Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bản Tin Văn Bản Mới 04/04/2020 15:52 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 01/04 - 03/04/2020

04/04/2020 15:52 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 01/04 - 03/04/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (11/03/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND về thực hiện cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
2. (26/12/2019) Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
Đầu tư
1. (30/03/2020) Nghị định 37/2020/NĐ-CP bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư
2. (26/03/2020) Quyết định 468/QĐ-BKHĐT năm 2020 về hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (24/03/2020) Công văn 13874/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (16/03/2020) Nghị quyết 239/NQ-HĐND sửa đổi các điểm đấu nối với đường tỉnh tại Điều 1, Nghị quyết 118/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch đấu nối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
5. (16/03/2020) Nghị quyết 240/NQ-HĐND về điều chỉnh Điều 1, Nghị quyết 214/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
6. (31/12/2019) Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
7. (11/12/2019) Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2019 giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Lai Châu ban hành
8. (06/12/2019) Nghị quyết 31/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 22/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2019 và Điều 1 Nghị quyết 07/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Tiền Giang
9. (06/12/2019) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2020
10. (06/12/2019) Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2020 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Thương mại
1. (31/03/2020) Công văn 1962/SCT-QLTM năm 2020 về hướng dẫn thực hiện hoạt động của Công văn 1152/UBND-VX do Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (30/03/2020) Thông tư 02/2020/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (30/03/2020) Quyết định 806/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (30/03/2020) Thông tư 07/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
5. (26/03/2020) Kế hoạch 1733/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 52-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do tỉnh Lâm Đồng ban hành
6. (25/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
7. (23/03/2020) Thông tư 15/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
8. (17/02/2020) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Thuốc lá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Cà Mau
9. (15/01/2020) Chỉ thị 01/CT-UBND về phát động phong trào thi đua năm 2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành
10. (06/12/2019) Nghị quyết 131/NQ-HĐND năm 2019 về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 do tỉnh Điện Biên ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (31/03/2020) Thông tư 04/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2. (31/03/2020) Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2020 về giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (31/03/2020) Công điện 03/CĐ-NHNN năm 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (25/03/2020) Công văn 14082/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (25/03/2020) Công văn 14151/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (25/03/2020) Công văn 14152/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (24/03/2020) Công văn 13753/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền nhận được từ công ty bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (24/03/2020) Công văn 13872/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng cổ phiếu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (24/03/2020) Công văn 13873/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế nhà thầu (thuế thu nhập doanh nghiệp) do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (23/03/2020) Công văn 13538/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Chứng khoán
1. (31/03/2020) Thông báo 131/TB-UBCK năm 2020 về triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid 19 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành
Bảo hiểm
1. (01/04/2020) Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ năm 2020 về hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (01/04/2020) Công văn 1071/BHXH-BT năm 2020 về cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (24/12/2019) Quyết định 74/2019/QĐ-UBND về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý do tỉnh An Giang ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (31/03/2020) Công văn 1147/LĐTBXH-VP năm 2020 về bố trí, sắp xếp cán bộ sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (31/03/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (30/03/2020) Công văn 1100/CHHVN-ĐKTBTV năm 2020 giải quyết khó khăn, vướng mắc về chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên trong mùa dịch Covid-19 do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
4. (26/03/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về tổ chức lại Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội Hưng Yên
5. (25/03/2020) Quyết định 415/QĐ-TTg năm 2020 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (16/03/2020) Nghị quyết 243/NQ-HĐND về phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế Hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (20/02/2020) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2020 công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng
8. (17/02/2020) Quyết định 209/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi năm 2020
9. (11/12/2019) Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2019 quyết định tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 161/2018/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020
10. (04/11/2019) Quyết định 1961/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Công nghệ thông tin
1. (31/03/2020) Công văn 1115/BTTTT-BC năm 2020 về bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong thời kỳ dịch COVID-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (20/03/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2018/QĐ-UBND quy định nội dung Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp do tỉnh Long An ban hành
3. (31/10/2019) Quyết định 1940/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Bộ Đơn giá sản phẩm Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do tỉnh Cao Bằng ban hành
Bất động sản
1. (26/03/2020) Quyết định 552/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
2. (25/03/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
3. (25/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
4. (25/03/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
5. (25/03/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
6. (25/03/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
7. (25/03/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
8. (25/03/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
9. (25/03/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
10. (25/03/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
11. (25/03/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
12. (25/03/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
13. (19/03/2020) Quyết định 167/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Dịch vụ pháp lý
1. (04/03/2020) Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025
Sở hữu trí tuệ
1. (12/03/2020) Quyết định 469/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Chỉ thị 28/2004/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý công nghệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Sơn La
2. (18/02/2020) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2020 về cho phép sử dụng địa danh “Sơn La” và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu chứng nhận "Nhãn Sơn La" cho sản phẩm Nhãn của tỉnh Sơn La
Bộ máy hành chính
1. (31/03/2020) Quyết định 442/QĐ-TTg năm 2020 về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (30/03/2020) Quyết định 1027/QĐ-BQP năm 2020 về Quy chế hoạt động của Bộ phận một cửa Bộ Quốc phòng
3. (27/03/2020) Quyết định 791/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (26/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 2593/2016/QĐ-UBND
5. (26/03/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về tổ chức lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
6. (25/03/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bổ sung Điểm c, Khoản 1, Điều 2 Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Long An
7. (24/03/2020) Chỉ thị 42-CT/TW năm 2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
8. (16/03/2020) Nghị quyết 242/NQ-HĐND về điều chỉnh Điều 2 và Phụ lục kèm theo Nghị quyết 227/NQ-HĐND về quyết định giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
9. (16/03/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
10. (02/03/2020) Quyết định 528/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp thôn từ đơn vị hành chính cũ sang đơn vị hành chính mới thuộc huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
11. (02/03/2020) Quyết định 530/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp thôn từ đơn vị hành chính cũ sang đơn vị hành chính mới thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
12. (02/03/2020) Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp, điều chỉnh thôn từ đơn vị hành chính cũ sang đơn vị hành chính mới thuộc huyện Bát Xát và thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
13. (02/03/2020) Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp, điều chỉnh thôn từ đơn vị hành chính cũ sang đơn vị hành chính mới thuộc huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
14. (02/03/2020) Quyết định 80/QĐ-TCLN-PCTT về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 do Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp
15. (28/02/2020) Quyết định 367/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 13/QĐ-UBND về quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La
16. (27/02/2020) Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh Cao Bằng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
17. (24/02/2020) Kế hoạch 403/KH-UBND về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020
18. (24/02/2020) Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 804/QĐ-UBND về phê duyệt Đơn giá đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
19. (21/02/2020) Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và Quản lý chất lượng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
20. (19/02/2020) Nghị quyết 909/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
21. (19/02/2020) Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xây dựng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
22. (17/02/2020) Quyết định 289/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
23. (17/02/2020) Kế hoạch 323/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020
24. (17/02/2020) Quyết định 207/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
25. (17/02/2020) Quyết định 208/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới theo Quyết định 1600/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
26. (17/02/2020) Quyết định 210/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2020 theo Quyết định 124/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
27. (13/02/2020) Quyết định 237/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở tư pháp tỉnh Cà Mau
28. (06/02/2020) Quyết định 202/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực văn hóa cơ sở áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
29. (05/02/2020) Quyết định 199/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau
30. (03/02/2020) Kế hoạch 172/KH-UBND về công tác tư pháp trọng tâm năm 2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành
31. (22/01/2020) Quyết định 154/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
32. (22/01/2020) Quyết định 161/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị thay thế trong lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
33. (17/01/2020) Quyết định 111/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
34. (16/01/2020) Quyết định 08/QĐ-VKSTC năm 2020 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
35. (15/01/2020) Quyết định 33/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng
36. (13/01/2020) Nghị quyết 874/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
37. (27/12/2019) Thông tư 29/2019/TT-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
38. (20/12/2019) Quyết định 56/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
39. (12/12/2019) Quyết định 3019/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2020
40. (11/12/2019) Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2020
41. (10/12/2019) Quyết định 2242/QĐ-UBND năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng Người có công và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Cao Bằng
42. (29/11/2019) Quyết định 2166/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Cao Bằng
43. (28/11/2019) Công văn 3480/UBND-TH năm 2019 về đính chính Quyết định 34/2019/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành
44. (26/11/2019) Quyết định 1216/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
45. (22/11/2019) Quyết định 2845/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn năm 2019-2021, định hướng đến năm 2025
46. (18/11/2019) Quyết định 1203/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
47. (18/11/2019) Quyết định 2075/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
48. (13/11/2019) Quyết định 2759/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Sơn La
49. (11/11/2019) Quyết định 1993/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn thư, lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau
50. (01/11/2019) Quyết định 1954/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cao Bằng
51. (30/10/2019) Quyết định 2653/QĐ-UBND năm 2019 hướng dẫn Thông tư 45/2018/TT-BTC đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sơn La
52. (17/10/2019) Quyết định 1773/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
53. (14/10/2019) Quyết định 1730/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
54. (10/07/2019) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 38-KL/TW và Kế hoạch 256-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên do tỉnh Tuyên Quang ban hành
55. (08/08/2018) Công văn 4381/CTC-CĐCS năm 2018 về bãi bỏ hướng dẫn 1705/LC-TC-CS hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt trong Quân đội do Cục Tài chính Bộ Quốc phòng ban hành
Vi phạm hành chính
1. (25/03/2020) Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt do tỉnh Ninh Bình ban hành
2. (25/02/2020) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (24/02/2020) Kế hoạch 404/KH-UBND về thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020
Tài chính nhà nước
1. (31/03/2020) Quyết định 900/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. (30/03/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-TTg về chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (26/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (18/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về mua tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
5. (28/02/2020) Quyết định 218/QĐ-UBND năm 2020 công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng
6. (16/01/2020) Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2020 về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La
7. (09/01/2020) Quyết định 25/QĐ-UBND quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Điện Biên ban hành
8. (11/12/2019) Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Lai Châu ban hành
9. (06/12/2019) Nghị quyết 132/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Điện Biên ban hành
10. (06/12/2019) Nghị quyết 64/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Bến Tre ban hành
11. (06/12/2019) Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2019 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Tiền Giang ban hành
12. (28/11/2019) Quyết định 2899/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt phương án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh thông qua Bưu điện tỉnh Sơn La
Xây dựng - Đô thị
1. (25/03/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
2. (16/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Giao thông - Vận tải
1. (01/04/2020) Công văn 3095/BGTVT-VT năm 2020 triển khai Công văn 2129/VPCP-QHQT và 2324/VPCP-QHQT do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (31/03/2020) Công văn 2991/BGTVT-VT năm 2020 về dừng vận chuyển hành khách đến Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (31/03/2020) Công văn 3010/BGTVT-VT năm 2020 về hạn chế vận tải hành khách đường hàng không đi/đến thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (31/03/2020) Công văn 1921/TCĐBVN-VT năm 2020 đề nghị cho dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
5. (31/03/2020) Công văn 3064/BGTVT-VT năm 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (26/03/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về tăng cường giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xe ô tô vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
7. (25/11/2019) Quyết định 2875/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải tỉnh Sơn La đến năm 2030
Giáo dục
1. (31/03/2020) Công văn 1142/BGDĐT-KHCNMT năm 2020 về hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ 5 năm 2016-2020, xây dựng khung kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm 2021-2025 và kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (31/03/2020) Quyết định 903/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
3. (31/03/2020) Công văn 1125/BGDĐT-GDTH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (30/03/2020) Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH năm 2020 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (02/03/2020) Quyết định 525/QĐ-UBND năm 2020 điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
6. (08/10/2019) Công văn 4602/BGDĐT-GDTrH năm 2019 về triển khai bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo Công văn 3587/BGDĐT-GDTrH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (01/04/2020) Công văn 1696/BTNMT-TNN năm 2020 về hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (30/03/2020) Công văn 1734/BYT-MT năm 2020 về tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
3. (26/03/2020) Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão và đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020 tỉnh Hưng Yên
4. (19/03/2020) Công văn 1931/BCT-ĐL năm 2020 về xem xét bổ sung quy hoạch dự án điện gió do Bộ Công thương ban hành
5. (10/03/2020) Chỉ thị 1788/CT-BNN-TCTL năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (06/02/2020) Công văn 724/BCT-ĐL về đẩy nhanh tiến độ dự án lưới điện và tính toán khả năng giải tỏa công suất các dự án điện mặt trời năm 2020 do Bộ Công thương
7. (10/12/2019) Quyết định 2244/QĐ-UBND năm 2019 về giao chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành
8. (19/11/2019) Kế hoạch 4043/KH-UBND năm 2019 về xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình thực hiện theo Kế hoạch 2229/KH-UBND do tỉnh Cao Bằng ban hành
Thể thao - Y tế
1. (01/04/2020) Quyết định 447/QĐ-TTg năm 2020 công bố dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/04/2020) Công văn 1811/CV-BCĐ năm 2020 về xét nghiệm COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
3. (01/04/2020) Công văn 1807/CV-BCĐ năm 2020 về thực hiện xét nghiệm COVID-19 (nhắc lần 2) do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
4. (31/03/2020) Công văn 2481/VPCP-CN năm 2020 về gia hạn giấy phép lái xe tay lái thuận tạm nhập tái xuất tại Việt Nam trong đợt cao điểm dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (31/03/2020) Công văn 1769/BYT-KHTC năm 2020 về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức giường cách ly tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
6. (31/03/2020) Công văn 1782/CĐ-BCĐ năm 2020 về quản lý, thực hiện cách ly các trường hợp đã từng đến bệnh viện Bạch Mai do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
7. (31/03/2020) Thông báo 313/TB-BCĐ năm 2020 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 27)
8. (31/03/2020) Công văn 1777/BYT-TB-CT năm 2020 về cung cấp nguyên vật liệu để sản xuất khẩu trang y tế do Bộ Y tế ban hành
9. (31/03/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
10. (31/03/2020) Công văn 1204/UBND-TH năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (31/03/2020) Công văn 190/AIDS-ĐT năm 2020 về khám và cấp thuốc ARV điều trị người bệnh HIV/AIDS trong tình hình dịch COVID-19 do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
12. (31/03/2020) Công văn 1769/BYT-KH-TC năm 2020 về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức giường cách ly tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
13. (31/03/2020) Công văn 1770/BYT-KH-TC năm 2020 thực hiện Thông báo 122/TB-VPCP do Bộ Y tế ban hành
14. (31/03/2020) Công văn 118/TANDTC-VP năm 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
15. (30/03/2020) Công văn 1742/BYT-QLD năm 2020 về đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành
16. (30/03/2020) Công văn 1761/BYT-KCB năm 2020 về Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tiếp nhận, điều trị người bệnh nặng, nguy kịch do Bộ Y tế ban hành
17. (30/03/2020) Công văn 1738/CV-BCĐ năm 2020 về hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành
18. (28/03/2020) Công điện khẩn 02/CĐ-UBND năm 2020 về chỉ đạo kịp thời ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng do thành phố Hà Nội ban hành
19. (27/03/2020) Công văn 1047/UBND-KGVX năm 2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
20. (27/03/2020) Công văn 178/AIDS-ĐT năm 2020 về hướng dẫn tạm thời điều trị thuốc ARV cho người nhiễm HIV trong tình hình dịch COVID-19 do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
21. (11/02/2020) Kế hoạch 48/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020
22. (04/02/2020) Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh Cao Bằng
Quyền dân sự
1. (23/03/2020) Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2020-2025
2. (09/12/2019) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 do tỉnh Điện Biên ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (24/03/2020) Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2020 về phát triển văn hóa đọc thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2. (04/03/2020) Kế hoạch 518/KH-UBND về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020
3. (28/02/2020) Kế hoạch 474/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
4. (03/01/2020) Quyết định 16/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Sơn La
5. (11/12/2019) Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,232

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn