Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 04/03/2020 08:49 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 29/02 - 03/03/2020

04/03/2020 08:49 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 29/02 - 03/03/2020.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (20/02/2020) Công văn 6684/CT-TTHT năm 2020 về giao dịch liên kết do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (17/02/2020) Công văn 5811/CT-TTHT năm 2020 về cung cấp thông tin liên quan đến Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh ô tô Thanh Xuân và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại vận tải và dịch vụ Yến Nhi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (31/12/2019) Quyết định 3018/QĐ-UBND năm 2019 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025
4. (31/12/2019) Quyết định 3019/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025"
5. (27/12/2019) Kế hoạch 2915/KH-UBND năm 2019 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn do tỉnh Tây Ninh ban hành
6. (28/10/2019) Kế hoạch 2405/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 73/NQ-CP về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Tây Ninh ban hành
Đầu tư
1. (27/02/2020) Quyết định 307/QĐ-TTg năm 2020 về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (20/02/2020) Công văn 6667/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về góp vốn hợp tác đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (20/02/2020) Công văn 763/TCT-CS năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
4. (06/01/2020) Quyết định 20/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền đến năm 2040 do tỉnh Bình Dương ban hành
5. (30/12/2019) Quyết định 64/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2012/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
6. (27/12/2019) Quyết định 2305/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động 49-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do tỉnh Đắk Nông ban hành
7. (26/12/2019) Quyết định 3907/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070
8. (23/12/2019) Thông tư 20/2019/TT-BLĐTBXH quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, quản lý và pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (20/12/2019) Quyết định 3821/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070
10. (20/12/2019) Quyết định 3823/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đến năm 2040
11. (16/12/2019) Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2019 thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Bình Phước ban hành
12. (12/12/2019) Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2019 về Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
13. (09/12/2019) Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành
14. (23/10/2019) Quyết định 3093/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Thương mại
1. (20/02/2020) Kế hoạch 79/KH-UBND về bảo vệ và phát triển quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn năm 2020 do tỉnh Đắk Nông ban hành
2. (20/02/2020) Công văn 6662/CT-TTHT năm 2020 về ấn định giá bán xe ô tô do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (21/01/2020) Quyết định 138/QĐ-TCHQ năm 2020 quy trình thí điểm về nghiệp vụ quản lý, sử dụng seal định vị điện tử trong giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
4. (06/01/2020) Công văn 129/TCHQ-GSQL năm 2020 về khai báo mã loại hình đối với hàng hóa mua bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử qua biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (02/01/2020) Quyết định 01/QĐ-UBND về giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành
6. (31/12/2019) Quyết định 57/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
7. (13/12/2019) Nghị quyết 97/NQ-HĐND năm 2019 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
8. (13/12/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020
9. (12/12/2019) Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành
10. (06/12/2019) Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành
11. (02/12/2019) Quyết định 1931/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông
12. (23/10/2019) Quyết định 2320/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Xuất nhập khẩu
1. (28/02/2020) Nghị quyết 20/NQ-CP năm 2020 về áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
2. (17/02/2020) Công văn 613/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
3. (03/01/2020) Công văn 75/TCHQ-GSQL năm 2020 triển khai công tác hải quan tại sân bay Phù Cát do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (10/12/2019) Quyết định 3577/QĐ-TCHQ năm 2019 về quy trình thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển tải, sang mạn do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (24/02/2020) Công văn 787/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành
2. (02/01/2020) Công văn 9/BHXH-QLT về tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (27/02/2020) Công văn 642/GDĐT-KHTC năm 2020 về thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (24/02/2020) Công văn 7653/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (24/02/2020) Công văn 7634/CT-TTHT năm 2020 về chi phí bản quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (24/02/2020) Công văn 7638/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (24/02/2020) Công văn 7639/CT-TTHT năm 2020 về biên bản thu hồi hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (24/02/2020) Công văn 788/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
7. (24/02/2020) Công văn 789/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
8. (24/02/2020) Công văn 7635/CT-TTHT năm 2020 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (24/02/2020) Công văn 7651/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (20/02/2020) Công văn 6686/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (20/02/2020) Công văn 6806/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (20/02/2020) Công văn 6683/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn giá trị gia tăng khi viết tin bài tuyên truyền đăng báo do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (20/02/2020) Công văn 6832/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (20/02/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
15. (19/02/2020) Công văn 6275/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (19/02/2020) Công văn 6276/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (18/02/2020) Công văn 6043/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 và cấp mã số thuế người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (17/02/2020) Công văn 617/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
19. (17/02/2020) Công văn 5812/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng và lập hóa đơn đối với Hợp đồng nghiên cứu khoa học do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (17/02/2020) Công văn 5770/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (14/02/2020) Công văn 5771/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (14/02/2020) Công văn 5636/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
23. (14/02/2020) Công văn 5644/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
24. (14/02/2020) Công văn 596/TCT-KK năm 2020 về xử lý số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước của Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 do Tổng cục Thuế ban hành
25. (13/02/2020) Công văn 5456/CT-TTHT năm 2020 chính sách thuế áp dụng với khoản lãi từ tiền gửi có kỳ hạn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
26. (10/02/2020) Công văn 4843/CT-TTHT năm 2020 về lệ phí môn bài đối với tổ chức hành nghề luật sư do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
27. (21/01/2020) Công văn 3453/CT-TTHT năm 2020 về lựa chọn áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi thuế khác nhau do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
28. (12/11/2019) Công văn 13487/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
29. (12/11/2019) Công văn 13497/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
30. (12/11/2019) Công văn 13504/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
31. (12/11/2019) Công văn 13544/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
32. (12/11/2019) Công văn 13547/CT-TTHT về hóa đơn điện tử năm 2019 do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
33. (12/11/2019) Công văn 13558/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
34. (12/11/2019) Công văn 13565/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
35. (12/11/2019) Công văn 13553/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
36. (12/11/2019) Công văn 13566/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
37. (12/11/2019) Công văn 13551/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
38. (11/11/2019) Công văn 13291/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
39. (11/11/2019) Công văn 13296/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
40. (11/11/2019) Công văn 13301/CT-TTHT năm 2019 về việc lập hóa đơn trong hợp đồng mượn tài sản do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
41. (11/11/2019) Công văn 13302/CT-TTHT năm 2019 về lệ phí môn bài, thuế và nguyên tắc kê khai thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
42. (11/11/2019) Công văn 13305/CT-TTHT năm 2019 về cấp hóa đơn lẻ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
43. (11/11/2019) Công văn 13313/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
44. (11/11/2019) Công văn 13316/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
45. (03/09/2010) Thông báo 29/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam và Mô-dăm-bích
Bảo hiểm
1. (21/02/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 16/2003/CT-UB về tăng cường thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội do tỉnh Gia Lai ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (01/03/2020) Nghị định 27/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định 87/2014/NĐ-CP quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
2. (21/02/2020) Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 52-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do tỉnh Ninh Bình ban hành
3. (20/02/2020) Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2020 công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (19/02/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
5. (31/12/2019) Kế hoạch 15301/KH-UBND năm 2019 thực hiện việc chuyển chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, đơn vị và địa phương sang ký hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP do tỉnh Đồng Nai ban hành
6. (23/12/2019) Thông tư 23/2019/TT-BLĐTBXH quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến và nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7. (23/12/2019) Thông tư 19/2019/TT-BLĐTBXH quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật, báo chí và thông tin do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (23/12/2019) Thông tư 21/2019/TT-BLĐTBXH quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực máy tính, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (23/12/2019) Thông tư 22/2019/TT-BLĐTBXH quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10. (13/12/2019) Nghị quyết 100/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
11. (13/12/2019) Nghị quyết 99/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động đối với Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
12. (05/11/2019) Quyết định 1821/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động khi thanh tra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Công nghệ thông tin
1. (26/02/2020) Công văn 1471/VPCP-KSTT năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (24/02/2020) Kế hoạch 84/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Nông năm 2020
3. (10/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương
4. (10/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử liên thông và cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương
5. (25/12/2019) Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và khai thác hệ thống thông báo lưu trú trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lào Cai
6. (28/11/2019) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
7. (15/11/2019) Kế hoạch 2547/KH-UBND năm 2019 về thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn do tỉnh Tây Ninh ban hành
8. (30/10/2019) Quyết định 2352/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh
9. (08/08/2007) Quyết định 2817/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt chương trình phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2007-2010 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Bất động sản
1. (25/02/2020) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ do tỉnh Đắk Nông ban hành
2. (21/02/2020) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do tỉnh An Giang ban hành
3. (19/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
4. (20/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
5. (02/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định
6. (31/12/2019) Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
7. (31/12/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
8. (23/09/2005) Quyết định 3624/2005/QĐ-UBND quy định về hoạt động đo đạc bản đồ và bảo quản, khai thác sử dụng tài liệu trắc địa và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Bộ máy hành chính
1. (28/02/2020) Nghị định 26/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
2. (27/02/2020) Kế hoạch 115/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (26/02/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với cơ quan liên quan trong hoạt động quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4. (24/02/2020) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
5. (21/02/2020) Kế hoạch 78/KH-UBND thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020
6. (21/02/2020) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2020 quán triệt, triển khai Chỉ thị 38-CT/TW về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới do tỉnh Ninh Bình ban hành
7. (20/02/2020) Quyết định 230/QĐ-UBND về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
8. (20/02/2020) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
9. (19/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4 Điều 3 Quyết định 09/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
10. (19/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
11. (19/02/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định 04/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương
12. (19/02/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 05/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
13. (19/02/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
14. (19/02/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
15. (19/02/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 24/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
16. (19/02/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 15/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
17. (19/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định 01/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hải Dương
18. (19/02/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
19. (19/02/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 11/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
20. (19/02/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 12/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
21. (19/02/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 06/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
22. (19/02/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 07/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương
23. (19/02/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương
24. (18/02/2020) Quyết định 168/QĐ-BXD năm 2020 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Xây dựng
25. (14/02/2020) Quyết định 440/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức thuộc ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã
26. (11/02/2020) Quyết định 933/QĐ-BCA-C08 năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
27. (05/02/2020) Quyết định 136/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế, tỉnh Đắk Nông
28. (30/01/2020) Quyết định 123/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019
29. (29/01/2020) Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết về thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng và thành lập các phường, xã thuộc thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
30. (22/01/2020) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bảng mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
31. (20/01/2020) Thông tư 01/2020/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
32. (17/01/2020) Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
33. (16/01/2020) Quyết định 86/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
34. (15/01/2020) Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2019 công tác thông tin đối ngoại tỉnh năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành
35. (14/01/2020) Kế hoạch 68/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
36. (09/01/2020) Quyết định 32/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
37. (07/01/2020) Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
38. (07/01/2020) Quyết định 67/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
39. (03/01/2020) Quyết định 58/QĐ-BCA năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
40. (31/12/2019) Kế hoạch 15245/KH-UBND năm 2019 về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành
41. (31/12/2019) Quyết định 61/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 08 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực An ninh
42. (30/12/2019) Quyết định 3633/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
43. (26/12/2019) Nghị quyết 31/NQ-HĐND về sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019
44. (12/12/2019) Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương
45. (11/12/2019) Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan của Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông
46. (11/12/2019) Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2019 về tổ chức kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
47. (06/12/2019) Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2020
48. (06/12/2019) Nghị quyết 208/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2020
49. (06/12/2019) Quyết định 2677/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
50. (26/11/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý giảng viên kiêm nhiệm tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
51. (26/11/2019) Quyết định 3490/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương
52. (25/11/2019) Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2019 về hoạt động đối ngoại năm 2020 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
53. (22/11/2019) Quyết định 3798/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành
54. (20/11/2019) Quyết định 1888/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
55. (13/11/2019) Quyết định 3369/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương
56. (06/11/2019) Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2019 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
57. (06/11/2019) Quyết định 2396/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành xây dựng tỉnh Tây Ninh
58. (01/11/2019) Quyết định 3486/QĐ-UBND năm 2019 về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021
59. (22/10/2019) Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
60. (04/10/2019) Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương thành lập thị xã Hòa Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
61. (04/10/2019) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2019 về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
62. (02/10/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái
63. (31/07/2019) Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2019 về tán thành Đề án thành lập các phường Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
64. (24/07/2019) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2020
65. (14/04/2017) Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương/ Ủy ban phân dân cấp huyện
Vi phạm hành chính
1. (14/01/2020) Kế hoạch 67/KH-UBND về công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn do tỉnh Tây Ninh ban hành
2. (31/10/2019) Kế hoạch 2438/KH-UBND năm 2019 về cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh cát, sỏi do tỉnh Tây Ninh ban hành
Tài chính nhà nước
1. (25/02/2020) Quyết định 48/QĐ-TANDTC về công bố công khai dự toán năm 2020, quyết toán ngân sách nhà nước 2018 của Tòa án nhân dân tối cao
2. (21/02/2020) Chỉ thị 1040/CT-TCHQ về thực hiện đồng bộ, quyết liệt giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (20/02/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
4. (31/01/2020) Quyết định 173/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 744/QĐ-UBND
5. (08/01/2020) Quyết định 30/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
6. (07/01/2020) Quyết định 18/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Tây Ninh
7. (07/01/2020) Quyết định 17/QĐ-UBND về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Tây Ninh
8. (06/01/2020) Quyết định 18/QĐ-UBND về công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Nông
9. (06/01/2020) Quyết định 17/QĐ-UBND năm 2020 về công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Nông
10. (13/12/2019) Nghị quyết 105/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
11. (09/12/2019) Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Bình Dương ban hành
12. (09/12/2019) Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành
13. (06/12/2019) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Tây Ninh ban hành
14. (06/12/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện quy định về phụ cấp và chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
15. (06/12/2019) Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND quy định về nhiệm vụ chi, nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16. (06/12/2019) Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi đối với huấn luyện viên vận động viên thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17. (05/11/2019) Quyết định 1822/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp do tỉnh Đắk Nông ban hành
18. (25/10/2019) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2019 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Xây dựng - Đô thị
1. (01/03/2020) Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 714/QĐ-TTg phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (12/11/2019) Kế hoạch 2529/KH-UBND năm 2019 về xác lập Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn (giai đoạn 2) do tỉnh Tây Ninh ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (18/02/2020) Quyết định 189/QĐ-BGTVT năm 2020 quy định về tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp bê tông bán mềm do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (13/01/2020) Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình bảo trì hệ thống đường tỉnh do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai quản lý
Giáo dục
1. (01/03/2020) Công văn 476/MT-VP năm 2020 về danh mục những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
2. (27/02/2020) Công văn 586/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (27/02/2020) Công văn 630/GDĐT-VP năm 2020 về tạm ngưng tiếp nhận các đoàn khách nước ngoài đến thăm, giao lưu và làm việc tại cơ sở giáo dục trên địa bàn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (21/02/2020) Công văn 575/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
5. (20/02/2020) Công văn 577/UBND-VX năm 2020 về kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3 năm 2020 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (14/02/2020) Công văn 494/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra do thành phố Hà Nội ban hành
7. (31/12/2019) Quyết định 2920/QĐ-UBND về điều chỉnh ngành nghề đăng ký trong Danh mục lĩnh vực đào tạo sau đại học năm 2019 kèm theo Quyết định 1642/QĐ-UBND về Danh mục lĩnh vực thu hút và Danh mục lĩnh vực đào tạo sau đại học tỉnh Tây Ninh năm 2019
8. (30/12/2019) Thông tư 38/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (02/12/2019) Kế hoạch 595/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình 47-CTr/TU về thực hiện Kết luận 49-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do tỉnh Đắk Nông ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (26/02/2020) Quyết định 472/QĐ-BTNMT năm 2020 về đưa trạm Ra đa thời tiết Quy Nhơn vào hoạt động chính thức do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (14/02/2020) Kế hoạch 71/KH-UBND về phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2020 trên địa bàn do tỉnh Đắk Nông ban hành
3. (07/02/2020) Kế hoạch 25/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
4. (11/11/2019) Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành
5. (09/10/2019) Quyết định 2187/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chí để xem xét, chấp thuận chủ trương cho cơ sở sản xuất gạch đất sét nung được gia hạn thời gian hoạt động công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
6. (14/11/2007) Quyết định 2966/QĐ-UBND năm 2007 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Thể thao - Y tế
1. (20/02/2020) Kế hoạch 690/KH-UBND năm 2020 về dự trữ hàng hóa thiết yếu ứng phó khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra trên địa bàn do tỉnh Bình Dương ban hành
2. (11/02/2020) Công văn 1472/A08-P1 năm 2020 về từ chối nhập cảnh đối với người nước ngoài nhập cảnh từ vùng dịch do virus Corona nCov do Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành
3. (31/12/2019) Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành
Quyền dân sự
1. (15/11/2019) Kế hoạch 2548/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 02/2019/NĐ-CP về Phòng thủ dân sự do tỉnh Tây Ninh ban hành
2. (28/10/2019) Quyết định 3128/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Văn hóa - Xã hội
1. (01/03/2020) Nghị quyết 22/NQ-CP năm 2020 về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường do Chính phủ ban hành
2. (28/02/2020) Quyết định 314/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch "Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (27/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
4. (24/02/2020) Kế hoạch 23/KH-UBND về tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2020 trên địa bàn do tỉnh Tuyên Quang ban hành
5. (22/01/2020) Kế hoạch 742/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do tỉnh Đồng Nai ban hành
6. (20/01/2020) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2020 về thực hiện công tác phòng, chống trẻ em bị bóc lột và lạm dụng ở Châu Âu do tỉnh Tây Ninh ban hành
7. (13/01/2020) Kế hoạch 07/KH-UBND về trợ giúp người khuyết tật năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
8. (08/11/2019) Kế hoạch 2502/KH-UBND năm 2019 về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn do tỉnh Tây Ninh ban hành
Lĩnh vực khác
1. (07/02/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý phát triển nuôi trồng thủy sản, bảo vệ nguồn lợi và phòng chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
2. (20/11/2019) Kế hoạch 2588/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án Quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2035

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,215

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn