Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 06/03/2020 17:07 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 04/03 - 06/03/2020

06/03/2020 17:07 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 04/03 - 06/03/2020.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (18/02/2020) Công văn 507/BTP-PLDSKT năm 2020 về đẩy mạnh việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Tư pháp ban hành
2. (20/01/2020) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
3. (15/01/2020) Công văn 351/TCHQ-GSQL năm 2020 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (14/01/2020) Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
5. (03/01/2020) Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Đắk Nông
6. (11/12/2019) Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thông qua chủ trương thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025
7. (30/10/2019) Quyết định 2355/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 53/NQ-CP về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững do tỉnh Tây Ninh ban hành
Đầu tư
1. (27/02/2020) Thông báo 64/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (26/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3. (21/02/2020) Công văn 774/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
4. (21/02/2020) Công văn 775/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
5. (19/02/2020) Kế hoạch 40/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP triển khai Kết luận về tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
6. (15/01/2020) Quyết định 64/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch công tác Giám sát đầu tư công năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
7. (03/12/2019) Quyết định 3566/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của tỉnh Bình Dương
8. (05/11/2019) Quyết định 2386/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
9. (11/10/2019) Công văn 4123/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
10. (02/08/2019) Thông báo 33/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam - Ấn Độ
Thương mại
1. (05/03/2020) Nghị quyết 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
2. (04/03/2020) Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (25/02/2020) Thông báo 58/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (19/02/2020) Kế hoạch 43/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
5. (13/02/2020) Quyết định 367/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
6. (07/02/2020) Công văn 707/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (05/02/2020) Kế hoạch 445/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn do tỉnh Bình Dương ban hành
8. (04/02/2020) Quyết định 192/QĐ-TCHQ năm 2020 về Quy chế phối hợp xử lý thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan của các quốc gia bị áp dụng biện pháp trừng phạt theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
9. (22/01/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND về phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2020”
10. (22/01/2020) Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2020 bổ sung danh mục sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020
11. (17/01/2020) Quyết định 145/QĐ-UBND về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
12. (09/01/2020) Công văn 216/TCHQ-GSQL năm 2020 về khai sai mã loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (10/12/2019) Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
14. (10/12/2019) Thông tư 20/2019/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
15. (02/12/2019) Kế hoạch 6149/KH-UBND năm 2019 về bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2020 trên địa bàn do tỉnh Bình Dương ban hành
16. (22/10/2019) Quyết định 2307/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ngành Công thương tỉnh Tây Ninh
Xuất nhập khẩu
1. (26/02/2020) Thông tư 05/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật vào bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (12/02/2020) Kế hoạch 33/KH-UBND về đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn năm 2020 do Thành phố Hà Nội ban hành
3. (10/02/2020) Công văn 4848/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn đối với hàng bán bị trả lại trong khu vực phi thuế quan do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (10/02/2020) Công văn 728/TCHQ-GSQL năm 2020 về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (06/02/2020) Công văn 697/TCHQ-GSQL năm 2020 về xuất khẩu quần áo bảo hộ dùng trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (04/02/2020) Công văn 617/TCHQ-GSQL năm 2020 về cảnh báo thủ đoạn nhập lậu mặt hàng khí N2O do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (04/02/2020) Công văn 618/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục nhập khẩu xe ô tô viện trợ không hoàn lại do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (04/02/2020) Công văn 657/TCHQ-GSQL năm 2020 về xuất khẩu khẩu trang y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (04/02/2020) Quyết định 191/QĐ-TCHQ năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục trực thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
10. (31/01/2020) Công văn 575/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc tại ô số 7 trên C/O các mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (22/01/2020) Công văn 556/TCHQ-GSQL năm 2020 về chứng từ chứng minh về vận tải trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (22/01/2020) Công văn 558/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc C/O xăng dầu do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (22/01/2020) Công văn 560/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng đường hàng không do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (21/01/2020) Công văn 486/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (21/01/2020) Công văn 487/TCHQ-TXNK năm 2020 về khai báo phí bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (21/01/2020) Công văn 523/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại bộ điều khiển thiết bị truyền thông do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (21/01/2020) Công văn 524/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng “xe vận chuyển loại tự hành (Rơ móoc kiểu modue)” do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (21/01/2020) Công văn 525/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng gông và tay cần của cần trục tháp do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (21/01/2020) Công văn 527/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của loại hình gia công xuất trả bên nước ngoài đặt gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (21/01/2020) Công văn 480/TCHQ-GSQL năm 2020 về tái xuất hàng tạm nhập do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (20/01/2020) Công văn 455/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (17/01/2020) Công văn 408/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc khai sai báo cáo quyết toán do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (17/01/2020) Công văn 414/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc về ô số 3 trên các mẫu C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (17/01/2020) Công văn 415/TCHQ-PC năm 2020 về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (16/01/2020) Công văn 395/TCHQ-TXNK năm 2020 về nhập khẩu hàng hóa sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
26. (16/01/2020) Công văn 377/TCHQ-GSQL năm 2020 về khai sai mã loại hình trên tờ khai xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
27. (26/12/2019) Quyết định 3713/QĐ-TCHQ năm 2019 về ủy quyền ký Quyết định thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và Quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (21/01/2020) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (17/01/2020) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (11/11/2019) Công văn 13283/CT-TTHT năm 2019 về chi phí lãi vay do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (21/02/2020) Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án thanh toán học phí không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025
2. (20/02/2020) Thông tư 11/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế do Bộ Tài chính ban hành
3. (17/02/2020) Công văn 630/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng Cục Thuế ban hành
4. (14/02/2020) Công văn 5645/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (14/02/2020) Công văn 5524/CT-TTHT năm 2020 triển khai Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2019 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (14/02/2020) Công văn 5572/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn lập sai thời điểm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (14/02/2020) Công văn 5639/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (13/02/2020) Công văn 569/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
9. (13/02/2020) Công văn 571/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
10. (13/02/2020) Công văn 564/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm đá mỹ nghệ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
11. (12/02/2020) Công văn 551/TCT-KK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
12. (12/02/2020) Công văn 548/TCT-KK năm 2020 về kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
13. (12/02/2020) Công văn 5201/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp với các hoạt động của Trung tâm hỗ trợ đào tạo quốc tế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (12/02/2020) Công văn 5202/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (12/02/2020) Công văn 5203/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (11/02/2020) Công văn 4918/CT-TTHT năm 2020 về xác định đối tượng đăng ký giảm trừ gia cảnh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (11/02/2020) Công văn 513/TCT-DNNCN năm 2020 về tiếp nhận bảng kê chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
18. (11/02/2020) Công văn 514/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
19. (10/02/2020) Công văn 481/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
20. (10/02/2020) Công văn 4851/CT-TTHT năm 2020 về hạch toán chi phí đối với khoản chi tiền mua bảo hiểm Trách nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc (D&O) do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (07/02/2020) Công văn 4426/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (07/02/2020) Công văn 442/TCT-CS năm 2020 về tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
23. (21/01/2020) Công văn 505/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (21/01/2020) Công văn 532/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (21/01/2020) Công văn 534/TCHQ-PC năm 2020 vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
26. (13/12/2019) Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình
27. (01/11/2019) Công văn 4468/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (01/03/2020) Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
2. (18/02/2020) Công văn 469/BHXH-TTKT năm 2020 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (16/12/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lao động - Tiền lương
1. (19/02/2020) Kế hoạch 42/KH-UBND về đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
2. (19/02/2020) Kế hoạch 41/KH-UBND về thực hiện Chương trình việc làm năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
3. (19/02/2020) Kế hoạch 39/KH-UBND về thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
4. (12/02/2020) Kế hoạch 31/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
5. (03/01/2020) Quyết định 25/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
6. (26/12/2019) Quyết định 3900/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
7. (26/12/2019) Quyết định 3901/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực cho thuê lại lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
8. (23/10/2019) Quyết định 2315/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
9. (11/09/2019) Thông báo 37/2019/TB-LPQT hiệu lực của Công ước 88 về Tổ chức dịch vụ việc làm (Convention No. 88 concerning the Organisation of the Employment Service) do Bộ Ngoại giao ban hành
10. (11/09/2019) Thông báo 38/2019/TB-LPQT hiệu lực của Công ước 159 về Phục hồi chức năng lao động và việc làm cho người khuyết tật [Convention No. 159 concerning Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons)] do Bộ Ngoại giao ban hành
Công nghệ thông tin
1. (30/01/2020) Quyết định 243/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp cung cấp và đăng tải thông tin phòng, chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
2. (31/12/2019) Quyết định 2932/QĐ-UBND năm 2019 quy định về đầu tư, quản lý và phối hợp sử dụng, vận hành hệ thống công nghệ thông tin và camera giám sát phục vụ phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Tây Ninh
3. (27/11/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
4. (15/11/2019) Thông báo 47/2019/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư Bổ sung lần thứ Mười đối với Hiến chương Liên minh Bưu chính Thế giới 2018 (Tenth Additional Protocol to the Constitution of the Universal Union) do Bộ Ngoại giao ban hành
5. (08/11/2019) Kế hoạch 563/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 362/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn do tỉnh Đắk Nông ban hành
6. (14/10/2019) Quyết định 2228/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 do tỉnh Tây Ninh ban hành
Bất động sản
1. (28/02/2020) Công văn 287/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020
3. (14/01/2020) Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2020 về triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn do tỉnh Đắk Nông ban hành
4. (14/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 37/2014/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương
5. (31/12/2019) Quyết định 4089/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
6. (31/12/2019) Quyết định 4096/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
7. (31/12/2019) Quyết định 4387/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
8. (31/12/2019) Quyết định 4379/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
9. (11/12/2019) Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Danh mục công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
10. (02/12/2019) Kế hoạch 6148/KH-UBND năm 2019 về thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050 do tỉnh Bình Dương ban hành
Bộ máy hành chính
1. (05/03/2020) Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
2. (05/03/2020) Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
3. (03/03/2020) Nghị định 29/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định 26/2017/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
4. (27/02/2020) Quyết định 379/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2020
5. (26/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
6. (26/02/2020) Kế hoạch 45/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
7. (24/02/2020) Quyết định 248/QĐ-BTTTT năm 2020 về Danh mục chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông
8. (20/02/2020) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện Nghị quyết 895/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã do thành phố Hà Nội ban hành
9. (20/02/2020) Quyết định 393/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10. (20/02/2020) Thông tư 18/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
11. (19/02/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
12. (17/02/2020) Quyết định 448/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai
13. (14/02/2020) Kế hoạch 34/KH-UBND thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
14. (10/02/2020) Quyết định 159/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
15. (05/02/2020) Quyết định 361/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (05/02/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
17. (04/02/2020) Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
18. (04/02/2020) Quyết định 190/QĐ-TCHQ năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (04/02/2020) Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2020 Quy chế tạm thời về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản, tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
20. (30/01/2020) Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
21. (30/01/2020) Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
22. (30/01/2020) Quyết định 245/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quy chế hoạt động Công báo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 2451/QĐ-UBND
23. (30/01/2020) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
24. (21/01/2020) Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thống kê tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2019-2024
25. (20/01/2020) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
26. (20/01/2020) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
27. (20/01/2020) Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực năm 2019
28. (17/01/2020) Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
29. (16/01/2020) Quyết định 178/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai
30. (13/01/2020) Quyết định 214/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2019 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
31. (13/01/2020) Kế hoạch 53/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành
32. (09/01/2020) Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2020 về sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019
33. (08/01/2020) Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
34. (30/12/2019) Quyết định 2354/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh tên gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức gắn với địa danh thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
35. (27/12/2019) Kế hoạch 15122/KH-UBND năm 2019 về cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành
36. (27/12/2019) Quyết định 2306/QĐ-UBND về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
37. (26/12/2019) Nghị quyết 848/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
38. (26/12/2019) Nghị quyết 849/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
39. (25/12/2019) Quy định 211-QĐ/TW năm 2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
40. (25/12/2019) Kế hoạch 6676/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành
41. (20/12/2019) Hướng dẫn 27-HD/BTCTW năm 2019 về thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
42. (19/12/2019) Quyết định 3490/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
43. (18/12/2019) Quyết định 2745/QĐ-UBND năm 2019 về giao biên chế công chức đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Tây Ninh năm 2020
44. (13/12/2019) Nghị quyết 101/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
45. (13/12/2019) Nghị quyết 96/NQ-HĐND năm 2019 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Mười Lăm do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
46. (13/12/2019) Quyết định 3749/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình làm việc năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
47. (12/12/2019) Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính chất đặc thù tỉnh Bình Dương năm 2020
48. (11/12/2019) Quyết định 3723/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020
49. (11/12/2019) Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2019 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2020
50. (06/12/2019) Quyết định 2656/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
51. (06/12/2019) Nghị quyết 171/NQ-HĐND năm 2019 về tổ chức các kỳ họp năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
52. (20/11/2019) Quyết định 2490/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
53. (15/11/2019) Thông báo 40/2019/TB-LPQT hiệu lực của Công ước Bưu chính Thế giới 2018 (Universal Postal Convention) do Bộ Ngoại giao ban hành
54. (15/11/2019) Thông báo 41/2019/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư bổ sung Công ước Bưu chính Thế giới 2018 (Additional Protocol to the Universal Postal Convention) do Bộ Ngoại giao ban hành
55. (15/11/2019) Thông báo 42/2019/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư cuối cùng của Nghị định thư bổ sung Công ước Bưu chính Thế giới 2018 (Final Protocol to the Additional Protocol to the Universal Postal Convention) do Bộ Ngoại giao ban hành
56. (15/11/2019) Thông báo 43/2019/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư cuối cùng của Công ước Bưu chính Thế giới 2018 (Final Protocol to the Universal Postal Convention) do Bộ Ngoại giao ban hành
57. (15/11/2019) Thông báo 44/2019/TB-LPQT hiệu lực của Thể lệ chung Liên minh Bưu chính Thế giới 2018 (General Regulations of the Universal Postal Union) do Bộ Ngoại giao ban hành
58. (15/11/2019) Thông báo 45/2019/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư Bổ sung lần thứ Hai đối với Thể lệ chung Liên minh Bưu chính Thế giới 2018 (Second Additional Protocol to the General Regulations of the Universal Postal Union) do Bộ Ngoại giao ban hành
59. (15/11/2019) Thông báo 46/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiến chương Liên minh Bưu chính Thế giới 2018 (Constitution of the Universal Postal Union) do Bô Ngoại giao ban hành
60. (14/11/2019) Quyết định 2461/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
61. (13/11/2019) Quyết định 2448/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính về xét đặc cách, xét tuyển đặc cách và bổ nhiệm vào các chức danh khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
62. (06/11/2019) Quyết định 2394/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
63. (31/10/2019) Quyết định 2360/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh
64. (21/10/2019) Quyết định 2290/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh
65. (18/10/2019) Quyết định 2275/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
66. (14/10/2019) Quyết định 2220/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh
67. (10/10/2019) Quyết định 2194/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh
68. (20/09/2019) Quyết định 2491/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Đông y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2019-2024
69. (11/09/2019) Thông báo 39/2019/TB-LPQT hiệu lực của Công ước 98 về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể (Convention No. 98 concerning the Application of the principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively) do Bộ Ngoại giao ban hành
70. (07/06/2017) Thông báo 34/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về chuyển giao người bị kết án giữa Việt Nam - Séc
Vi phạm hành chính
1. (17/01/2020) Công văn 416/TCHQ-PC năm 2020 vướng mắc xử lý vi phạm đối với dự án điện năng lượng mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (05/02/2020) Công văn 661/TCHQ-PC năm 2020 thực hiện Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT về xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nướcdo Tổng cục Hải quan ban hành
Tài chính nhà nước
1. (02/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về phê duyệt mức giá cho thuê cơ sở hạ tầng khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
2. (27/02/2020) Hướng dẫn 17/HD-VKSTC về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Viển kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
3. (27/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2016/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
4. (24/02/2020) Công văn 36/TANDTC-KHTC về hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
5. (21/02/2020) Quyết định 222/QĐ-BGTVT công bố công khai giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (20/02/2020) Công văn 785/BTNMT-TNN năm 2020 về đề nghị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (20/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
8. (18/02/2020) Thông tư 08/2020/TT-BTC quy định về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa do Bộ Tài chính ban hành
9. (18/02/2020) Thông tư 09/2020/TT-BTC quy định về khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác do Bộ Tài chính ban hành
10. (17/02/2020) Quyết định 188/QĐ-UBND về phê duyệt nội dung triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020
11. (10/02/2020) Công văn 434/LĐTBXH-KHTC về thực hiện kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020 và báo cáo kết quả thực hiện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
12. (17/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
13. (14/01/2020) Kế hoạch 82/KH-UBND về công tác bồi thường nhà nước năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
14. (31/12/2019) Quyết định 4035/QĐ-BCT năm 2019 về khung giá phát điện năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
15. (31/12/2019) Quyết định 2921/QĐ-UBND công bố Chỉ số giá xây dựng công trình năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
16. (31/12/2019) Thông tư 93/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
17. (30/12/2019) Quyết định 7417/QĐ-UBND năm 2019 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020
18. (26/12/2019) Nghị quyết 850/NQ-UBTVQH14 năm 2019 bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 30 tháng 4 năm 2019 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
19. (18/12/2019) Quyết định 1586/QĐ-UBND-HC năm 2019 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2020
20. (13/12/2019) Nghị quyết 103/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (02/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phân công và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 56/2017/QĐ-UBND
2. (20/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
3. (14/01/2020) Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
4. (14/10/2019) Quyết định 2232/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án tổng thể chống ngập úng khu vực thành phố Tây Ninh và huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2020, 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030
Giao thông - Vận tải
1. (30/10/2019) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Giáo dục
1. (29/02/2020) Công văn 708/UBND-VX năm 2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (28/02/2020) Công văn 660/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
3. (28/02/2020) Công văn 616/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
4. (30/01/2020) Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
5. (27/11/2019) Kế hoạch 588/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Đắk Nông ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (20/02/2020) Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (18/02/2020) Công văn 1222/BNN-KHCN năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (12/02/2020) Quyết định 362/QĐ-UBND năm 2020 Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
4. (06/02/2020) Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2020 công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến cuối năm 2019
5. (13/01/2020) Quyết định 179/QĐ-BNN-TCTS về phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trong 6 tháng đầu năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thể thao - Y tế
1. (28/02/2020) Thông báo 66/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/02/2020) Công văn 987/BYT-DP năm 2020 về thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
3. (27/02/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4. (25/02/2020) Thông báo 59/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (19/02/2020) Quyết định 384/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
6. (19/02/2020) Công văn 1727/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin trong Quyết định giấy đăng ký lưu hành, Công văn duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (06/02/2020) Công văn 695/TCHQ-GSQL năm 2020 đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (31/01/2020) Kế hoạch 373/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn do tỉnh Bình Dương ban hành
9. (30/01/2020) Công văn 571/TCHQ-TVQT năm 2020 triển khai Chỉ thị 01/CT-BTC về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (21/01/2020) Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Karatedo Khánh Hòa
11. (05/11/2019) Quyết định 2387/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Bóng bàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2019-2023
Quyền dân sự
1. (21/02/2020) Thông tư 19/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
2. (26/08/2019) Thông báo 31/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt nam và Bốt-xoa-na
Văn hóa - Xã hội
1. (24/02/2020) Công văn 37/TANDTC-KHTC thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (19/02/2020) Kế hoạch 46/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
3. (19/02/2020) Kế hoạch 45/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
4. (12/02/2020) Kế hoạch 30/KH-UBND về phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020
5. (10/01/2020) Quyết định 54/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
6. (30/12/2019) Kế hoạch 15157/KH-UBND năm 2019 về ứng phó sự cố cháy nổ đường ống dẫn dầu, khí trên địa bàn đến năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành
7. (07/06/2019) Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Lĩnh vực khác
1. (28/02/2020) Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN-Trung Quốc giữa các thành viên ASEAN và Trung Hoa do Chính phủ ban hành
2. (20/02/2020) Công văn 553/UBND-KT năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm do thành phố Hà Nội ban hành
3. (13/01/2020) Quyết định 90/QĐ-UBND năm 2020 về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
4. (10/01/2020) Quyết định 09/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5. (31/12/2019) Quyết định 4099/QĐ-BKHCN năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (12/12/2019) Kế hoạch 2756/KH-UBND năm 2019 về hiệp đồng giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành
7. (08/11/2019) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
8. (01/11/2019) Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn Đề án tổ chức, xây dựng Đại đội Dân quân thường trực cấp tỉnh của tỉnh Bình Dương
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,149

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn