Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bản Tin Văn Bản Mới 08/04/2020 08:15 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 04/04 - 07/04/2020

08/04/2020 08:15 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 04/04 - 07/04/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (06/04/2020) Công văn 1249/UBND-VX năm 2020 về thực hiện Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2. (23/03/2020) Quyết định 264/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
3. (16/03/2020) Quyết định 842/QĐ-BCT năm 2020 quy định về công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
4. (13/03/2020) Quyết định 479/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
5. (09/03/2020) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển do Bộ Công thương ban hành
6. (14/01/2020) Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2020 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (02/01/2020) Kế hoạch 02/KH-UBND về giám sát tài chính năm 2020 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước do tỉnh Sơn La ban hành
8. (06/12/2019) Quyết định 2181/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
9. (29/11/2019) Quyết định 4492/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả
10. (18/07/2019) Quyết định 2581/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã, lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả
11. (05/07/2019) Quyết định 2354/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An
Đầu tư
1. (03/04/2020) Quyết định 457/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/04/2020) Công văn 1393/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
3. (01/04/2020) Công văn 1399/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
4. (31/03/2020) Công văn 1352/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư Nhà máy Phú Mỹ 3 do Tổng cục Thuế ban hành
5. (31/03/2020) Công văn 396/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm, tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (30/03/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
7. (30/03/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương
8. (30/03/2020) Công văn 1337/TCT-KK năm 2020 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2% đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách qua Kho bạc nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
9. (13/03/2020) Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
10. (12/03/2020) Công văn 1916/VPCP-CN năm 2020 về cho chủ trương nghiên cứu, đầu tư kéo dài đường cất hạ cánh, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường lăn nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (28/02/2020) Công văn 1521/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu ý kiến của chuyên gia ADB về vốn đầu tư hạ tầng do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (28/02/2020) Kế hoạch 53/KH-UBND về xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
13. (21/02/2020) Quyết định 153/QĐ-UBND-HC về Kế hoạch đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020
14. (09/01/2020) Công văn 255/VPCP-CN năm 2020 về Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (08/01/2020) Công văn 203/VPCP-CN năm 2020 về giao chủ đầu tư Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột do Văn phòng Chính phủ ban hành
16. (23/12/2019) Quyết định 3186/QĐ-UBND năm 2019 về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
17. (11/12/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
18. (09/12/2019) Quyết định 1264/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên
19. (06/12/2019) Nghị quyết 144/NQ-HĐND về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên
20. (12/04/2010) Quyết định 1071/QĐ-UBND năm 2010 về phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Thuận An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Bình Dương ban hành
Thương mại
1. (31/03/2020) Kế hoạch 71/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
2. (26/03/2020) Công văn 2345/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 1 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (13/03/2020) Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Xuất nhập khẩu
1. (03/04/2020) Thông báo 140/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (31/03/2020) Công văn 2079/TCHQ-GSQL năm 2020 về tháo gỡ vướng mắc thủ tục xuất khẩu khẩu trang do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (31/03/2020) Công văn 2135/TCHQ-VP năm 2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (31/03/2020) Công văn 2283/BCT-KHCN năm 2020 về thông báo phương thức kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành
5. (31/03/2020) Công văn 1366/TCT-KK năm 2020 về thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành
6. (30/03/2020) Công văn 2061/TCHQ-GSQL năm 2020 về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (28/03/2020) Công văn 2237/BCT-XNK năm 2020 về xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn do Bộ Công thương ban hành
8. (27/03/2020) Quyết định 436/QĐ-BTC năm 2020 bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành
9. (25/03/2020) Công văn 1966/TCHQ-GSQL năm 2020 về triển khai giải pháp đẩy nhanh thông quan hàng hóa tại cửa khẩu trong bối cảnh COVID-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (24/03/2020) Công văn 1924/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất khi chuyển đổi loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (24/03/2020) Công văn 1933/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra chất lượng mặt hàng tời cửa cuốn chạy bằng điện nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (23/03/2020) Công văn 1880/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm gia công nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất do doanh nghiệp nội địa thuê gia công trước ngày 01/9/2016 do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (08/02/2020) Công văn 568/BYT-DP năm 2020 hướng dẫn thực hiện Công văn 808/VPCP-KGVX do Bộ Y tế ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (31/03/2020) Thông tư 03/2020/TT-NHNN quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2. (16/12/2019) Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Bảo hiểm tiền gửi do Văn phòng Quốc hội ban hành
3. (28/12/2018) Quyết định 2613/QĐ-NHNN năm 2018 về Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (03/04/2020) Nghị định 39/2020/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Cuba giai đoạn 2020-2023
2. (01/04/2020) Công văn 1394/TCT-KK năm 2020 về kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế và hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành
3. (31/03/2020) Quyết định 452/QĐ-BTC năm 2020 về điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (31/03/2020) Công văn 1357/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
5. (31/03/2020) Công văn 1382/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
6. (30/03/2020) Công văn 15990/CT-TTHT năm 2020 về giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (30/03/2020) Công văn 15991/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (25/03/2020) Công văn 1959/TCHQ-TXNK năm 2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (11/03/2020) Công văn 1860/VPCP-CN năm 2020 về triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (09/01/2020) Công văn 231/CT-TTHT năm 2020 về giảm trừ gia cảnh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (09/01/2020) Công văn 232/CT-TTHT năm 2020 về chi phí được trừ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (07/01/2020) Công văn 114/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hóa đơn bị hỏng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (02/01/2020) Công văn 11/CT-TTHT năm 2020 về lập bảng kê kèm hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (02/01/2020) Công văn 12/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (02/01/2020) Công văn 10/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn, chứng từ do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (11/12/2019) Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do địa phương quản lý do tỉnh An Giang ban hành
Bảo hiểm
1. (03/04/2020) Công văn 1123/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
2. (01/04/2020) Công văn 1072/BHXH-CSYT năm 2020 về đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (01/04/2020) Công văn 678/BHXH-QLT năm 2020 về cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (06/03/2020) Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Quyết định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
5. (16/01/2020) Công văn 475/VPCP-NN năm 2020 phản ánh của báo chí về tình hình bán bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP tại Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (30/03/2020) Công văn 198/LĐLĐ năm 2020 về hướng dẫn trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh Covid-19 do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành
2. (26/03/2020) Quyết định 424/QĐ-BTC năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 52-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Bộ Tài chính ban hành
3. (25/12/2019) Thông tư 26/2019/TT-BLĐTBXH về danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; dịch vụ và chế biến do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (25/12/2019) Thông tư 27/2019/TT-BLĐTBXH về danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (24/12/2019) Quyết định 73/2019/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về "Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025"
6. (20/12/2019) Quyết định 68/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
7. (11/12/2019) Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025
8. (06/12/2019) Nghị quyết 142/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù; thống nhất số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên năm 2020
9. (31/10/2019) Công văn 3999/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Long An
10. (13/08/2019) Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Lao động - tiền lương, lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả
Công nghệ thông tin
1. (03/04/2020) Thông tư 06/2020/TT-BTTTT về Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (03/04/2020) Thông báo 139/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 12 tháng 02 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (31/03/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về thực hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và hoạt động khoa học, công nghệ kèm theo Quyết định 35/2019/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu
4. (16/03/2020) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (10/02/2020) Báo cáo 993/BC-VPCP năm 2020 về kết quả triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính gắn kết với xây dựng Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai thực hiện trong năm 2019
6. (06/12/2019) Nghị quyết 140/NQ-HĐND năm 2019 sửa đổi Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết 382/NQ-HĐND thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat do tỉnh Điện Biên ban hành
7. (26/09/2019) Thông báo 17/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công ước Bưu chính Thế giới 2019 (Universal Postal Convention) do Bộ Ngoại giao ban hành
8. (26/09/2019) Thông báo 19/2020/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư bổ sung lần thứ 2 Công ước Bưu chính Thế giới 2019 (Second Additional Protocol to the Universal Postal Convention)
9. (26/09/2019) Thông báo 18/2020/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư cuối cùng của Công ước Bưu chính Thế giới 2019 (Final Protocol to the Universal Postal Convention) do Bộ Ngoại giao ban hành
Bất động sản
1. (01/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về bộ đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2. (31/03/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3. (26/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
4. (25/03/2020) Công văn 2292/VPCP-NN năm 2020 về gia hạn sử dụng đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đá Hóa An 1 tại xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (23/03/2020) Thông báo 120/TB-VPCP năm 2020 kết luận, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng và đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (16/03/2020) Công văn 2017/VPCP-V.I năm 2020 kiểm tra phản ánh của báo chí về công trình xây dựng, kinh doanh không phép trên đất quy hoạch rừng phòng hộ tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (17/01/2020) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do tỉnh Sơn La ban hành
8. (11/12/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND về thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng cho giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang
9. (12/11/2019) Quyết định 2003/QĐ-UBND năm 2019 công bố thực hiện thí điểm liên thông thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Dịch vụ pháp lý
1. (22/11/2019) Quyết định 2081/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
Sở hữu trí tuệ
1. (03/04/2020) Thông báo 5387/TB-SHTT năm 2020 về hướng dẫn nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trực tuyến và qua bưu điện do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành
2. (31/03/2020) Thông báo 5277/TB-SHTT năm 2020 áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và giao dịch giữa Cục Sở hữu trí tuệ và người nộp đơn
3. (03/03/2020) Quyết định 508/QĐ-BKHCN năm 2020 về Kế hoạch thực hiện "Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030" (giai đoạn 2020-2025) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (31/12/2019) Công văn 11935/VPCP-NN năm 2019 về sử dụng biểu trưng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) do Văn phòng Chính phủ ban hành
Bộ máy hành chính
1. (04/04/2020) Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2020 về chuyển thôn thành tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
2. (02/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
3. (02/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 2 và Điểm b Khoản 3 Điều 3 Quyết định 11/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
4. (02/04/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
5. (02/04/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
6. (02/04/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
7. (01/04/2020) Quyết định 824/QĐ-BTNMT năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
8. (01/04/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
9. (31/03/2020) Quyết định 476/QĐ-BTTTT năm 2020 về đính chính Thông tư 01/2020/TT-BTTTT hướng dẫn Luật xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
10. (30/03/2020) Quyết định 232/QĐ-BNV năm 2020 về Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Nội vụ
11. (30/03/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12. (30/03/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13. (30/03/2020) Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2020 về triển khai Luật Dân quân tự vệ năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
14. (30/03/2020) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị Động viên do tỉnh Tuyên Quang ban hành
15. (30/03/2020) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi do tỉnh Tuyên Quang ban hành
16. (28/03/2020) Công văn 2420/VPCP-KGVX về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành
17. (27/03/2020) Công văn 550/BVTV-VP về triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia năm 2020 do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
18. (27/03/2020) Quyết định 1126/QĐ-BNN-PCTT năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19. (27/03/2020) Quyết định 432/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
20. (24/03/2020) Quyết định 624/QĐ-BTP Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thi hành án dân sự năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
21. (24/03/2020) Quyết định 450/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
22. (24/03/2020) Quyết định 413/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch tại Điều 1 Quyết định 404/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
23. (24/03/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre
24. (23/03/2020) Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật, trồng trọt, lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
25. (20/03/2020) Công văn 2182/VPCP-KTTH năm 2020 tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
26. (20/03/2020) Công văn 2149/VPCP-QHĐP năm 2020 về báo cáo tại Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
27. (17/03/2020) Quyết định 533/QĐ-BTP năm 2020 về Quy chế tiếp nhận công chức, tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức, thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào công tác tại Bộ Tư pháp
28. (13/03/2020) Công văn 1953/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
29. (13/03/2020) Quyết định 383/QĐ-BGTVT năm 2020 đính chính Thông tư 05/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
30. (11/03/2020) Quyết định 169/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
31. (09/03/2020) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi do Bộ Công Thương ban hành
32. (06/03/2020) Quyết định 423/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Hòa Bình
33. (06/03/2020) Thông báo 82/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về Đề nghị xây dựng Luật Lực lượng trị an cơ sở do Văn phòng Chính phủ ban hành
34. (04/03/2020) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
35. (27/02/2020) Quyết định 323/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
36. (24/02/2020) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang
37. (22/01/2020) Quyết định 174/QĐ-UBND về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2020
38. (15/01/2020) Quyết định 32/QĐ-UBND về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2020
39. (13/01/2020) Thông báo 15/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
40. (13/01/2020) Quyết định 47/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019 (tính đến hết ngày 31/12/2019)
41. (10/01/2020) Công văn 276/VPCP-QHĐP năm 2020 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
42. (08/01/2020) Quyết định 50/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
43. (31/12/2019) Quyết định 2373/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Cà Mau
44. (31/12/2019) Quyết định 5047/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quân sự quốc phòng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An
45. (31/12/2019) Quyết định 2370/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
46. (31/12/2019) Quyết định 2371/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và được thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
47. (31/12/2019) Quyết định 2372/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
48. (16/12/2019) Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Viên chức do Văn phòng Quốc hội ban hành
49. (16/12/2019) Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Văn phòng Quốc hội ban hành
50. (16/12/2019) Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức Chính phủ do Văn phòng Quốc hội ban hành
51. (16/12/2019) Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành
52. (16/12/2019) Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Cán bộ, công chức do Văn phòng Quốc hội ban hành
53. (11/12/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang
54. (11/12/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND quy định về tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”
55. (09/12/2019) Quyết định 4670/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực Thủy lợi, Kinh tế hợp tác, lâm nghiệp, nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An
56. (09/12/2019) Quyết định 2185/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và y học cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
57. (06/12/2019) Quyết định 4645/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Thú y, lĩnh vực Bảo vệ thực vật; bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp, lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật được thực hiện tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
58. (06/12/2019) Nghị quyết 148/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé và Điện Biên, tỉnh Điện Biên
59. (06/12/2019) Nghị quyết 135/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2020
60. (06/12/2019) Nghị quyết 141/NQ-HĐND năm 2019 quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên năm 2020
61. (06/12/2019) Nghị quyết 143/NQ-HĐND năm 2019 về đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, tỉnh Điện Biên
62. (05/12/2019) Quyết định 2146/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa để thực hiện đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và Xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
63. (27/11/2019) Quyết định 2105/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
64. (26/11/2019) Quyết định 2100/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
65. (18/11/2019) Quyết định 2049/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Vi phạm hành chính
1. (06/04/2020) Công văn 2673/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (27/02/2020) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (15/01/2020) Kế hoạch 12/KH-UBND về thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (03/04/2020) Chỉ thị 03/CT-VKSTC năm 2020 về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (31/03/2020) Quyết định 877/QĐ-BKHCN về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
2. (30/03/2020) Quyết định 445/QĐ-BTTTT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
3. (27/03/2020) Quyết định 681/QĐ-BTP năm 2020 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý
4. (26/03/2020) Công văn 2322/VPCP-CN năm 2020 về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (09/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre
6. (11/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 95/2016/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017
7. (25/12/2019) Quyết định 77/2019/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại Khu liên hợp xử lý rác Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
8. (11/12/2019) Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Lai Châu ban hành
9. (11/12/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND sửa đổi Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017 kèm theo Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND
10. (06/12/2019) Nghị quyết 133/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Điện Biên ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (26/03/2020) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2020 về triển khai công tác chuẩn bị lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
2. (12/12/2019) Quyết định 65/2019/QĐ-UBND quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang
Giao thông - Vận tải
1. (31/03/2020) Công văn 1083/UBND-ĐT năm 2020 về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra do thành phố Hà Nội ban hành
2. (31/03/2020) Công văn 3065/BGTVT-VT năm 2020 về đón khách du lịch Nga đến Việt Nam trên các chuyến bay thuê chuyến (charter) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (27/03/2020) Công văn 2412/VPCP-KGVX năm 2020 về đón khách du lịch Nga đến Việt Nam trên các chuyến bay thuê bao (charter) do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (20/03/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5. (11/03/2020) Công văn 1855/VPCP-CN năm 2020 về cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ nút giao Quốc lộ 18 đến cầu vượt Quán Toan do Văn phòng Chính phủ ban hành
Giáo dục
1. (03/04/2020) Công văn 1074/SGDĐT-VP năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
2. (01/04/2020) Thông báo 1037/TB-SGDĐT năm 2020 về bảo đảm an toàn cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (06/04/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/04/2020) Công văn 2568/VPCP-NN năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (31/03/2020) Công văn 394/TTg-NN năm 2020 về sát nhập Khu rừng văn hóa - lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (24/03/2020) Công văn 2253/VPCP-NN về báo cáo tình hình triển khai Chiến lược và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (18/03/2020) Công văn 2086/VPCP-NC năm 2020 xử lý thông tin phản ánh về hoạt động khai thác cát trái phép tại thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (04/03/2020) Công văn 1643/VPCP-NN năm 2020 xử lý vấn đề báo nêu về sự cố sụt lún trên tuyến đê biển Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (07/01/2020) Công văn 131/VPCP-QHQT năm 2020 về giao nhiệm vụ cụ thể thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT do Văn phòng Chính phủ ban hành
Thể thao - Y tế
1. (06/04/2020) Quyết định 1203/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2. (06/04/2020) Công điện 1898/CĐ-BCĐQG năm 2020 về tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
3. (04/04/2020) Thông báo 143/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (04/04/2020) Công văn 66/BCĐ-SYT năm 2020 về cách ly y tế người đến từ địa phương có dịch để phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng ban hành
5. (03/04/2020) Thông tư 5/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 24/2018/TT-BYT quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin do Bộ Y tế ban hành
6. (03/04/2020) Công văn 2601/VPCP-KGVX năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (03/04/2020) Quyết định 1158/QĐ-BCĐ năm 2020 về tổ chức chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
8. (03/04/2020) Công văn 1853/BYT-DP năm 2020 về tạm dừng tổ chức tiêm chủng do Bộ Y tế ban hành
9. (03/04/2020) Công văn 1850/BYT-DP năm 2020 về thông báo ca bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
10. (03/04/2020) Công văn 1221/BTP-PLHSHC năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và Công văn 2601/VPCP-KGVX do Bộ Tư pháp ban hành
11. (03/04/2020) Quyết định 1551/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn Tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19" do Bộ Y tế ban hành
12. (03/04/2020) Công văn 1358/BVHTTDL-VHCS năm 2020 về nâng cao vai trò của cộng đồng, gia đình trong phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
13. (02/04/2020) Công điện khẩn 04/CĐ-UBND năm 2020 về tổ chức lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm vừa theo hình thức test nhanh vừa tiến hành kết hợp lấy mẫu để xét nghiệm RT-PCR tại trạm lấy mẫu di động tại các quận, huyện, thị xã do thành phố Hà Nội ban hành
14. (01/04/2020) Công văn 1703/BTNMT-TCMT năm 2020 về đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
15. (01/04/2020) Thông báo 184/TB-TCT năm 2020 triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng cục Thuế ban hành
16. (01/04/2020) Công văn 1359/VKSTC-V8 năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ kiểm sát tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
17. (01/04/2020) Công văn 3163/QLD-KD năm 2020 về sản xuất, phân phối thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành
18. (31/03/2020) Chỉ thị 02/CT-BXD năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Xây dựng ban hành
19. (30/03/2020) Quyết định 1465/QĐ-BYT năm 2020 công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành
20. (30/03/2020) Công văn 1729/CV-BCĐQG năm 2020 về tạm ngừng chuyển tuyến và tiếp nhận người bệnh về bệnh viện Bạch Mai do Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
21. (30/03/2020) Công văn 1292/BVHTTDL-TCDL năm 2020 về cách ly phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
22. (29/03/2020) Công văn 1727/CV-BCĐ năm 2020 rà soát người về từ nước ngoài để phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
23. (29/03/2020) Công điện khẩn 03/CĐ-UBND năm 2020 về diễn biến phức tạp từ ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai do thành phố Hà Nội ban hành
24. (29/03/2020) Công văn 1108/LĐTBXH-VP năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
25. (27/03/2020) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước tình hình diễn biến mới của bệnh dịch ở Việt Nam do tỉnh Hưng Yên ban hành
26. (27/03/2020) Công văn 1430/BXD-TTTT năm 2020 về triển khai họp, điều hành trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19 do Bộ Xây dựng ban hành
27. (27/03/2020) Công văn 1039/UBND-NC năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
28. (26/03/2020) Công văn 2324/VPCP-QHQT năm 2020 về tiếp nhận viện trợ từ Quỹ Temasek (Singapore) phục vụ việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
29. (20/03/2020) Công văn 2129/VPCP-QHQT năm 2020 về hỗ trợ khẩu trang y tế cho phía Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành
30. (12/03/2020) Công văn 308/TCLN-VP năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
31. (11/03/2020) Công văn 295/TCLN-VP năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
32. (07/02/2020) Quyết định 172/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phòng, chống với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
33. (22/01/2020) Quyết định 153/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 1125/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyền dân sự
1. (27/03/2020) Công văn 1103/LĐTBXH-BĐG năm 2020 báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và đề xuất Chiến lược 2021-2030 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (27/03/2020) Công văn 1104/LĐTBXH-BĐG năm 2020 báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và đề xuất Chiến lược 2021-2030 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (17/03/2020) Quyết định 316/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ do Chủ tịch nước ban hành
4. (17/03/2020) Quyết định 317/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
5. (17/03/2020) Quyết định 318/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
6. (17/03/2020) Quyết định 319/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
7. (17/03/2020) Quyết định 320/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 18 công dân hiện đang cư trú tại Malaysia do Chủ tịch nước ban hành
8. (17/03/2020) Quyết định 321/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Tsai Fei Chen do Chủ tịch nước ban hành
9. (17/03/2020) Quyết định 322/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Huỳnh Duy Minh do Chủ tịch nước ban hành
10. (17/03/2020) Quyết định 324/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 105 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
11. (11/03/2020) Quyết định 284/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 44 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
12. (11/03/2020) Quyết định 286/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Bungari do Chủ tịch nước ban hành
13. (11/03/2020) Quyết định 285/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 113 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
14. (11/03/2020) Quyết định 287/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 34 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
15. (11/03/2020) Quyết định 288/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nga do Chủ tịch nước ban hành
16. (16/12/2019) Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành
17. (16/12/2019) Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Nghĩa vụ quân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
18. (27/12/2017) Thông báo 20/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ca-mơ-run
Văn hóa - Xã hội
1. (03/04/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng
2. (01/04/2020) Công văn 396/UBDT-ĐPI năm 2020 về phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021-2030” do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (31/03/2020) Thông báo 134/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về sơ kết thực hiện Nghị quyết về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (30/03/2020) Công văn 2462/VPCP-KGVX năm 2020 về phát triển hoạt động thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (30/03/2020) Công văn 389/UBDT-CSDT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
6. (27/03/2020) Công văn 387/TTg-KGVX năm 2020 về gửi Hồ sơ quốc gia “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” trình UNESCO do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (10/03/2020) Kế hoạch 63/KH-UBND về thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
8. (09/03/2020) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học do Bộ Công thương ban hành
Lĩnh vực khác
1. (30/03/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Cơ sở chế biến trà Atiso Lâm Đồng-Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do tỉnh Lâm Đồng ban hành
2. (13/02/2020) Quyết định 94/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi năm 2020
3. (30/12/2019) Thông báo 449/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (16/12/2019) Văn bản hợp nhất 32/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Công nghệ cao do Văn phòng Quốc hội ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 997

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn