Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 14/03/2020 07:59 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 11/03 - 13/03/2020

14/03/2020 07:59 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 11/03 - 13/03/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (05/03/2020) Công văn 211/TLĐ năm 2020 về Danh sách nhà sản xuất, đơn vị cung cấp các sản phẩm phòng chống dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
2. (28/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về phân cấp việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
3. (26/11/2019) Chương trình 06/Ctr-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 73/NQ-CP triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Cà Mau ban hành
Đầu tư
1. (11/03/2020) Quyết định 366/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (09/03/2020) Công văn 137/YDCT-QLD năm 2020 hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2019/TT-BYT về gói thầu mua vị thuốc cổ truyền do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
3. (07/03/2020) Thông báo 87/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (05/03/2020) Quyết định 299/QĐ-BKHĐT năm 2020 sửa đổi một số điều về Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
5. (28/02/2020) Quyết định 345/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2020
6. (18/02/2020) Công văn 939/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (10/02/2020) Công văn 472/TCT-CS năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
8. (10/12/2019) Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
9. (06/12/2019) Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2019 về bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Cà Mau
10. (06/12/2019) Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2019 bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020
Thương mại
1. (12/03/2020) Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế do Chính phủ ban hành
2. (11/03/2020) Chỉ thị 06/CT-BCT năm 2020 về tiếp tục tập trung thực hiện giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành Công thương trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 do Bộ Công thương ban hanh
3. (10/03/2020) Nghị quyết 28/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020
4. (07/03/2020) Công văn 1771/VPCP-KTTH năm 2020 về bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ tiêu dùng của người dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (05/03/2020) Công văn 1721/VPCP-KTTH năm 2020 về tình hình giá thịt lợn do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (03/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (03/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2016/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
8. (27/02/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định
9. (27/02/2020) Kế hoạch 538/KH-UBND triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10. (21/01/2020) Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020 và những năm tiếp theo
11. (02/01/2020) Kế hoạch 01/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP, 27/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành
12. (18/12/2019) Quyết định 9981/QĐ-BCA năm 2019 công bố mã số HS đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an
13. (17/12/2019) Quyết định 2224/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030
14. (11/12/2019) Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Đắk Nông ban hành
15. (02/12/2019) Quyết định 56/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Xuất nhập khẩu
1. (10/03/2020) Công văn 160/CN-TACN năm 2020 về Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) và văn bản có giá trị tương đương đối với thức ăn chăn nuôi nhập khẩu do Cục Chăn nuôi ban hành
2. (10/03/2020) Công văn 1439/TCHQ-GSQL năm 2020 về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (02/03/2020) Công văn 1240/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (02/03/2020) Công văn 1252/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại Thiết bị ngăn ngừa viêm da ATOPSHIELD FORTE do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (02/03/2020) Công văn 1253/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa là que giấy dùng làm que tăm bông ngoáy tai do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (02/03/2020) Công văn 1254/TCHQ-TXNK năm 2020 về khai bổ sung mã số mặt hàng đá granite dạng tấm do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (27/02/2020) Công văn 8314/CT-TTHT năm 2020 về chứng từ hàng nhập khẩu không có tờ khai Hải Quan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (20/02/2020) Công văn 991/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng là Màng xơ do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (18/02/2020) Công văn 936/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Nhựa Polyol Blend Sanex ARG 1000” do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (14/02/2020) Công văn 858/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (14/02/2020) Công văn 862/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng tủ kết đông lạnh 2 ngăn, có kính do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (13/03/2020) Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ kháng hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (11/03/2020) Công điện 02/CĐ-NHNN năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (04/03/2020) Công văn 9417/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (04/03/2020) Công văn 9418/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (04/03/2020) Công văn 9419/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (03/03/2020) Công văn 1311/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (02/03/2020) Công văn 8990/CT-TTHT năm 2020 vướng mắc về xử phạt hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (27/02/2020) Công văn 835/TCT-HTQT năm 2020 về thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Crô-a-ti-a do Tổng cục Thuế ban hành
7. (27/02/2020) Công văn 8208/CT-TTHT năm 2020 về chi phí quản lý căn hộ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (27/02/2020) Công văn 8315/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn lẻ đối với hộ cá nhân cho thuê tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (27/02/2020) Công văn 8304/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (25/02/2020) Công văn 606/UBND-KT năm 2020 về tăng cường giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn Thành phố Hà Nội
11. (20/02/2020) Công văn 995/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện Nghị định 07/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (19/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ sử dụng Phà Đồng Tháp
13. (18/02/2020) Công văn 938/TCHQ-TXNK năm 2020 về phí bản quyền và tiền thuê máy móc thiết bị do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (14/02/2020) Công văn 864/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện miễn thuế theo Quyết định 155/QĐ-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (30/12/2019) Công văn 15772/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (27/12/2019) Công văn 15617/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn hoàn trả phí bảo hiểm do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17. (27/12/2019) Công văn 15620/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
18. (27/12/2019) Công văn 15625/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (27/12/2019) Công văn 15629/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (27/12/2019) Công văn 15630/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
21. (26/12/2019) Công văn 15555/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (25/12/2019) Công văn 15502/CT-TTHT năm 2019 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
23. (19/12/2019) Công văn 15193/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
24. (19/12/2019) Công văn 15226/CT-TTHT năm 2019 về thời điểm lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
25. (18/12/2019) Công văn 15150/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
26. (17/12/2019) Công văn 15065/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với trường hợp phát sinh thu nhập từ hoạt động vận tải biển quốc tế tại Việt Nam do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
27. (12/12/2019) Công văn 14892/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
28. (24/09/2019) Quyết định 3497/QĐ-UBND năm 2019 về cho phép vận dụng áp dụng khung mức thu tiền học bán trú, học 2 buổi/ngày đối với giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông Chuyên Long An; tiền chi phí tiêu hao vật tư thực hành nghề và tiền học sinh học buổi thứ 2 lớp chất lượng cao năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Long An
29. (09/08/2019) Quyết định 2874/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức thu học phí năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An
30. (25/07/2019) Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2019 quy định về mức thu học phí năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An
Chứng khoán
1. (27/02/2020) Công văn 8310/CT-TTHT năm 2020 về trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (11/03/2020) Quyết định 378/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
2. (06/03/2020) Quyết định 352/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (08/01/2020) Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP và Chương trình hành động 34-CTr/TU thực hiện Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Tiền Giang ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (19/02/2020) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2020 về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Lao động - Tiền lương
1. (09/03/2020) Công văn 1133/BYT-MT năm 2020 hướng dẫn Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động do Bộ Y tế ban hành
2. (02/03/2020) Kế hoạch 587/KH-UBND năm 2020 về tiếp tục triển khai Chỉ thị 37-CT/TW đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
3. (24/02/2020) Kế hoạch 489/KH-UBND về đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020
4. (17/02/2020) Kế hoạch 1182/KH-UBND năm 2020 triển khai Chương trình 36-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do tỉnh Đắk Lắk ban hành
5. (12/12/2019) Quyết định 4368/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang
6. (01/08/2019) Quyết định 2782/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lao động - tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An
7. (23/07/2019) Quyết định 2626/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả
Công nghệ thông tin
1. (05/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
2. (05/03/2020) Thông tư 05/2020/TT-BTTTT quy định về giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữg hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (03/03/2020) Kế hoạch 28/KH-UBND về tuyên truyền Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020
4. (17/02/2020) Quyết định 217/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
5. (05/02/2020) Kế hoạch 273/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2020
6. (22/01/2020) Quyết định 243/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
7. (20/01/2020) Kế hoạch 583/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Đắk Lắk năm 2020
8. (25/12/2019) Quyết định 4582/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tư pháp tỉnh Tiền Giang
9. (05/12/2019) Quyết định 4164/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
10. (02/10/2019) Quyết định 2132/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Bất động sản
1. (09/03/2020) Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2020 về cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2. (04/03/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân chấp thuận thực hiện; danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3. (04/03/2020) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
4. (03/03/2020) Quyết định 413/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
5. (26/02/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
6. (13/02/2020) Quyết định 434/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020
7. (31/12/2019) Quyết định 4378/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
8. (31/12/2019) Quyết định 4386/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
9. (31/12/2019) Quyết định 4377/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
10. (31/12/2019) Quyết định 4380/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
11. (31/12/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) do thành phố Cần Thơ ban hành
12. (06/12/2019) Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2020 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ dưới 20 ha trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
13. (07/12/2018) Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2018 thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Dịch vụ pháp lý
1. (05/03/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2. (12/02/2020) Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
3. (11/02/2020) Kế hoạch 333/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020
4. (31/12/2019) Quyết định 4053/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 386/QĐ-UBND quy định tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
5. (22/11/2019) Quyết định 3802/QĐ-UBND năm 2019 về thí điểm quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 và cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
6. (30/09/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Bộ máy hành chính
1. (10/03/2020) Quyết định 165/QĐ-BCĐ138/CP năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ
2. (10/03/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2013/QĐ-UBND Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ
3. (10/03/2020) Quyết định 355/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
4. (04/03/2020) Thông báo 75/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (04/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bạc Liêu
6. (04/03/2020) Quyết định 417/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
7. (04/03/2020) Quyết định 558/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc Lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
8. (02/03/2020) Kế hoạch 586/KH-UBND triển khai Kế hoạch 209-KH/TU về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do tỉnh Ninh Thuận ban hành
9. (02/03/2020) Công văn 1558/BNN-PC 2020 hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (28/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
11. (28/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
12. (28/02/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhà nước về giá kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-UBND do tỉnh Hải Dương ban hành
13. (28/02/2020) Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
14. (27/02/2020) Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
15. (27/02/2020) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang
16. (26/02/2020) Quyết định 597/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An
17. (26/02/2020) Quyết định 584/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Long An
18. (24/02/2020) Nghị quyết 246/2020/NQ-HĐND bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về lĩnh vực xây dựng
19. (21/02/2020) Thông tư 16/2020/TT-BQP quy định về việc áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng
20. (21/02/2020) Quyết định 403/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
21. (21/02/2020) Quyết định 402/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
22. (20/02/2020) Quyết định 490/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai
23. (20/02/2020) Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”
24. (18/02/2020) Quyết định 302/QĐ-BTP năm 2020 về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Tư Pháp
25. (17/02/2020) Công văn 479/BTP-PBGDPL về thực hiện trong năm 2020 Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” do Bộ Tư pháp ban hành
26. (17/02/2020) Quyết định 766/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành phố Hà Nội năm 2020
27. (17/02/2020) Chỉ thị 219/CT-UBND năm 2020 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính do tỉnh Hà Giang ban hành
28. (17/02/2020) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Thuốc lá áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
29. (12/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
30. (10/02/2020) Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
31. (06/02/2020) Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, sức khỏe bà mẹ - trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
32. (06/02/2020) Kế hoạch 288/KH-UBND về phát động phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2020
33. (05/02/2020) Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên do tỉnh Đắk Lắk ban hành
34. (03/02/2020) Quyết định 182/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình công tác tư pháp tỉnh Cà Mau năm 2020
35. (03/02/2020) Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
36. (31/01/2020) Quyết định 303/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An
37. (30/01/2020) Quyết định 193/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020
38. (14/01/2020) Quyết định 116/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
39. (10/01/2020) Quyết định 46/QĐ-UBND về Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Đắk Nông năm 2020
40. (09/01/2020) Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
41. (07/01/2020) Quyết định 26/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa để thực hiện đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau
42. (31/12/2019) Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2019 về công tác xây dựng, ban hành, tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành
43. (31/12/2019) Quyết định 2368/QĐ-UBND năm 2019 về phân công các sở, ban, ngành, đơn vị phụ trách địa bàn xã xây dựng nông thôn mới do tỉnh Cà Mau ban hành
44. (31/12/2019) Quyết định 3953/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk - Đợt 2
45. (31/12/2019) Quyết định 4718/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 của tỉnh Tiền Giang
46. (31/12/2019) Quyết định 4801/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
47. (31/12/2019) Quyết định 4803/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục báo cáo định kỳ tại Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
48. (30/12/2019) Quyết định 3980/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
49. (28/12/2019) Quyết định 6184/QĐ-BQP năm 2019 công bố bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
50. (26/12/2019) Quyết định 2791/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và hết hiệu lực thi hành một phần đến hết ngày 16/12/2019
51. (24/12/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 8 tại Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 16/2014/QĐ-UBND
52. (19/12/2019) Quyết định 4488/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
53. (16/12/2019) Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
54. (09/12/2019) Kế hoạch 4621/KH-BHXH năm 2019 về cải cách hành chính năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
55. (06/12/2019) Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2019 về giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Cà Mau năm 2020
56. (06/12/2019) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020
57. (05/12/2019) Quyết định 4175/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang
58. (26/11/2019) Quyết định 2097/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
59. (26/11/2019) Quyết định 2098/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
60. (04/11/2019) Quyết định 3768/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
61. (04/11/2019) Quyết định 3771/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
62. (30/10/2019) Quyết định 3976/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả
63. (30/10/2019) Quyết định 1796/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Đắk Nông
64. (10/10/2019) Quyết định 2193/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh
65. (12/08/2019) Quyết định 2910/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả
66. (05/08/2019) Quyết định 2822/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An
67. (29/07/2019) Quyết định 1567/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
68. (15/03/2019) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
69. (30/03/2016) Quyết định 161/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (06/02/2020) Thông tư 10/2020/TT-BCA quy định về đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ phạm nhân và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm do Bộ Công an ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (10/03/2020) Chỉ thị 02/2020/CT-CA về phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống Tòa án nhân dân
Tài chính nhà nước
1. (04/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ
2. (02/03/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ kinh phí khi được công nhận danh hiệu “Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống” Hà Nội
3. (24/02/2020) Quyết định 413/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
4. (24/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau
5. (19/02/2020) Chỉ thị 244/CT-UBND năm 2020 về tăng cường chấp hành pháp luật về quản lý tài chính ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang
6. (22/01/2020) Kế hoạch 700/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020
7. (30/12/2019) Quyết định 2330/QĐ-UBND năm 2019 về phân cấp thẩm quyền thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
8. (19/12/2019) Quyết định 72/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
9. (16/12/2019) Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10. (11/12/2019) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh Đắk Nông năm 2020
11. (06/12/2019) Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2020
12. (06/12/2019) Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành
13. (06/12/2019) Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018
14. (06/12/2019) Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2020
15. (06/12/2019) Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2019 về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2020
16. (25/10/2019) Quyết định 3374/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai
17. (10/10/2019) Kế hoạch 526/KH-UBND năm 2019 thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg và lồng ghép các nguồn kinh phí: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Huy động các tổ chức, đơn vị nhân kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; Ngân sách tỉnh theo Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND do tỉnh Đắk Nông ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (28/02/2020) Quyết định 289/QĐ-BGTVT năm 2020 về Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu hỗn hợp bê tông nhựa chặt rải nóng có sử dụng phụ gia CeraChip trộn trực tiếp với cốt liệu nóng tại trạm trộn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (24/02/2020) Nghị quyết 01/NQ-HĐND về sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
3. (20/02/2020) Kế hoạch 435/KH-UBND năm 2020 về triển khai “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
4. (19/02/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Quyết định 48/2019/QĐ-UBND
5. (06/12/2019) Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập và đặt tên khu phố trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Giao thông - Vận tải
1. (10/03/2020) Quyết định 358/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (09/03/2020) Thông tư 06/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 03/2017/TT-BGTVT quy định về nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (09/12/2019) Thông báo 416/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Trưởng ban Thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia tại Hội nghị đánh giá nguy cơ uy hiếp an ninh, an toàn hàng không dân dụng của tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ để đưa ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro do Văn phòng Chính phủ ban hành
Giáo dục
1. (13/03/2020) Công văn 803/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (08/03/2020) Công văn 804/UBND-VX năm 2020 về học sinh lớp 12 nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (07/03/2020) Công văn 778/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra do thành phố Hà Nội ban hành
4. (07/03/2020) Công văn 689/SGDĐT-VP năm 2020 về tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
5. (06/03/2020) Công văn 749/GDĐT-VP về học sinh lớp 12 đi học trở lại từ ngày 09 tháng 3 năm 2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (03/03/2020) Kế hoạch 613/KH-UBND về triển khai Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ, giai đoạn 2018-2021" năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
7. (28/02/2020) Quyết định 645/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Long An
8. (17/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về điều chỉnh Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định 24/2016/QĐ-UBND, điều chỉnh tại Quyết định 18/2017/QĐ-UBND và 02/2019/QĐ-UBND
9. (15/02/2020) Quyết định 215/QĐ-UBND năm 2020 về cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiếp tục nghỉ học
10. (10/02/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội
11. (06/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung của Quy định quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 21/2012/QĐ-UBND và bãi bỏ Quyết định 08/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 21/2012/QĐ-UBND
Tài nguyên - Môi trường
1. (05/03/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác và biện pháp thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2. (04/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
3. (04/03/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
4. (02/03/2020) Kế hoạch 602/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020
5. (02/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương
6. (27/02/2020) Chỉ thị 272/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang
7. (26/02/2020) Kế hoạch 505/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020
8. (26/02/2020) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 56-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do tỉnh Cà Mau ban hành
9. (24/02/2020) Công văn 593/UBND-TKBT năm 2020 về tập trung thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố Hà Nội và xử lý tình trạng đổ trộm rác thải
10. (24/02/2020) Kế hoạch 43/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật chuyên đề về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020
11. (03/01/2020) Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2020 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn từ năm 2020-2025 và 2026-2030
Thể thao - Y tế
1. (11/03/2020) Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (10/03/2020) Thông báo 89/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng chính phủ ban hành
3. (10/03/2020) Công văn 1138/BCĐQG năm 2020 về tăng cường sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành
4. (09/03/2020) Công văn 1431/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (09/03/2020) Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (08/03/2020) Công văn 1774/VPCP-QHQT năm 2020 về tạm hoãn đi công tác nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (08/03/2020) Công văn 782/LĐTBXH-VP năm 2020 về nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (06/03/2020) Thông báo 86/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (06/03/2020) Công văn 1119/BYT-DP năm 2020 thực hiện áp dụng khai báo y tế đối với COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
10. (06/03/2020) Công văn 2079/QLD-KD năm 2020 về cung ứng thuốc Milrinone cho phòng chống dịch do Cục Quản lý Dược ban hành
11. (05/03/2020) Công văn 1097/BYT-DP năm 2020 về thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
12. (05/03/2020) Công văn 109/AIDS-ĐT năm 2020 về hướng dẫn sử dụng thuốc TLD điều trị người nhiễm HIV do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
13. (04/03/2020) Quyết định 774/QĐ-BYT năm 2020 về danh mục 02 sinh phẩm chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút Corona (SARS-CoV-2) được cấp số đăng ký do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
14. (04/03/2020) Quyết định 779/QĐ-BYT năm 2020 phê duyệt Chương trình hỗ trợ thuốc Keytruda (Pembrolizumab) miễn phí một phần không thuộc khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài cho người bệnh ung thư do Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 thực hiện do Bộ Y tế ban hành
15. (02/03/2020) Công văn 1974/QLD-CL năm 2020 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 71) do Cục Quản lý Dược ban hành
16. (02/03/2020) Công văn 1979/QLD-CL năm 2020 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP do Cục Quản lý Dược ban hành
17. (01/03/2020) Thông báo 202/TB-UBND năm 2020 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19)
18. (29/02/2020) Công văn 709/UBND-VX năm 2020 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (27/02/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
20. (26/02/2020) Công văn 615/UBND-KT năm 2020 về tăng cường quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật do thành phố Hà Nội ban hành
21. (06/02/2020) Kế hoạch 283/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
22. (01/02/2020) Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
23. (27/01/2020) Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2020 về triển khai biện pháp phòng, chống bệnh viêm phối cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh Tây Ninh
24. (15/01/2020) Quyết định 79/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
25. (06/03/2019) Công văn 2578/QLD-CL năm 2019 về hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 63) do Cục Quản lý Dược ban hành
Quyền dân sự
1. (04/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2. (03/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Văn hóa - Xã hội
1. (02/03/2020) Kế hoạch 605/KH-UBND về triển khai công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020
2. (02/03/2020) Kế hoạch 30/KH-UBND về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2020
3. (26/02/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu
4. (25/02/2020) Quyết định 258/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do tỉnh Hà Giang ban hành
5. (21/02/2020) Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch Sưu tầm, số hóa, bảo quản, phục hồi và phát huy giá trị tư liệu Hán - Nôm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2024
6. (17/02/2020) Kế hoạch 392/KH-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
7. (11/02/2020) Kế hoạch 1168/KH-UBND về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dần tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020
8. (30/01/2020) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2020 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Lĩnh vực khác
1. (13/02/2020) Quyết định 207/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2. (10/02/2020) Quyết định 28/QĐ-UBND phê duyệt Phương án cung cấp điện năm 2020 ứng phó với trường hợp mất cân đối cung cầu hệ thống điện miền Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3. (05/02/2020) Quyết định 223/QĐ-UBND về kế hoạch cung cấp điện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (12/12/2019) Quyết định 4091/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thực hiện hỗ trợ trong việc áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi do tỉnh Đồng Nai ban hành
5. (27/11/2019) Quyết định 2106/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Cà Mau năm 2020
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 982

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn