Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 21/03/2020 08:33 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 18/03 - 20/03/2020

21/03/2020 08:33 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 18/03 - 20/03/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (11/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh phê duyệt kèm theo Quyết định 15/2014/QĐ-UBND
2. (09/03/2020) Công văn 10272/CT-TTHT năm 2020 về khai thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (09/03/2020) Công văn 10266/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu của doanh nghiệp Hàn Quốc có thu nhập tại Việt Nam do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (09/03/2020) Công văn 797/LĐTBXH-BHXH năm 2020 hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (20/02/2020) Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
6. (06/12/2019) Nghị quyết 55/NQ-HĐND năm 2019 thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025
Đầu tư
1. (17/03/2020) Quyết định 386/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/03/2020) Công văn 345/TTg-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án cầu Vĩnh Phú qua sông Lô nối tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (14/03/2020) Công văn 1977/VPCP-KTTH về chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (10/03/2020) Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2019 tỉnh Tuyên Quang
5. (10/03/2020) Nghị quyết 11/NQ-HĐND bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang
6. (09/03/2020) Công văn 10268/CT-TTHT năm 2020 về miễn thuế của chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (06/03/2020) Công văn 9936/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với nhà thầu phụ trong nước do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (14/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
9. (10/02/2020) Kế hoạch 19/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020
10. (02/01/2020) Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2020 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
11. (06/12/2019) Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2019 về Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2020
12. (06/12/2019) Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành
13. (25/11/2019) Quyết định 2615/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư do tỉnh Bến Tre ban hành
Thương mại
1. (18/03/2020) Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
2. (16/03/2020) Thông báo 04/TB-PVTM năm 2020 hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại do Cục Phòng vệ thương mại ban hành
3. (13/03/2020) Công văn 1559/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã HS mặt hàng lốp, lót vành, săm xe do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (13/03/2020) Thông báo 93/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi kiểm tra Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (13/03/2020) Thông báo 94/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp lần thứ sáu của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (12/03/2020) Công văn 1895/VPCP-KTTH năm 2020 về tình hình giá thịt lợn do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (12/03/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
8. (10/03/2020) Kế hoạch 56/KH-UBND về tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do thành phố Hà Nội ban hành năm 2020
9. (09/01/2020) Quyết định 33/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
10. (27/12/2019) Quyết định 3228/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020
11. (06/12/2019) Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2019 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2020
Xuất nhập khẩu
1. (13/03/2020) Công văn 1570/TCHQ-TXNK năm 2020 về phản hồi vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 57/2019/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (13/03/2020) Công văn 1569/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (12/03/2020) Công văn 1553/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thuê gia công lại do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (11/03/2020) Công văn 1502/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9” do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (09/03/2020) Công văn 10267/CT-TTHT năm 2020 về chi phí lãi vay được trừ theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (03/03/2020) Công văn 9208/CT-TTHT năm 2020 về xác định chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (30/12/2019) Quyết định 449/QĐ-CNTT năm 2019 về tài liệu hướng dẫn kết nối giữa phần mềm của ngân hàng hoặc đơn vị trung gian thanh toán với hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) trong thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt do Cục Công nghệ thông tin ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (16/03/2020) Công văn 11503/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (13/03/2020) Công văn 11222/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (12/03/2020) Công văn 1552/TCHQ-TXNK năm 2020 về ký lại thỏa thuận phối hợp thu thuế điện tử và thông quan 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (12/03/2020) Công văn 10898/CT-TTHT năm 2020 về chính sách giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (10/03/2020) Công văn 1447/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (10/03/2020) Công văn 10335/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (10/03/2020) Công văn 10380/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế khi chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (09/03/2020) Quyết định 305/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế giữa Cục Thuế với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang
9. (09/03/2020) Công văn 10222/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (09/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
11. (09/03/2020) Công văn 10269/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (06/03/2020) Công văn 9930/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (06/03/2020) Công văn 9931/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (06/03/2020) Công văn 9932/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (04/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
16. (03/03/2020) Công văn 9334/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (11/12/2019) Nghị quyết 91/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và áp giá, mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Bảo hiểm
1. (17/03/2020) Công văn 860/BHXH-BT năm 2020 về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (13/03/2020) Công văn 820/BHXH-VP năm 2020 về tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (06/03/2020) Công văn 9933/CT-TTHT năm 2020 về thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (12/03/2020) Quyết định 466/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2. (10/03/2020) Công văn 818/LĐTBXH-VP năm 2020 triển khai Chỉ thị 11/CT-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (14/01/2020) Quyết định 56/QĐ-UBND về phân bổ chỉ tiêu giải quyết việc làm cho các huyện, thành phố năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
4. (06/12/2019) Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt tổng biên chế công chức, hợp đồng, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội của tỉnh Bến Tre
Công nghệ thông tin
1. (11/03/2020) Công văn 742/SGDĐT-GDPT năm 2020 về tổ chức học trên truyền hình và hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
2. (18/12/2019) Quyết định 2747/QĐ-UBND năm 2019 quy định Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
3. (11/11/2019) Quyết định 2499/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2019 và năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
Bất động sản
1. (13/03/2020) Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
2. (13/03/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 33/2016/QĐ-UBND quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3. (12/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
4. (11/03/2020) Quyết định 448/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
5. (04/03/2020) Quyết định 411/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
6. (04/03/2020) Quyết định 410/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
7. (05/02/2020) Quyết định 167/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
8. (21/01/2020) Quyết định 128/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
9. (20/01/2020) Quyết định 113/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
10. (16/01/2020) Quyết định 95/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
11. (09/01/2020) Quyết định 50/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của huyện Thới Lai năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành
12. (07/01/2020) Quyết định 29/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
13. (07/01/2020) Quyết định 30/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
14. (31/12/2019) Quyết định 4088/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
15. (31/12/2019) Quyết định 4090/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
16. (31/12/2019) Quyết định 4091/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
17. (31/12/2019) Quyết định 4381/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
18. (31/12/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 05 năm (2020-2024)
19. (23/12/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
20. (12/12/2019) Quyết định 2775/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre
21. (06/12/2019) Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2024
Dịch vụ pháp lý
1. (28/02/2020) Kế hoạch 882/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
2. (10/02/2020) Kế hoạch 20/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020
3. (06/01/2020) Kế hoạch 63/KH-UBND về triển khai công tác pháp chế do tỉnh Bến Tre ban hành năm 2020
Bộ máy hành chính
1. (18/03/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (18/03/2020) Nghị định 34/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định 02/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
3. (16/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
4. (13/03/2020) Quyết định 375/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (13/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2013/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
6. (13/03/2020) Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội
7. (13/03/2020) Quyết định 1061/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
8. (12/03/2020) Công văn 1896/VPCP-QHĐP năm 2020 về điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (12/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 36/2018/QĐ-UBND
10. (12/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án, cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
11. (11/03/2020) Quyết định 861/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nội vụ, thành phố Hồ Chí Minh
12. (11/03/2020) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
13. (11/03/2020) Quyết định 860/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
14. (09/03/2020) Kế hoạch 29/KH-UBND truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
15. (07/03/2020) Thông tư 25/2020/TT-BQP quy định về xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành
16. (06/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành
17. (06/03/2020) Kế hoạch 53/KH-UBND về tập huấn công tác xã hội trong trường học và kỹ năng nghề công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên làm công tác xã hội do thành phố Hà Nội ban hành năm 2020
18. (06/03/2020) Quyết định 210/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
19. (06/03/2020) Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
20. (05/03/2020) Quyết định 446/QĐ-BTP năm 2020 về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Tư pháp ban hành
21. (05/03/2020) Quyết định 417/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
22. (05/03/2020) Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
23. (25/02/2020) Quyết định 373/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2019
24. (25/02/2020) Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 01 thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
25. (25/02/2020) Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 01 thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
26. (24/02/2020) Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới; 05 bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre
27. (21/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
28. (20/02/2020) Kế hoạch 726/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 242/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022" do tỉnh Bến Tre ban hành
29. (20/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 30/2016/QĐ-UBND
30. (20/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 17/2015/QĐ-UBND
31. (18/02/2020) Quyết định 302/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (dân số - kế hoạch hóa gia đình) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre
32. (18/02/2020) Kế hoạch 676/KH-UBND năm 2020 về công tác văn thư, lưu trữ do tỉnh Bến Tre ban hành
33. (14/02/2020) Kế hoạch 612/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 856/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre
34. (10/02/2020) Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
35. (22/01/2020) Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính thay thế, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
36. (17/01/2020) Hướng dẫn 60-HD/VPTW năm 2020 về tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành
37. (14/01/2020) Quyết định 72/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
38. (10/01/2020) Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
39. (08/01/2020) Quyết định 40/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính thay thế, 01 bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
40. (07/01/2020) Quyết định 32/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính thay thế, 02 bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
41. (31/12/2019) Quyết định 2987/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
42. (31/12/2019) Quyết định 6145/QĐ-BYT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/thay thế/bị bãi bỏ về lĩnh vực quản lý môi trường y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Nghị định 140/2018/NĐ-CP
43. (30/12/2019) Kế hoạch 6549/KH-UBND năm 2019 về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
44. (27/12/2019) Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ trong giai đoạn 2019-2021
45. (26/12/2019) Quyết định 3210/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
46. (26/12/2019) Quyết định 3211/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa
47. (17/12/2019) Quyết định 3121/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ
48. (11/12/2019) Quyết định 2768/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bến Tre
49. (09/12/2019) Quyết định 2744/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre
50. (06/12/2019) Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2019 thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
51. (06/12/2019) Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2020 về nhập ấp trên địa bàn huyện Giồng Trôm và huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
52. (06/12/2019) Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2019 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre năm 2020
53. (06/12/2019) Nghị quyết 38/NQ-HĐND về giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2020 của thành phố Cần Thơ
54. (06/12/2019) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, hội có tính chất đặc thù năm 2020 của thành phố Cần Thơ
55. (02/12/2019) Quyết định 2606/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
56. (28/11/2019) Quyết định 2578/QĐ-UBND năm 2019 công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
57. (26/11/2019) Quyết định 2860/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
58. (21/11/2019) Quyết định 2515/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh
59. (15/11/2019) Quyết định 2534/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt 07 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
60. (15/11/2019) Quyết định 2530/QĐ-UBND năm 2019 công bố thay thế danh mục 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
61. (11/11/2019) Quyết định 2497/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
62. (08/11/2019) Quyết định 2489/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
63. (08/11/2019) Quyết định 2490/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
64. (07/11/2019) Quyết định 2722/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
65. (06/11/2019) Quyết định 2680/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
66. (24/10/2019) Quyết định 2551/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ
Vi phạm hành chính
1. (10/02/2020) Kế hoạch 544/KH-UBND về thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
Tài chính nhà nước
1. (17/03/2020) Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2020 về xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ ban hành
2. (10/03/2020) Quyết định 471/QĐ-BTP năm 2020 công bố công khai tình hình xử lý, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019 của Bộ Tư pháp
3. (09/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản I, Điều 1 Quyết định 44/2012/QĐ-UBND quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4. (06/03/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên
5. (04/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
6. (03/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre kèm theo Quyết định 08/2019/QĐ-UBND
7. (13/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
8. (06/12/2019) Nghị quyết 72/NQ-HĐND năm 2019 về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre năm 2020
9. (06/12/2019) Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2019 về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành
10. (06/12/2019) Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2019 về phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành
11. (01/10/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định tạm thời về đơn giá thuê hạ tầng tại Cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
Xây dựng - Đô thị
1. (10/03/2020) Quyết định 327/QĐ-UBND năm 2020 thay thế Khoản 4 Điều 1 Quyết định 1234/QĐ-UBND về thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với công trình được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2. (25/02/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Quyết định 01/2016/QĐ-UBND
3. (16/12/2019) Quyết định 2216/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng do tỉnh Cà Mau ban hành
4. (21/11/2019) Quyết định 2066/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án Quản lý độ cao xây dựng khống chế cho các đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp và công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (18/11/2019) Quyết định 2552/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2020
Giao thông - Vận tải
1. (18/03/2020) Công văn 347/TTg-CN năm 2020 về ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (15/01/2020) Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2020 về triển khai công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông do tỉnh Bến Tre ban hành
Giáo dục
1. (18/03/2020) Thông báo 174/TB-BGDĐT năm 2020 về tuân thủ quy định thực hiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra (Covid-19) tới các công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (18/03/2020) Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (18/03/2020) Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (13/03/2020) Công văn 769/SGDĐT-GDPT năm 2020 về chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
5. (13/02/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đối quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Quyết định 29/2019/QĐ-UBND
Tài nguyên - Môi trường
1. (18/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-TTg về Quy chế ứng phó sự cố chất thải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (11/03/2020) Quyết định 609/QĐ-BTNMT về phê duyệt Kế hoạch năm 2020 thực hiện dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (28/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4. (13/02/2020) Quyết định 267/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bến Tre
5. (17/01/2020) Quyết định 131/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (14/10/2019) Quyết định 2227/QĐ-UBND năm 2019 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Thể thao - Y tế
1. (18/03/2020) Công văn 1346/BYT-KH-TC năm 2020 về tăng cường quản lý hoạt động khám, chữa bệnh theo yêu cầu do Bộ Y tế ban hành
2. (18/03/2020) Quyết định 963/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19" do Bộ Y tế ban hành
3. (17/03/2020) Công văn 2364/BGTVT-VT năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (17/03/2020) Công văn 1306/BYT-YDCT năm 2020 về tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-Cov-2 bằng thuốc và các phương pháp y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành
5. (17/03/2020) Thông báo 102/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (14/03/2020) Công văn 1272/BC-BCĐ năm 2020 về tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
7. (13/03/2020) Công văn 1244/BYT-MT năm 2020 về hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học do Bộ Y tế ban hành
8. (12/03/2020) Công văn 1525/TCHQ-GSQL năm 2020 về cung ứng khẩu trang lên tàu bay xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (12/03/2020) Công văn 854/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
10. (09/03/2020) Công văn 1806/VPCP-KTTH năm 2020 về báo cáo dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Quyền dân sự
1. (24/10/2019) Kế hoạch 2390/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1252/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên Hợp quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Văn hóa - Xã hội
1. (16/03/2020) Quyết định 827/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện năm 2020 03 Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (11/03/2020) Quyết định 784/QĐ-BVHTTDL về phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (03/03/2020) Quyết định 405/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng năm 2020
4. (02/03/2020) Quyết định 380/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Mô tô tỉnh Bến Tre
5. (17/01/2020) Kế hoạch 294/KH-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
6. (16/01/2020) Quyết định 124/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh sách cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực hoạt động chính của hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
7. (23/12/2019) Quyết định 2264/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2025” do tỉnh Cà Mau ban hành
Lĩnh vực khác
1. (09/03/2020) Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,151

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn