Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 07/02/2020 17:25 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 05/02 - 07/02/2020

07/02/2020 17:25 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 05/02 - 07/02/2020.

 
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (02/02/2020) Công văn 403/BYT-TB-CT năm 2020 về danh sách Công ty sản xuất khẩu trang y tế, trang phục phòng, chống dịch 2019-nCoV do Bộ Y tế ban hành
2. (31/01/2020) Công văn 691/VPCP-CN năm 2020 về khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (21/01/2020) Công văn 510/TCHQ-TXNK năm 2020 triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (16/01/2020) Công văn 209/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
5. (15/01/2020) Công văn 2114/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế khi chuyển nhượng vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (09/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu
7. (07/01/2020) Công văn 76/TCT-KK năm 2020 về hóa đơn doanh nghiệp giải thể do Tổng cục Thuế ban hành
8. (30/12/2019) Quyết định 57/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở đầu tư, kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự; cá nhân, tổ chức hoạt động hụi, họ, biêu, phường phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
9. (30/12/2019) Công văn 97391/CT-TTHT năm 2019 về cung cấp thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội, MST: 0104798552 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (12/12/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với Cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, các hình thức kinh doanh tài chính “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
11. (12/12/2019) Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025
12. (06/12/2019) Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025
Đầu tư
1. (03/02/2020) Nghị quyết 07/NQ-CP năm 2020 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Chính phủ ban hành
2. (03/02/2020) Công văn 724/VPCP-CN năm 2020 về Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (31/01/2020) Công văn 686/VPCP-QHQT năm 2020 về Dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt Nam tại tỉnh Hủa Phăn, sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (31/01/2020) Công văn 146/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (31/01/2020) Công văn 147/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (22/01/2020) Công văn 3663/CT-TTHT năm 2020 về miễn thuế nhà thầu theo Hiệp định hàng không do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (21/01/2020) Công văn 3338/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ nâng cấp hệ thống thu tín hiệu vệ tinh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (21/01/2020) Công văn 3353/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế Nhà thầu đối với cá nhân kinh doanh nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (15/01/2020) Công văn 1968/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp ở ngoài Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (15/01/2020) Công văn 1969/CT-TTHT năm 2020 về tỷ giá xác định doanh thu tính thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (31/12/2019) Công văn 5590/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
12. (06/12/2019) Nghị quyết 44/2019/NQ-HĐND về bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ do tỉnh Hà Nam ban hành
13. (06/12/2019) Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 3) do tỉnh Hậu Giang ban hành
14. (06/12/2019) Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND về danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020
15. (14/11/2019) Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận do tỉnh Phú Thọ ban hành
16. (31/10/2019) Quyết định 1669/QĐ-BKHĐT năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
17. (22/12/2017) Quyết định 3577/QĐ-UBND năm 2017 về giao chi tiết đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Trị ban hành
Thương mại
1. (02/02/2020) Thông báo 35/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 31 tháng 01 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (30/01/2020) Công điện 122a/CĐ-TTg về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (17/01/2020) Quyết định 86/QĐ-BTP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
4. (17/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 2307/2016/QĐ-UBND
5. (15/01/2020) Công văn 1961/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng của dịch vụ quảng cáo tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (15/01/2020) Công văn 1966/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (09/01/2020) Quyết định 73/QĐ-BYT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8. (30/12/2019) Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
9. (30/12/2019) Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (26/12/2019) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND quy định về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11. (12/12/2019) Công văn 92946/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động khuyến mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (06/12/2019) Nghị quyết 38/2019/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Hà Nam ban hành
13. (06/12/2019) Nghị quyết 31/2019/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Quảng Trị ban hành
14. (06/12/2019) Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
15. (06/12/2019) Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Xuất nhập khẩu
1. (18/12/2019) Công văn 94420/CT-TTHT năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (22/01/2020) Quyết định 119/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2. (20/01/2020) Quyết định 97/QĐ-NHNN về Kế hoạch hoạt động kiểm soát và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3. (20/01/2020) Quyết định 98/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
4. (20/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
5. (15/01/2020) Công văn 1964/CT-TTHT năm 2020 về xác định chi phí lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (13/01/2020) Công văn 1524/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi tiền gửi tiết kiệm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (22/01/2020) Công văn 3662/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (22/01/2020) Công văn 3664/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (22/01/2020) Công văn 3700/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (21/01/2020) Công văn 323/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
5. (21/01/2020) Công văn 324/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
6. (21/01/2020) Công văn 325/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế đối với nhà ở xã hội do Tổng cục Thuế ban hành
7. (21/01/2020) Công văn 326/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
8. (21/01/2020) Công văn 3334/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (21/01/2020) Công văn 3335/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (21/01/2020) Công văn 3351/CT-TTHT năm 2020 về chi phí thuê văn phòng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (21/01/2020) Công văn 3339/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (21/01/2020) Công văn 3341/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với giao dịch hoán đổi và mua bán chứng chỉ quỹ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (21/01/2020) Công văn 3207/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (21/01/2020) Công văn 3214/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hệ bia bắn phục vụ bắn thử nghiệm và hồ sơ bổ sung tài liệu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (21/01/2020) Công văn 3342/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đã thanh toán do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (20/01/2020) Công văn 2991/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (20/01/2020) Công văn 2993/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (17/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
19. (17/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2020
20. (15/01/2020) Công văn 204/TCT-DNNCN năm 2020 về hoàn thuế thu nhập cá nhân bổ sung do Tổng cục Thuế ban hành
21. (15/01/2020) Công văn 1957/CT-TTHT năm 2020 về chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (15/01/2020) Công văn 1963/CT-TTHT năm 2020 về tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
23. (15/01/2020) Công văn 1970/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với đề tài nghiên cứu khoa học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
24. (15/01/2020) Công văn 1971/CT-TTHT năm 2020 về chênh lệch khi đánh giá lại bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
25. (15/01/2020) Công văn 1967/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
26. (15/01/2020) Công văn 1965/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng và xác định chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
27. (15/01/2020) Công văn 2113/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
28. (14/01/2020) Công văn 176/TCT-DNNCN năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
29. (14/01/2020) Công văn 182/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
30. (14/01/2020) Công văn 183/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ quan trắc môi trường do Tổng cục Thuế ban hành
31. (14/01/2020) Công văn 185/TCT-CS năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
32. (13/01/2020) Công văn 1397/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
33. (13/01/2020) Công văn 1396/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về chính sách thuế và hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
34. (13/01/2020) Công văn 1394/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn hàng hóa vay mượn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
35. (10/01/2020) Công văn 1237/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
36. (10/01/2020) Công văn 1238/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
37. (10/01/2020) Công văn 1239/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
38. (10/01/2020) Công văn 1254/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
39. (10/01/2020) Công văn 1305/CT-TTHT năm 2020 về chính sách hoàn thuế và khấu trừ thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
40. (10/01/2020) Công văn 1236/CT-TTHT năm 2020 về việc miễn đóng dấu trên hóa đơn bán hàng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
41. (08/01/2020) Công văn 112/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
42. (07/01/2020) Công văn 69/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
43. (07/01/2020) Công văn 70/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
44. (03/01/2020) Công văn 31/TCT-TTKT năm 2020 về khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn bỏ sót do Tổng cục Thuế ban hành
45. (02/01/2020) Công văn 02/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
46. (02/01/2020) Công văn 03/TCT-CS năm 2020 về việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
47. (31/12/2019) Quyết định 82/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định
48. (31/12/2019) Công văn 5611/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử đối với hệ thống thu phí tự động một dừng do Tổng cục Thuế ban hành
49. (31/12/2019) Công văn 5612/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
50. (31/12/2019) Công văn 5625/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế đối với nhà ở xã hội do Tổng cục Thuế ban hành
51. (31/12/2019) Công văn 5596/TCT-DNNCN năm 2019 hướng dẫn về chính sách thuế đối với hộ gia đình, cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
52. (31/12/2019) Công văn 5613/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
53. (31/12/2019) Công văn 5614/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
54. (31/12/2019) Công văn 5617/TCT-CS năm 2019 vướng mắc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn do Tống cục Thuế ban hành
55. (31/12/2019) Công văn 5623/TCT-CS năm 2019 về xác định thời điểm tính tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
56. (31/12/2019) Công văn 5627/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
57. (30/12/2019) Công văn 5559/TCT-KK năm 2019 về thủ tục đăng ký thuế khi sáp nhập địa bàn chính do Tổng cục Thuế ban hành
58. (30/12/2019) Công văn 97435/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với chi phí tiền thuê đất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
59. (30/12/2019) Công văn 97446/CT-TTHT năm 2019 về miễn thuế khi chuyên gia nước ngoài mua xe ô tô tại Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
60. (30/12/2019) Công văn 97454/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khoản thu phí dịch vụ quản lý tòa nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
61. (30/12/2019) Công văn 97497/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
62. (30/12/2019) Công văn 97458/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
63. (30/12/2019) Công văn 97494/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
64. (30/12/2019) Công văn 97627/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
65. (30/12/2019) Công văn 97428/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
66. (30/12/2019) Công văn 97628/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng khuyến mại do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
67. (30/12/2019) Công văn 97637/CT-TTHT năm 2019 về trích lập dự phòng và xử lý nợ phải thu khó đòi do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
68. (30/12/2019) Công văn 97639/CT-TTHT năm 2019 về xử lý đối với hóa đơn viết sai địa chỉ mua hàng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
69. (27/12/2019) Công văn 96741/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
70. (27/12/2019) Công văn 97175/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
71. (27/12/2019) Công văn 96977/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn tự in do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
72. (26/12/2019) Công văn 96643/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản phí hỗ trợ nhận được từ công ty bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
73. (26/12/2019) Công văn 96644/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản chi thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm nhân thọ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
74. (20/12/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
75. (18/12/2019) Công văn 94418/CT-TTHT năm 2019 về viết tắt địa chỉ trên hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
76. (10/12/2019) Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
77. (06/12/2019) Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá cụ thể đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
78. (04/10/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
79. (31/01/2019) Công văn 368/TCT-KK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh lĩnh vực xây dựng lắp đặt do Tổng cục Thuế ban hành
80. (24/07/2007) Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND thông qua tỷ lệ trích để lại đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
Chứng khoán
1. (02/01/2020) Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2020 về Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành
2. (02/01/2020) Quyết định 03/QĐ-VSD năm 2020 về Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành
3. (02/01/2020) Quyết định 04/QĐ-VSD năm 2020 về Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
4. (02/01/2020) Quyết định 05/QĐ-VSD năm 2020 về Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
5. (02/01/2020) Quyết định 06/QĐ-VSD năm 2020 về Quy chế hoạt động thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành
6. (02/01/2020) Quyết định 01/QĐ-VSD năm 2020 về Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
7. (24/12/2019) Quyết định 213/QĐ-VSD năm 2019 quy định về tổ chức cung cấp dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
8. (05/06/2019) Quyết định 345/QĐ-SGDHN năm 2019 sửa đổi Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Bảo hiểm
1. (22/01/2020) Kế hoạch 262/KH-BHXH năm 2020 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (30/12/2019) Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (06/12/2019) Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo khi mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
4. (06/12/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
5. (04/12/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
Kế toán - Kiểm toán
1. (20/01/2020) Chỉ thị 134/CT-KTNN về tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 do Kiểm toán Nhà nước ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (05/02/2020) Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (04/02/2020) Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2020 về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (31/01/2020) Công văn 123/TTg-KGVX năm 2020 về gia hạn thực hiện nội dung đào tạo thí điểm theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc và Đức tại Quyết định 371/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (12/12/2019) Nghị quyết 282/2019/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 3, Điều 3 Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng kèm theo Nghị quyết 107/2017/NQ-HĐND
5. (06/12/2019) Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 134/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
6. (05/12/2019) Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 16 thủ tục hành chính mới thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; 17 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
7. (05/11/2019) Quyết định 3411/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Công nghệ thông tin
1. (31/01/2020) Quyết định 61/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Trung tâm Thông tin do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (21/01/2020) Quyết định 111/QĐ-BTTTT năm 2020 về công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (20/01/2020) Quyết định 94/QĐ-BTTTT năm 2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (06/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
5. (30/12/2019) Quyết định 4803/QĐ-BVHTTDL năm 2019 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bất động sản
1. (22/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về mức thu và sử dụng nguồn thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2. (21/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020
3. (20/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
4. (16/01/2020) Quyết định 62/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các Cảng vụ Hàng hải: thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (16/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
6. (31/12/2019) Quyết định 53/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
7. (27/12/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024
8. (27/12/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng công trình - Phần nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
9. (20/12/2019) Quyết định 55/2019/QĐ-UBND quy định hệ số điều giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
10. (20/12/2019) Quyết định 56/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
11. (20/12/2019) Quyết định 56/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020
12. (18/12/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
13. (16/12/2019) Quyết định 61/2019/QĐ-UBND về đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định
14. (06/12/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND về tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã cho ngân sách xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 do tỉnh Long An ban hành
15. (06/12/2019) Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024
16. (05/12/2019) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
17. (29/11/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 274/2016/QĐ-UBND quy định miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Dịch vụ pháp lý
1. (20/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chí, cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2. (25/12/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Bộ máy hành chính
1. (04/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực cai nghiện ma túy do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành
2. (03/02/2020) Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam
3. (03/02/2020) Quyết định 64/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Địa phương I do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (01/02/2020) Công văn 710/VPCP-NN năm 2020 về dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (31/01/2020) Quyết định 62/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Chính sách Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
6. (31/01/2020) Quyết định 172/QĐ-TTg năm 2020 thành lập Tổ công tác về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (30/01/2020) Quyết định 246/QĐ-BTNMT năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019
8. (30/01/2020) Quyết định 173/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quy định chi tiết hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần
9. (30/01/2020) Chỉ thị 88/CT-BQP năm 2020 về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành Luật tiếp cận thông tin trong Bộ Quốc phòng
10. (22/01/2020) Quyết định 218/QĐ-BTNMT năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường
11. (22/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 91/1999/QĐ-UB về Điều lệ Khu công nghiệp Sa Đéc do tỉnh Đồng Tháp ban hành
12. (21/01/2020) Quyết định 69/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch xây dựng các nghị định hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
13. (20/01/2020) Quyết định 93/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 3 Quyết định 1288/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
14. (20/01/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (20/01/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (20/01/2020) Quyết định 56/QĐ-BXD năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2019
17. (20/01/2020) Kế hoạch 299/KH-BVHTTDL về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18. (17/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2427/2010/QĐ-UBND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
19. (17/01/2020) Hướng dẫn 15/HD-VKSTC về công tác thi đua và đề nghị khen thưởng, xét tặng kỷ niệm chương năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
20. (17/01/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện, thành phố Hồ Chí Minh
21. (17/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản do huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (10/01/2020) Nghị quyết 855/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
23. (10/01/2020) Nghị quyết 856/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
24. (10/01/2020) Nghị quyết 857/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An và các phường thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
25. (10/01/2020) Nghị quyết 858/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nam Định do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
26. (10/01/2020) Nghị quyết 859/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Gia Lai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
27. (10/01/2020) Nghị quyết 860/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
28. (10/01/2020) Nghị quyết 861/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
29. (10/01/2020) Nghị quyết 862/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Bình do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
30. (10/01/2020) Nghị quyết 871/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Yên Bái do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
31. (10/01/2020) Nghị quyết 872/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hải Phòng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
32. (10/01/2020) Nghị quyết 864/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
33. (10/01/2020) Nghị quyết 865/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng và các phường, xã thuộc thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
34. (10/01/2020) Nghị quyết 866/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lai Châu do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
35. (10/01/2020) Nghị quyết 867/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
36. (10/01/2020) Nghị quyết 868/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
37. (10/01/2020) Nghị quyết 869/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hậu Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
38. (10/01/2020) Nghị quyết 870/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tiền Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
39. (04/01/2020) Quyêt định 20/QĐ-TTg năm 2020 về công nhận 06 xã An toàn khu tại tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
40. (27/12/2019) Quyết định 2657/QĐ-NHNN năm 2019 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
41. (27/12/2019) Thông tư 80/2019/TT-BCA hướng dẫn thực hiện Điều 7, Điều 8 Nghị định 105/2015/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Cảnh sát môi trường do Bộ Công an ban hành
42. (25/12/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành
43. (23/12/2019) Kế hoạch 297/KH-UBND năm 2019 triển khai hoạt động đối ngoại năm 2020 của tỉnh Hà Giang
44. (12/12/2019) Nghị quyết 277/2019/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
45. (12/12/2019) Nghị quyết 278/2019/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc ở tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
46. (12/12/2019) Nghị quyết 279/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 159/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ do thành phố Đà Nẵng ban hành
47. (12/12/2019) Nghị quyết 280/2019/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 160/2018/NQ-HĐND quy định chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng làm việc tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng
48. (10/12/2019) Thông tư 18/2019/TT-BKHCN quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
49. (06/12/2019) Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 136/2014/NQ-HĐND và 04/2016/NQ-HĐND do tỉnh Đắk Lắk ban hành
50. (06/12/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Long An được kèm theo Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND
51. (06/12/2019) Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre
52. (06/12/2019) Nghị quyết 25/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre dôi dư do thực hiện nhập xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố và thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP
53. (06/12/2019) Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa IX
54. (06/12/2019) Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
55. (06/12/2019) Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND quy định về số lượng và mức trợ cấp cho lực lượng Dân quân tự vệ, Công an viên ở xã, phường, thị trấn và mức bồi dưỡng cho các tổ chức đoàn thể ở ấp, khu vực do tỉnh Hậu Giang ban hành
56. (06/12/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND về quy định chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An
57. (22/11/2019) Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 07 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 12 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
58. (12/11/2019) Quyết định 3443/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
59. (05/11/2019) Quyết định 3391/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa
60. (21/03/2019) Quyết định 616/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
61. (28/12/2018) Quyết định 4846/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2019
62. (07/12/2018) Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2018 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa - thể thao, sự nghiệp khác và tổ chức Hội năm 2016, 2017 và 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
63. (13/12/2017) Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
64. (16/11/2017) Quyết định 2299/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
65. (09/04/2009) Quyết định 139/2009/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
66. (26/12/2006) Quyết định 4704/2006/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35/2006/CT-TTg "về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý" do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
67. (21/06/2006) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2006 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
68. (18/07/2005) Chỉ thị 20/2005/CT-UBND về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bà Ria -Vũng Tàu
Vi phạm hành chính
1. (21/01/2020) Kế hoạch 458/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
Tài chính nhà nước
1. (17/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2015/QĐ-UBND quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
2. (17/01/2020) Quyết định 182/QĐ-BQP năm 2020 về điều chỉnh danh mục tài sản công mua sắm trong nước theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung và đơn vị thực hiện ký thỏa thuận khung trong Bộ Quốc phòng
3. (31/12/2019) Quyết định 4036/QĐ-BCT năm 2019 về Biểu giá chi phí tránh được năm 2020 do Bộ Công thương ban hành
4. (25/12/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (20/12/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên
6. (13/12/2019) Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2019 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành
7. (12/12/2019) Nghị quyết 276/2019/NQ-HĐND quy định về đối tượng, mức quà tặng nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm đối với Người có công với cách mạng và thân nhân, đại diện gia đình Người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
8. (12/12/2019) Nghị quyết 275/2019/NQ-HĐND quy định về đối tượng, mức quà tặng nhân dịp tết Nguyên đán hằng năm đối với Người có công với cách mạng, thân nhân, đại diện gia đình người có công với cách mạng, đối tượng đặc thù và đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
9. (10/12/2019) Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10. (10/12/2019) Nghị quyết 214/2019/NQ-HĐND thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
11. (09/12/2019) Nghị quyết 46/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12. (07/12/2019) Nghị quyết 152/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
13. (06/12/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng công tác sao in đề, ra đề, tổ chức coi thi, chấm thi các kỳ thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
14. (06/12/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND quy định về khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập được lựa chọn thí điểm đến năm 2020, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
15. (06/12/2019) Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020
16. (06/12/2019) Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách đãi ngộ đối với lực lượng tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật; huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Bạc Liêu
17. (06/12/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu
18. (06/12/2019) Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre
19. (06/12/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2017
20. (06/12/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
21. (06/12/2019) Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
22. (06/12/2019) Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường cho các cấp ngân sách thuộc tỉnh Đắk Lắk
23. (05/12/2019) Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ dinh dưỡng, tiền thưởng, đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
24. (02/12/2019) Nghị quyết 83/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020
25. (02/12/2019) Nghị quyết 84/2019/NQ-HĐND về định mức chi hoạt động cho đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới năm 2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành
26. (28/12/2018) Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Phụ lục kèm theo Quyết định 1170/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các tổ chức, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Lần 2)
Xây dựng - Đô thị
1. (31/01/2020) Công văn 683/VPCP-CN năm 2020 về Đề án phát triển cảng thủy nội địa phục vụ phát triển du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/01/2020) Quyết định 58/QĐ-BXD năm 2020 về Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
3. (20/01/2020) Quyết định 66/QĐ-BXD năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tư xây dựng Khu Trung tâm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc do Bộ Xây dựng ban hành
4. (17/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2012/QĐ-UBND và 35/2015/QĐ-UBND quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5. (12/12/2019) Nghị quyết 274/2019/NQ-HĐND về đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019
6. (06/12/2019) Nghị quyết 43/2019/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
7. (06/12/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND quy định về đối tượng cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đối với hộ gia đình định cư hợp pháp thuộc khu vực đô thị (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Long An
8. (06/12/2019) Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
9. (06/12/2019) Nghị quyết 25/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Giao thông - Vận tải
1. (03/02/2020) Thông báo 37/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Trưởng ban Thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia tại Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/01/2020) Thông tư 01/2020/TT-BGTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (20/12/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương
4. (06/12/2019) Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND về Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
5. (08/07/2015) Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 994/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Giáo dục
1. (02/02/2020) Công văn 291/GDĐT-VP năm 2020 về cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (02/02/2020) Công văn 318/SGDĐT-VP năm 2020 về cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (03/02/2020) Quyết định 174/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/02/2020) Công văn 711/VPCP-NN năm 2020 về báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về thực hiện chính sách pháp luật thực thi Công ước CITES do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (12/12/2019) Quyết định 2041/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Phú Yên
4. (05/10/2005) Chỉ thị 29/2005/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thể thao - Y tế
1. (05/02/2020) Công văn 953/QLD-KD năm 2020 về sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra do Cục Quản lý dược ban hành
2. (04/02/2020) Công văn 108/KCB-QLCL&CĐT năm 2020 hướng dẫn tạm thời về xét nghiệm chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
3. (03/02/2020) Công văn 164/TTg-KGVX năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (03/02/2020) Công văn 380/TCT-TTHT năm 2020 thực hiện biện pháp phòng, chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona khi tiếp xúc với người nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành
5. (03/02/2020) Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (nCoV) do Bộ Xây dựng ban hành
6. (01/02/2020) Công văn 104/KCB-NV năm 2020 về bảo đảm trang bị Trang thiết bị_Thuốc_Vật tư tiêu hao cho đơn vị cách ly điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
7. (01/02/2020) Công văn 401/BYT-DP năm 2020 về tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV do Bộ Y tế ban hành
8. (01/02/2020) Công văn 393/BYT-KCB năm 2020 về gửi thông tin bệnh viện và số đường dây nóng điều trị người bệnh nghi nCoV do Bộ Y tế ban hành
9. (01/02/2020) Công văn 398/BYT-KHTC năm 2020 về bảo đảm hậu cần cho công tác phòng, chống dịch nCoV tại địa phương do Bộ Y tế ban hành
10. (01/02/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do tỉnh Hòa Bình ban hành
11. (31/01/2020) Công văn 280/BHXH-CSYT năm 2020 về phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm virus Corona do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
12. (31/01/2020) Công văn 862/QLD-KD năm 2020 về đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCOV gây ra do Cục Quản lý dược ban hành
13. (31/01/2020) Công văn 267/BTTTT-TTCS năm 2020 về tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
14. (31/01/2020) Công văn 369/BYT-TT-KT năm 2020 về tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV do Bộ Y tế ban hành
15. (31/01/2020) Quyết định 237/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Bộ Y tế ban hành
16. (31/01/2020) Công văn 380/BYT-TT-KT năm 2020 về tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV do Bộ Y tế ban hành
17. (31/01/2020) Kế hoạch 51/KH-BGDĐT về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Cô-rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
18. (31/01/2020) Công văn 72/DP-DT năm 2020 về tăng cường giám sát tại cửa khẩu và triển khai in, phát poster, tờ rơi, tờ khai y tế tại cửa khẩu do Cục Y tế dự phòng ban hành
19. (31/01/2020) Công văn 390/BYT-TB-CT năm 2020 về đảm bảo cung cấp đủ vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh nCoV do Bộ Y tế ban hành
20. (31/01/2020) Công điện 393/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
21. (30/01/2020) Công văn 300/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
22. (28/01/2020) Công văn 335/LĐTBXH-VP năm 2020 về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
23. (22/01/2020) Công văn 825/QLD-GT năm 2020 về bình ổn giá thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
24. (21/01/2020) Công văn 322/BYT-QLD năm 2020 về cập nhật thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế ban hành
25. (21/01/2020) Quyết định 207/QĐ-BYT năm 2020 công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 24 do Bộ Y tế ban hành
26. (14/01/2020) Công văn 279/QLD-CL năm 2020 công bố đợt 30 Danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
27. (26/12/2019) Quyết định 5992/QĐ-BYT năm 2019 về phê duyệt Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc trẻ sơ sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
28. (26/12/2019) Quyết định 56/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 34/2018/QĐ-UBND Quy định chế độ tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh Hòa Bình
Văn hóa - Xã hội
1. (04/02/2020) Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2020 về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/01/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về Công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (31/12/2019) Thông tư 15/2019/TT-BVHTTDL quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (26/12/2019) Thông tư 29/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (06/12/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND quy định về tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 923

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn