Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 07/01/2020 17:11 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 04/01 - 07/01/2020

07/01/2020 17:11 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 04/01 - 07/01/2020.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (31/12/2019) Quyết định 1124/QĐ-BXD năm 2019 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 của Bộ Xây dựng
2. (04/12/2019) Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai
3. (08/11/2019) Quyết định 4164/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số kiến thiết Bình Định
4. (08/10/2019) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (21/09/2009) Quyết định 2513/QĐ-UBND năm 2009 công bố Danh mục ngành nghề không được đặt cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư tập trung trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Đầu tư
1. (01/01/2020) Nghị định 02/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
2. (01/01/2020) Nghị định 01/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư
3. (10/12/2019) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2019 về đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2025
4. (31/12/2009) Quyết định 886/QĐ-UBND năm 2009 quy định về quy trình quản lý đầu tư xây dựng và triển khai hoạt động trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định
Thương mại
1. (18/12/2019) Quyết định 2076/QĐ-UBND năm 2019 công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên
2. (13/12/2019) Quyết định 764/QĐ-UBND năm 2019 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành
3. (19/11/2019) Quyết định 4281/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
4. (19/11/2019) Quyết định 4302/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực điện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
5. (15/11/2019) Quyết định 3501/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
6. (06/11/2019) Quyết định 4127/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông và cơ chế thực hiện Chương trình khuyến nông năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành
7. (29/10/2019) Quyết định 2952/QĐ-UBND năm 2019 quy định về áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu sử dụng vốn Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020
8. (21/10/2019) Quyết định 3792/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực điện trên địa bàn tỉnh Bình Định
9. (21/10/2019) Công văn 7881/BCT-TTTN năm 2019 về ổn định cân đối cung cầu, thị trường mặt hàng thịt lợn do Bộ Công thương ban hành
10. (10/07/2009) Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND về phát triển kinh tế - xã hội các huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2015
11. (20/07/2006) Nghị quyết 39/2006/ NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006 do thành phố Đà Nẵng
Xuất nhập khẩu
1. (02/11/2018) Quyết định 1766/QĐ-BTTTT năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại của Bộ Thông tin và Truyền thông đến năm 2020
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (31/12/2019) Thông tư 36/2019/TT-NHNN quy định về quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (12/12/2019) Văn bản hợp nhất 48/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (09/12/2019) Văn bản hợp nhất 47/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (09/12/2019) Văn bản hợp nhất 46/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (31/12/2019) Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2019 về thực hiện kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên
2. (15/10/2019) Quyết định 3735/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2019 do tỉnh Bình Định ban hành
3. (09/07/2009) Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐNĐ về miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Bảo hiểm
1. (31/12/2019) Quyết định 1939/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án: "Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (31/12/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-TTg về sửa đổi một số điều của Quyết định 60/2015/QĐ-TTg về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (09/10/2019) Quyết định 3639/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
Lao động - Tiền lương
1. (25/11/2019) Quyết định 4386/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
2. (20/11/2019) Quyết định 4314/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện chuyển đổi nghề cho ngư dân có hoạt động cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định
3. (14/10/2019) Quyết định 3705/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (22/05/2013) Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2013 về danh mục đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng do tỉnh Bình Phước ban hành
Công nghệ thông tin
1. (03/01/2020) Chỉ thị 02/CT-BTTTT năm 2020 về bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (31/12/2019) Thông tư 20/2019/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (30/12/2019) Quyết định 815/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành
4. (11/11/2019) Quyết định 3421/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
5. (25/10/2019) Quyết định 3871/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
6. (27/12/2018) Quyết định 3921/QĐ-BTNMT năm 2018 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019
7. (11/06/2009) Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2009 về điều chỉnh Quyết định 248/QĐ-UBND quy định khu vực phải xin cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Bình Định
8. (09/04/2009) Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2009 quy định về khu vực phải xin cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Bất động sản
1. (03/01/2020) Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
2. (31/12/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định và bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
3. (31/12/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024
4. (31/12/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024
5. (31/12/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (30/12/2019) Quyết định 1025/QĐ-UBND năm 2019 về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tỉnh Bắc Giang
7. (21/12/2019) Quyết định 80/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024)
8. (20/12/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
9. (17/12/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10. (17/12/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2024
11. (11/12/2019) Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất 5 năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
12. (07/12/2019) Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
13. (06/12/2019) Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
14. (06/12/2019) Nghị quyết 38/2019/NQ-HĐND về thông qua bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
15. (04/11/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp vắng chủ và không xác định được chủ trên địa bàn tỉnh Nam Định
16. (29/12/2017) Thông tư 70/2017/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, điều chỉnh khung giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (08/09/2009) Chỉ thị 14/2009/CT-UBND về tăng cường quản lý tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Bộ máy hành chính
1. (04/01/2020) Nghị định 05/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
2. (03/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-TTg về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (02/01/2020) Quyết định 06/QĐ-BNN-CN năm 2020 về đính chính Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi
4. (31/12/2019) Thông tư 22/2019/TT-BTTTT quy định về tiêu chí, chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (31/12/2019) Quyết định 4874/QÐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6. (30/12/2019) Quyết định 1091/QĐ-BXD năm 2019 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
7. (30/12/2019) Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8. (30/12/2019) Quyết định 1183/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới và 05 bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
9. (25/12/2019) Thông tư 52/2019/TT-BGTVT về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ban hành
10. (20/12/2019) Kế hoạch 2919/KH-UBND năm 2019 triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020
11. (19/12/2019) Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và 02 bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
12. (17/12/2019) Quyết định 1161/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới và 04 bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
13. (17/12/2019) Quyết định 1162/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và 02 bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
14. (17/12/2019) Quyết định 4710/QĐ-UBND năm 2019 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
15. (13/12/2019) Quyết định 3733/QĐ-UBND năm 2019 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
16. (12/12/2019) Quyết định 4635/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
17. (11/12/2019) Quyết định 755/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành
18. (11/12/2019) Quyết định 3707/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế do tỉnh Khánh Hòa ban hành
19. (10/12/2019) Quyết định 4607/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dịch vụ du lịch khác, lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định
20. (09/12/2019) Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Gia Lai
21. (09/12/2019) Quyết định 752/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Gia Lai
22. (05/12/2019) Quyết định 4545/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực các vị trí việc làm của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
23. (05/12/2019) Quyết định 1137/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai
24. (05/12/2019) Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
25. (03/12/2019) Quyết định 1975/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
26. (28/11/2019) Quyết định 4439/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính cấp huyện được thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
27. (28/11/2019) Quyết định 4437/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực các vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
28. (27/11/2019) Quyết định 4415/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại đa phương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
29. (26/11/2019) Quyết định 1106/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
30. (25/11/2019) Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 1542/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
31. (25/11/2019) Quyết định 4385/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
32. (25/11/2019) Quyết định 4387/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
33. (22/11/2019) Quyết định 1078/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và 02 bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
34. (22/11/2019) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 03 thủ tục bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
35. (21/11/2019) Quyết định 4344/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành
36. (21/11/2019) Quyết định 4332/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
37. (21/11/2019) Quyết định 4350/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
38. (21/11/2019) Quyết định 4331/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
39. (20/11/2019) Quyết định 4320/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
40. (19/11/2019) Quyết định 4282/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
41. (19/11/2019) Quyết định 3516/QĐ-UBND năm 2019 quy định về phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
42. (18/11/2019) Quyết định 3508/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
43. (12/11/2019) Quyết định 4211/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Bình Định
44. (11/11/2019) Quyết định 4208/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
45. (07/11/2019) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Phú Yên ban hành
46. (07/11/2019) Quyết định 4146/QĐ-UBND năm 2019 về công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vị chức năng quản lý của Thanh tra do tỉnh Bình Định ban hành
47. (05/11/2019) Quyết định 4110/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực lãnh sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định
48. (05/11/2019) Quyết định 4113/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
49. (04/11/2019) Kế hoạch 89/KH-UBND về triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Định
50. (31/10/2019) Quyết định 4041/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và dược phẩm thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
51. (31/10/2019) Quyết định 4046/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh không liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
52. (31/10/2019) Quyết định 4047/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh không liên thông trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
53. (30/10/2019) Quyết định 3942/QĐ-UBND năm 2019 về công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế do tỉnh Bình Định ban hành
54. (29/10/2019) Quyết định 1017/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
55. (25/10/2019) Quyết định 999/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
56. (25/10/2019) Quyết định 3882/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trên lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
57. (25/10/2019) Quyết định 3887/QĐ-UBND năm 2019 về công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải do tỉnh Bình Định ban hành
58. (24/10/2019) Quyết định 3851/QĐ-UBND năm 2019 về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính do tỉnh Bình Định ban hành
59. (14/10/2019) Quyết định 3707/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
60. (30/09/2019) Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2019 về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp của thành phố Hà Nội và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
61. (20/03/2019) Quyết định 389/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Tài chính
62. (11/01/2019) Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
63. (28/12/2018) Quyết định 3999/QĐ-BTNMT năm 2018 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
64. (04/10/2018) Quyết định 2306/QĐ-BNV năm 2018 về Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ
65. (01/09/2017) Quyết định 911/QĐ-TCTS-VP năm 2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành
66. (12/05/2017) Hướng dẫn 704/HD-TLĐ năm 2017 về sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
67. (10/05/2017) Công văn 2684-CV/BTCTW năm 2017 về sắp xếp công đoàn giáo dục cấp huyện và công đoàn ngành địa phương do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
68. (20/04/2017) Hướng dẫn 31-HD/BTGTW năm 2017 về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
69. (22/12/2015) Quyết định 4504/QĐ-BGTVT năm 2015 về Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giao thông vận tải
70. (22/05/2015) Quyết định 1226/QĐ-BTNMT năm 2015 về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
71. (16/12/2009) Quyết định 3616/QĐ-UBND năm 2009 sửa đổi Quy định về tổ chức chia cụm, khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua kèm theo Quyết định 220/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành
72. (15/10/2009) Hướng dẫn 35-HD/BTCTW năm 2009 về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
73. (31/07/2009) Quyết định 1464/2009/QĐ-UBND về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
74. (08/06/2009) Quyết định 645/2009/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức do tỉnh Hà Nam ban hành
75. (05/06/2009) Chỉ thị 09/2009/CT-UBND về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 36/2005/CT-TTg về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới do tỉnh Bình Phước ban hành
76. (13/05/2009) Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2009 về phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
77. (02/04/2009) Quyết định 232/2009/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Lào Cai
78. (23/01/2009) Quyết định 220/QĐ-UBND năm 2009 quy định về tổ chức chia cụm, khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua do tỉnh Bình Phước ban hành
79. (03/04/2006) Chỉ thị 13/2006/CT-UBND về tổ chức triển khai Luật Điện lực do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
80. (15/02/2006) Chỉ thị 03/2006/CT-UBND về công tác Văn thư, lưu trữ do tỉnh Lai Châu ban hành
Vi phạm hành chính
1. (03/01/2020) Nghị định 04/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
2. (31/12/2019) Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT quy định về xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (27/12/2019) Thông tư 81/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (06/01/2020) Hướng dẫn 06/HD-VKSTC về công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2020 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (03/01/2020) Hướng dẫn 03/HD-VKSTC về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
3. (02/01/2020) Hướng dẫn 02/HD-VKSTC năm 2019 về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2020 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
4. (21/07/2009) Chỉ thị 12/2009/CT-UBND về tăng cường công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Tài chính nhà nước
1. (31/12/2019) Thông tư 21/2019/TT-BTTTT quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (26/12/2019) Quyết định 2123/QĐ-UBND năm 2019 bổ sung Quyết định 1208/QĐ-UBND quy định về tạm thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh Phú Yên quản lý (lần 2)
3. (26/12/2019) Quyết định 2131/QĐ-UBND năm 2019 về một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Phú Yên ban hành
4. (24/12/2019) Thông tư 88/2019/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành
5. (16/12/2019) Quyết định 4671/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung kế hoạch thu quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2019 do tỉnh Bình Định ban hành
6. (09/12/2019) Quyết định 4573/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt giá bán cá Koi tại Trung tâm cá Koi Nhật Bản – Bình Định do tỉnh Bình Định ban hành
7. (22/11/2019) Quyết định 4360/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt cơ chế tự chủ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020-2022
8. (08/11/2019) Quyết định 4157/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quyết định 2116/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
9. (23/07/2019) Công văn 2739/BTP-KHTC năm 2019 về bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành
10. (20/10/2009) Quyết định 2192/QĐ-UBND năm 2009 quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Sở, ban, ngành, huyện, thị xã có sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Tây Ninh ban hành
11. (09/09/2009) Chỉ thị 14/2009/CT-UBND về tăng cường công tác vận động, quản lý, sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức và Viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đến năm 2015
Xây dựng - Đô thị
1. (10/10/2019) Quyết định 3666/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035
2. (17/07/2009) Quyết định 668/2009/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Giao thông - Vận tải
1. (12/12/2019) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2019 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Canh Tý 2020 do tỉnh Bình Định ban hành
2. (25/10/2019) Kế hoạch 2377/KH-UBND năm 2019 về ứng phó tai nạn giao thông đường bộ - đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
3. (01/11/2018) Công điện 18/CĐ-UBND về thực hiện giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian cuối năm 2018 đến hết dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
4. (09/02/2009) Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2009 về Quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương các cấp, các sở, ban, ngành với đơn vị quản lý đường bộ và Thanh tra giao thông đường bộ trong công tác quản lý, bảo vệ, giải toả và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ các quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Giáo dục
1. (20/12/2019) Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2. (07/10/2019) Quyết định 3608/QĐ-UBND năm 2019 công bố hết hiệu lực các Điều: 6,8,9,10,11,12,13,14 của Quyết định 1797/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Định
3. (09/04/2019) Kế hoạch 1482/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 do tỉnh Quảng Trị ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (23/12/2019) Kế hoạch 2930/KH-UBND năm 2019 về truyền thông Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. (23/12/2019) Quyết định 4800/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2030
3. (04/12/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về thực hiện biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019-2020 do tỉnh Gia Lai ban hành
4. (25/11/2019) Quyết định 4383/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định
5. (14/10/2019) Quyết định 3706/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định
6. (02/11/2018) Quyết định 4326/QĐ-BNN-TCTL năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Đông Nam Bộ giai đoạn đến năm 2030 định hướng đến năm 2050 thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (16/11/2009) Quyết định 2352/QĐ-UBND năm 2009 về phê duyệt Đề án "Giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2015"
8. (26/07/2006) Chỉ thị 28/2006/CT-UBND về công tác đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Thể thao - Y tế
1. (02/12/2019) Quyết định 4492/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
2. (26/11/2019) Kế hoạch 2655/KH-UBND năm 2019 về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
3. (20/12/2017) Quyết định 5703/QĐ-BYT năm 2017 về “Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh than trên người” do Bộ Y tế ban hành
4. (19/12/2017) Quyết định 5659/QĐ-BYT năm 2017 về Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh xoắn khuẩn vàng da trên người do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (08/08/2016) Quyết định 4283/QĐ-BYT năm 2016 về tài liệu "định nghĩa trường hợp bệnh truyền nhiễm" do Bộ Y tế ban hành
6. (04/08/2011) Quyết định 6644/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt chiến lược phát triển thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 do thành phố Đà Nẵng ban hành
7. (07/08/2009) Chỉ thị 04/2009/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Quyền dân sự
1. (20/11/2019) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Gia Lai ban hành
2. (10/11/2006) Chỉ thị 13/2006/CT-UBND thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (17/12/2019) Kế hoạch 2888/KH-UBND năm 2019 triển khai Chương trình hành động 95-CTr/TU về thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do tỉnh Gia Lai ban hành
2. (26/11/2019) Quyết định 3601/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa
3. (17/10/2019) Quyết định 3765/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý hoạt động cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định 3139/QĐ-UBND
4. (20/09/2019) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2019 về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (09/12/2009) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2009 về thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do thành phố Hải Phòng ban hành
6. (29/07/2009) Nghị quyết 131/2009/NQ-HĐND Chuyên đề về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2009-2010 và định hướng đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
7. (20/01/2009) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2009 thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do thành phố Cần Thơ ban hành
Lĩnh vực khác
1. (09/12/2019) Quyết định 4586/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định
2. (21/10/2019) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2019 về triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em đến năm 2020 do tỉnh Phú Yên ban hành
3. (07/09/2017) Quyết định 3628/QĐ-BNN-KHCN năm 2017 Kế hoạch về thực hiện Chỉ thị về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (15/08/2017) Công văn 1857/BVTV-TV về bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Hè Thu, Mùa 2017 do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
5. (25/04/2017) Quyết định 1560/QĐ-BNN-TCLN năm 2017 về danh mục công nghệ cao ứng dụng trong lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
6. (11/12/2009) Quyết định 37/2009/QĐ-UBND quy định về nội dung quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương do tỉnh Hòa Bình ban hành
7. (26/10/2009) Chỉ thị 15/2009/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
8. (14/09/2009) Chỉ thị 20/2009/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý tàu cá và hoạt động khai thác thủy sản do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
9. (28/04/2009) Chỉ thị 26/2009/CT-UBND về tăng cường công tác phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng cuối vụ Xuân 2009 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
10. (15/04/2009) Chỉ thị 09/2009/CT-UBND về đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở do tỉnh Bình Dương ban hành
11. (31/05/2006) Quyết định 1522/QĐ-UBND năm 2006 về phê duyệt Đề án Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2010
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,067

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn