04/2020) Công văn 0361/XNK-NS năm 2020 về thực hiện Quyết định 1106/QĐ-BCT do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
5. (09/04/2020) Thông báo 149/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và quý I năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (08/04/2020) Công văn 2248/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng hạt giống nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (12/03/2020) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 100/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Yên Bái
8. (27/02/2020) Quyết định 321/QĐ-UBND công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020
9. (21/02/2020) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Bắc Kạn
10. (19/02/2020) Kế hoạch 38/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 của tỉnh Yên Bái
11. (06/02/2020) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch 165-KH/TU triển khai Kết luận 52-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do tỉnh Sơn La ban hành
12. (30/01/2020) Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
13. (21/01/2020) Kế hoạch 40/KH-UBND triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
14. (21/01/2020) Quyết định 106/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
15. (14/01/2020) Kế hoạch 09/KH-UBND về đấu tranh phòng ngừa các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
16. (16/12/2019) Quyết định 468/QĐ-UBND năm 2019 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (11/04/2020) Nghị quyết 44/NQ-CP năm về phê duyệt Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ do Chính phủ ban hành
2. (10/04/2020) Công văn 2827/VPCP-KTTH năm 2020 về xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (10/04/2020) Công văn 0362/XNK-NS năm 2020 thực hiện Quyết định 1106/QĐ-BCT do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
4. (09/04/2020) Công văn 2252/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại linh kiện xe đạp, xe đạp điện do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (27/03/2020) Công văn 1657/BYT-TB-CT năm 2020 về xuất khẩu khẩu trang y tế do Bộ Y tế ban hành
6. (25/03/2020) Công văn 1592/BYT-TB-CT năm 2020 về sản xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế/sinh phẩm chẩn đoán in vitro chẩn đoán vi rút Corona (SARS-CoV-2) do Bộ Y tế ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (08/04/2020) Công văn 20637/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tàu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (08/04/2020) Công văn 20636/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (08/04/2020) Công văn 20651/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (08/04/2020) Công văn 20654/CT-TTHT năm 2020 về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (08/04/2020) Công văn 20657/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (07/04/2020) Công văn 2223/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng máy trợ thính do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (06/04/2020) Quyết định 499/QĐ-TCT năm 2020 về chương trình hành động triển khai nhiệm vụ của Đề án Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 theo Quyết định 276/QĐ-BTC do Tổng cục Tổng cục Thuế ban hành
8. (06/04/2020) Công văn 2195/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý tiền nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (03/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 20/2011/QĐ-UBND về hỗ trợ đối với sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng do tỉnh Bình Dương ban hành
10. (31/03/2020) Công văn 3389/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (27/03/2020) Công văn 3261/CT-KK năm 2020 về tiếp nhận hồ sơ hành chính và hồ sơ khai thuế trước tình hình dịch bệnh COVID-19 do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (24/03/2020) Công văn 3019/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (23/03/2020) Công văn 2989/CT-TTHT năm 2020 về chi phí hoa hồng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (23/03/2020) Công văn 2990/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (04/03/2020) Công văn 2223/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với cá nhân hành nghề độc lập do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (04/03/2020) Công văn 2222/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17. (04/03/2020) Công văn 2252/CT-TTHT năm 2020 về thuế tiêu thụ đặc biệt do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
18. (26/02/2020) Công văn 1686/CT-TTHT năm 2020 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (20/02/2020) Công văn 1510/CT-TTHT năm 2020 về thủ tục thuê cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (20/02/2020) Công văn 1502/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
21. (20/02/2020) Công Văn 1516/CT-TTHT năm 2020 chính sách thuế về chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (10/02/2020) Công văn 941/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
23. (10/02/2020) Công văn 946/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
24. (10/02/2020) Công văn 947/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
25. (10/02/2020) Công văn 977/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
26. (04/02/2020) Công văn 841/CT-TTHT năm 2020 về phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
27. (04/02/2020) Công văn 843/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
28. (20/12/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2020
Bảo hiểm
1. (13/04/2020) Công văn 1164/BHXH-CSXH năm 2020 về thực hiện Công văn 2858/VPCP-NC về ngăn chặn trục lợi hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (13/04/2020) Công văn 1165/BHXH-ST năm 2020 về lạm dụng chính sách bảo hiểm xã hội của người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (31/12/2019) Quyết định 5021/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả
Lao động - Tiền lương
1. (09/04/2020) Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2020 về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
2. (03/04/2020) Công văn 1181/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (03/04/2020) Công văn 1278/SNV-CCHC năm 2020 hướng dẫn thay đổi phương thức làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (27/03/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và cho chủ trưởng về chế độ để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; Hỗ trợ người lao động bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
5. (27/03/2020) Kế hoạch 155/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 52-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do tỉnh Bắc Kạn ban hành
6. (13/03/2020) Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2020 công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (26/12/2019) Quyết định 3860/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội do tỉnh Đắk Lắk ban hành
Công nghệ thông tin
1. (13/04/2020) Công văn 1247/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trong quá trình học tập qua Internet do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (13/04/2020) Thông tư 07/2020/TT-BTTTT quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (09/04/2020) Công văn 2764/VPCP-NN năm 2020 về xây dựng phương án duy trì Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh (MOVIMAR) do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (08/04/2020) Công văn 2717/VPCP-NN năm 2020 về dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin đất đai và Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (02/04/2020) Công văn 2552/VPCP-KSTT năm 2020 về tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (31/03/2020) Kế hoạch 79/KH-UBND về thực hiện Đề án Truyền thông tỉnh Hà Giang năm 2020
7. (10/03/2020) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2020 về thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái
8. (27/02/2020) Quyết định 271/QĐ-UBND năm 2020 về đóng, cấp mới và bổ sung mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tham gia trao đổi văn bản điện tử
9. (12/02/2020) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La
10. (06/02/2020) Kế hoạch 59/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
11. (30/12/2019) Quyết định 60/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
12. (19/12/2019) Thông báo 437/TB-VPCP năm 2019 về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
Bất động sản
1. (21/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
2. (31/12/2019) Quyết định 3372/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
3. (31/12/2019) Quyết định 3373/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
4. (30/12/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ pháp lý
1. (08/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2. (19/02/2020) Kế hoạch 84/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
3. (11/02/2020) Kế hoạch 70/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
4. (19/12/2019) Kế hoạch 280/KH-UBND năm 2019 về tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
5. (25/11/2019) Kế hoạch 262/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường thực hiện giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Bộ máy hành chính
1. (13/04/2020) Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (13/04/2020) Quyết định 917/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020
3. (11/04/2020) Nghị quyết 43/NQ-CP năm 2020 phê duyệt Thỏa thuận giữa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) về thành lập Trung tâm nghiên cứu và đào tạo toán học quốc tế dưới sự bảo trợ của UNESCO (Trung tâm dạng 2) tại Hà Nội, Việt Nam do Chính phủ ban hành
4. (10/04/2020) Công văn 2787/VPCP-CN năm 2020 sửa đổi Nghị định 69/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (08/04/2020) Thông báo 148/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (03/04/2020) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án Văn hóa công vụ do tỉnh Bắc Kạn ban hành
7. (01/04/2020) Công văn 8355-CV/BTGTW năm 2020 hướng dẫn nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
8. (31/03/2020) Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2020 công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
9. (31/03/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4, Khoản 5 Điều 5 của Quy định về đánh giá, phân loại viên chức và người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 08/2018/QĐ-UBND
10. (31/03/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
11. (31/03/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
12. (30/03/2020) Kế hoạch 80/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020
13. (30/03/2020) Kế hoạch 81/KH-UBND về thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020
14. (30/03/2020) Công văn 1743/BYT-QLD năm 2020 về đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành
15. (30/03/2020) Quyết định 1113/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh
16. (30/03/2020) Quyết định 1114/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thành phố Hồ Chí Minh
17. (30/03/2020) Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2020 công bố Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành
18. (27/03/2020) Kế hoạch 157/KH-UBND về điều tra xã hội học Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
19. (25/03/2020) Quyết định 638/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi kết quả phân loại công tác dân vận chính quyền đối với các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp huyện, tỉnh Bình Phước
20. (23/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
21. (20/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
22. (20/03/2020) Kế hoạch 134/KH-UBND về thực hiện xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
23. (20/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và Chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2022
24. (20/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Nội vụ
25. (16/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành
26. (16/03/2020) Quyết định 472/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện: Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
27. (12/03/2020) Quyết định 448/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực: Văn hóa; Thể dục, thể thao; Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã tỉnh Yên Bái
28. (11/03/2020) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc pham vi chức năng quản lý của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
29. (06/03/2020) Kế hoạch 120/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
30. (02/03/2020) Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
31. (02/03/2020) Kế hoạch 111/KH-UBND về thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
32. (28/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 38/2013/QĐ-UBND và Quy trình tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND
33. (26/02/2020) Quyết định 585/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực thủy sản, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp, trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An do Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và trả kết quả
34. (25/02/2020) Kế hoạch 97/KH-UBND về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
35. (21/02/2020) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2020 về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của tỉnh Bắc Kạn
36. (21/02/2020) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình 22-CTr/TU về trọng tâm công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng do tỉnh Bắc Kạn ban hành
37. (21/02/2020) Kế hoạch 93/KH-UBND về công tác dân vận năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
38. (21/02/2020) Kế hoạch 52/KH-UBND về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020
39. (20/02/2020) Quyết định 392/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
40. (19/02/2020) Quyết định 275/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
41. (19/02/2020) Quyết định 232/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Mô hình điểm Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2020
42. (18/02/2020) Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 85-KL/TU về tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU do tỉnh Sơn La ban hành
43. (13/02/2020) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2020 quán triệt, thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới do tỉnh Sơn La ban hành
44. (12/02/2020) Quyết định 218/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
45. (12/02/2020) Quyết định 219/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái
46. (11/02/2020) Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh nội dung của Đề án bố trí cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
47. (07/02/2020) Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công cấp huyện, tỉnh Long An
48. (07/02/2020) Quyết định 383/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả
49. (06/02/2020) Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái
50. (06/02/2020) Kế hoạch 25/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
51. (22/01/2020) Quyết định 187/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 76 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
52. (21/01/2020) Kế hoạch 14/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
53. (20/01/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 17 văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Tài chính
54. (20/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3, Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 40/2016/QĐ-UBND
55. (17/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về cơ chế bảo vệ người thực hiện và người thân thích của người thực hiện phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật và đấu tranh chống “suy thoái”, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
56. (15/01/2020) Kế hoạch 13/KH-UBND về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
57. (13/01/2020) Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật; Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
58. (13/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 33/2010/QĐ-UBND, Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trang thông tin điện tử và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND
59. (03/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
60. (31/12/2019) Quyết định 59/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 85/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong việc triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
61. (31/12/2019) Quyết định 60/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 10 văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Giao thông Vận tải – Xây dựng
62. (31/12/2019) Quyết định 55/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại Chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
63. (27/12/2019) Kế hoạch 743/KH-UBND năm 2019 về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và pháp chế năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
64. (18/12/2019) Công văn 11537/VPCP-QHĐP năm 2019 thực hiện Nghị quyết về hoạt động chất vấn Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành
65. (16/12/2019) Công văn 11395/VPCP-QHĐP năm 2019 về đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
66. (11/12/2019) Quyết định 2770/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bến Tre
67. (06/12/2019) Kế hoạch 236/KH-UBND năm 2019 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
68. (04/12/2019) Quyết định 3050/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
69. (04/12/2019) Quyết định 3051/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
70. (29/11/2019) Thông tư 29/2019/TT-BYT quy định việc xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế do Bộ Y tế ban hành
71. (28/11/2019) Quyết định 2637/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt 70 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre
72. (26/11/2019) Quyết định 55/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 56/2009/QĐ-UBND Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động, chế độ, chính sách của lực lượng Quần chúng tự nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
73. (21/11/2019) Quyết định 2852/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
74. (15/11/2019) Quyết định 2535/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt 25 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
75. (23/10/2019) Quyết định 2313/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
76. (29/08/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành
Vi phạm hành chính
1. (09/04/2020) Công văn 1189/UBND-KGVX năm 2020 xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
2. (27/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3. (21/01/2020) Kế hoạch 13/KH-UBND quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
4. (14/01/2020) Kế hoạch 08/KH-UBND về kiểm tra, xử lý vi phạm tải trọng phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020
Trách nhiệm hình sự
1. (22/01/2020) Kế hoạch 16/KH-UBND về thực hiện đề án bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Tài chính nhà nước
1. (10/04/2020) Quyết định 504/QĐ-TTg năm 2020 về hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (09/04/2020) Công văn 2491/BCT-ĐL năm 2020 về kiến nghị, đề xuất kéo dài cơ chế giá điện gió cố định tại Quyết định 39/2018/QĐ-TTg do Bộ Công thương ban hành
3. (06/04/2020) Quyết định 750/QĐ-BTP năm 2020 về phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác các chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tư pháp
4. (27/03/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn đối với người được áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
5. (22/03/2020) Công văn 1486/BYT-TB-CT năm 2020 về cung cấp báo giá khẩu trang y tế, trang phục phòng, chống dịch dự phòng quốc gia do Bộ Y tế ban hành
6. (18/03/2020) Công văn 1352/BYT-TB-CT năm 2020 về cung cấp báo giá khẩu trang y tế cho dự phòng quốc gia do Bộ Y tế ban hành
7. (05/02/2020) Kế hoạch 23/KH-UBND về tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
8. (03/02/2020) Kế hoạch 49/KH-UBND về triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
9. (16/01/2020) Kế hoạch 10/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
10. (03/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1, Điều 2 Quyết định 31/2017/QĐ-UBND quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (31/12/2019) Quyết định 2379/QĐ-UBND năm 2019 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2020
12. (31/12/2019) Quyết định 2380/QĐ-UBND năm 2019 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018
13. (30/12/2019) Quyết định 7443/QĐ-UBND năm 2019 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội
14. (25/12/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về giá bơm tiêu thoát nước vùng nội thị thuộc thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
15. (10/12/2019) Nghị quyết 165/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020 do tỉnh Trà Vinh ban hành
16. (10/12/2019) Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2019 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
17. (10/12/2019) Nghị quyết 163/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018 do tỉnh Trà Vinh ban hành
18. (09/12/2019) Quyết định 2679/QĐ-UBND năm 2019 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
19. (06/12/2019) Nghị quyết 66/NQ-HĐND năm 2019 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
20. (06/12/2019) Nghị quyết 67/2019/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
Xây dựng - Đô thị
1. (07/04/2020) Quyết định 479/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (07/04/2020) Chương trình 1376/CTrPH-BVHTTDL-MTTW năm 2020 phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
3. (23/03/2020) Quyết định 520/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới phía Nam, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
4. (17/03/2020) Công văn 1158/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn áp dụng định mức và đơn giá nhân công, đơn giá ca máy để lập và quản lý chi phí đầu lư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
5. (21/12/2019) Công văn 11637/VPCP-KGVX năm 2019 về thông tin di sản văn hóa, không gian kiến trúc đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh đang bị đe dọa trước áp lực về quá trình phát triển đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (11/04/2020) Công văn 2671/UBND-GT năm 2020 về tạm dừng việc cấp Giấy xác nhận và kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố Hải Phòng
2. (30/03/2020) Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL năm 2020 về sử dụng bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
3. (09/03/2020) Quyết định 361/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
4. (20/02/2020) Kế hoạch 51/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020
5. (06/01/2020) Kế hoạch 01/KH-UBND về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 do tỉnh Yên Bái ban hành
6. (17/12/2019) Công văn 11459/VPCP-CN năm 2019 về nghiên cứu nội dung phản ánh về ngành đường sắt Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (17/12/2019) Công văn 11490/VPCP-CN năm 2019 về việc cấp phép hãng bay mới, hạ tầng và thị phần hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (03/12/2019) Quyết định 3036/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch Phối hợp ứng phó tai nạn hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Giáo dục
1. (30/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2013/QĐ-UBND quy định nội dung về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2. (20/03/2020) Quyết định 454/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
3. (13/03/2020) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 9 Điều 1; Khoản 2 Điều 2 Quyết định 1423/QĐ-UBND về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái
4. (20/02/2020) Kế hoạch 86/KH-UBND về thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tĩnh Bắc Kạn năm 2020
5. (22/01/2020) Kế hoạch 390/KH-UBND năm 2020 về phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025
6. (13/01/2020) Kế hoạch 05/KH-UBND về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
7. (11/12/2019) Công văn 5411/LĐTBXH-TCGDNN năm 2019 về hướng dẫn chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (09/05/2019) Kế hoạch 398/KH-BGDĐT năm 2019 về thực hiện Kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị “Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học” ngành Giáo dục (theo Thông báo 158/TB-BGDĐT) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (25/03/2019) Công văn 454/TCGDNN-KĐCL năm 2019 về hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (10/04/2020) Công văn 2791/VPCP-CN năm 2020 về cơ chế hỗ trợ đối với phát điện sử dụng chất thải rắn do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/04/2020) Công văn 2753/VPCP-CN năm 2020 về thông tin Dự án thủy điện Thượng Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (06/04/2020) Công văn 2665/VPCP-NN năm 2020 về xử lý hành vi sản xuất, phát tán phim, đoạn phim săn bắt, giết thịt trái phép động vật hoang dã do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (31/03/2020) Quyết định 591/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Lâm Đồng năm 2019
5. (27/03/2020) Quyết định 639/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2020
6. (26/03/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
7. (20/03/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn điện; an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong mùa mưa lũ do tỉnh Hòa Bình ban hành
8. (13/01/2020) Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2020 về triển khai giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
9. (17/12/2019) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy mùa khô hanh 2019-2020 do tỉnh Yên Bái ban hành
Thể thao - Y tế
1. (11/04/2020) Công văn 1130/SGDĐT-CTTT năm 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
2. (10/04/2020) Thông báo 153/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (10/04/2020) Công văn 3669/QLD-KD năm 2020 về tăng cường phòng chống lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng do Cục Quản lý dược ban hành
4. (09/04/2020) Công văn 3517/QLD-CL năm 2020 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 72) do Cục Quản lý dược ban hành
5. (09/04/2020) Công văn 1399/BVHTTDL-TCDL năm 2020 về đề xuất bổ sung giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành Du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
6. (09/04/2020) Công văn 1983/CV-BCĐ năm 2020 về xét nghiệm COVID 19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
7. (09/04/2020) Công văn 1187/UBND-KSTTHC năm 2020 về thực hiện giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
8. (09/04/2020) Công văn 1297/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (08/04/2020) Quyết định 1616/QĐ-BYT năm 2020 hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ trang phục phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
10. (06/04/2020) Công văn 1908/BYT-TB-CT năm 2020 về hỗ trợ vận chuyển vật tư, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm và thuốc phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành
11. (03/04/2020) Công điện 274/2020/TLSQ.NN về tăng cường quản lý dịch bệnh từ nước ngoài tại các cửa khẩu đường bộ và đường thủy do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh ban hành
12. (29/03/2020) Quyết định 1444/QĐ-BYT năm 2020 hướng dẫn tạm thời về lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
13. (28/03/2020) Quyết định 596/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
14. (27/03/2020) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
15. (27/03/2020) Công văn 1658/BYT-TB-CT năm 2020 về thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 122/TB-VPCP do Bộ Y tế ban hành
16. (21/03/2020) Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2020 về tiếp nhận và cách ly y tế tập trung ứng phó với “Tình huống 2” khi có trường hợp nhiễm vi rút COVID-19 đầu tiên xâm nhập vào địa bàn và chuẩn bị cho tình huống nguy cơ dịch lan rộng do tỉnh Yên Bái ban hành
17. (19/03/2020) Công văn 1417/BYT-TB-CT năm 2020 về rà soát đơn vị sản xuất khẩu trang y tế và bộ trang phục phòng chống dịch trên địa bàn do Bộ Y tế ban hành
18. (06/03/2020) Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2020 về tổ chức tiếp nhận công dân từ khu cách ly y tế tập trung tại thành phố Hà Nội về tỉnh Bắc Kạn để tiếp tục cách ly tại nhà, nơi cư trú
19. (29/02/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh phong trào, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
20. (18/02/2020) Công văn 747/BYT-TB-CT năm 2020 về kiểm tra hồ sơ công bố đối với sản phẩm chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước do Bộ Y tế ban hành
21. (14/02/2020) Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2020 về thực hiện tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 750
22. (13/02/2020) Công văn 647/BYT-TB-CT năm 2020 về đảm bảo cung cấp đủ trang thiết bị y tế cho phòng, chống dịch bệnh nCoV do Bộ Y tế ban hành
23. (12/02/2020) Kế hoạch 38/KH-UBND về triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
24. (06/02/2020) Công văn 108/XNK-CN năm 2020 về đầu mối doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu khẩu trang và trang thiết bị y tế do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
25. (31/01/2020) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái
26. (24/01/2020) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Quyền dân sự
1. (09/04/2020) Công văn 156/CNTT-PM&CSDL năm 2020 hướng dẫn bổ sung Số định danh cá nhân trong giấy khai sinh do Cục Công nghệ thông tin ban hành
2. (22/11/2019) Kế hoạch 261/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1252/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp quốc trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Văn hóa - Xã hội
1. (10/04/2020) Quyết định 499/QĐ-TTg năm về phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (31/03/2020) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2020 về tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2020 do thành phố Hà Nội ban hành
3. (25/03/2020) Kế hoạch 151/KH-UBND về cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2020
4. (25/03/2020) Kế hoạch 152/KH-UBND về thực hiện phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
5. (11/03/2020) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2020 về Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới do tỉnh Yên Bái ban hành
6. (06/03/2020) Quyết định 355/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bắc Kạn năm 2020
7. (28/02/2020) Kế hoạch 47/KH-UBND về Văn hóa đối ngoại năm 2020 của tỉnh Yên Bái
8. (28/02/2020) Quyết định 287/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch tổng kết lĩnh vực giảm nghèo do tỉnh Bắc Kạn ban hành
9. (12/02/2020) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại giai đoạn 2020-2030 do tỉnh Sơn La ban hành
10. (10/02/2020) Kế hoạch 12/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh năm 2020
11. (06/02/2020) Kế hoạch 33/KH-UBND về phòng, chống mại dâm năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
12. (05/02/2020) Kế hoạch 32/KH-UBND về thực hiện công tác gia đình năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
13. (25/12/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
14. (09/12/2019) Kế hoạch 239/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La
15. (06/12/2019) Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
Lĩnh vực khác
1. (01/04/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 42/2018/QĐ-UBND
2. (31/03/2020) Quyết định 551/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả thực hiện các tiêu chí (từ tiêu chí số 9 đến tiêu chí số 14) trong Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 theo Quyết định 678/QĐ-TTg, từ năm 2017 đến năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
3. (24/02/2020) Kế hoạch 95/KH-UBND về hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
4. (07/02/2020) Kế hoạch 36/KH-UBND về thả bổ sung cá giống các thủy vực năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
5. (16/12/2019) Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2019 về khuyến nông cấp tỉnh Sơn La năm 2020

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,645

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn