Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 04/02/2020 17:28 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 01/02 - 04/02/2020

04/02/2020 17:28 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 01/02 - 04/02/2020.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (20/01/2020) Thông báo 25/TB-VPCP về phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
3. (25/12/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
4. (19/12/2019) Công văn 7848/TCHQ-TXNK năm 2019 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (06/12/2019) Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
6. (02/12/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
7. (18/10/2019) Quyết định 1688/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận
Đầu tư
1. (23/01/2020) Công văn 647/VPCP-CN năm 2020 về thẩm định dự án vận tải hàng không Cánh Diều do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (22/01/2020) Công văn 117/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (22/01/2020) Công văn 624/VPCP-CN năm 2020 về triển khai Dự án đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh tại thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (22/01/2020) Quyết định 55/QĐ-UBDT về giao Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2020 cho Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng do Ủy ban Dân tộc ban hành
5. (21/01/2020) Quyết định 141/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (20/01/2020) Quyết định 139/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (17/01/2020) Quyết định 132/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (17/01/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 kèm theo Quyết định 29/2016/QĐ-UBND
9. (03/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm của tỉnh Sóc Trăng
10. (31/12/2019) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
11. (23/12/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ tại Tiết a Điểm 5.1 Khoản 5 Điều 9 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 06/2018/QĐ-UBND
12. (23/12/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
13. (20/12/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương
14. (20/12/2019) Công văn 7912/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc loại hàng hóa trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (17/12/2019) Công văn 7775/TCHQ-TXNK năm 2019 về việc hoàn thuế đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất phục vụ Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (06/12/2019) Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Hậu Giang ban hành
17. (06/12/2019) Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND về giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
18. (06/12/2019) Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2024
Thương mại
1. (30/01/2020) Thông báo 33/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (22/01/2020) Quyết định 147/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (20/01/2020) Công văn 525/VPCP-NN năm 2020 về Đề án nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững ngành tôm tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (09/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại Chợ Thạch Vĩnh, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
5. (26/12/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 03 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực Công Thương
6. (19/12/2019) Nghị quyết 86/2019/NQ-HĐND phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
7. (16/12/2019) Công văn 7750/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tại khu vực Đồn Biên phòng Đắk Tiên, tỉnh Đắk Nông do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (06/12/2019) Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
9. (06/12/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
10. (13/11/2019) Quyết định 4233/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định
11. (11/11/2016) Quyết định 1317/QĐ-UBND.HC năm 2016 về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến 2020 tầm nhìn 2030
12. (23/05/2006) Quyết định 1002/2006/QĐ-UBND về Quy chế vận hành hệ thống thông tin điện tử tổng hợp kinh tế xã hội phục vụ điều hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
13. (20/01/2005) Chỉ thị 03/2005/CT-UB về tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững do tỉnh Gia Lai ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (22/01/2020) Thông tư 02/2020/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (22/01/2020) Thông tư 03/2020/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (02/01/2020) Công văn 21/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (31/12/2019) Công văn 8175/TCHQ-GSQL năm 2019 về hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trên Hệ thống V5 do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (31/12/2019) Công văn 8126/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số cho mặt hàng “máy bán cà phê tự động” do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (31/12/2019) Công văn 8172/TCHQ-GSQL năm 2019 về công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (31/12/2019) Công văn 8174/TCHQ-GSQL năm 2019 về xuất khẩu vôi, đôlômit do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (30/12/2019) Công văn 8078/TCHQ-TXNK năm 2019 về việc xác định mã số mặt hàng phân bón dạng hạt, dạng viên do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (30/12/2019) Công văn 8107/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc về việc trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là hàng đi mượn do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (30/12/2019) Công văn 8123/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu thuộc hệ thống điều hòa trung tâm có công suất trên 90.000 BTU do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (19/12/2019) Công văn 7861/TCHQ-GSQL năm 2019 về kết nối với Myanmar và Lào để trao đổi chứng nhận xuất xứ mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (18/12/2019) Công văn 7837/TCHQ-TXNK năm 2019 về phần mềm điều khiển đã được xác định trị giá hải quan theo vật chứa đựng trung gian và chưa được tính vào trị giá hải quan của máy móc thiết bị nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (18/12/2019) Công văn 7840/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc thực hiện Hiệp định CPTPP do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (18/12/2019) Công văn 7841/TCHQ-GSQL năm 2019 công tác quản lý nhà nước về hải quan tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (16/12/2019) Công văn 7760/TCHQ-TXNK năm 2019 báo cáo vướng mắc về kiểm tra trị giá hàng hóa nhập khẩu, cập nhật dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu GTT02 do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (07/07/2017) Công văn 3048/NHCS-TDNN năm 2017 về bổ sung đối tượng khách hàng vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (30/01/2020) Công điện 02/CĐ-TCT về quyết liệt thực hiện nhiệm vụ công tác thuế sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Tổng cục Thuế ban hành
2. (07/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thuộc lĩnh vực phí và lệ phí
3. (04/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bổ sung về giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô quy định Điều 3 Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (02/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
5. (31/12/2019) Quyết định 58/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
6. (31/12/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
7. (21/12/2019) Quyết định 79/2019/QĐ-UBND về thực hiện mức thu học phí; quản lý và sử dụng học phí; quy định khu vực, địa bàn để các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập áp dụng mức thu học phí đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019-2020
8. (19/12/2019) Nghị quyết 88/2019/NQ-HĐND quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020
9. (19/12/2019) Công văn 7858/TCHQ-GSQL năm 2019 về xử lý tờ khai sai mã loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (19/12/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 và nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp những năm trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
11. (06/12/2019) Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về mức thu các loại phí và lệ phí kèm theo Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND do tỉnh Đắk Lắk ban hành
12. (04/12/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020-2021 do thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (22/01/2020) Công văn 239/BHXH-PC năm 2020 về hướng dẫn tiếp nhận, xử lý thông tin; lập, gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (24/01/2020) Nghị định 14/2020/NĐ-CP quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
2. (08/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2010/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu và chế độ ưu đãi đối với nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới về tỉnh Bạc Liêu
3. (03/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành liên quan đến lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội
4. (13/04/2007) Quyết định 1466/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chế độ thu hút, ưu đãi và sử dụng nhân tài do tỉnh Hải Dương ban hành
Công nghệ thông tin
1. (03/02/2020) Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
2. (21/01/2020) Quyết định 49/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch công tác năm của Tạp chí Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (17/01/2020) Công văn 499/VPCP-KSTT năm 2020 về Đề án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (14/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La
5. (25/12/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND về Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Điện Biên
6. (20/12/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND về Quy chế khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (20/12/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
8. (20/12/2019) Quyết định 57/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
9. (12/12/2019) Nghị quyết 270/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
10. (04/05/2016) Quyết định 672a/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông
Bất động sản
1. (20/01/2020) Công văn 114/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024
3. (13/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
4. (10/01/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (31/12/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
6. (31/12/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về Đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
7. (30/12/2019) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị
8. (30/12/2019) Quyết định 59/2019/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
9. (30/12/2019) Quyết định 60/2019/QĐ-UBND về Bảng giá và phân công quản lý cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10. (26/12/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020
11. (20/12/2019) Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-2024)
12. (20/12/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
13. (20/12/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
14. (20/12/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 22/2017/QĐ-UBND và 19/2018/QĐ-UBND
15. (19/12/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
16. (31/08/2007) Quyết định 1941/QĐ-UBND năm 2007 về phê duyệt đề cương đề án phát triển nhà ở xã hội, công vụ, tái định cư và tạm cư phạm vi thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015
17. (12/07/2006) Quyết định 1427/2006/QĐ-UBND về trích tồn quỹ tạm thời nhàn rỗi của Ngân sách tỉnh năm 2006 cho Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vay để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng
Dịch vụ pháp lý
1. (05/12/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Bộ máy hành chính
1. (22/01/2020) Kế hoạch 62/KH-TCTTg về hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ năm 2020
2. (22/01/2020) Kế hoạch 63/KH-TCTTg về hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
3. (21/01/2020) Quyết định 47/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Địa phương II do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (21/01/2020) Quyết định 48/QĐ-UBDT về Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2020
5. (21/01/2020) Quyết định 53/QĐ-UBDT về Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
6. (21/01/2020) Quyết định 45/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Ủy ban Dân tộc ban hành
7. (21/01/2020) Công văn 575/VPCP-QHĐP năm 2020 về xử lý kiến nghị của nhân dân và từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (21/01/2020) Quyết định 51/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Vụ Tổng hợp do Ủy ban Dân tộc ban hành
9. (21/01/2020) Quyết định 52/QĐ-UBDT về phê duyệt kế hoạch hoạt động của Vụ Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
10. (20/01/2020) Công văn 115/TTg-V.I năm 2020 về xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
11. (20/01/2020) Quyết định 140/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
12. (20/01/2020) Quyết định 42/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, CTDT/16-20 do Ủy ban Dân tộc ban hành
13. (20/01/2020) Công văn 535/VPCP-QHĐP năm 2020 về thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (16/01/2020) Thông tư 01/2020/TT-BNNPTNT quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15. (14/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng kèm theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
16. (02/01/2020) Quy định 214-QĐ/TW năm 2020 về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
17. (31/12/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
18. (31/12/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 5 Quy định về cơ chế quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 38/2017/QĐ-UBND
19. (31/12/2019) Quyết định 58/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1333/2012/QĐ-UBND Quy chế tuyển dụng công chức; Quyết định 11/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tuyển dụng công chức kèm theo Quyết định 1333/2012/QĐ-UBND do tỉnh Cao Bằng ban hành
20. (31/12/2019) Thông tư 29/2019/TT-BTNMT quy định về chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
21. (31/12/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
22. (31/12/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
23. (31/12/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang
24. (30/12/2019) Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
25. (30/12/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
26. (26/12/2019) Quyết định 81/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2010/QĐ-UBND về Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
27. (26/12/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
28. (25/12/2019) Quyết định 4932/QĐ-BGDĐT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
29. (25/12/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum
30. (24/12/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
31. (24/12/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2012/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Ninh ban hành
32. (20/12/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND về Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương
33. (20/12/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện thành phố Hồ Chí Minh
34. (20/12/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chế độ báo cáo tại các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
35. (20/12/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 03/2014/QĐ-UBND về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố Hồ Chí Minh áp dụng cho giai đoạn 2014-2015
36. (19/12/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 804/2006/QĐ-UBND thực hiện lộ trình hạn chế lưu hành, đi đến ngừng hoạt động xe công nông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
37. (19/12/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND quy định về số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre
38. (06/12/2019) Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng và mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực do tỉnh Hậu Giang ban hành
39. (03/12/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 17/2015/QĐ-UBND
40. (29/11/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2014/QĐ-UBND và 32/2016/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành
41. (28/11/2019) Quyết định 1112/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 21 thủ tục hành chính mới và 01 bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
42. (20/11/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên
43. (25/10/2019) Quyết định 5926/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện của thành phố Hà Nội
44. (23/10/2019) Kế hoạch 1205/KH-BYT về kiểm tra việc thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính, chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 2019 do Bộ Y tế ban hành
45. (13/09/2019) Quyết định 1514/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công và các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019
46. (30/08/2019) Quyết định 2775/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành công thương tỉnh Tiền Giang
47. (12/08/2019) Quyết định 1308/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
48. (06/08/2019) Quyết định 1277/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
49. (24/05/2019) Quyết định 1746/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Bình Định
50. (16/01/2019) Quyết định 33/QĐ-UBDT về giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
51. (25/12/2018) Quyết định 4830A/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bản quyền tác giả thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
52. (25/12/2018) Quyết định 4832A/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
53. (29/10/2018) Quyết định 4057/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
54. (15/10/2018) Quyết định 3869/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
55. (10/09/2018) Kế hoạch 939/KH-BYT năm 2018 về tổ chức Hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh- Sạch- Đẹp” trong ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành
56. (27/10/2011) Quyết định 2217/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt "Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức về công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức, địa phương giai đoạn 2011-2015” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
57. (22/09/2008) Quyết định 2308/QĐ-UBND năm 2008 quy định về lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ
58. (24/07/2007) Quyết định 74/2007/QĐ-UBND về chia tách, thành lập thôn, buôn thuộc các xã Ia Tul, Ia Broắi, Ia Trốk, Ia Mrơn và Chư Răng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
59. (17/07/2007) Quyết định 70/2007/QĐ-UBND về chia tách, thành lập và đổi tên thôn làng thuộc các xã Đăk Pơ và Ya Hội, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai
60. (17/04/2007) Quyết định 69/2007/QĐ-UBND về chia tách thôn thuộc xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
61. (19/10/2006) Chỉ thị 12/2006/CT-UBND thực hiện Nghị định 91/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
62. (24/07/2006) Quyết định 55/2006/QĐ-UBND về chia tách và thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
63. (28/04/2006) Quyết định 24/2006/QĐ-UBND về giải thể, chia tách và thành lập mới thuộc các xã của huyện Mường La, tỉnh Sơn La
64. (28/04/2006) Quyết định 26/2006/QĐ-UBND về chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Trách nhiệm hình sự
1. (21/01/2020) Quyết định 54/QĐ-UBDT về Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống mại dâm và mua bán người vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
Tài chính nhà nước
1. (23/01/2020) Quyết định 166/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/01/2020) Quyết định 149/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (14/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020
4. (31/12/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
5. (31/12/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
6. (31/12/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
7. (27/12/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Điện Biên
8. (26/12/2019) Quyết định 82/2019/QĐ-UBND quy định về quy trình xử lý tài sản bị tịch thu thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (26/12/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020
10. (20/12/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
11. (20/12/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020
12. (19/12/2019) Quyết định 55/2019/QĐ-UBND quy định về định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh Hòa Bình quản lý
13. (12/12/2019) Nghị quyết 271/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi: công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
14. (06/12/2019) Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017–2020
15. (04/12/2019) Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND về nội dung chi, mức chi xây dựng, quản lý, chuyên môn đối với Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 14 xã khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội
16. (04/12/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và chính sách hỗ trợ; chế độ đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định tại Thông tư 124/2018/TT-BTC trên địa bàn thành phố Hà Nội
17. (04/12/2019) Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội
18. (04/10/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí khoán định mức giáo viên, nhân viên trường mầm non, phổ thông công lập năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
19. (31/10/2007) Quyết định 2441/2007/QĐ-UBND quy định về cơ chế vận động viện trợ nước ngoài tỉnh Thái Nguyên
20. (31/10/2006) Quyết định 406/2006/QĐ-UBND quy định về biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
21. (16/06/2006) Quyết định 1576/2006/QĐ-UBND quy định về mức chi hoạt động sự nghiệp văn hóa thông tin - tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Xây dựng - Đô thị
1. (22/01/2020) Quyết định 154/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (02/08/2019) Quyết định 2425/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Phát triển nông nghiệp đô thị vùng Tây Nam tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
3. (18/01/2006) Quyết định 150/2006/QĐ-UBND về Quy chế đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường các công trình lân cận trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Giao thông - Vận tải
1. (21/01/2020) Thông báo 28/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (01/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
3. (20/12/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp cho các Sở và Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
4. (06/12/2019) Nghị quyết 202/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
5. (11/09/2007) Chỉ thị 13/2007/CT-UBND về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại xã, phường, thị trấn, tỉnh Đắk Lắk
Giáo dục
1. (30/01/2020) Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (20/01/2020) Quyết định 180/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (17/01/2020) Quyết định 175/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (30/12/2019) Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định về nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (06/12/2019) Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 143/2014/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học; điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đắk Lắk
6. (18/10/2006) Quyết định 2420/2006/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục bậc trung học giai đoạn 2006-2015 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
7. (18/08/2005) Quyết định 472/2005/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Tài nguyên - Môi trường
1. (31/01/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-TTg quy định về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên sông thuộc phạm vi cả nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/01/2020) Chỉ thị 04/CT-TTg năm 2020 về triển khai giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (20/01/2020) Công văn 536/VPCP-QHQT năm 2020 Hội nghị về thúc đẩy hành động hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý các khu bảo tồn liên biên giới giữa Việt Nam và Lào tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (16/01/2020) Công văn 254/BYT-KHTC về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, thảm họa dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Bộ Y tế ban hành
5. (13/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 02/2014/CT-UBND về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, hóa chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6. (31/12/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam
7. (31/12/2019) Thông tư 28/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
8. (30/12/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
9. (23/12/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
10. (20/12/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11. (12/12/2019) Nghị quyết 268/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Thể thao - Y tế
1. (02/02/2020) Chỉ thị 5/CT-BTTTT năm 2020 về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (02/02/2020) Công điện 01/CĐ-LĐTBXH năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội ban hành
3. (02/02/2020) Công điện 156/CĐ-TTg năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (01/02/2020) Thông báo 42/TB-TCT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Corona do Tổng cục Thuế ban hành
5. (01/02/2020) Quyết định 173/QĐ-TTg năm 2020 về công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (01/02/2020) Công văn 156/TCQLTT-CNV năm 2020 về triền khai công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành
7. (31/01/2020) Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (31/01/2020) Công văn 387/BYT-TB-CT năm 2020 về đảm bảo cung cấp đủ trang thiết bị y tế cho phòng, chống dịch bệnh nCoV do Bộ Y tế ban hành
9. (30/01/2020) Chỉ thị 199/CT-HQHCM năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. (29/01/2020) Công văn 79-CV/TW năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
11. (29/01/2020) Công điện 389/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
12. (28/01/2020) Chỉ thị 01/CT-BTC năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra do Bộ Tài chính ban hành
13. (17/01/2020) Công văn 62/KCB-NV năm 2020 về phát hiện sớm và chuẩn bị tốt việc phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
14. (15/01/2020) Chỉ thị 02/CT-BYT về công tác quốc phòng, an ninh trong ngành y tế năm 2020 do Bộ Y tế ban hành
15. (14/01/2020) Công văn 169/BYT-DP năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế ban hành
16. (06/12/2019) Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với viên chức công tác trong lĩnh vực y tế và nhân viên y tế thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Văn hóa - Xã hội
1. (23/01/2020) Thông báo 30/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại phiên họp tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/01/2020) Quyết định 50/QĐ-UBDT về Kế hoạch tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (26/12/2019) Thông tư 28/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Lĩnh vực khác
1. (25/12/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2. (04/12/2019) Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề thành phố Hà Nội
3. (12/09/2019) Quyết định 1989/QĐ-TĐC năm 2019 về hướng dẫn chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành
4. (02/11/2011) Quyết định 2922/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Bình đến 2020
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,567

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn