Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 21/02/2020 17:08 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 19/02 - 21/02/2020

21/02/2020 17:08 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 19/02 - 21/02/2020.

 
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (19/02/2020) Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (18/02/2020) Chỉ thị 9/CT-TTg năm 2020 về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (05/02/2020) Công văn 367/UBND-KT năm 2020 về triển khai kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do thành phố Hà Nội ban hành
4. (16/01/2020) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5. (15/01/2020) Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã, hộ kinh doanh và đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6. (31/12/2019) Quyết định 3421/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
7. (30/12/2019) Quyết định 2678/QĐ-NHNN năm 2019 Quy chế về Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý
Đầu tư
1. (18/02/2020) Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2020 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/02/2020) Quyết định 266/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (17/02/2020) Công văn 1166/VPCP-CN năm 2020 về tiến độ triển khai Dự án cao tốc Bắc - Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (17/02/2020) Công văn 1173/VPCP-CN năm 2020 về Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (12/02/2020) Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2020 về vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025
6. (15/01/2020) Quyết định 103/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (31/12/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (19/12/2019) Nghị quyết 97/NQ-HĐND năm 2019 về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành
9. (11/12/2019) Quyết định 2490/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2020
10. (02/12/2019) Nghị quyết 92/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành
11. (02/12/2019) Nghị quyết 93/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh Bình Thuận năm 2020
Thương mại
1. (19/02/2020) Quyết định 283/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (15/02/2020) Công văn 1148/VPCP-QHQT năm 2020 về đảm bảo công tác phòng chống dịch không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/02/2020) Thông báo 52/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tác động của tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra, cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (30/01/2020) Kế hoạch 17/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
5. (22/01/2020) Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2020–2030 do tỉnh Bình Thuận ban hành
6. (17/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp cơ quan thẩm định, quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (16/01/2020) Kế hoạch 04/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
8. (15/01/2020) Chương trình 23/CTr-UBND về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Hà Giang ban hành
9. (02/01/2020) Chỉ thị 01/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. (23/12/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
11. (23/12/2019) Nghị quyết 106/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành
12. (09/12/2019) Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2019 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (28/10/2019) Quyết định 3720/QĐ-BVHTTDL năm 2019 về Quy chế quản lý, kinh doanh loại hình căn hộ du lịch và biệt thự du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (11/02/2020) Công văn 763/TCHQ-PC năm 2020 về hướng dẫn xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (11/02/2020) Quyết định 184/QĐ-BTC năm 2020 về bổ sung Danh sách cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (27/12/2019) Quyết định 2673/QĐ-NHNN năm 2019 về Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Ngân hàng Nhà nước
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (09/12/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Bảo hiểm
1. (18/02/2020) Công văn 288/BHXH-QLT năm 2020 về đóng bảo hiểm y tế đối với lao động người nước ngoài do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (13/02/2020) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2020 về tuyển dụng đặc cách giáo viên đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Văn bản 5378/BNV-CCVC
3. (08/01/2020) Quyết định 22/QĐ-BHXH năm 2020 sửa đổi Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (14/02/2020) Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (10/02/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2012/QĐ-UBND Quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận
3. (03/02/2020) Kế hoạch 24/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
4. (16/01/2020) Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
5. (09/01/2020) Quyết định 22/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Tuyên Quang
6. (09/01/2020) Kế hoạch 08/KH-UBND về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
7. (08/01/2020) Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (24/12/2019) Quyết định 2579/QĐ-UBND năm 2019 về giao biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
Công nghệ thông tin
1. (11/02/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
2. (26/12/2019) Kế hoạch 271/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Bất động sản
1. (17/02/2020) Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
2. (13/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3. (07/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
4. (21/01/2020) Nghị quyết 167/2020/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
5. (02/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về hạn mức công nhận đất nông nghiệp do tự khai hoang; mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
6. (27/12/2019) Quyết định 2792/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
7. (27/12/2019) Quyết định 2793/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
8. (27/12/2019) Quyết định 2794/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
9. (27/12/2019) Quyết định 2795/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
10. (20/12/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Dịch vụ pháp lý
1. (05/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
2. (16/01/2020) Kế hoạch 03/KH-UBND về công tác pháp chế tỉnh Tuyên Quang năm 2020
3. (26/12/2019) Kế hoạch 270/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
4. (26/12/2019) Kế hoạch 273/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 -2022” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Bộ máy hành chính
1. (18/02/2020) Kế hoạch 550/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020
2. (18/02/2020) Kế hoạch 558/KH-UBND năm 2020 triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3. (17/02/2020) Công văn 1179/VPCP-KGVX năm 2020 báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em của Chính phủ gửi Đoàn Giám sát Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (15/02/2020) Hướng dẫn 10-HD/UBKTTW năm 2020 về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng và cấp cơ sở trong Công an nhân dân do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
5. (14/02/2020) Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW năm 2020 về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
6. (14/02/2020) Hướng dẫn 08-HD/UBKTTW năm 2020 về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
7. (14/02/2020) Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
8. (14/02/2020) Hướng dẫn 11-HD/UBKTTW năm 2020 về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
9. (14/02/2020) Thông báo 51/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thống kê do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (13/02/2020) Kế hoạch 482/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
11. (11/02/2020) Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
12. (11/02/2020) Quyết định 287/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
13. (10/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực giáo dục và đào tạo
14. (07/02/2020) Kế hoạch 607/KH-UBND năm 2020 về tiếp tục thực hiện chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của một số dịch vụ hành chính công cho bưu điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
15. (05/02/2020) Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
16. (04/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
17. (31/01/2020) Kế hoạch 16/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
18. (21/01/2020) Kế hoạch 06/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020
19. (21/01/2020) Quyết định 08/QĐ-UBND về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
20. (17/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về xét chọn, trao Giải thưởng Trương Vĩnh Ký do tỉnh Bến Tre ban hành
21. (14/01/2020) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
22. (14/01/2020) Kế hoạch 31/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020
23. (13/01/2020) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
24. (09/01/2020) Quyết định 156/QĐ-UBND năm 2020 về Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
25. (09/01/2020) Kế hoạch 15/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
26. (09/01/2020) Kế hoạch 16/KH-UBND thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
27. (08/01/2020) Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh, kiểm tra mặt hàng xăng dầu lưu thông trên thị trường tỉnh An Giang
28. (08/01/2020) Quyết định 78/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
29. (08/01/2020) Quyết định 52/QĐ-UBND về phân bổ biên chế, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020
30. (08/01/2020) Quyết định 74/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
31. (08/01/2020) Quyết định 75/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông và Vận tải thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
32. (08/01/2020) Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
33. (08/01/2020) Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025” do tỉnh Tuyên Quang ban hành
34. (07/01/2020) Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng người làm việc của: Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang
35. (07/01/2020) Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
36. (06/01/2020) Quyết định 21/QĐ-UBND năm 2020 về xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của các Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố do tỉnh Hòa Bình ban hành
37. (31/12/2019) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
38. (27/12/2019) Quyết định 3361/QĐ-UBND năm 2019 về chuyển thôn, khu phố tại các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019-2021
39. (26/12/2019) Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2019 về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020
40. (26/12/2019) Kế hoạch 272/KH-UBND năm 2019 về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
41. (25/12/2019) Quyết định 5395/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh
42. (25/12/2019) Quyết định 2604/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
43. (25/12/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Điện Biên
44. (19/12/2019) Quyết định 5342/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
45. (19/12/2019) Nghị quyết 104/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
46. (19/12/2019) Nghị quyết 105/NQ-HĐND năm 2019 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X
47. (19/12/2019) Nghị quyết 95/NQ-HĐND năm 2019 về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 của tỉnh Bình Thuận
48. (19/12/2019) Nghị quyết 96/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2019-2021
49. (18/12/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2016/QĐ-UBND quy định về chúc thọ, mừng thọ và trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
50. (17/12/2019) Quyết định 2526/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
51. (17/12/2019) Kế hoạch 4819/KH-UBND năm 2019 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020
52. (17/12/2019) Quyết định 3251/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
53. (16/12/2019) Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030
54. (09/12/2019) Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND về bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
55. (02/12/2019) Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La
56. (11/09/2019) Nghị quyết 88/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019-2021
57. (25/07/2019) Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
58. (22/07/2019) Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
59. (20/08/2007) Chỉ thị 07/2007/CT-UBND thực hiện Luật Cư trú và quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
60. (05/04/2006) Quyết định 06/2006/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Trách nhiệm hình sự
1. (10/02/2020) Thông tư 14/2020/TT-BCA quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Tài chính nhà nước
1. (17/02/2020) Quyết định 268/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2020-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/02/2020) Thông tư 02/2020/TT-BTTTT quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (14/02/2020) Công văn 1128/VPCP-CN năm 2020 về điều chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (12/02/2020) Quyết định 432/QĐ-UBND năm 2020 bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (07/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận
6. (22/01/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
7. (17/01/2020) Kế hoạch 05/KH-UBND về thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. (16/01/2020) Kế hoạch 34/KH-UBND về triển khai công tác Bồi thường Nhà nước năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
9. (15/01/2020) Quyết định 119/QĐ-UBND về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
10. (31/12/2019) Quyết định 3399/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
11. (09/12/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý kèm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND
12. (02/12/2019) Nghị quyết 91/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bình Thuận năm 2020
13. (28/12/2018) Quyết định 2447/QĐ-BTC năm 2018 quy định danh mục tài sản cố định có nguyên giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng tại các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (14/02/2020) Công văn 1133/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý vi phạm liên quan đến mương thoát nước Phan Kế Bính, Nghĩa Đô trên địa bàn thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/02/2020) Công văn 418/BXD-QLN năm 2020 về tăng cường phòng chống dịch do nCoV gây ra tại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
3. (27/12/2019) Quyết định 3234/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030
4. (13/04/2007) Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND về đặt tên đường Trung tâm thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
Giao thông - Vận tải
1. (06/02/2020) Kế hoạch 13/KH-UBND về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
2. (31/12/2019) Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (24/12/2019) Quyết định 2582/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án Xây dựng giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025
Giáo dục
1. (13/02/2020) Công văn 406/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (13/02/2020) Quyết định 411/QĐ-BGDĐT năm 2020 về giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (13/02/2020) Kế hoạch 18/KH-UBND về củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
4. (12/02/2020) Công văn 180/MT-VP năm 2020 về góp ý nội dung phòng chống dịch nCoV trong trường học do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
5. (30/01/2020) Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. (03/01/2020) Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” do tỉnh Hòa Bình ban hành
7. (31/12/2019) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. (26/12/2019) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2019 về biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện nội dung tài liệu giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (14/02/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác và trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
2. (14/02/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3. (14/02/2020) Quyết định 259/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (22/01/2020) Quyết định 144/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
5. (16/01/2020) Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020
6. (09/01/2020) Kế hoạch 5/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 55-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
7. (19/12/2019) Nghị quyết 98/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác do tỉnh Bình Thuận ban hành
Thể thao - Y tế
1. (19/02/2020) Quyết định 468/QĐ-BYT năm 2020 về hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (14/02/2020) Công văn 1145/VPCP-KGVX năm 2020 thực hiện việc cách ly người nghi nhiễm COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/02/2020) Công văn 158/QLD-KD năm 2020 về công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam do Cục Quản lý dược ban hành
4. (07/02/2020) Quyết định 282/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
5. (05/02/2020) Kế hoạch 590/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
6. (04/02/2020) Công văn 358/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do thành phố Hà Nội ban hành
7. (02/02/2020) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên địa bàn thành phố Hà Nội
8. (31/01/2020) Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Thành phố Hà Nội ban hành
9. (17/12/2019) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người “Cỗ đặt” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Văn hóa - Xã hội
1. (10/02/2020) Quyết định 304/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành
2. (07/01/2020) Kế hoạch 03/KH-UBND về tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô trong năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
3. (07/01/2020) Kế hoạch 3/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình hành động 29-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý do tỉnh Hòa Bình ban hành
4. (02/01/2020) Quyết định 18/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025
5. (28/12/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về chăm lo Tết Canh Tý 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (26/12/2019) Kế hoạch 286/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do tỉnh Đồng Tháp ban hành
7. (24/12/2019) Quyết định 2581/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bắc Kạn
8. (18/12/2019) Quyết định 2547/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Văn nghệ thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Lĩnh vực khác
1. (13/02/2020) Kế hoạch 15/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. (21/01/2020) Quyết định 192/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020
3. (21/01/2020) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2020 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, giai đoạn 2015-2020 do tỉnh An Giang ban hành
4. (07/01/2020) Quyết định 03/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2019-2020
5. (13/12/2019) Quyết định 2510/QĐ-UBND năm 2019 về Phương án sản xuất vụ Xuân năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,018

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn