Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 18/01/2020 07:52 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 15/01 - 17/01/2020

18/01/2020 07:52 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 15/01 - 17/01/2020.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (14/01/2020) Chỉ thị 1/CT-TTg năm 2020 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (12/11/2019) Công văn 4649/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
Đầu tư
1. (10/01/2020) Quyết định 109/QĐ-BCT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (09/01/2020) Công văn 986/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (08/01/2020) Công văn 179/VPCP-CN năm 2020 về tổ chức lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (08/01/2020) Công văn 181/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị theo hình thức PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (08/01/2020) Công văn 182/VPCP-CN năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (07/01/2020) Quyết định 29/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (06/01/2020) Thông tư 03/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 26/2013/TT-BTC quy định về thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
8. (31/12/2019) Quyết định 1976/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011-2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (31/12/2019) Thông tư 13/2019/TT-BKHĐT quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
10. (31/12/2019) Công văn 98065/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Thương mại
1. (15/01/2020) Công văn 343/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (10/01/2020) Quyết định 108/QĐ-BCT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (09/01/2020) Công văn 233/VPCP-NN năm 2020 về đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình, thuộc tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (31/12/2019) Nghị quyết 120/NQ-CP năm 2019 về ký Thỏa thuận giữa Ô-xtrây-li-a, Trung Hoa, Đại hàn Dân quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam và Thỏa thuận trao đổi song phương giữa Đại hàn và Việt Nam về hạn ngạch thuế quan trong Tổ chức thương mại Thế giới đối với mặt hàng gạo do Chính phủ ban hành
5. (11/07/2018) Kế hoạch hành động 2937/KH-UBND về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2018 và những năm tiếp theo
Xuất nhập khẩu
1. (02/01/2020) Công văn 07/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc về trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (02/01/2020) Công văn 06/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc về phí bản quyền, giấy phép nhập khẩu và khai báo trên Hệ thống Vnaccs do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (31/12/2019) Công văn 98138/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động nhập khẩu thuốc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (10/12/2019) Quyết định 2571/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (09/01/2020) Thông báo 8/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/01/2020) Công văn 1000/CT-TTHT năm 2020 về tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động đã chết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (09/01/2020) Công văn 952/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (09/01/2020) Công văn 991/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với liên danh thực hiện hợp đồng xây dựng gói thầu do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
5. (09/01/2020) Công văn 997/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (09/01/2020) Công văn 998/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn lẻ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (09/01/2020) Công văn 999/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (07/01/2020) Công văn 574/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (06/01/2020) Công văn 330/CT-TTHT năm 2020 về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (06/01/2020) Công văn 331/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
11. (06/01/2020) Công văn 332/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ phần mềm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (06/01/2020) Công văn 333/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (06/01/2020) Công văn 329/CT-TTHT năm 2020 về thực hiện chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (06/01/2020) Công văn 406/CT-TTHT năm 2020 về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (06/01/2020) Công văn 412/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử và miễn đóng dấu trên hóa đơn điện tử, miễn chữ ký điện tử trên văn bản thỏa thuận khi phát hiện sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (06/01/2020) Công văn 419/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn đối với các khoản tiền điện nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (06/01/2020) Công văn 422/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (06/01/2020) Công văn 425/CT-TTHT năm 2020 về ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (02/01/2020) Công văn 70/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (02/01/2020) Công văn 32/TCHQ-TXNK năm 2020 về tính tiền chậm nộp đối với hàng hóa phải phân tích, giám định để đảm bảo xác định chính xác số thuế phải nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (02/01/2020) Công văn 13/TCHQ-TXNK năm 2020 về trị giá hải quan linh kiện nhập bù linh kiện lỗi do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (02/01/2020) Công văn 31/TCHQ-TXNK năm 2020 về thông báo ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
23. (31/12/2019) Công văn 98066/CT-TTHT năm 2019 về giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
24. (31/12/2019) Công văn 98600/CT-TTHT năm 2019 về miễn chữ ký của người đại diện pháp luật và miễn đóng dấu trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy, chữ ký điện tử trên văn bản thỏa thuận khi phát hiện sai sót trong quá trình lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
25. (31/12/2019) Công văn 98063/CT-TTHT năm 2019 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
26. (10/11/2010) Công văn 4574/TCT-CS năm 2010 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
Chứng khoán
1. (31/12/2019) Thông tư 91/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (31/12/2019) Quyết định 2468/QĐ-BHXH năm 2019 về Quy trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hằng năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (31/12/2019) Công văn 16128/BTC-KBNN năm 2019 hướng dẫn quy trình nhập, phân bổ dự toán và kế toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
Công nghệ thông tin
1. (13/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/01/2020) Chỉ thị 01/CT-BTTTT về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (30/12/2019) Quyết định 3951/QĐ-BKHCN năm 2019 về phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020
4. (04/12/2019) Quyết định 2531/QĐ-BTC năm 2019 về Quy trình điện tử về việc tiếp nhận, giải quyết từng thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của cơ quan Bộ Tài chính
5. (18/10/2019) Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Bất động sản
1. (08/01/2020) Công văn 175/VPCP-NN năm 2020 về sự cần thiết ban hành Quyết định về cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/12/2019) Nghị quyết 33/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
3. (07/12/2019) Nghị quyết 299/2019/NQ-HĐND thông qua Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)
4. (16/08/2018) Công văn 3652/UBND-ĐT năm 2018 về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hồ Chí minh
Bộ máy hành chính
1. (13/01/2020) Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ
2. (10/01/2020) Quyết định 14/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Hợp tác Quốc tế do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (09/01/2020) Quyết định 41/QĐ-BTTTT về phân công Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua Khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020
4. (09/01/2020) Công văn 234/VPCP-NN năm 2020 về báo cáo giám sát tình hình triển khai thi hành Luật Thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (09/01/2020) Quyết định 40/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (08/01/2020) Thông báo 6/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (02/01/2020) Công văn 11/BTP-PBGDPL năm 2020 phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
8. (31/12/2019) Quyết định 1004/QĐ-UBDT năm 2019 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Ủy ban Dân tộc
9. (31/12/2019) Quyết định 1005/QĐ-UBDT năm 2019 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban Dân tộc
10. (31/12/2019) Quyết định 2791/QĐ-BTC năm 2019 về Tiêu chuẩn chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính
11. (31/12/2019) Quyết định 2792/QĐ-BTC năm 2019 về Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Phòng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính
12. (31/12/2019) Quyết định 2794/QĐ-BTC năm 2019 về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài chính năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
13. (31/12/2019) Thông tư 12/2019/TT-BTP quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
14. (30/12/2019) Thông tư 10/2019/TT-BTP quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
15. (30/12/2019) Quyết định 6067/QĐ-BYT năm 2019 về Lịch phổ biến thông tin thống kê của Bộ Y tế năm 2020
16. (27/12/2019) Thông tư 27/2019/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
17. (26/12/2019) Quyết định 5993/QĐ-BYT năm 2019 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Y tế
18. (25/12/2019) Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức kèm theo Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
19. (27/11/2019) Quyết định 1898/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
20. (21/10/2019) Quyết định 1701/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường và lĩnh vực Biển thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
Tài chính nhà nước
1. (06/01/2020) Thông tư 04/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 132/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Thông tư 05/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (26/07/2006) Quyết định 2182/2006/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (08/01/2020) Công văn 180/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/01/2020) Quyết định 30/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (13/01/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc kèm theo Quyết định 26/2016/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (07/01/2020) Quyết định 33/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (31/12/2019) Thông tư 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (28/10/2014) Quyết định 2475/QĐ-UBND năm 2014 về Quy định tạm thời xây dựng, xem xét và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
5. (28/12/2012) Quyết định 8217/QĐ-BCT năm 2012 về phê duyệt Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Công thương ban hành
6. (05/03/2009) Công văn 69/CV-UB năm 2009 về hướng dẫn triển khai xây dựng và cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, Bản đồ nhạy cảm các tỉnh, thành phố ven biển do Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn ban hành
Thể thao - Y tế
1. (13/01/2020) Công văn 33/KCB-QLCL&CĐT về tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
2. (10/01/2020) Công văn 140/BYT-AIDS về hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế năm 2020 do Bộ Y tế ban hành
3. (03/01/2020) Công văn 08/QLD-KD năm 2020 về cung ứng thuốc điều trị cúm do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (03/01/2020) Công văn 19/BYT-BM-TE năm 2020 về đẩy mạnh truyền thông để đảm bảo an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh khi sinh con do Bộ Y tế ban hành
5. (03/01/2020) Quyết định 02/QĐ-QLD năm 2020 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
6. (05/12/2016) Kế hoạch 7565/KH-UBND năm 2016 về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Quyền dân sự
1. (31/12/2019) Quyết định 1975/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện khuyến nghị Việt Nam chấp thuận theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (10/06/2019) Chỉ thị 02/2019/CT-CA về phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, chào mừng đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2020) do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (15/06/2006) Quyết định 1743/2006/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Quyết định 09/2006/QĐ-TTg, Nghị quyết 47-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Lĩnh vực khác
1. (27/12/2019) Quyết định 804/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án thực hiện Quyết định 362/QĐ-TTg “Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 761

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn