Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 11/03/2020 07:39 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 07/03 - 10/03/2020

11/03/2020 07:39 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 07/03 - 10/03/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (03/03/2020) Công văn 1628/VPCP-ĐMDN năm 2020 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý IV năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (27/02/2020) Công văn 8309/CT-TTHT năm 2020 về viết tắt địa chỉ doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (11/12/2019) Nghị quyết 87/2019/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025
4. (15/11/2019) Quyết định 3103/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
Đầu tư
1. (05/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-TTg về sửa đổi một số điều của Quyết định 24/2014/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (05/03/2020) Công văn 256/UBDT-CSDT năm 2020 về cung cấp số liệu, chỉ tiêu để làm căn cứ xây dựng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (04/03/2020) Quyết định 336/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (10/02/2020) Công văn 470/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
5. (21/01/2020) Quyết định 203/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
6. (16/12/2019) Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án chuyển mục đích đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bình Phước ban hành
7. (11/12/2019) Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Đắk Nông ban hành
8. (10/12/2019) Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
9. (10/12/2019) Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10. (15/11/2019) Quyết định 1872/QĐ-UBND năm 2019 quy định về trình tự thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Thương mại
1. (01/03/2020) Quyết định 316/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/02/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
3. (20/02/2020) Quyết định 387/QĐ-UBND về phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
4. (03/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
5. (17/01/2020) Quyết định 118/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, 12-NQ/TU và Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
6. (03/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
7. (26/12/2019) Quyết định 3893/QĐ-UBND năm 2019 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành
8. (11/12/2019) Nghị quyết 86/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Xuất nhập khẩu
1. (04/03/2020) Công văn 1313/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác quản lý xăng dầu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (04/03/2020) Công văn 405/BVTV-KH năm 2020 thực hiện kiểm tra thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
3. (25/02/2020) Công văn 1088/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc đối với mặt hàng Rong biển do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (21/02/2020) Công văn 1007/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (21/02/2020) Công văn 1015/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại “Ống lót trục vòng bi dùng cho máy công nghiệp” do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (21/02/2020) Công văn 1032/TCHQ-TXNK năm 2020 về xe ô tô chuyển mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (22/01/2020) Quyết định 120/QĐ-NHNN năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2019
2. (17/01/2020) Quyết định 100/QĐ-BHXH năm 2020 quy trình về thanh toán điện tử song phương giữa hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các hệ thống Ngân hàng thương mại
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (03/03/2020) Công văn 837/TCT-QLN năm 2020 về gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 do Tổng cục Thuế ban hành
2. (27/02/2020) Công văn 8196/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (24/02/2020) Công văn 1042/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với nguyên liệu, vật tư sau hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (10/02/2020) Công văn 480/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
5. (10/02/2020) Công văn 471/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
6. (10/02/2020) Công văn 482/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây trường học bằng nguồn tài trợ do Tổng cục Thuế ban hành
7. (10/02/2020) Công văn 483/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng Cục thuế ban hành
8. (07/02/2020) Công văn 451/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
9. (17/01/2020) Công văn 217/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
10. (14/01/2020) Quyết định 117/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại đường để tính giá cước do tỉnh Bình Dương ban hành
11. (31/12/2019) Công văn 15896/CT-TTHT năm 2019 về chuyển đổi kỳ kế toán do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (31/12/2019) Công văn 15905/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (30/12/2019) Công văn 15777/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (30/12/2019) Công văn 15788/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (30/12/2019) Công văn 15792/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (27/07/2018) Thông báo 36/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Crô-a-ti-a
Lao động - Tiền lương
1. (28/02/2020) Quyết định 333/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
2. (28/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND hướng dẫn Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ người lao động tỉnh Hà Giang đi làm việc ở nước ngoài và đi làm việc ngoài tỉnh
Công nghệ thông tin
1. (04/03/2020) Công văn 251/UBDT-VP năm 2020 về triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (03/03/2020) Công văn 1605/VPCP-KSTT năm 2020 về đôn đốc, hướng dẫn chuẩn hóa chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (26/02/2020) Quyết định 255/QĐ-BTTTT năm 2020 về chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Vụ Công nghệ thông tin sang Cục Tin học hóa do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (21/02/2020) Quyết định 237/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi mã định danh của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông kèm theo Quyết định 2436/QĐ-BTTTT về danh mục mã định danh của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành
5. (19/02/2020) Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2020 về triển khai Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020"
6. (03/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
7. (22/01/2020) Quyết định 123/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019
8. (09/01/2020) Kế hoạch 50/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
9. (07/01/2020) Kế hoạch 162/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2020
10. (14/10/2019) Quyết định 2237/QĐ-UBND năm 2019 công bố, công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
11. (26/03/2019) Thông báo 30/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về hợp tác đồng sản xuất chương trình truyền hình giữa Chính phủ Việt Nam - Đại hàn Dân quốc
Bất động sản
1. (21/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2. (12/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang kèm theo Quyết định 26/2018/QĐ-UBND
3. (07/02/2020) Công văn 437/TCT-CS năm 2020 về miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
4. (31/12/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
5. (31/12/2019) Quyết định 62/2019/QĐ-UBND quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020-2024
6. (31/12/2019) Quyết định 61/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
7. (30/12/2019) Nghị quyết 68/2019/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (27/12/2019) Kế hoạch 275/KH-UBND năm 2019 triển khai Chương trình trọng điểm năm 2020 về di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực I Kinh thành Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
9. (27/12/2019) Quyết định 2797/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
10. (27/12/2019) Quyết định 2798/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
11. (27/12/2019) Quyết định 2799/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
12. (27/12/2019) Quyết định 2796/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
13. (20/12/2019) Quyết định 2336/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14. (16/12/2019) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau
15. (16/12/2019) Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND về thông qua dự án cần thu hồi đất năm 2020 và hủy danh mục dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
16. (16/12/2019) Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND về kéo dài thời gian áp dụng Bảng giá đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
17. (10/12/2019) Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Dịch vụ pháp lý
1. (28/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2. (03/02/2020) Kế hoạch 18/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành
3. (30/01/2020) Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2020 về phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025
4. (31/12/2019) Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2019 về công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Sở hữu trí tuệ
1. (11/12/2019) Nghị quyết 90/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
Bộ máy hành chính
1. (05/03/2020) Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
2. (04/03/2020) Thông báo 74/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 73 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (04/03/2020) Công văn 253/UBDT-KHTC năm 2020 về hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc do Ủy ban dân tộc ban hành
4. (03/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2017/QĐ-UBND quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
5. (03/03/2020) Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch do Bộ Tư pháp ban hành
6. (02/03/2020) Công văn 1572/VPCP-QHĐP năm 2020 về xin lùi thời gian trình dự án luật tại phiên họp thứ 43 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (02/03/2020) Công văn 1573/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công các bộ, ngành chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (28/02/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 25/2016/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành
9. (21/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 của Quyết định 06/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang
10. (20/02/2020) Quyết định 314/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới do Bộ Tư pháp ban hành
11. (20/02/2020) Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 4059/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa và Quyết định 1833/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa
12. (19/02/2020) Quyết định 385/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13. (19/02/2020) Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
14. (19/02/2020) Quyết định 305/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Kế hoạch - Tài chính do Bộ Tư pháp ban hành
15. (17/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
16. (14/02/2020) Thông tư 02/2020/TT-BNG về tổ chức giải quyết công tác lãnh sự do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành
17. (13/02/2020) Kế hoạch 20/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành
18. (13/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang
19. (13/02/2020) Quyết định 444/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
20. (11/02/2020) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2020 về tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch 158/KH-UBND về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020
21. (11/02/2020) Quyết định 237/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tại Bộ Tư pháp
22. (10/02/2020) Quyết định 333/QĐ-BNN-TCCB năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
23. (04/02/2020) Quyết định 213/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019)
24. (31/01/2020) Quyết định 179/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
25. (22/01/2020) Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2019
26. (21/01/2020) Quyết định 222/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2019
27. (20/01/2020) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2019
28. (17/01/2020) Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thay thế; được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế, tỉnh Ninh Thuận
29. (17/01/2020) Kế hoạch 136/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
30. (17/01/2020) Quyết định 141/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
31. (16/01/2020) Quyết định 92/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xây dựng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
32. (14/01/2020) Quyết định 194/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực năm 2019 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
33. (10/01/2020) Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
34. (10/01/2020) Quyết định 47/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2019
35. (09/01/2020) Quyết định 79/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành
36. (08/01/2020) Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
37. (02/01/2020) Quyết định 02/QĐ-UBND về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2020
38. (02/01/2020) Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2019 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
39. (31/12/2019) Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành
40. (30/12/2019) Quyết định 59/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND
41. (30/12/2019) Quyết định 2825/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Hà Giang ban hành
42. (24/12/2019) Quyết định 58/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND
43. (23/12/2019) Quyết định 3303/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
44. (20/12/2019) Quyết định 57/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
45. (11/12/2019) Nghị quyết 55/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
46. (10/12/2019) Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2019 về Quyết định biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2020
47. (04/12/2019) Quyết định 3586/QĐ-UBND năm 2019 quy định về Một cửa liên thông giữa cơ quan Nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
48. (06/08/2019) Quyết định 1334/QĐ-BTC năm 2019 sửa đổi danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính kèm theo Quyết định 1642/QĐ-BTC về danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành
49. (02/08/2019) Thông báo 35/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và Hiệp định về hợp tác khoa học, công nghệ và môi trường giữa Việt Nam - Thái Lan
50. (03/05/2019) Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2019 quy định về Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Vi phạm hành chính
1. (30/01/2020) Kế hoạch 184/KH-UBND về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2. (27/12/2019) Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2019 thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (16/12/2019) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo do tỉnh Cà Mau ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (05/03/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (04/03/2020) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) do Bộ Xây dựng ban hành
2. (04/03/2020) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ do Bộ Xây dựng ban hành
3. (02/03/2020) Quyết định 392/QĐ-BTP năm 2020 về Quy chế trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
4. (28/02/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn đối với người được áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
5. (25/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6. (20/02/2020) Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự toán hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (17/02/2020) Công văn 528/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (11/02/2020) Kế hoạch 19/KH-UBND về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành
9. (07/02/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
10. (15/01/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
11. (31/12/2019) Quyết định 3389/QĐ-UBND năm 2019 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
12. (11/12/2019) Nghị quyết 89/2019/NQ-HĐND về chính sách Hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025
13. (11/12/2019) Nghị quyết 92/2019/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
14. (11/12/2019) Nghị quyết 93/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Vĩnh Phúc
Xây dựng - Đô thị
1. (05/03/2020) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
2. (02/03/2020) Quyết định 323/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (22/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác (ngoài vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4. (26/12/2019) Quyết định 3327/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
5. (10/12/2019) Nghị quyết 213/NQ-HĐND năm 2019 về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Giáo dục
1. (06/03/2020) Công văn 748/GDĐT-CTTT năm 2020 về chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (04/03/2020) Công văn 694/BGDĐT-VP năm 2020 về chấn chỉnh công tác thống kê năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (27/02/2020) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4. (19/02/2020) Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025
5. (18/02/2020) Quyết định 791/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 do thành phố Hà Nội ban hành
6. (21/01/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
7. (17/01/2020) Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên do tỉnh Ninh Thuận ban hành
8. (13/11/2019) Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2019 về biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông do tỉnh Cà Mau ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (02/03/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý tài nguyên nước kèm theo Quyết định 11/2016/QĐ-UBND do tỉnh Bạc Liêu ban hành
2. (26/02/2020) Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
3. (25/02/2020) Kế hoạch 42/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
4. (20/02/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về triển khai giải pháp cấp bách phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
5. (10/02/2020) Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2020 về Quy trình vận hành hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Thể thao - Y tế
1. (06/03/2020) Công văn 263/KCB-ĐD&KSNK năm 2020 về tăng cường quản lý sử dụng khẩu trang trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
2. (05/03/2020) Công văn 1156/SYT-NVY năm 2020 về danh mục những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (03/03/2020) Công văn 1030/BYT-KH-TC năm 2020 về bảo đảm hậu cần cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương do Bộ Y tế ban hành
4. (03/03/2020) Công văn 229/KCB-NV năm 2020 về hướng dẫn can thiệp kỹ thuật y khoa cho người bệnh COVID-19 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
5. (07/02/2020) Kế hoạch 26/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
6. (24/01/2020) Kế hoạch 174/KH-UBND năm 2020 về Phòng, chống viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7. (20/12/2019) Thông tư 22/2019/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X - quang chụp vú và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
8. (24/09/2019) Kế hoạch 499/KH-UBN năm 2019 thực hiện Chương trình 45-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do tỉnh Đắk Nông ban hành
Quyền dân sự
1. (12/02/2020) Thông tư 15/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội do Bộ Công an hành
2. (23/01/2019) Thông báo 51/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về nhận trở lại công dân hai nước giữa Việt Nam và Lít-va
Văn hóa - Xã hội
1. (06/03/2020) Công văn 264/UBDT-CSDT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (28/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Hà Giang
3. (27/02/2020) Công văn 666/LĐTBXH-TE hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (17/02/2020) Công văn 519/LĐTBXH-BĐG năm 2020 báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (17/02/2020) Kế hoạch 22/KH-UBND về tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành
6. (22/01/2020) Kế hoạch 13/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do tỉnh Cà Mau ban hành
7. (22/01/2020) Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2020 tổ chức sơ kết Chỉ thị 01/CT-TTg "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015-2020 do tỉnh Cà Mau ban hành
8. (21/01/2020) Quyết định 201/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động ngành du lịch Khánh Hòa năm 2020
9. (25/11/2019) Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU về tiếp tục tập trung, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Lĩnh vực khác
1. (30/12/2019) Quyết định 2987/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2. (15/05/2019) Quyết định 189/QĐ-CN-TĂCN năm 2019 về hủy bỏ phép thử được chỉ định lĩnh vực thức ăn chăn nuôi do Cục Chăn nuôi ban hành
3. (02/04/2019) Quyết định 1092/QĐ-BNN-BVTV năm 2019 về loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (16/10/2018) Quyết định 4036/QĐ-BNN-HTQT năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh Quyết định 1968/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt văn kiện Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,076

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn