Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 14/01/2020 17:19 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 11/01 - 14/01/2020

14/01/2020 17:19 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 11/01 - 14/01/2020.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (30/12/2019) Quyết định 2510/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải
Đầu tư
1. (26/12/2019) Thông tư 13/2019/TT-BXD quy định về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
2. (26/12/2019) Thông tư 18/2019/TT-BXD về hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
3. (26/10/2019) Nghị quyết 39/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 16/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về kế hoạch đầu tư công năm 2019
4. (09/07/2019) Nghị quyết 20/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
5. (10/05/2019) Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng Khu nhà ở phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
6. (16/02/2012) Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2012 về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025
7. (25/06/2007) Chỉ thị 26/2007/CT-UBND về tổ chức thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng do tỉnh Đồng Nai ban hành
Thương mại
1. (18/12/2019) Quyết định 3810/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
2. (11/12/2019) Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (11/12/2019) Nghị quyết 191/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành
4. (26/11/2019) Quyết định 3598/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa
Xuất nhập khẩu
1. (31/12/2019) Thông tư 90/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (27/12/2019) Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (10/01/2020) Quyết định 2/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 29/2014/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (31/12/2019) Thông tư 38/2019/TT-NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (06/01/2020) Thông tư 02/2020/TT-BTC hướng dẫn về thực hiện việc sử dụng khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (03/01/2020) Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (13/12/2013) Nghị quyết 19/2013/NQ-HĐND về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (15/08/2007) Quyết định 1374/2007/QĐ-UBND về mức thu và tỷ lệ trích để lại phí chợ Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
5. (25/07/2007) Chỉ thị 23/2007/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý dịch vụ trông, giữ xe và chấn chỉnh việc kinh doanh dịch vụ trông, giữ xe đạp, xe gắn máy, xe ôtô có thu phí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Chứng khoán
1. (26/12/2019) Thông tư 89/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (31/12/2019) Thông tư 35/2019/TT-NHNN quy định về hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lao động - Tiền lương
1. (26/12/2019) Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
2. (13/12/2019) Quyết định 2321/QĐ-BGTVT năm 2019 về đính chính Thông tư 43/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 17/2017/TT-BGTVT quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Bất động sản
1. (19/12/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)
2. (06/12/2019) Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 136/2014/NQ-HĐND và 04/2016/NQ-HĐND do tỉnh Đắk Lăk ban hành
3. (04/12/2019) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (08/01/2020) Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Bộ máy hành chính
1. (13/01/2020) Hướng dẫn 12/HD-VKSTC năm 2020 về công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (31/12/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
3. (13/12/2019) Quyết định 1803/QĐ-TTg năm 2019 công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (03/12/2019) Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019
5. (03/12/2019) Lệnh công bố Luật Lực lượng dự bị động viên 2019
6. (25/11/2019) Quyết định 3529/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
7. (22/11/2019) Quyết định 3512/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
8. (22/11/2019) Quyết định 3564/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
9. (05/11/2019) Quyết định 3392/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Khánh Hòa
10. (02/08/2019) Quyết định 1618/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11. (10/04/2019) Quyết định 1030/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của Sở du lịch tỉnh Khánh Hòa
12. (15/03/2019) Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2019 về thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk
13. (08/05/2018) Quyết định 1244/QĐ-UBND năm 2018 bổ sung Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 56/2017/QH14 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả kèm theo Quyết định 848/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành
14. (29/12/2017) Quyết định 5017/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên do tỉnh Bình Định ban hành
15. (15/06/2016) Chương trình 38-CTr/BDVTW-BCA năm 2016 về phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an giai đoạn 2016-2021
16. (13/11/2015) Quyết định 3023/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020
17. (26/06/2013) Thông tư 79/2013/TT-BQP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của tổ chức pháp chế, cán bộ pháp chế trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành
18. (22/01/2013) Quyết định 05/2013/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
19. (25/06/2007) Quyết định 32/2007/QĐ-UBND quy định về chế độ họp trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Vĩnh Phúc
20. (15/01/2007) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2007 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do tỉnh Lào Cai ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (07/12/2012) Thông tư 132/2012/TT-BQP về Nội quy trại giam quân sự do Bộ Quốc phòng ban hành
2. (28/09/2012) Thông tư 101/2012/TT-BQP quy định về cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thi hành án hình sự trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (14/01/2020) Hướng dẫn 13/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (26/12/2019) Thông tư 12/2019/TT-BXD về hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
2. (26/12/2019) Thông tư 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
3. (26/12/2019) Thông tư 14/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
4. (25/12/2019) Quyết định 4862/QĐ-UBND năm 2019 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Bình Định
5. (23/12/2019) Quyết định 62/2019/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ (mức) khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên số tiền thu được từ xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (20/12/2019) Quyết định 2645/QĐ-UBND năm 2019 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
7. (18/12/2019) Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2019 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
8. (12/12/2017) Nghị quyết 53/2017/NQ-HĐND quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9. (18/09/2013) Quyết định 40/2013/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với hộ nuôi thủy sản có đất bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án đường dây 500kV Phú Mỹ - Sông Mây đoạn đi qua địa bàn huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Xây dựng - Đô thị
1. (10/01/2020) Quyết định 44/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (10/01/2020) Quyết định 45/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (26/12/2019) Thông tư 10/2019/TT-BXD về định mức xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
4. (26/12/2019) Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
5. (26/12/2019) Thông tư 17/2019/TT-BXD về hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (14/12/2019) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP năm 2019 hợp nhất Quyết định về Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng
2. (13/12/2019) Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (11/12/2019) Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Nghị định về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (21/04/2010) Chỉ thị 08/2010/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Giáo dục
1. (06/01/2020) Công văn 32/BGDĐT-TĐKT năm 2020 hướng dẫn về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng đơn vị trực thuộc Bộ và cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (08/05/2019) Kế hoạch 1967/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
3. (10/09/2015) Công văn 4669/BGDĐT-GDTrH năm 2015 hướng dẫn về đánh giá học sinh trung học cơ sở theo mô hình trường học mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (27/12/2019) Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (02/08/2011) Quyết định 1738/QĐ-BNN-TCLN năm 2011 về phê duyệt "Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Cúc Phương giai đoạn 2010-2020" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thể thao - Y tế
1. (31/12/2019) Thông tư 28/2019/TT-BNNPTNT quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (14/11/2019) Quyết định 1817/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án phát triển thể thao cho mọi người tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến 2030
3. (23/10/2019) Quyết định 1723/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều lệ Hội Đông y tỉnh Ninh Thuận
4. (18/06/2019) Hướng dẫn 4249/HD-BNN-TY năm 2019 về kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (15/10/2018) Kế hoạch 8926/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg về Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới do tỉnh Đắk Lắk ban hành
6. (23/03/2018) Quyết định 304/QĐ-TCTDTT năm 2018 về Luật thi đấu Vovinam (sửa đổi, bổ sung năm 2018) do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành
7. (15/05/2017) Công văn 2576/BYT-UBQG50 hướng dẫn về thực hiện Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2017 do Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (08/11/2019) Công văn 12420/BQP-TM năm 2019 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 do Bộ Quốc phòng ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (31/12/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
2. (17/10/2019) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng nhu cầu phát triển thành ngành kinh tế quan trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định 1685/QĐ-TTg
3. (28/12/2010) Chỉ thị 46/CT-CTUBND năm 2010 về thực hiện “Ngày Pháp luật” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
4. (23/04/2007) Quyết định 749/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực khác
1. (24/12/2019) Thông tư 24/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (19/12/2019) Quyết định 3763/QĐ-UBND năm 2019 về định mức Kinh tế - Kỹ thuật tạm thời một số cây trồng: sầu riêng, bơ, cam, quýt, chanh dây, nhãn, vải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
3. (14/11/2019) Quyết định 680/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2021
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 903

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn